ZORG Magazine editie mei 2012

download ZORG Magazine editie mei 2012

of 17

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.449
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Zorg Magazine is een vernieuwend maandelijks informatietijdschrift voor de zorgsector met oog voor evidence based werken. De themazender ZorgandersTv staat hierin centraal. Zorgmagazine wenst zich te onderscheiden van reclame en nieuwskranten door kwaliteitsvolle artikels te leveren die gelezen én herlezen worden. Hete hangijzers worden niet uit de weg gegaan. Zorg Magazine wordt gratis via de post bezorgd bij alle key decision makers in de Belgische zorgsector.… Daarnaast wordt het magazine bedeeld bij leveranciers én producenten die actief zijn in de sector alsook in onderwijsinstellingen.

Transcript of ZORG Magazine editie mei 2012

 • 1.mei 2012HET ONAFHANKELIJK PROFESSIONEEL TIJDSCHRIFT VOOR DE ZIEKENHUIZENVerschijnt 12x per jaar - nr.7 - 2 / 2012 (maand mei) - 18 mei 2012 - Antwerpen X - P 912873 DOSSIER: Handhygine Memisa: Ziekenhuis voor Ziekenhuis20 Wachtlijsten in de zorg24 QR-code Servicemanagement in de zorgsector26 Lean Management 28zie pagina 19

