Zoekmachinemarketing per Branche - Onderzoek door PauwR Internetmarketing

of 30 /30
ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES RESULTATEN ONDERZOEK Onderzoek: “Zoekmachinemarketing in verschillende branches” Juni 2008 Auteur: Lies Jansen Student International Media & Entertainment Management NHTV Breda In opdracht van: PauwR Internetmarketing www.PauwR.nl Bij voorbaat dank voor uw belangstell ing!

Embed Size (px)

description

Onderzoek naar het gebruik van zoekmachinemarketing in verschillende branches, zoals de reisbranche, mode en de overheid.

Transcript of Zoekmachinemarketing per Branche - Onderzoek door PauwR Internetmarketing

 • 1. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES RESULTATEN ONDERZOEK Onderzoek: Zoekmachinemarketing in verschillende branches Juni 2008 Auteur: Lies Jansen Student International Media & Entertainment Management NHTV Breda In opdracht van: PauwR Internetmarketing www.PauwR.nl Bij voorbaat dank voor uw belangstelling!
 • 2. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES OPZET ONDERZOEK Onderzoek: Doelgroep Marketeers / marketingverantwoordelijken van bedrijven uit negen verschillende branches Doel Verkrijgen van inzicht in de mate van gebruik van zoekmachinemarketing in diverse branches Middel Online enqute Resultaat 309 respondenten Opmerking Resultaten afgerond op hele procenten Definities Zoekmachinemarketing wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor zoekmachine adverteren en zoekmachineoptimalisatie
 • 3. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES ONDERZOCHTE BRANCHES 1. Toerisme 2. Mode / Kleding 3. Financin 4. Detailhandel 5. Bouw 6. Telecom / ICT 7. Zakelijke Dienstverlening 8. Overheid 9. Overig
 • 4. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES REDEN WEL/GEEN GEBRUIK
  • Bedrijven die WEL gebruikmaken van zoekmachine adverteren:
  • 58% gebruikt het om de doelgroep van het bedrijf beter te bereiken. 20% gebruikt zoekmachine adverteren vanwege de lage kosten en hoge Return On Investment (ROI)
  • Bedrijven die GEEN gebruikmaken van zoekmachine adverteren:
  • 23% Gebruikt zoekmachine adverteren niet omdat de mogelijkheden ervan voor hen te onduidelijk zijn. 19% is niet bekend met zoekmachine adverteren.
  Zoekmachine adverteren = het plaatsen van advertenties naast de zoekresultaten. Voorbeeld met Google AdWords
 • 5. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES GEBRUIK ZOEKMACHINE ADVERTEREN PER BRANCHE Gemiddeld over alle branches maakt 42% van de bedrijven gebruik van zoekmachine adverteren.
 • 6. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES REDEN ZOEKMACHINE ADVERTEREN De meerderheid van de bedrijven uit een branche die zoekmachine adverteren gebruikt, doet dat om de volgende redenen: Branche Belangrijkste reden gebruik Toerisme Beter bereik van doelgroep Zakelijke Dienstverlening Beter bereik van doelgroep Mode / Kleding Beter bereik van doelgroep Bouw Beter bereik van doelgroep Detailhandel Beter bereik van doelgroep Telecom / ICT Beter bereik van doelgroep / Lage kosten / hoge ROI Financin Beter bereik van doelgroep Overig Beter bereik van doelgroep
 • 7. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES REDEN NIET ZOEKMACHINE ADVERTEREN De meerderheid van de bedrijven uit een branche die zoekmachine adverteren niet inzet, geeft daarvoor de volgende redenen: Branche Belangrijkste reden geen gebruik Toerisme Onduidelijkheid over de mogelijkheden Overheid Anders, geen commercile instelling Zakelijke Dienstverlening Onduidelijkheid over de mogelijkheden Mode / Kleding Onduidelijkheid over de mogelijkheden Bouw Niet mee bekend / Internet niet belangrijk Detailhandel Geen tijd Telecom / ICT Niet mee bekend Financin Geen tijd Overig Onduidelijkheid over de mogelijkheden
 • 8. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES REDEN WEL / GEEN GEBRUIK
  • Bedrijven die WEL gebruikmaken van zoekmachineoptimalisatie:
  • 59% past zoekmachineoptimalisatie toe vanwege meer rendement van de site door meer bezoekers. 26% vanwege meer autoriteit door hogere posities.
