Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) & psychiatrie -...

of 48 /48
Zorg op maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek GGZ Kennisdag 2015: Psychische gezondheid van de jeugd Martine Weeland, psycholoog Daphne Vinke, orthopedagoog Marjolijn Bergman, kinder- en jeugdpsychiater / manager behandelzaken Ivon Riemersma, junior onderzoeker / gedragswetenschapper Martine Weeland, junior onderzoeker

Embed Size (px)

Transcript of Zorg op Maat voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) & psychiatrie -...

 • Zorg op maat voor kinderen en

  jongeren met een licht verstandelijke

  beperking (LVB) en psychiatrische

  problematiek

  GGZ Kennisdag 2015: Psychische gezondheid van de jeugd

  Martine Weeland, psycholoog

  Daphne Vinke, orthopedagoog

  Marjolijn Bergman, kinder- en

  jeugdpsychiater /

  manager behandelzaken

  Ivon Riemersma, junior

  onderzoeker /

  gedragswetenschapper

  Martine Weeland, junior

  onderzoeker

 • Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

  Diagnostiek en behandeling

  Complexe psychiatrische problematiek

  Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

 • 4 zorglijnen:

  1) LVB

  2) ASS

  3) ADHD

  4) SAOS

  2 provincies:

  1) Gelderland

  2) Overijssel

  Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

 • IQ = 55 85

  Aparte zorglijn omdat:

  - Ouders vaak een verstandelijke handicap en/of psychiatrische problemen

  hebben

  - Lichamelijke problemen en genetische afwijkingen vaak een rol spelen

  - Het kind leert langzamer, dus ook in de therapie

  - De geleerde vaardigheden generaliseren moeilijker

  - Omgevingsfactoren spelen een grotere rol (veel trauma en sociale problemen)

 • Alle locaties: Polikliniek

  Locatie Ede:

  Polikliniek

  Intensive Home Treatment (IHT) per 1 feb 16

  MDFT

  Dagbehandeling

  Klinische bedden: BOPZ en open

 • We bieden hoogwaardige zorg

  Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

  Het gezin staat centraal

  Competentiegericht

  In samenwerking met het netwerk en de ketenpartners

 • Als zorg moeilijk wordt, dan kom je

  naar Pluryn

  Verstandelijk beperkt Normaal begaafd Lichamelijk beperkt

  Gedragsproblematiek Residentieel Ambulant

  Gezinsbehandeling DagbehandelingOrthopedagogische

  behandelcentra

  Langdurige zorg CrisisResearch &

  Development

 • Casus Damian

  11 jarige jongen

  Geen psychiatrische problemen

  gediagnosticeerd

  LVB (VIQ 78 PIQ 61)

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2DrNG13ccCFYcW2wod-bsMpw&url=https%3A%2F%2Fkatepaints.wordpress.com%2F&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNFcAyhGWIK_96n5FXMqfoVY6P_j_Q&ust=1441457432489160https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2DrNG13ccCFYcW2wod-bsMpw&url=https%3A%2F%2Fkatepaints.wordpress.com%2F&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNFcAyhGWIK_96n5FXMqfoVY6P_j_Q&ust=1441457432489160

 • Casus Damian

  Wisselwerking

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2DrNG13ccCFYcW2wod-bsMpw&url=https%3A%2F%2Fkatepaints.wordpress.com%2F&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNFcAyhGWIK_96n5FXMqfoVY6P_j_Q&ust=1441457432489160https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2DrNG13ccCFYcW2wod-bsMpw&url=https%3A%2F%2Fkatepaints.wordpress.com%2F&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNFcAyhGWIK_96n5FXMqfoVY6P_j_Q&ust=1441457432489160

 • Jij bent okay!

  Een competentietraining voor jongeren

  met LVB en hun ouders met psychische

  en/of verslavingsproblemen

  Ivon Riemersma, junior onderzoeker Pluryn R&D en

  gedragswetenschapper Jan Pieter Heije

 • KOPP gedachten en

  gevoelens

  KOPP:

  Kinderen van Ouders met

  Psychische Problemen

  KVO:

  Kinderen van Verslaafde

  Ouders

 • Beschermende en

  risicofactoren

 • Jongeren aan het woord

 • Jij bent okay:

  Ondersteuningsgroep voor

  jongeren

  Extra aanpassingen

  - Simpel taalgebruik

  - Concrete voorbeelden

  - Extra herhaling

  basisemoties

 • Jij bent Okay: oudermodule

 • Online oudermodule

 • Planning

 • Onderzoek

 • Eerste resultaten

  (n=11)

 • Jij bent okay!

  Vragen?

