Zonder Rode Kruis geen Vierdaagse

of 6 /6
20 | WANDELSPORTMAGAZINE JULI 2012 Rode Kruis-vrijwilligers op weg naar een rustpost. 560 vrijwilligers ondersteunen wandellegioen Zonder Rode Kruis geen Vierdaagse Elf kilometer tape gebruikte het Rode Kruis in 2011 tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Rol die lengte uit en je wandelt er twee uur over, van begin tot eind. 6369 wandelaars deden vorig jaar een be- roep op de vrijwilligers van het Rode Kruis om de tocht der tochten uit te lopen. Dit jaar verzorgt de organisatie voor de 66ste keer de eerste hulpverlening. Van de Rode Kruis-afdelingen Groningen tot Zeeland: jaarlijks trekken zo’n 460 vrijwilligers uit het hele land naar Nijmegen. Dit jaar zijn dat er zelfs honderd meer. Het Rode Kruis neemt namelijk ook de hulpverlening van Defensie over. ‘Sommigen zijn er al meer dan twintig jaar bij. Je krijgt na een eerste keer het virus of niet’, lacht Hanna Emmering, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis. ‘De meesten wel. Het is voor velen echt een passie.’ RODE KRUIS Foto: Rode Kruis

Embed Size (px)

description

Elf kilometer tape gebruikte het Rode Kruis in 2011 tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Rol die lengte uit en je wandelt er twee uur over, van begin tot eind. 6369 wandelaars deden vorig jaar een beroep op de vrijwilligers van het Rode Kruis om de tocht der tochten uit te lopen. Dit jaar verzorgt de organisatie voor de 66ste keer de eerste hulpverlening. Artikel uit het Wandelsportmagazine 3 2012

Transcript of Zonder Rode Kruis geen Vierdaagse

 • 20 | wandelsportmagazine juli 2012

  Rode Kruis-vrijwilligers op weg naar een rustpost.

  560 vrijwilligers ondersteunen wandellegioen

  Zonder Rode Kruis geen VierdaagseElf kilometer tape gebruikte het Rode Kruis in 2011 tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Rol die lengte uit en je wandelt er twee uur over, van begin tot eind. 6369 wandelaars deden vorig jaar een be-roep op de vrijwilligers van het Rode Kruis om de tocht der tochten uit te lopen. Dit jaar verzorgt de organisatie voor de 66ste keer de eerste hulpverlening.

  Van de Rode Kruis-afdelingen Groningen tot Zeeland: jaarlijks trekken zon 460 vrijwilligers uit het hele land naar Nijmegen. Dit jaar zijn dat er zelfs honderd meer. Het Rode Kruis neemt namelijk ook de hulpverlening van Defensie over. Sommigen zijn er al meer dan twintig jaar bij. Je krijgt na een eerste keer het virus of niet, lacht Hanna Emmering, woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis. De meesten wel. Het is voor velen echt een passie.

  rode kruis

  Foto: R

  ode K

  ruis

 • wandelsportmagazine juli 2012 | 21

  Keihard werKenDe sfeer, het bivakkeren in Nijmegen, het sa-men de wandelaars ondersteunen bij hun wandelprestatie, ze over de finish helpen. Daar doen de vrijwilligers het voor. Hanna: Het is dagenlang keihard werken. We tellen zon driehonderd blarenprikkers, allemaal gediplo-meerde EHBOers met aantekening wandel-letsel, en artsen en verpleegkundigen. Zonder hen redt de wandelaar het niet. Maar zonder de overige vrijwilligers redden de eerste hulp-verleners het weer niet. Om hen heen zorgt een grote groep voor een geoliede organisatie.

  LogistieKe operatieWant de wandelaar ziet vooral de rustpos-ten en de vrijwilligers die daar werken. Maar om n voorbeeld te noemen: zonder goede chauffeurs zijn we nergens. Ze moeten precies weten hoe de weggetjes rond het parcours lo-pen, waar ze wel en niet kunnen rijden, hoe ze langs de checkpoints moeten komen. Zij ver-voeren bijvoorbeeld de vrijwilligers en ook alle materialen van en naar de rustplaatsen. De lo-gistieke operatie is enorm.

  interne organisatieDat geldt ook voor de interne organisatie rondom het evenement. Neem de twee Rode Kruis Hotels in de Nijmeegse Stadsschouw-burg en het Universitair Sportcentrum. Daar bivakkeren honderden vrijwilligers. In bijvoor-beeld de schouwburg staan alle zalen vol met in totaal zon vierhonderd stapelbedden. De vrijwilligers ontbijten en eten s avonds daar ook. Ze smeren s morgen hun eigen lunch. Een team vrijwilligers zorgt dat er 24 uur per dag voor iedereen wat te eten en te drinken is. In de schouwburg zitten ook ons geavanceerd computer- en verbindingscentrum en de meld-kamer. Die moeten allemaal opgebouwd en bemand worden. En na het wandelevenement weer afgebroken.

