Zin in spelen? Spel met zin?

of 20 /20
Plezierig geëngageerd ! zin in spelen ? SPEL MET ZIN ! Aanbod voor scholen

Embed Size (px)

description

Aanbod voor scholen

Transcript of Zin in spelen? Spel met zin?

Page 1: Zin in spelen? Spel met zin?

Plezierig geëngageerd !

zin in spelen ? SPEL MET ZIN !Aanbod voor scholen

Page 2: Zin in spelen? Spel met zin?

JEUGDDIENST DON BOSCO ?Beste leerkracht,

proficiat! Jij bent op dit moment in het bezit van de enige echte informatie-brochure over Jeugddienst Don Bosco vzw.

We zijn een Vlaamse jeugdwerk-

organisatie die net als jouw school

geïnspireerd is door het gedachtegoed

van Don Bosco: jongeren zinvol laten

spelen, hen af en toe laten stilvallen

bij een welbekend avondwoordje, hen

vormen tot jeugdleiders en animatoren

en dat allemaal op een plek waar ze

zichzelf kunnen en mogen zijn. Dàt is

waar wij als Jeugddienst voor staan!

Is het de eerste keer dat je over

Jeugddienst Don Bosco vzw hoort,

dan is deze brochure je op het lijf

geschreven! We willen je namelijk

graag wat meer informatie geven over

de Jeugddienst van Don Bosco en je

laten kennis maken met het uitgebreide

aanbod aan activiteiten en projecten

die jaarlijks voor tal van vrijwilligers op

poten gezet worden.

Heb jij wel al eens van de Jeugddienst

gehoord? Perfect, dan hoeven we jou

alvast niet meer te overtuigen van de

leuke, speelse projecten en activiteiten

die wij organiseren. Deze brochure kan

misschien wel dienen om enkele van

jouw leerlingen warm te maken voor

een speels en plezierig engagement

op school of bij de Jeugddienst! Of

wie weet voel je jezelf ook nog wel

jong genoeg om deel te nemen aan

één van onze projecten; ons aanbod is

de laatste jaren namelijk spectaculair

uitgebreid en biedt voor jong en ietsje

minder jong heel wat leuks.

Mocht je nog wat meer informatie willen over de Jeugddienst, surf dan eens naarwww.jeugddienstdonbosco.be of stuur gerust een mailtje naar [email protected].

Page 3: Zin in spelen? Spel met zin?

speelplaatsanimatie

vormingssessies speelplaatsanimatie

KADERVorming jeugdleiders

schoolbezinningen

TURIJN - in het spoor van DON BOSCO

DIDACTISCHE HULPMIDDELEN

taize jongerenontmoeting

WERELDJONGERENDAGEN

INTERNATIONAAL VRIJWILLIGERSWERK

vastenactieproject & noordwerking

ANIMATIE

VORMING

zinspeling

internationaal

Inhoudsopgave4

6

8

10

12

13

14

15

16

19

|3

Page 4: Zin in spelen? Spel met zin?

www.jeu

gddienst

donbosc

o.be

Anima

tie

En wat als je nu ook nog eens kan blijven spelen op je school? Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die

tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor

hun leerlingen.

|4

Page 5: Zin in spelen? Spel met zin?

SPEELPLAATSANIMATIESpeelplaatsanimatie is een project dat je binnen je eigen school kan uitwerken met leerlingen en leerkrachten. Het heeft als grote voor-deel dat je de betrokkenheid van alle leerlingen een stuk zal vergroten: oudere leer-lingen (uit de derde graad) kunnen zich engageren als speelplaatsanimator voor de jongere leerlingen uit de eerste graad. Tegelijk kan een zinvolle link gelegd worden met vakoverschrijdende eindtermen.

De derdegraadsleerlingen werken

een activiteitenaanbod uit voor de

jongere leerlingen tijdens de middag-

speeltijden. Zo kunnen ze elkaar beter

leren kennen, leren ze samenspelen

en krijgt de middagpauze een zinvolle

invulling. Voor veel leerlingen duren

middagpauzes namelijk vaak te lang

omdat ze niet goed weten hoe ze hun

vrije tijd invullen wanneer ze hun gsm,

laptop of spelconsole niet bij de hand

hebben. Speelplaatsanimatie kan

hieraan tegemoet komen door een

keuzeaanbod uit te werken waaraan

leerlingen tijdens de speeltijden kunnen

deelnemen. Uit ervaring blijkt ook dat

het invoeren van speelplaatsanimatie

op school probleemgedrag (spijbelen,

pestgedrag...) kan verminderen! Het

vormt een saaie speelplaats om tot een

speelse ontmoetingsplaats.