  Voor meer informatie over

  deelname aan dit onderzoek:

  Ivon Riemersma

  [email protected]

 • Martine Weeland,

  Psycholoog / behandelcordinator BinK

  Behandeling in de Klas

  (BinK)

 • Gedragsproblemen op SBO-school

  Aandacht/ concentratie

  Oppositioneel gedrag

  Agressie

  School handelingsverlegen

  Conflict tussen ouders en school

  Hulpvraag school:

  Diagnostiek?

  Hoe komt hij weer tot ontwikkeling?

 • Waarom Behandelen in de Klas?

  Veel kinderen met een LVB en psychiatrische problematiek lopen vast

  op school

  Generalisatie van vaardigheden naar dagelijks leven is lastig

  Daarom: behandelen in de setting waar problemen zich voordoen

  BinK:

  Tweedelijns kinderpsychiatrische (deeltijd)behandeling in de klas

  Kinder- en jeugdpsychiater, psycholoog/orthopedagoog, sociotherapeuten,

  vaktherapeuten, systeemtherapeut, ouderbegeleider.

  Speciale expertise op gebied van LVB, maar k voor normaal begaafde

  kinderen

 • Visie

  Behandeling inzetten binnen de setting waar het kind vastloopt

  Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

  Competentiegericht

  Het hele systeem en verschillende milieus betrekken (school, gezin), multidisciplinair

  In samenwerking met ketenpartners

 • Van visie naar praktijk (1)

  Behandeling inzetten binnen de setting waar het kind vastloopt

  Sociotherapeuten zijn in de klas aanwezig en werken aan

  doelen

  Behandelaren vormen een team met school; gedeelde visie

  en werkpunten

  Generalisatie van vaardigheden

 • Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

  Ambulante BinK: behandelaren komen naar school van

  herkomst

  BinK als deeltijdbehandeling: behandeling vindt plaats op De

  Brouwerij, cluster 4 school, op het terrein van Karakter

  Van visie naar praktijk (2)

 • Competentiegericht

  Competentieanalyse: Vaardigheden vs. Ontwikkelingstaken

  kind n gezin

  Concrete doelen en werkpunten

  Beloningsysteem: fasering

  Van visie naar praktijk (3)

 • Het hele systeem wordt betrokken in de behandeling

  School werkt samen met behandelteam

  Ouders worden betrokken

  Gezinsdiagnostisch onderzoek (GDO), psychiatrische

  gezinsbehandeling, systeemtherapie, ouderbegeleiding

  Van visie naar praktijk (4)

 • In samenwerking met ketenpartners School van herkomst, samenwerkingsverband,

  vervolghulpverlening wordt betrokken in de diagnostiek en

  behandeling

  Doel is altijd uitstroom naar passend onderwijs/ dagbesteding

  (deeltijdbehandeling max. 6 maanden)

  Van visie naar praktijk (5)

 • 1. Anoniem contact school

  2. Vrijblijvend orinterend gesprek met ouders

  3. Intake met KPO en OA

  4. Start BinK behandeling op de Brouwerij, doelen:

  -Verheldering diagnostiek (diagnose ODD; ADHD? ASS?)

  -Versterken emotieregulatie (signaleringsplan, psychomotorische

  therapie)

  -Ouders krijgen psychoeducatie LVB en praktische handvatten

  voor de aansturing van Damian in de weekenden

 • (Anoniem) overleggen over casus

  Bellen met Karakter Ede: 0318-676611

  Een mail naar: [email protected]

  Aanmelden: verwijzing van (huis)arts, jeugdarts (GGD), medisch

  specialist, Centrum voor Jeugd & Gezin of sociaal wijkteam

  Bellen met Karakter Ede: 0318-676611

  Een mail naar: [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Flexibele behandelgroep

  Daphne Vinke- van Steijn, orthopedagoog/

  behandelcordinator Karakter

 • Stroom

  Klinische open behandelgroep

  Totaal 8 bedden/ plekken die flexibel inzetbaar zijn

  Kinderen hebben een eigen kamer, gedeelde badkamer en toilet

  Basisonderwijs op terrein, voortgezet onderwijs op externe scholen of in

  thuissituatie

  Dagbehandelingsaanbod: individuele,- groep- en gezinstherapie,

  trainingen

  Duidelijke (dag)structuur aanwezig

 • Visie flexibilisering

  Behandeling moet flexibel en op maat zijn, passend bij kind en zijn gezin:

  Behandeling is ambulant, opname in de

  kliniek is als module inzetbaar

  Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig

  Ouders zijn co-expert

  Ieder gezin krijgt psychiatrische

  gezinsbehandeling (PG)