  VaKantiedagen opnemenSommige vrijwilligers zijn dan ook twee weken actief, andere tien dagen. Veruit de meeste eer-ste hulpverleners komen voor vier dagen naar Nijmegen, een kleiner aantal voor n of twee dagen. Ze nemen er vakantiedagen voor op.

  noodhospitaaLDe grootste Rode Kruis-locatie is die bij de start en finish op de Wedren. Het behandelcentrum daar telt tachtig brandcards. Die liggen aan het eind van een wandeldag allemaal vol. Daar

  is ook een compleet noodhospitaal ingericht voor wandelaars met zwaardere kwetsuren. De EHBO-posten langs het parcours zijn ingericht voor eenvoudige medische behandelingen en het verzorgen van wandelletsel.

  aLLerLei aandoeningenWandelaars kunnen terecht voor allerlei aan-doeningen. Van insectenbeten, spierpijn, zweep-slagen, blaren en klein wandelletsel tot flauwtes en hartaanvallen. De drukte begint eigenlijk al meteen op de eerste dag. Een paar kilometer is soms al genoeg voor een blaar, zeker bij wie nau-welijks geoefend heeft. Een globaal overzicht van de eerste wandeldag tijdens de Vierdaagse van vorig jaar. Tot vier uur s middags bezoch-ten in totaal zon zevenhonderd wandelaars een Rode Kruis-post, van wie 75 wandelaars eerste hulp en 165 wandelaars medische ondersteu-ning nodig hadden. Zij meldden zich met klach-ten als verhitting, benauwdheid, flauwtes en pijnlijke gewrichten of spieren. Zon 440 wande-laars kregen een blaarbehandeling.

  ooK Voor toeschouwersHanna: Dat was tot vier uur. Wandelaars kun-nen vervolgens de eerste drie wandeldagen tot zeven uur s avonds nog terecht in het behan-delcentrum op de Wedren. Daar komen dan vooral wandelaars met overbelaste spieren en blaren. Op de laatste marsdag blijven de vrij-willigers van het Rode Kruis tot in de nacht paraat om eerste hulp te verlenen. Niet alleen aan wandelaars, maar ook aan toeschouwers van de intocht die bijvoorbeeld last van de hitte hebben gekregen.

  VerschiLLende dienstenDe organisatie telt een Medische Dienst - met professionele artsen, verpleegkundigen, ge-specialiseerde verpleegkundigen voor de vier ambulances - en een Eerste Hulp, met EHBOers die wandelaars helpen met blaren en kleine eerste hulp. De Medische Dienst telt zon 45 vrijwilligers, de Eerste Hulp zon 260. Voor de totale organisatie zijn er verder de Interne Arbo en de Verbindingsdienst met ie-der zon dertig vrijwilligers en een Logistieke en Facilitaire Dienst met nog eens tachtig vrij-willigers. Tot slot is er nog een overkoepelend projectteam van elf vrijwilligers en een enkele professional.

  Vooral artsen welkom!

  Zijn er nog vrij-willigers nodig?wie mee wil draaien in een enthousiast team rode Kruis-vrijwilligers, kan kijken op www.rodekruis.nl of er nog mogelijkheden zijn. daar staan ook functies voor de interne organisaties, zoals binnen catering, gebou-wenbeheer (bijvoorbeeld van de schouw-burg), vervoer, iCt. dit jaar groeit het aantal vrijwilligers dat naar nijmegen komt, met zon honderd. Hanna emmering van het rode Kruis: de aanmeldingen gaan gestaag door. Kijk op onze site! we zijn vooral ook op zoek naar praktiserende artsen!