Het spreekt voor zich dat ook de

betrokkenheid van enkele leerkrachten

mee zorgt voor het welslagen

van de speelplaatsanimatie. Door

jouw aanwezigheid als leerkracht

vergroot je enerzijds de band en de

vertrouwensrelatie met je leerlingen.

Anderzijds zorg je er ook voor dat leer-

lingen die uit de boot dreigen te vallen

aan bod komen tijdens het spel.

Wat kan Jeugddienst Don Bosco voor jou en je school betekenen in het kader van deze speelplaatsanimatie?

De Jeugddienst organiseert

vormingssessies op maat van elke

school waarbij het project wordt

toegelicht. Samen met de betrokken

leerkrachten en/of directie wordt de

speelplaatsanimatie afgestemd op

de noden en mogelijkheden van jouw

school. Dat gebeurt in de vorm van

een uitgebreide beginanalyse waaruit

een concreet stappenplan volgt om het

project te realiseren in jouw school.

|5

Page 6: Zin in spelen? Spel met zin?

De Jeugddienst organiseert ook

jaarlijks de spagadderdag,

een ontmoetingsdag waarbij

speelplaatsanimatoren vanuit alle

Don Boscoscholen elkaar kunnen

ontmoeten. Ze krijgen een leuk en

creatief spel aangeboden en kunnen er

ervaringen uitwisselen.

Wil je meer informatie over speelplaatsanimatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst via [email protected] of 016 24 16 25.

Vormings sessies in het kader van speelplaatsanimatieAls vormingsorganisatie voor en door jongeren spreekt het voor zich dat we als Jeugd-dienst tal van vormingssessies aanbieden!

Met deze sessies hebben we twee

verschillende doelgroepen voor ogen:

leerkrachten die zich engageren als

begeleider van de speelplaatsanimatie,

en speelplaatsanimatoren die hun

vaardigheden als animator verder

kunnen uitbreiden.

Hieronder lichten we enkele van die

sessies kort toe. Uiteraard werken we

op maat en kijken we samen met elke

school wat de vraag precies is en hoe

we hier het beste aan tegemoet komen.

Sessie 1: Spel en SpelenSpelen maken is geen vanzelf-

sprekendheid, ze uitleggen nog

minder. Het is dus belangrijk dat

beginnende animatoren hierin een

introductie krijgen. Dankzij deze sessie

leren jongeren op een duidelijke en

doordachte manier een spel uit te

leggen en ook bestaande spelen een

creatieve toets te geven.

Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 2: Tips en tricksNa enkele weken op de speelplaats

hoor je het wel eens: ‘Alweer Chinees

voetbal! Je kent niks anders zeker?’

Aan de hand van enkele eenvoudige

technieken kun je zelf een eigen

spel ontwikkelen. In deze vormings-

Contactinfo:

|6

Page 7: Zin in spelen? Spel met zin?

sessie bieden we drie methodieken

waarbij jongeren nieuwe, creatieve

spelen op het spoor komen. Wat

zijn spelelementen? Hoe kun je ze

combineren? Hoe kun je van bestaande

spelen nieuwe spelen maken? Aan jouw

leerlingen om het te ontdekken en in

praktijk om te zetten!

Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 3: RegenprogrammaIedereen kent ons Belgische weertje.

’s Morgens kan het nog stralend zomer-

weer zijn en in de namiddag kan het

onverwacht beginnen regenen. Gevolg:

daar staan die speelplaatsanimatoren

met hun spel waar ze gisteren zo hard

aan gewerkt hebben en waarmee ze

dus niet aan de slag kunnen. Kortom:

het is belangrijk goed voorbereid te zijn

op dergelijke situaties.

Doelgroep: speelplaatsanimatoren

Sessie 4: Coachen en motiverenJe bent sinds kort begeleider op

een school met speelplaatsanimatie.

Dat betekent dat je een hele groep

speelplaatsanimatoren onder je

hoede krijgt, maar hun begeleiding en

ondersteuning loopt niet altijd even vlot.

Je krijgt ze moeilijk uit de startblokken

en weet eigenlijk niet zo goed hoe je

dit best aanpakt. Is hier geen magische

formule voor? Het antwoord is jammer

genoeg ‘nee’. Wel zijn er een aantal

hulpmiddelen om meer zicht te krijgen

op verschillende stijlen in het leiden van

(groepen) vrijwilligers. Belangrijker nog:

welke aanpak kan wanneer werken?