2. ZORGTALENT GEZOCHT? ZORG Magazine, het onafhankelijk tijdschrift voor de Vlaamse VOORWOORD ziekenhuizen wordt per kwartaal Michael Van Buggenhout uitgegeven door:Hoofdredacteur Ablecare BVBA Consultancy, Research & EducationWhats in a name? Bossaersstraat 87 2930 Brasschaat info@ablecare.be of www.ablecare.beBeste zorgprofessional, Jaargang 2 - nummer 7 Wanneer we een bank een nieuwe naam geven, doen we dat liefst met een editie mei 2012duur reclamebureau en wordt er lang en grondig over nagedacht. Verschillendepistes worden bewandeld, het moet niet alleen goed klinken, maar ook ISSN: 2033-7582 P 912873 PB 779makkelijk te onthouden zijn, catchy, trendy, hoogstaand,... Die nieuwe namenworden niet zomaar bedacht omdat de grote baas daar zin in heeft, neen, er Eindredactie: Michael Van Buggenhoutzijn stevige beweegredenen voor nodig. Vaak is het bedrijf noodleidend enmoet zon nieuwe naam het vertrouwen wekken. Ook de verpleegopleidingen Aan dit nummer werkten mee: in Vlaanderen waren de afgelopen jaren meer dan eens noodleidend... enSNELHEID Michael Van Buggenhout, Mia Vande Putte, jawel, om de haverklap kregen de opleidingen nieuwe namen.Met spoed een oplossing nodig? Hans Hantson, Kirsten Devry, Prof. dr. Paul Gemmel, Prof. dr. Brecht Cardoen, Rein Kan u zich nog de A2-verpleegkundige herinneren of de gebrevetteerdeReflex is er altijd voor u, 7 dagen per week Robberecht, Dirk Baert, Bart Dirix, Hildeverpleegkundige? Of is het nu de HBO-5 verpleegkundige die nu eenvan 7 tot 22 u. Een acuut of structureel personeelstekort, i achts Taillieu en Valrie Duquet.graduaatsdiploma krijgt, net zoals een A1-verpleegkundige vroeger? Hoeof overdag? Reflex stelt u snel de juiste leg je dit in godsnaam uit aan een scholier met interesse in de zorgsector?mensen voor. Oplage: 2000 exemplaren Ook de A1-verpleegkundige werd niet gespaard, hij of zij ging van A1 naar gegradueerde verpleegkundige om dan opnieuw te wijzigen naar bachelor Abonnementen, adreswijzigingen en in de verpleegkunde, recent krijgen de bachelors een diploma met dePROFESSIONALITEIT annuleringen: ZORG Magazine wordt gratis dramatische titel: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Neen, geenOnze zorgmedewerkers versterken uw afdelingen. bedeeld, bij adreswijziging kunnen oud verpleegkundige, geen verpleegster... Iedereen is opnieuw ziekenverpleger. n nieuw adres worden doorgegeven viaEen reclamebureau is hier duidelijk niet aan te pas gekomen, geen idee welkeZe maken het werk lichter voor uw vaste equipe. Ze zijn snel inzetbaar en bieden uw patinten de kwaliteit waar redactie@ablecare.be.18-jarige we met deze titel kunnen overtuigen om in de meer dan boeiendeuw instelling voor staat. Ze worden hiervoor speciaal wereld van de zorg te stappen.gescreend en geselecteerd door een team dat de sector Redactie: redactie@ablecare.bedoor en door kent. Heel wat van onze consulentes +32 3 633 18 11+32 477 41 17 00Als we het internationaal bekijken, verliezen we elke zin voor redelijkheid. Wewerkten zelf als verpleegster. Zij weten hoe belangrijk teamwork, zin voor detail, enthousiasme, inzet en gaven in Vlaanderen immers onze vroegere gebrevetteerde verpleegkundigenvakkennis zijn. Zo bent u altijd zeker van de juiste m/v Drukkerij: Dirix-Vanhoof, Ekerende titel HBO-5, Dit terwijl in Nederland het HBO-V niveau de bachelorsop de juiste plaats. Regelmatige evaluaties helpen u en zijn. Kortom bent u nog mee? Hoe plaatst u als HR-verantwoordelijke eenonze mensen ng beter samen te werken. Advertenties: Advertentieruimte kan advertentie? Hoe presenteert u zich als verpleegkundige? Het wordt inderdaad besproken worden met de redactie(zie ingewikkeld. Ik wens u veel leesplezier, niet alleen als hoofdredacteur, bovenstaande contactgegevens). maar ook als master met een licentiaatsdiploma en bachelor met een DE JUISTE VERHOUDING graduaatsdiploma... begrijpe wie begrijpen kan.Met flexibel zorgpersoneel stemt u uw interne vraag Schriftelijke toestemming van deperfect af op het externe talentaanbod. redactie is vereist voor eventuele overname van tekst en beeldmateriaal uit de publicatie.U hoeft zelf geen arbeidsintensieve (en dus dure) selectieprocedures uit te voeren. U beslist op basis van duidelijke offertes en correcte voorstellen. Reflex beperkt Alle artikels kunnen afzonderlijk enuw administratieve rompslomp tot een minimum, onder gratis gedownload worden via de websitemeer met een eenvoudig maar gedetailleerd van ZorgAndersTv (www.zorganderstv.be)facturatiesysteem. en deze van Ablecare (www.ablecare.be). Wenst u nog sneller op de hoogte te zijn van nieuws en evoluties in deZORG sector? U kan de redactie van ZORG Magazine ook volgen via Twitter (@ZORGMAgazine).2 Reflex Interim nv, Frankrijklei 128-130, 2000 Antwerpen, T. 03/213.91.91, F. 03/213.91.99 ZORGMAGAZINEZORGMAGAZINE 3 antwerpen@reflexinterim.be 3. 