  foto: R

  ode K

  ruis

 • 22 | wandelsportmagazine juli 2012

  Vijf postenLangs het parcours zijn iedere wandeldag vijf EHBO-posten, ook wel behandelcentra genoemd. Drie op de rustposten van Defensie en een eigen Rode Kruis-subrust in de tien kilometer lus van de 50 km. Verder is er een EHBO-post op het pluspoint van KNBLO-NL/Via Vierdaagse. Hanna: Daarnaast zijn er twee bezemwagens en lopen er twee Rode Kruis-patrouilles rond op het finishterrein op de Wedren. Zon patrouille bestaat uit twee EHBOers.

  ondersteuningsteamOp een behandelcentrum zijn altijd minimaal n dienstdoende arts, enkele verpleegkundigen en vele EHBOers aanwezig. Ook zijn er Eerste Hulp-teamleiders. Zij begeleiden en coachen groep-jes van zon tien hulpverleners. Zij zorgen er ook voor dat de hulpverleners lol in hun werk blijven houden, ondanks de drukte en hectiek. En ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze genoeg ma-terialen hebben.

  ordeLijK VerLoopDe posten hebben ook zogenoemde BOT-hulpverleners. BOT staat voor Behandelcentrum Ondersteuningsteam. Het ondersteuning-steam verzorgt de toegangspoort, de inschrijfbalie, de ingang van de tent en de wandelaarskantine en zorgt voor een ordelijk ver-loop van de hulpverlening. Tot slot is een Eerste Hulp-cordinator eindverantwoordelijk voor een hulppost. Hij of zij begeleidt ook de teamleiders.

  rode kruis

  [email protected]

  Maak nu kans op 2 dagkaarten voor de FLORIADE 2012

  wat moet u doen? Mail voor 17 juli naar [email protected] uw bondsnummer en zet in de onderwerpregel: Floriade 2012. Vermeld in de mail ook uw contactgegevens (adres en telefoonnummer). Winnaars krijgen persoon-lijk bericht. U mag slechts n mail per persoon sturen. Vaker mailen heeft geen zin. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.Vergeet uw bondsnummer niet!

  speciaal voor leDen Van knBlo-nl

  3xkansDe Floriade is de Wereld Tuinbouw

  Expo die van 5 april t/m 7 oktober 2012 in het Noord-Limburgse Venlo plaats vindt. Het park bestaat uit 5 unieke werelden die door bosgebied aan elkaar zijn verbonden. U kunt al uw zin-tuigen laten prikkelen; u kunt er proeven, voelen en ruiken en in de 30 meter hoge kabelbaan over het park zweven. Floriade 2012 laat u de natuur beleven!

  meer informatie op: www.floriade.nl

  Vrijwilligers krijgen de laatste blareninstructies en doen bij elkaar even voor hoe het moet.

  Foto: R

  ode K

  ruis

 • wandelsportmagazine juli 2012 | 23

  Linda van Veen

  Wij komen ook voor ons plezierIk ging helemaal blanco naar Nijmegen. Ik was snel verkocht: de sfeer, de saamhorigheid, het slapen in de schouwburg, het geza-menlijk staan voor de klus om wandelaars tot de eindstreep te bren-gen, de blije gezichten. Ik werd een keer op de Via Gladiola plotseling omhelsd door een wandelaar. Hij herkende mij, ik had hem eerder die week behandeld. Daardoor had hij nu de finish gehaald.

  De eerste twee jaar was Linda van Veen (50) als EHBOer in Nijmegen. Daarna drie jaar als teamleider en dit jaar voor het eerst als cor-dinator. Ze ziet het als n van de belangrijk-ste taken om de sfeer onderling optimaal te houden. Alle Rode Kruis-vrijwilligers komen in hun vrije tijd. We komen ook voor ons plezier.

  saamhorigheidSaamhorigheid is dan ook essentieel. Tja, hoe zorg je daarvoor? Als ik met mijn team voor het eerst bij elkaar kom, maken we een kennisma-kingsrondje. Je moet elkaar enigszins kennen, om elkaar ook later in de week te kunnen begrijpen.