  • Bedrijven die NIET gebruikmaken van zoekmachineoptimalisatie:
  • 26% gebruikt het niet omdat de respondenten niet bekend zijn met zoekmachineoptimalisatie. 21% Vindt de mogelijkheden van zoekmachineoptimalisatie onduidelijk en doet daarom niet aan zoekmachineoptimalisatie.
  Zoekmachine- optimalisatie = De kans vergroten dat de website hoger komt in de organische zoekresultaten
 • 9. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES GEBRUIK ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE PER BRANCHE Gemiddeld over alle branches maakt 39% van de bedrijven gebruik van zoekmachine- optimalisatie.
 • 10. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE PER BRANCHE De meerderheid van de bedrijven uit een branche die zoekmachineoptimalisatie gebruikt, doet dat om de volgende redenen: Branche Belangrijkste reden gebruik Toerisme Meer rendement Overheid Naamsbekendheid Financin Meer rendement Zakelijke Dienstverlening Meer rendement Mode / Kleding Naamsbekendheid Bouw Meer rendement Detailhandel Meer rendement Telecom / ICT Meer rendement Overig Meer rendement
 • 11. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE PER BRANCHE De meerderheid van de bedrijven uit een branche die zoekmachineoptimalisatie niet toepast, geeft daarvoor de volgende redenen: Branche Belangrijkste reden geen gebruik Toerisme Niet mee bekend Overheid Anders, geen commercile instelling Financin Onduidelijkheid over de mogelijkheden Zakelijke Dienstverlening Geen tijd / niet mee bekend Mode / Kleding Onduidelijkheid over de mogelijkheden Bouw Internet niet belangrijk / geen tijd Detailhandel Onduidelijkheid over de mogelijkheden Telecom / ICT Niet mee bekend Overig Niet mee bekend
 • 12. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BELANG ZOEKMACHINEMARKETING Het meest gegeven antwoord op de vraag hoe belangrijk zij zoekmachinemarketing vinden voor hun bedrijf, uitgesplitst per branche: Branche Belang van zoekmachinemarketing Toerisme Essentieel Overheid Belangrijk Zakelijke Dienstverlening Essentieel Mode / Kleding Belangrijk Bouw Essentieel Detailhandel Belangrijk Telecom / ICT Essentieel Financin Essentieel Overig Belangrijk
 • 13. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES CONCURRENTIE Meerderheid van de branche over de mate waarin zij competitie in zoekmachinemarketing ervaren/verwachten in hun branche: Branche Mate van competitie Toerisme Veel Overheid Weinig Zakelijke Dienstverlening Veel Mode / Kleding Gemiddeld Bouw Gemiddeld Detailhandel Gemiddeld Telecom / ICT Gemiddeld Financin Gemiddeld Overig Gemiddeld
 • 14. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES UITBESTEDEN ZOEKMACHINEMARKETING 30% van de bedrijven besteedt zoekmachine adverteren uit aan gespecialiseerd bureau. Zoekmachineoptimalisatie wordt in 35% van de gevallen uitbesteed. De verschillen per branche zijn te verwaarlozen.
 • 15. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES UITBESTEDEN ZOEKMACHINEMARKETING Zoekmachine adverteren Van de respondenten die zoekmachine adverteren uitbesteden is 76% tevreden tot zeer tevreden over de resultaten van de campagne. Van de respondenten die zoekmachine adverteren in eigen beheer houden is 56% tevreden tot zeer tevreden. De branche Telecom / ICT houdt het vaakst een campagne in eigen beheer. Bedrijven die hun zoekmachine- adverteren uitbesteden zijn vaker tevreden.
 • 16. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES UITBESTEDEN ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE Tevredenheid zoekmachineoptimalisatie Van de respondenten die zoekmachineoptimalisatie in eigen beheer doet is 65% tevreden tot zeer tevreden. De Telecom / ICT branche doet de optimalisatie van de website het vaakst in eigen beheer. Van de respondenten die zoekmachineoptimalisatie uitbesteden is 70% tevreden tot zeer tevreden. Het verschil in tevredenheid tussen uitbesteden of zelf doen is bij zoekmachine- optimalisatie niet zo groot.
