Zorg & Revalidatie - Programma Onderwijs Vitaal · duurzame inzetbaarheid. • Beweging: De...

of 8 /8
Vitaliteit & Presteren Programma Onderwijs Vitaal Meer veerkracht, meer energie, betere prestaties

Embed Size (px)

Transcript of Zorg & Revalidatie - Programma Onderwijs Vitaal · duurzame inzetbaarheid. • Beweging: De...

 • Vitaliteit & Presteren

  Programma Onderwijs VitaalMeer veerkracht, meer energie, betere prestaties

 • Inhoudsopgave

  1 Wat is Onderwijs Vitaal?

  2 Loopbaanscan

  3 Vervolginterventies

  4 Workshops

  1 | Programma Onverwijs Vitaal

 • BeLife | 2

  Waarom Onderwijs Vitaal?

  De werkbelasting bij personeel in het onderwijs is

  hoog, medewerkers moeten lang doorwerken en

  het aantal jaren dat een docent voor de klas staat

  is hoog. Dit geldt voor zowel basisonderwijs,

  voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger

  onderwijs en speciaal onderwijs.

  Om er voor te zorgen dat het personeel van de

  scholen voldoende vitaal en fit is kunnen scholen

  in het onderwijs medewerkers een programma

  aanbieden om de vitaliteit en het werkvermogen

  te verbeteren of in stand te houden.

  Wij vinden dat Onderwijs Vitaal Geslaagd is als:

  • Deelnemers meer kennis hebben van vitaliteit (zowel mentaal als fysiek) en hoe dit zich verhoudt tot werkkracht.

  • Deelnemers de vaardigheden hebben geleerd om zelf aan de slag te gaan met vitaliteit.

  Wat is Onderwijs Vitaal?Onderwijs Vitaal is het vitaliteitsprogramma voor docenten en ondersteunend personeel in het onderwijs en helpt deelnemers zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van hun vitaliteit.

  Het programma Onderwijs Vitaalbestaat uit drie onderdelen:

  De loopbaanscan

  • Vervolginterventies

  • Workshops

 • 3 | Programma Onverwijs Vitaal

  De Loopbaan ScanDe loopbaanscan is opgedeeld in driefases die zijn ontwikkeld om een kwantitatief beeld te scheppen van de fysieke en mentale vitaliteit van dedeelnemer.

  Fase 1: Vragenlijst

  Iedere deelnemer vult drie digitale vragenlijsten in.

  Het invullen van de vragenlijsten neemt circa 30

  minuten in beslag.

  • MTQ48 – Mental Toughness Questionnaire

  Deze vragenlijst meet de mentale weerbaarheid

  van de medewerker.

  • WAI- de Work Ability Index

  Deze vragenlijst meet hoe goed de medewerker

  in staat is om op een gezonde manier en met

  plezier zijn werk uit te voeren.

  • Vitaliteitsvragenlijst

  Deze vragenlijst geeft de medewerker een beeld

  van zijn persoonlijke energiebronnen en hoe het

  werk wordt ervaren.

  Fase 2: Vitaliteits- en gezondheidscheck

  Tijdens de tweede fase wordt een Vitaliteits- en

  gezondheidscheck gedaan. Deze bestaat uit de

  volgende onderdelen:

  • Uitvoeren van de FMS test

  Tijdens de FMS (Functional Movement Screen)

  test worden motorische vaardigheden zoals

  kracht, lenigheid, stabiliteit en conditie getest.

  • Meten van cholesterol en suiker

  Een te hoog cholesterolgehalte en verkeerde

  bloedsuiker-waardes zijn een groot risico voor de

  gezondheid van de medewerkers. Tijdens de

  vitaliteits- en gezondheidscheck worden de

  medewerkers hierop gecontroleerd.

  • Meten van gewicht en lengte

  Hiermee wordt het BMI van de medewerker

  bepaald. De BMI uitkomst toont aan of de

  medewerker een licht tot matig overgewicht heeft.

  Tijdens een aansluitend gesprek met de vitaliteitscoach

  worden de resultaten uit de Vragenlijst en de

  Vitaliteits- en Gezondheidscheck doorgenomen

  en verbetertips en -advies gegeven.