  In samenwerking met ketenpartners

 • Door flexibilisering kan er beter worden aangesloten bij de zorgbehoeften

  van het kind en het gezin

  Keuze zorgzwaarte is afhankelijk van het gezinssysteem

  Geen schotten meer tussen afdelingen en disciplines

  Kliniek als module

 • Vormen van flexibele zorg

  Kliniek als tijdelijke crisisinterventie

  Deeltijdbehandeling: kind is deels thuis en deels op de kliniek

  Dagbehandeling

  Fulltime opname en gaandeweg meer naar huis

 • Opname Stroom fulltime voor de eerste 4 weken met als

  doel crisisinterventie

  BINK blijft betrokken voor onderwijs

  Opname wordt omgezet naar een deeltijdopname en start PG

  Doelen opname Damian: emotieregulatie vaardigheden, rouwverwerking,

  psycho-educatie

  Start Creatieve Therapie

  Start systeemtherapie met doelen systeem

  Casus Damian

 • Op Volle Kracht

  Depressiepreventie bij jongeren met een licht

  verstandelijke beperking en gedragsproblemen

  Martine Weeland, junior-onderzoeker

  Pluryn R&D

 • Waarom Op Volle Kracht? Jongeren met een LVB hebben een verhoogde kans op het

  ontwikkelen van depressie en angststoornissen

  Dekker & Koot, 2003

  Cooper, 1997; Meins, 1993, Richards et al., 2001

  Veel jongeren hebben al (sub)klinische symptomen

 • Nee..! In de praktijk lastig te herkennen (Damian)

  Gevolg: onderbehandeling depressie

  Bovendien: Met huidige behandelingen voor depressie wordt

  slechts 10-20% van de ziektelast weggenomen. 80-90% blijft dus

  bestaan (Trimbos, 2011)

  Hebben we het probleem in

  beeld?

 • Op Volle Kracht

  Nederlandse bewerking van Penn Resiliency Program

  Brunwasser, 2009: PRP

  Aangepast voor LVB-doelgroep

  Wat gaan we eraan doen?

 • Op Volle Kracht: Wat is het?

  Doel: versterken emotionele weerbaarheid jongeren met LVB

  Daardoor voorkmen en verminderen van depressieve symptomen

  8 bijeenkomsten, op de behandelgroep, door SPV-ers en

  SPH-ers

  Competentiegericht

  Gebaseerd op cognitieve modellen en het sociaal-

  competentiemodel van depressie

 • Op Volle Kracht: Hoe werkt het?

  GGGG-schema

  Gebeurtenis

  Gedachte

  Gevoel

  Gedrag

 • Op Volle Kracht: Hoe werkt het?

  Niet-helpende gedachte: Is vaak negatief en maakt je bang, bedroefd of boos

  Helpt je niet om met een vervelende situatie om te gaan

  Helpende gedachte:

  Helpt je om met vervelende situaties om te gaan

  Is vaak optimistisch (niet altijd)

 • Het onderzoek

  Is Op Volle Kracht effectief in het verminderen en voorkomen van

  depressie bij jongeren met een LVB?

  RCT met 2 condities 1. standaard klinische behandeling (treatment as usual)

  2. standaard klinische behandeling + OVK

  Jongens en meiden tussen 12-16 jaar Karakter (jeugd-GGZ), Pluryn (gehandicaptenzorg), De Hoenderloo Groep (jeugdzorg)

  Vragenlijsten: Depressie: CDI-2 (Kovacs, 2012)

  Angst: SCAS (Spence, 1997)

  Denkfouten: CNCEQ-R (Maric, 2012)

  Coping stijlen: CRSQ (Abela, Brozina & Haigh, 2002)

  Gedragsproblemen: SDQ (Goodman, 1997)

 • Voorlopige resultaten

  Geen vermindering depressieve symptomen, angst, negatieve denkstijlen en

  gedragsproblemen

  Geen verbetering coping en leefklimaat

  Vervolganalyses

  Ouderrapportages?

  Implementatieverschillen tussen groepen en instellingen?

  Moderatoren?

 • Casus: welke behandeling indiceert u?

  Evelien, 10 jaar

  VIQ 66, PIQ 101

  Eet- slaap en emotionele problemen, beperkte dagstructuur

  School gaat goed (SO cluster 3)

  Hoofddiagnose: PDD-nos

  Langerdurende psychiatrische gezinsbehandeling (IPG) en

  systeemtherapie hebben onvoldoende opgeleverd

  Vader heeft een autistische stoornis. Moeder voelt zich zwaar belast,

  heeft een laag energieniveau.

  Ouders willen dat het gezin tot rust komt en dat zowel Evelien als

  ouders leren omgaan met haar PDD-nos