  Daarna maken we s avonds gezamenlijk even een rondje door de stad, ijsje eten bij de Italiaan.

  oVerzicht houdenOok later in de week gaat het team wel eens gezamenlijk even de stad in, kijken naar de ar-tiesten. Natuurlijk kunnen vrijwilligers ook alleen of samen op pad. Dat melden ze dan, ik wil dat wel weten om overzicht te houden over mijn team.

  samen etenHet tienkoppige team ontbijt en eet iedere avond samen. Ook als we na de inzet op een

  Linda van Veen geeft de laatste instructies.

  wisseLende bezettingDe bezetting kan in aantallen wisselen. We kijken altijd kritisch naar de bezetting. Wat is het weer, wordt het heet? Waar zullen de hard-ste klappen vallen? Het gros van de vrijwilli-gers wordt n keer per dag ingezet en vervol-gens weer naar Nijmegen vervoerd. Wel kan het zijn dat de bezetting van de eerste rustpost later op de dag dienst doet op het grote behan-delcentrum op de Wedren.

  groter dan ooitDe bezetting is dit jaar groter dan ooit. Hanna: We verzorgen dit jaar voor het eerst ook de medische dienst van Defensie. Dat betekent dat we de afgelopen maanden honderd extra vrijwilligers hebben geworven. We zijn straks dus met zon zeshonderd mensen in Nijmegen. We krijgen het daardoor ook rondom onze ei-gen organisatie veel drukker: meer vervoer, ex-tra dienstroosters, meer logistiek rondom voe-ding en materialen, enzovoorts.

  steeds professioneLerLogistiek wordt het dus allemaal veel groter. Gelukkig hebben we decennia lange erva-ring. Onze evenementenhulpverlening wordt steeds professioneler. Zo maken we nu op onze hulpposten gebruik van een geavanceerd in-formatiesysteem. Door middel van scanners worden lopers, formulieren en behandelaars gescand. Zo beperken we de administratieve kant van de behandeling tot een minimum, zodat we lopers sneller kunnen helpen.

  buitenLandDe kennis en ervaring die het Nederlandse Rode Kruis rondom evenementen heeft, is in-middels ook bekend in het buitenland. Hanna: Via uitwisselingsprogrammas brengen we onze deskundigheid naar landen als Duitsland, Frankrijk, Belgi en ook naar de Antillen.

  ook u kunt eerste Hulp Hulp Verlenen!

  niet alleen de eerste hulpverleners van het rode Kruis kunnen eerste hulp verlenen. directe hulp door omstanders kan schade aan de gezondheid beperken of zelfs een verschil maken tussen leven en dood. Kijk voor meer informatie op www.1ehulp.nu of www.rodekruis.nl.

  rode kruis

 • 24 | wandelsportmagazine juli 2012

  Hele Dag Druk

  Vincent Nooren (45) is cordinator op het behandelcentrum op de Wedren. Als co-ordinator begint zijn taak al dagen voor de Vierdaagse.

  Het grote behandelcentrum op de start- en finishlocatie telt twee cordinatoren. samen houden ze toezicht op het hele proces. Vooral in het drukbezochte behan-delcentrum is dat van belang. de hele dag lopen er zoveel mensen in en uit. dan moet het hier natuurlijk geen chaos worden.

  KLeine detaiLs2011 was voor Vincent het derde jaar dat hij als rode Kruis-vrijwilliger in nijmegen aan-wezig was. zijn belangrijkste reden? Het anderen naar de zin maken. ik zorg mis-schien voor kleine details, maar draag zo wel bij dat het er in grote lijnen goed uit-ziet en iedereen kan functioneren.

  maKKeLijKerHij vindt het vooral leuk om mee te werken in een goed georganiseerde organisatie. Vincent: processen op mijn werk lopen nog wel eens in de soep. Hier niet. met zoveel gemotiveerde vrijwilligers is het een stuk makkelijker om het hele proces goed te la-ten lopen. professioneeLVincent is al 12 jaar vrijwilliger bij het rode Kruis. naast zijn vrijwilligerswerk tijdens de Vierdaagse is hij ook eHBo-instructeur bij afdeling tholen-reimerswaal. daarbij vindt hij het belangrijk dat je als vrijwilliger ook professioneel bent.

  post weer in Nijmegen zijn, gaan we eerst even een kwartiertje samen zitten. Dan komen de verhalen los. Meestal hele leuke, wandelaars zijn altijd erg dankbaar. We sturen ze ook altijd zo op weg, dat ze in principe de eindstreep vrij-dag moeten kunnen halen.

  stoom afbLazenSoms moet er na terugkomst ook even geza-menlijk stoom afgeblazen worden. Na een prikincident bijvoorbeeld. Dan heeft een hulpverlener met een gebruikt lancet zich-zelf geprikt. Dat is heel vervelend vanwege besmettingsgevaar. De hulpverlener moet dan een procedure in om besmetting uit te sluiten. Dat is een vervelende ervaring. Daar wil je dan over praten. En het is goed dat de rest van het team weet wat er gebeurd is. Mocht iemand de rest van de week minder vrolijk zijn, dan weet je waar dat door komt. Daardoor ontstaat begrip.