  Fase 3: Duurzame Inzetbaarheid Gesprek

  Het Duurzame Inzetbaarheid Gesprek vindt plaats

  tussen de deelnemer en prestatiecoach. Hierin wordt

  dieper ingegaan op het eigen vermogen om vitaliteit

  en werkvermogen te verbeteren. Met de deelnemer

  wordt een concreet plan van aanpak opgesteld.

  Indien nodig met het advies voor vervolginterventies.

  Advies Aan Het Schoolbestuur

  In een adviesgesprek met de opdrachtgever wordt

  de gegenereerde managementinformatie uit de

  loopbaan scans gedeeld en advies gegeven voor het

  vervolg.

  De uitkomsten van de scan en de gesprekken

  met de vitaliteitscoach en prestatiecoach

  (psycholoog) leveren de deelnemer een plan

  van aanpak op om aan de slag te gaan met de

  eigen vitaliteit.

 • BeLife | 4

  3. Verdiepende “Loopbaan” assessment

  Middels een “Loopbaan” assessmenttool krijgt de

  deelnemer inzicht in zowel zijn of haar sterke punten

  als zwakke punten. Een positieve benadering wordt

  gebruikt om de sterke punten optimaal te

  benutten en de zwakke punten te verminderen.

  Advies Aan Het Schoolbestuur

  In een adviesgesprek met het schoolbestuur

  worden de overall resultaten van de interventies

  als management informatie teruggekoppeld.

  Tijdens dit gesprek wordt er ook een overall

  borgingsadvies gegeven.

  VervolginterventiesDoel:

  • De interventies hebben tot doel om potenties in het werkvermogen van de medewerkers te verhogen.

  • Het verhogen van belastbaarheid en zodoende het verbeteren van hetloopbaanperspectief.

  • Het verhogen van duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

  1. Meerdaagse groepstraining

  ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’

  Groepsgrootte 8 tot 12 deelnemers

  Middels de feedback van een Fitbit (wearable)

  gaan de deelnemers onder begeleiding van een

  prestatie- en vitaliteitscoach aan de slag met

  persoonlijke en groepsdoelen.

  Thema’s:

  • Voeding: De medewerkers krijgen inzicht en kennis van gezond eetgedrag als basis van

  duurzame inzetbaarheid.

  • Beweging: De medewerkers krijgen kennis en inzicht over beweging.

  • Mentale veerkracht: Onder het motto ‘Werken is Topsport’ worden de deelnemers door een

  prestatietrainer begeleid in het verhogen van de

  mentale veerkracht.

  2. Individueel weerbaarheidsprogramma

  De medewerker gaat aan de slag met een

  prestatiecoach of bedrijfsfysiotherapeut om te werken

  aan de mentale weerbaarheid of fysieke belastbaarheid.

  Thema’s:

  • Mentaal: Mentale veerkracht, individuele effectiviteit- en prestatieverbetering, vergroting

  energie en werkplezier.

  • Fysiek: Algemene belastbaarheid, conditie verbetering, kracht en herstel.

  De Fitbit is een slimme

  armband die hartslag,

  beweging en slaap meet.

  Al deze informatie en

  voortgang is te bekijken

  via de app. Dankzij de Fitbit

  krijgen de werknemers dus

  inzicht in hun levensstijl en

  worden ze uitgedaagd om

  hieraan te werken.

 • 5 | Programma Onverwijs Vitaal

  Keuze aan Workshops

  Expertsessie 1: Balans werk & privé

  De huidige tijd vraagt veel van ons: goed werk

  afleveren, een toegewijde leerkracht zijn en een leuke

  collega, je plek vinden in het nieuwe werken en het

  politieke klimaat, een leuke moeder of vader zijn, met

  vrienden afspreken, sporten en de zorg voor een

  ziek kind op je nemen, een hulpbehoevende ouder

  of overspannen vriendin bijstaan. De ‘BV-Werk’ en

  de ‘BV-Privé’ zorgen voor voldoende uitdagingen.

