Zorgbalans: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg - congres 24 juni 2013

of 22/22
Zorgbalans … speelt in op scheiden van wonen en zorg Anita Hangjas, Barbara Neidhofer, WimJan Egtberts In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg 24 juni 2013
 • date post

  21-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  769
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Voor het eerst in haar geschiedenis wordt Zorgbalans geconfronteerd met daadwerkelijke krimp. Dat betekent dat de organisatie moet nadenken over het anders inrichten van de daadwerkelijke zorg en concepten: welke keuzes maken wij en hoe doen we dat? En als tweede de veranderingsopgave zelf: hoe betrekken wij onze medewerkers, welk ander gedrag vraagt dit en welke instrumenten gebruiken we daarbij? Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat werkplezier en voldoening in wat je doet leidend blijft voor goede zorg?

Transcript of Zorgbalans: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg - congres 24 juni 2013

 • 1. Zorgbalans speelt in op scheiden van wonen en zorgAnita Hangjas, Barbara Neidhofer, WimJan EgtbertsIn voor Zorg: Zorgbalans speelt in opscheiden wonen en zorg24 juni 2013

2. Inhoud presentatie Wat is ons veranderingsproces geweest Presentatie van onze ervaringen Hoe hebben we dat gedaan Twee voorbeelden uit de praktijk Thuiszorg Woonzorgcentra Voorbeeld ontwikkeld instrument zorgvisiespelIn voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg24-6-2013 2 3. Zorgbalans ziet een nieuwe toekomst:wat is het speelveld? Oudere mensen met zorgbehoefte blijven langer thuis Minder plek in de woonzorgcentra Daadwerkelijke krimp (-25%) Zorgbehoefte clinten neemt toe Opdracht voor Zorgbalans: Zorgbalans moet investeren in het aanpassen van locaties Werkgelegenheid voor de vaste medewerkers en leerlingen behouden Realiseren krimp 1e fase van 120 150 plaatsen24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg3 4. Opdracht leidinggevenden Anders inrichten van de daadwerkelijke zorg en concepten: welke keuzes maken wij en hoe doen we dat De veranderingsopgave zelf: hoe betrekken wij onze medewerkers, welk ander gedrag vraagt dit enwelke instrumenten gebruiken we daarbij? Kernvraag is: hoe zorgen we ervoor dat werkplezier en voldoening in watje doet leidend blijft voor goede zorg?24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg4 5. Dit is onze cultuurgeschiedenis:situatie juni 2011 Grote betrokkenheid, warme organisatie geen consequenties Metaalmoeheid, energie is in disbalans Stafgestuurde organisatie De zorg heeft geen gezicht De locaties zijn leeggegeten Gemis professionele deskundigheid Hoeveelheid projecten, trajecten, commissies en werkgroepen (> 60) Lijnsturing: onvoldoende gekend/gewaardeerd Zorg- en medische kwaliteit en kwantiteit kwetsbaar Zorgleefplan: minimaal ontwikkeld Integratie/harmonisatie: in de zorg nauwelijks op gang/ingezet Eilandjescultuur. Rondcirkelende besluitvorming Borging is onvoldoende.24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg5 6. Onze oplossingsrichting in 201124-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg6Instrumenten:MO-trajectLeerhuisKaizenDWC 7. Oordeel aanpak Diepste dal voorbij, weg omhoog gevonden Instrumenten: van onderaf bedoeld, top-down ervaren Medewerkers voelden zich onvoldoende gewaardeerd/herkend Medewerkers bleken de ontbrekende schakel: DWC-traject gestart: Gericht op groepscultuur Aandacht voor jezelf Aandacht voor wat je hebt meegemaakt Stuitte op weerstand (want top-down): damage control Buiten leidinggevende om24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg7 8. Nieuwe aanpak: Toeval? Nieuw managementteam: Nieuwe bestuurlijke samenstelling, veel nieuwe MT-leden Identificatie met verleden en toekomst keert Aandacht wordt beleefd als interesse uitgebreid de boer op! Instrumenten, het wat: HKZ dwong tot harmoniseren/structureren Besturingsfilosofie Strategische herijking: het huis = vertrouwd op koers Zorgvisie Anders inzetten Kaizen Anders inzetten DWC24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg8 9. Besturingsfilosofie: nieuwe ordening24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg9ClientGroepLocatieIntramuraal/extramuraalZorgbalans Mens bij ons in zorg Ieder mens maakt deel uit van eengroep, door specifieke kenmerken ofdoor opbouw locatie. Mens kan deeluitmaken van meer dan n groep. Verzameling van groepen op nadres Verzameling van alle locatiesintramuraal/extramuraal Zorg maakt deel uit van het geheelvan ZorgbalansRichtinggevend voor: kwaliteit van leven(verbinding zorgvisie) overlegstructuur kernfuncties samenstelling MT sturingsmechanismen:o integraalo escalatieo B&B-cycluso programmasturing 10. Kaizen: gericht op waarde en voorkomenverspilling103ActiviteitVerbeterenWaardevolVerminderenNoodzakelijkNiet meer doenVerspilling 11. 