 • 17. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BELANG VAN ZOEKMACHINEMARKETING Meer dan 90% van de bedrijven vindt zoekmachinemarketing belangrijk of zelfs essentieel. In de branches zakelijke dienstverlening, overheid, bouw en telecom / ICT vindt zon 15% - 20% het niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk. Slechts 1% van alle bedrijven vindt zoekmachinemarketing onbelangrijk. Zoekmachine- marketing wordt door bijna alle bedrijven als belangrijk of zelfs essentieel beschouwd.
 • 18. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES TOEKOMSTIG GEBRUIK ZOEKMACHINEMARKETING Gebruik zoekmachine adverteren in de toekomst 80% van de overheidsinstellingen gaat (waarschijnlijk) geen gebruik maken van zoekmachine adverteren in de toekomst. Van de branche bouw ligt dit percentage op 40%. Van de overige branches verwacht 80% tot 100% dat ze zoekmachine adverteren blijven/gaan inzetten in de toekomst. Gebruik zoekmachineoptimalisatie in de toekomst 75% tot 85% van de bedrijven denkt zoekmachineoptimalisatie in te zetten in de toekomst. Alleen bij de overheid verwacht slechts 40% dit. De grote meerderheid van de bedrijven verwacht in de toekomst zoekmachine- marketing te (blijven) inzetten.
 • 19. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES CONCLUSIES PER BRANCHE Hierna wordt per branche een korte conclusie van het onderzoek gegeven.
 • 20. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: TOERISME In de reisbranche maakt de helft van de bedrijven al gebruik van zoekmachinemarketing. Belangrijkste redenen zijn het beter kunnen bereiken van de doelgroep en het genereren van meer bezoekers en dus een hoger rendement. 1 op de 3 bedrijven besteedt zijn zoekmachinemarketing uit aan een professioneel bureau. Meer dan 60% van de bedrijven in deze branche denkt dat er veel concurrentie is van collegas op het gebied van zoekmachinemarketing. Toch vinden alle bedrijven (100%) het belangrijk iets met zoekmachinemarketing te doen, nu of in de toekomst.
 • 21. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: MODE In de modebranche maakt de helft van de bedrijven gebruik van zoekmachinemarketing. De meerderheid van de branche gebruikt zoekmachine adverteren om zijn doelgroep beter te bereiken. Alle respondenten (100%) gaan (zeer) waarschijnlijk zoekmachine adverteren inzetten in de toekomst. 86% gaat waarschijnlijk zoekmachineoptimalisatie gebruiken of blijft dat doen. De meerderheid van de branche schat de mate van competitie in de branche in als gemiddeld. 75% van de modebranche vindt zoekmachinemarketing essentieel.
 • 22. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: FINANCIN De helft van de financile branche maakt al gebruik van zoekmachine adverteren, met name om de doelgroep van het bedrijf beter te bereiken. Eveneens 50% van de bedrijven in de financile sector maakt gebruikt van zoekmachineoptimalisatie, vooral om meer naamsbekendheid te genereren. De belangrijkste reden om geen gebruik te maken van zoekmachine adverteren is het ontbreken van tijd. De meerderheid van de branche denkt dat de competitie in de branche intensief is en het gebruik van zoekmachinemarketing acht men essentieel.
 • 23. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: DETAILHANDEL Bijna de helft van de bedrijven in de detailhandel maakt gebruik van zoekmachine adverteren en een vijfde van zoekmachineoptimalisatie. De meerderheid van de branche past zoekmachine adverteren toe om de doelgroep beter te bereiken. Een derde van de respondenten die geen zoekmachineoptimalisatie gebruiken geven aan dat de mogelijkheden ervan onduidelijk zijn. 60% van de branche vindt zoekmachinemarketing essentieel en de meerderheid schat de mate van competitie in als gemiddeld.