  Het is van belang de ‘BV-Ik’ in beeld te krijgen en te

  houden om in balans te komen en te kunnen groeien.

  In deze workshop krijgt de deelnemer concrete

  inzichten en tools aangereikt om dit direct in zijn of

  haar eigen situatie toe te passen en te ervaren. Met

  als resultaat: energie in werk & privé.

  Expertsessie 2:Werken is topsport

  We werken veel uren per week en waarschijnlijk

  ook vele jaren, eigenlijk is dit een ultieme vorm van

  topsport. In deze workshop wordt de toolbox van

  mentale kracht aan de deelnemers uitgelegd aan de

  hand van voorbeelden uit de sport met als doel deze

  toolbox te kunnen inzetten om in die uren en jaren

  met plezier te kunnen blijven presteren.

  BeLife heeft een divers en breed aanbodaan workshops die worden ingezet naargelang wat er speelt bij de betreffendeonderwijsinstelling.

  Expertsessies

  Mentale vitaliteit

  • Fysieke vitaliteit

  • Vitaliteit en productiviteit

  Workshops Mentale Vitaliteit

 • BeLife | 6

  High Intensity Interval Training

  High Intensity Interval Training (HIIT) is een effectieve

  training die gedaan kan worden in een relatief korte

  tijd. Kracht en uithoudingsvermogen worden

  gecombineerd in één training en meteen wordt de

  vetverbranding verhoogd. Er wordt gewerkt zonder

  materialen. We werken toe naar een TABATA

  serie; een intervalmethode waarbij de deelnemer

  gedurende 4 minuten, 20 seconden intensief

  beweegt en 10 seconden rust houdt. Na deze

  workshop kan met deze methode zelfstandig thuis

  worden getraind.

  Voeding

  Voeding is de brandstof voor ons lichaam en hebben

  we nodig voor het leveren van prestaties. Op

  een interactieve manier wordt tijdens de workshop

  inzicht gegeven in de invloed van voeding op het

  energie niveau. Tijdens de workshop krijgen de

  deelnemers handvatten om gezonder te gaan eten

  en hoe ze een gezonder gewicht kunnen bereiken.

  Voor individuele aanpassing van het voeding- en

  beweegpatroon kan een start worden gemaakt met

  een persoonlijk plan.

  Workshops Fysieke Vitaliteit

  Ontdek je kracht

  Werk energiek en met optimale prestaties uitvoeren

  vraagt meer dan alleen vakkennis en vaardigheden.

  Iedereen heeft weleens momenten waarin men

  enorm bevlogen in het werk zat en men de tijd

  verloor. Die momenten van flow, dat zijn de momenten

  dat men met de eigen sterktes aan het werk is.

  Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar de

  sterktes van deelnemers en hoe deze sterktes effect

  hebben op persoonlijke energie en prestaties in het

  werk. Wat er gebeurt als je ze te weinig of te veel

  toepast en welk effect het heeft op samenwerking.

  Slapen kun je leren

  Voldoende slaap is belangrijk voor rust en herstel,

  om de accu weer op te laden, om energiek te

  werken en om thuis voldoende energie te hebben

  om te kunnen doen wat je wilt. Goed slapen kun

  je leren. Tijdens de workshop gaan we in op

  slaap/waakritme, het effect van voeding op slaap en

  slaap-strategiën. De deelnemers worden zich bewust

  van het eigen slaap- en waakpatroon, de mogelijke

  verbeteringen hierin en ze krijgen handige tips en

  tricks waar ze direct mee aan de slag kunnen om

  meer energie te krijgen.

  Workshops Vitaliteit & Productiviteit

 • BeLifeMax Euwelaan 723062 MA RotterdamPostbus 40493006 AA Rotterdamtel: 088 - 272 62 77 email: [email protected]

  www.belife.nl ISO9001:2015 | ZKN | ISO27001 | NEN7510 gecertificeerd

  Wilt je meer weten over Onderwijs Vitaal?Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs:

  Ad van Genuchten

  mobiel: 06 - 55777822

  email: [email protected]

  Janneke de Valk

  mobiel: 06 - 27170466

  email: [email protected]

  Vitaliteit & Presteren