  huLp nodig?Een goede sfeer komt ook de hulpverlening op een blarenpost ten goede. Ook daar is het be-langrijk om te zorgen voor saamhorigheid. Als teamleider loop je voortdurend rond, kijkt of alles goed gaat, of iemand hulp nodig heeft, of iemand goed zit en geen pijn in de rug krijgt. En natuurlijk of het goed gaat met de wande-laar. Of niet iemand een dekentje nodig heeft om afkoeling te voorkomen.

  charmesNatuurlijk zijn er wel eens kleine irritaties. Je zit toch 24 uur op elkaars lip. In zon grote slaapzaal in de schouwburg kan het heel warm en onrustig zijn, je slaapt onregelma-tig, er wordt gesnurkt. Dat hoort ook allemaal bij het avontuurlijke en de charmes van zon week. Dat weet iedereen, daarom is de sfeer ei-genlijk ook altijd goed en komen vrijwilligers jaar naar jaar terug.

  Foto: R

  ode K

  ruis

  rode kruis

  Foto: R

  ode K

  ruis

 • wandelsportmagazine juli 2012 | 25

  en grote familie!

  Annekie Huismans en Anneke Dekker vorig jaar op de Wedren. Daar lie-pen ze samen hun ronde op het start- en finishterrein. Allebei zijn ze vrijwilliger evenemen-tenhulp bij het Rode Kruis. Samen komen zij in actie voor mensen met flauwtes of een ver-stuiking. Niet voor blaren. Die verwijzen zij door naar het nabij gelegen behandelcentrum.

  Voor de Vierdaagse kenden zij elkaar nog niet. dat vinden ze dan ook zo leuk aan het vrijwilli-gerswerk op de Vierdaagse: je leert zoveel leuke mensen kennen! en de saamhorigheid tussen de honderden vrijwilligers is groot. Het is een week lang n grote familie.

  moe maar VoLdaanHet is dankbaar werk, zegt anneke. mensen waarderen je echt. wandelaars konden vorig jaar de vrijwilliger die ze geholpen had, bedanken door een sticker op het shirt te plakken met tek-sten als Bedankt! en Fijn dat je er bent! dat was een leuke actie! annekie: Het is een week va-kantie. na zon weekje ben ik moe, maar voldaan!

  Foto: R

  ode K

  ruis

  klaar!1500 wandelaars doen mee aan Via Vierdaagse 2012! kim ter stege (32) is n van hen. Zij koos zeer bewust voor een verantwoorde voorbereiding op The Walk of the World. sinds februari komt haar voorbereidingsgroep maandelijks bij elkaar. Tussendoor wandelt ze met Wandelsportvereniging Wipstrikkwartier en traint ze zelf meerdere keren per week. ik heb veel zelfvertrouwen gekregen.

  Ik ben er klaar voor! Voor en tijdens Pinksteren heb ik vier dagen in de hitte gelopen, waarvan drie achterelkaar. Probleemloos! Eigenlijk wachtte ik op het moment dat ik mijn benen zou gaan voe-len. Dat gebeurde niet! Toen ik met Via Vierdaagse startte en tien, vijftien kilome-ter liep, had ik twee dagen later nog last van mijn benen. Mijn tempo ligt inmiddels tussen de 5,5 en 6 kilometer per uur. Ik doe veel inter-valtrainingen. En opvallend: ik loop bijna geen blaren meer. Dat komt ook door de vele tips die ik krijg tijdens het voorberei-dingsprogramma. Ik volg Via Vierdaagse bij Wipstrikkwartier en de leden zijn ont-zettend zorgzaam. Ik weet nu dat ik mijn voeten goed moet insmeren, dat het soms handig is je sokken binnenstebuiten te dragen, zodat je geen last hebt van de na-den, en hoe je je voeten moet tapen. Met Pinksteren had ik nog wel een enkele blaar, maar tegen die warmte kun je niet opsme-ren. Dat hoeft ook niet. Ik piep niet meer om een blaar, het stoort me minder. Daar groei je in. Ik merk dat mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid is. Begin dit jaar durfde ik niet in een goede afloop te geloven. Nu denk ik: kom maar op met die Vierdaagse!

  CoLuMN