Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

27
Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes

Transcript of Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Page 1: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Zomerschool BSA

Arjen Scholten, BSA

Kees Broekhof, Sardes

Page 2: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

De BSA

Doelgroep: beloftevolle achterstandsleerlingen

Doelstelling: toeleiden naar hogere schoolsoorten

Page 3: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Succesfactoren otv

Expliciete doelstelling Duidelijk omschreven doelgroep, zorgvuldige selectie Verbinding regulier onderwijs Betrokkenheid ouders Draagvlak bij betrokkenen Intensief contact met scholen Randvoorwaarden in orde Stevig (inhoudelijk) leiderschap Effectief onderwijs

Page 4: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Succesfactoren, specifiek

Excellente docenten Voortdurende coaching (VVE) Kennisgemeenschap Tweesporenbeleid Doelgericht, vernieuwend, inspirerend

curriculum

Page 5: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Zomerschool algemeen

Expliciete doelstelling: welk probleem lossen we op?

Voor wie?

Page 6: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Zomerschool BSA

Doelstelling: toeleiden naar havo/vwo Doelgroep: talentvolle achterstandskinderen

Page 7: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

BSA zomerschool

Expliciete doelstelling Duidelijk omschreven doelgroep, zorgvuldige selectie Verbinding regulier onderwijs Betrokkenheid ouders Draagvlak bij betrokkenen Intensief contact met scholen Randvoorwaarden in orde Stevig (inhoudelijk) leiderschap Effectief onderwijs

Page 8: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Plus

Excellente docenten Voortdurende coaching (VVE) Kennisgemeenschap Doelgericht, vernieuwend, inspirerend

curriculum

Page 9: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Academische cultuur

Hoge verwachtingen “Leren is leuk” Lat ligt hoog Stimulerende leeromgeving (docenten,

lokalen, materialen)

Page 10: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Deelnemers zomerschool

BSA-leerlingen Leerlingen van BSA-wachtlijst

En … BSA-docenten BSA-locatie

Page 11: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Samenhang in de BSA

Page 12: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Zomerschool 2011

Experiment Twee groepen van 15 kinderen Elke groep een programma van 1 week full-

time (9.00 tot 15.00 uur)

Page 13: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Uitgangspunten programma

Werkwijze als BSA (didactiek WS + BL, ped. aanpak)

Doelstellingen als BSA: WS + BL centraal Meer ruimte voor andere werkvormen Rode draad: hele week centraal thema

(robots), ook binnen andere werkvormen

Page 14: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Structuur van de dag (ma,di,do)

09.00 Leestafel 09.20 Agenda 09.25 De Woordfabriek 10.35 Leesclub 11.00 Film maken 12.30 Lunch 13.25 Film kijken 13.55 Wikikids 14.55 Afsluiting

Page 15: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Leestafel

Kinderen komen binnen en gaan een krant of tijdschrift lezen aan de leestafel.

Leerkracht vraagt enkele kinderen iets te vertellen over wat ze gelezen hebben.

Andere kinderen mogen vragen stellen.

Page 16: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.
Page 17: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

De Woordfabriek

Tekst met standpunten Woordenschat: 10 schooltaalwoorden Debatteren Essay schrijven

Page 18: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.
Page 19: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Film maken

Instructie filmtechniek Storyboard en script schrijven Film maken Lijst met de taal van de filmmaker

Vakdocent heeft vooraf richtlijnen gekregen m.b.t. effectief taalgebruik

Page 20: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.
Page 21: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Film kijken

Aansluitend bij robot-thema: De IJzeren Man Verdeeld over de week Succesnummer!

Page 22: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Wikikids

‘Opzetje’ van docenten Informatie zoeken (internet, naslagwerken) Informatie verwerken Resultaat op Wikikids pagina

Page 23: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.
Page 24: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Presentatie voor ouders

Wat hebben we gedaan deze week? Prijs voor het beste essay Vertoning zelfgemaakte films

Page 25: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.
Page 26: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Evaluatie door leerlingen

Mening over alle activiteiten (schaal 1-4) Gemiddeld 3,5 Alle activiteiten 3 of hoger Bijna alle kinderen zouden weer meedoen

als ze de kans kregen

Page 27: Zomerschool BSA Arjen Scholten, BSA Kees Broekhof, Sardes.

Vervolg

Experiment geslaagd Programma verfijnen (niveau teksten) Meer ruimte voor verdieping: twee weken

met zelfde basismateriaal