24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg11 12. Vertrouwd op Koers: het Huis24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg12 13. Inhoudelijke opdrachten: herhuisvesting1. Capaciteitsplanning en huisvesting Heemstede2. Positionering revalidatiezorg3. Toekomstvisie Parkzicht4. Behoefteonderzoek woonservicearrangement5. Concept individueel wonen PG6. Haalbaarheidsstudie nieuwbouw Molenweid24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg13 14. De Werkvloer Centraal: de hoevraagDe Werkvloer Centraal: Nieuw element om de medewerkers de veranderingente kunnen laten omarmen en verbindingen te leggen tussen de veranderingen.Kwaliteit van zorg bestaat uit de interactie tussen de medewerker en de clintAanpak DWC: Het versterken van de eigen regie van medewerkers; Systematische kwaliteitsverbetering op basis van ervaringen van clinten en waarnemingen vanmedewerkers. Het probleemoplossend vermogen van de medewerkers en teams moet worden versterkt; Omzetten in een proactieve cultuur; Een hogere tevredenheid over het werk en de werkomstandigheden; Groter gepercipieerde invloed en betrokkenheid wat een positieve invloed heeft op de zorg voorclinten en ziekteverzuim en verloop24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg14 15. DWC 3 fasemodel: realistische dialoogMotiveren Medewerkers samen methet team de ruimte tegeven om te rouwen en tezeggen wat er gezegdmoest worden; Medewerkers te leren tezeggen wat er gezegdmoet worden: Medewerkers te latenzeggen wat er gezegdmoet worden.Ondersteunende fase: continue1Professionaliseren Verbinden/borgen32 Door de medewerkers eenrealistische dialoog met declint te laten aangaan; Samen met demedewerkers, vanuit diedialoog, te ontdekken watde veranderagenda is; Medewerkers leren huninvloed te pakken om demiddelen of competentieste halen die zij missen. Medewerkers teondersteunen en tefaciliteren bij het verderhanden en voeten gevenaan zelfbewuste ofzelfsturende teams. 16. Resultaten realistische dialoogMotiveren Professionaliseren Verbinden/borgen Resultaat: medewerkersdie op een professionelewijze een bijdrage kunnenleveren aan kwaliteit vanleven van de clint naaraanleiding van derealistische dialoog. Resultaat: medewerkersdie weer verantwoordelijk-heid willen en kunnennemen. Resultaat: een zelfbewuste,verantwoordelijkemedewerker die de juistemiddelen en competentiesvanuit de organisatieaanwend om eenfundamentele bijdrage tekunnen leveren aan dekwaliteit van leven van declint. Een team dat goeden doelmatig samenwerkten goed op de blijvendeveranderingen kaninspelen. 17. Tips: de dos en donts bij implementatieDos Vanaf startfase de expertise van DWC (kennis/vaardigheden) overdragen aan internebegeleiders c.q. eigen expertise (o.a. HR) door o.a. intervisie en IB-opleiding. Het programma verbinden met andere interne programmas en eigen expertise (o.a.HR) om tot resultaten, implementatie en borging te komen. Toolkit met coachingsinstrumenten faciliteren aan IB-ers en afstemmen/delen metbestaande tools uit de organisatie. Betrek en maak management leading zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen omtot resultaten te komen. Blijf aanpassen aan de ontwikkelingen van de organisatie..24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg17 18. Tips: de dos en donts bij implementatieDonts De methodiek alleen inzetten voor damagecontrol en calamiteiten (gesoleerdprobleem en top-down). Programma uitrol buiten managers om starten, waardoor zij zich niet medeverantwoordelijk voelen. Interne Begeleiders (IB-ers) aanstellen zonder geschikt competentieprofiel enbenodigde coachingsvaardigheden. Vrijblijvendheid van deelname van medewerkers aan het programma. Werkgeverinvesteert in de kwaliteitsverbetering van de medewerker en vraagt van demedewerker hierin verantwoording te nemen.24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg18 19. Kansen en bedreigingenKans: voorbeeld zelfsturend teamvoorbeeld geriatische revalidatie Gedragsverandering bij medewerker waardoor (zorg)visiegeconcretiseerd wordt en handelingsrepetoire aansluit bijclintgericht werken Verbindende werking verandertraject voor totale organisatieBedreiging: voorbeeld: blackbox Afhaken van medewerkers (teveel, te lang, te snel) Onvoldoende commitment van management voor dragende rol inveranderproces Financile positie 20. Zorgvisiespel24-6-2013In voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg20 21. Vragen?Mee naar huis: vertrouwd op koersIn voor Zorg: Zorgbalans speelt in op scheiden wonen en zorg24-6-2013 21 22. Meer informatie?Anita HangjasT 023 8918434 / 06 211 889 31E [email protected] 61662001 HD HaarlemT 023 - 8 918 91824-6-2013 22