3e Interactief congres: INHOUD Korte berichtenFacility management in de zorg AZ Turnhout centraliseert Oncologisch Centrum van GZA wat frisse lucht opsnuiven. Het terras3Ki Communications organiseert op beeld te krijgen van wat er op dit spoedgevallendienst op campus Ziekenhuizen campusSint-biedt immers plaats aan een twintigtalVoorwoord 31 mei, in het Radisson Blu hotel moment cht leeft en hoe men tegen Sint-ElisabethAugustinus behandelt patinten bijpersonen. Omringd door bamboe,te Antwerpen, haar 3e interactievede diverse problematieken aankijkt.mooi weer op tuinterras.een steeds wederkerend element in4congres rond Facility Management inOp dinsdag 2 mei 2012 zette het AZhet Oncologisch Centrum, is het een3e interactief congres: Facilityde zorg. Het interactieve zorgcongres WerkwijzeTurnhout de definitieve stap naar Oncologisch Centrum van GZA oase van rust. Wachten wordt zomanagement in de zorg onderscheidt zich sterk door zijn De themas worden telkens in driede volledige centralisatie van de Ziekenhuizen campus Sint- meteen een stuk aangenamer.uitgesproken interactieve karakterparallelsessies behandeld zodatspoedgevallendienst op campus Sint- Augustinus behandelt patinten bij5 n door het feit dat het een congresiedereen kan deelnemen en ditElisabeth (Rubensstraat in Turnhout). mooi weer op een nieuw tuinterras.Ziekenhuispersoneel soms teKorte berichten is dat door een onafhankelijke partij gespreid over de hele dag. AlleVanaf 2 mei moeten alle patinten Elke dag vinden meer dan 200lawaaieriggeorganiseerd wordt, mt de steun ingeschrevenen zullen dus aan de voor spoedopvang naar campusambulante patinten met kanker hun6van diverse betrokken organisaties. drie werkgroepen kunnen deelnemen. Sint-Elisabeth, met uitzonderingweg naar het Oosterveldcomplex, dat Uit Nederlands onderzoek blijkt datDossier:De organisatoren voorzien een pool van kinderen en patinten voorhuisvesting biedt aan het Oncologisch er aan de balie van een gemiddeldHandhygine Achtergronden en doelstelling aan zeer ervaren vakgenoten diegynaecologie -verloskunde. Ook alle Centrum van GZA Ziekenhuizen, voorziekenhuis te weinig gelet wordt opDit jaar beperken de organisatorende sessies in goede banen zullen ambulances rijden vanaf dat ogenblikeen gentegreerde zorg op maat. overlast voor de patinten.9 zich tot drie hoofdthemas dieleiden. Het is niet de bedoeling dat naar de spoed op campus Sint-Clean care is safer carevoor de hele zorgsector bijzonder zij presentaties geven maar welElisabeth. Spoedpatinten die zichOp vrijdag 27 april opende hetGert Olthuis, onderzoeker van derelevant zijn. In de voorbereidende dat zij goed voorbereide items aan na 2 mei toch aanmelden op campus oncologisch en hematologischUniversiteit van Tilburg, beluisterde12 gesprekken noteerden ze immersde sessiedeelnemers aanreiken en Sint-Jozef, worden doorverwezen dagziekenhuis van GZA Ziekenhuizensamen met vier verpleegkundigenGedragsverandering in handhygine een grote bezorgdheid in zoweldeze ter discussie stellen. De zaalnaar de spoed van campus Sint-campusSint-Augustinus haarde gesprekken vanuit het perspectiefziekenhuizen als woonzorgcentra en het panel zijn gelijkwaardige Elisabeth . nieuwe tuinterras. Voortaan kunnenvan de patint. Hij constateerde dat15rond het groeiende HR probleem en gesprekspartners! Een redacteurpatinten en hun begeleiders op dit de gesprekken aan de balie - dieZorgAndersTv: een al even grote ongerustheid datnoteert en bereidt de rapportering Voor de diensten gynaecologie-mooie en moderne terras vertoeven vaak midden tussen patintenkamersreportages & informatie in de toekomst even goede of betere voor. Na het congres wordt een verloskunde en pediatrie geldttijdens het wachten. Wanneer de ligt - regelmatig storend werken. Inzorg zal moeten geboden worden metuitgebreid artikel geredigeerd dat evenwel een uitzondering. Voormedische toestand van de patint en sommige gevallen kwam de privacy20beduidend minder middelen. Niet binnen de zorgsector verspreid zal deze patinten (zwangere vrouwen, het weer het toelaten, kan bovendienvan patinten in het gedrang, maarMemisa: ziekenhuis voor iedereen heeft hier antwoorden op worden.dringende gynaecologische ingrepenook de behandeling van ambulantehet volstaat eigenlijk al dat mensenziekenhuisen het zijn themas die met aandacht en kinderen) blijft de acute opvang patinten in de open lucht plaats niet de rust krijgen die ze nodiggevolgd worden.Het derde thema is Doelgroepop campus Sint-Jozef ongewijzigd. vinden. hebben. Een ziekenhuis is sowieso al24van een andere orde en wil ingaan opVerantwoordelijken facilitaire, tech-Zij kunnen hier altijd terecht 7d/7d en een vrij lawaaierige omgeving, maarWachtlijsten in woonzorgcentra: de efficient