 • 24. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: BOUW Iets meer dan 40% van de respondenten in de bouw maakt gebruik van zoekmachine adverteren. Minder dan 30% past zoekmachineoptimalisatie toe. Hiermee blijft deze branche (ver) achter bij het gemiddelde. Een groot deel van de respondenten die geen zoekmachine adverteren toepast, geeft als reden dat het internet niet belangrijk is voor het bedrijf. Verder geeft de meerderheid van deze branche aan dat de competitie gezien kan worden als gemiddeld. De branche vindt zoekmachinemarketing over het algemeen wel belangrijk.
 • 25. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: TELECOM / ICT In de Telecom / ICT branche maakt iets meer dan 40% gebruik van zoekmachine adverteren. 1 op de 4 respondenten past zoekmachineoptimalisatie toe. De Telecom / ICT branche besteedt zoekmachinemarketing bijna nooit uit. Een derde van de niet-gebruikers geeft aan niet bekend te zijn met de mogelijkheden van zoekmachineoptimalisatie. Verder geeft de meerderheid van deze branche aan dat de competitie gezien kan worden als gemiddeld. De Telecom / ICT branche vindt zoekmachinemarketing in het algemeen een essentieel onderdeel van de marketingmix.
 • 26. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Iets meer dan 30% van deze branche maakt al gebruik van zoekmachine adverteren en zoekmachineoptimalisatie. De meerderheid van deze branche gebruikt zoekmachine adverteren om de doelgroep beter te bereiken. Meer rendement en dus meer bezoekers is de voornaamste reden om zoekmachineoptimalisatie toe te passen. De meerderheid van de branche is van plan om zoekmachine adverteren en zoekmachineoptimalisatie in de toekomst te gaan inzetten. Meer dan 40% van de bedrijven in deze branche denkt dat de competitie van de concurrenten gemiddeld is. De branche vindt zoekmachinemarketing belangrijk.
 • 27. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: OVERHEID Geen van de respondenten in deze branche past zoekmachine adverteren toe en slechts 7.69% maakt gebruik van zoekmachineoptimalisatie. De voornaamste reden voor dit lage gebruik is volgens hen dat ze geen commercile instelling zijn. De meerderheid van de branche geeft aan ook in de toekomst waarschijnlijk geen gebruik te gaan maken van zoekmachinemarketing. 46% van de bedrijven in deze branche denkt dat er weinig concurrentie is van collegas op het gebied van zoekmachinemarketing. Toch vindt de overheid dat zoekmachinemarketing belangrijk is.
 • 28. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES BRANCHE: OVERIG Minder dan 30% van de bedrijven die niet in n van de onderzochte branches zitten, maakt gebruik van zoekmachine adverteren. En 35% zet zoekmachineoptimalisatie in. De meerderheid van de respondenten in de branche is hiermee niet bekend. De meerderheid van de bedrijven in deze branche denkt dat de concurrentie van collegas op het gebied van zoekmachinemarketing gemiddeld is. 56% van de bedrijven vindt zoekmachinemarketing belangrijk. Rond de 70% van hen geeft aan in de toekomst (zeer) waarschijnlijk gebruik te gaan maken van zoekmachinemarketing.
 • 29. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES MEER WETEN? Bedankt voor uw interesse in dit onderzoek. Wanneer u meer wilt weten over specifieke onderzoeksresultaten kunt u met ons contact opnemen. PauwR Internetmarketing Lies Jansen (stagiair) Pieter Voogt (directeur) T: 013-582 15 92 E: [email protected] I: www.PauwR.nl Lees op de volgende pagina meer over het seminar Zoekmachine- marketing op woensdag 18 juni!
 • 30. ZOEKMACHINEMARKETING IN BRANCHES SEMINAR ZOEKMACHINEMARKETING Op woensdag 18 juni 2008 organiseert PauwR Internetmarketing het seminar Zoekmachinemarketing in het Willem II-stadion in Tilburg. U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende URL: http://www.PauwR.nl/aanmelden_seminar.php Als lezer van dit onderzoek bieden we u graag een aantrekkelijke korting aan: Wanneer u als kortingscode Onderzoek invult, dan ontvangt u 100 euro korting op de entree! Met de kennis die u tijdens dit seminar opdoet kunt u direct aan de slag bij het uitvoeren van uw zoekmachinemarketing en bent u een goede gesprekspartner voor eventuele externe partijen. Schrijf u vandaag nog in en breng uzelf in n middag op de hoogte van de mogelijkheden en vele praktische tips!