De sessie legt het zwaartepunt bij de

groep en bij individuele animatoren die

er deel van uitmaken. We leren beide

analyseren en een gerichte aanpak

samen te stellen.

Doelgroep: leerkrachten-begeleiders

Wil je meer informatie over de verschillende vormingssessies in het kader van het project speelplaatsanimatie, of wil je je leerlingen los van het speelplaatsanimatieproject een vormingssessie aanbieden, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de Jeugddienst Don Boscovia [email protected] of 016 24 16 24.

Contactinfo:

|7

Page 8: Zin in spelen? Spel met zin?

Tijdens kadervorming krijgt vrije tijd een zinvolle invulling en kunnen

leerlingen zich engageren en wie weet wel hun superkrachten als jeugdleiders ontdekken.

www.jeu

gddienst

donbosc

o.be

Vorm

ing

|8

Page 9: Zin in spelen? Spel met zin?

kadervorming: vorming voor jeugdleiders en hun begeleiders

Kaderwatte? Kadervorming! Net zoals jullie kinderen en jongeren vormen, zij het in een schoolse context, kunnen jongeren ook op een informele manier gevormd worden.

Dat is waar we met onze kadervorming

voor een groot stuk aan tegemoet

willen komen: jongeren vanaf 16 jaar

vormen en opleiden tot animatoren

die zich op een speelplein, in de

jeugdbeweging, maar ook binnen

jouw school willen engageren om

jongere kinderen en leerlingen een

zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Je herinnert het je misschien zelf nog

van jouw cursus: een hele week lang

worden jongeren ondergedompeld in

spel en spelen, verkleedpartijen, toneel

en expressie, enzovoort.

Kortom: ze ontdekken een hele week

het kind in zichzelf om nadien hun

aangeleerde vaardigheden te gebruiken

als nieuwe animatoren.

Jaarlijks organiseert Jeugddienst Don

Bosco vzw verschillende cursussen

voor zowel beginnende animatoren

als meer ervaren jeugdleiders die zich

willen specialiseren als (eind)verant-

woordelijken of zelfs als instructeur in

het jeugdwerk. En dat alles binnen het

pedagogisch project van Don Bosco

waarbij zingeving, kansen geven,

nabijheid en hartelijkheid natuurlijk

centraal staan. Dat kan toch alleen

maar een meerwaarde betekenen voor

de school én voor de jongere?

Misschien zitten er in jouw klas wel

leerlingen die hiervoor geboren zijn of

die je wel goed ziet functioneren als

animator?

Voor meer informatie over de cursussen van de Jeugddienst of over onze kadervorming in het algemeen kun je altijd contact opnemen met onze vormingsverantwoordelijke via [email protected] of 016 24 16 24.

Contactinfo:

|9

Page 10: Zin in spelen? Spel met zin?

Spelen is leuk! Maar voor Don Bosco mocht het nog net ietsje

meer zijn! Zin in spelen, maar ook spel met zin, dat is waar

Jeugddienst Don Bosco vzw in uitblinkt. Het zinspelingsteam van onze

organisatie heeft dan ook verschillende activiteiten ontwikkeld waarin dat

‘net ietsje meer’ centraal staat. Terug naar Don Bosco en met de Turijnreis

zelfs terug naar de roots van ‘the man himself’. Bovendien hebben we een

aantal didactische hulpmiddelen ontwikkeld waardoor jij Don Bosco ook

gemakkelijk zelf in jouw klas kan binnenbrengen!

www.jeu

gddienst

donbosc

o.be

Zins

peling

|10

Page 11: Zin in spelen? Spel met zin?

SCHOOLBEZINNINGENHet zinspelingsteam van de

Jeugddienst staat van september tot

mei voor jou klaar om bezinningen

op maat uit te werken voor jouw klas,

gaande van een dagdeel (voor- of

namiddag) tot een hele of zelfs twee

volledige dagen. Tijdens die dag of

meerdaagse gaat één klas telkens op

weg samen met één begeleider van het

zinspelingsteam. Samen leggen ze een

traject af via verschillende creatieve,

leuke en eigentijdse werkvormen. We

zoomen in op de thema’s die jongeren

zelf hebben aangegeven tijdens

een klasbevraging. Een bezinnende

wandeling, een creatieve kleisessie, een

discussie, een kortfilm, schrijfgesprek,

een muziekfragment: het is maar een

kleine greep uit het aanbod aan werk-

vormen die we kunnen gebruiken. Er

is aandacht voor zowel het individu als

de groep en de maatschappij waarin de

jongere leeft. Samen met de begeleider

gaat de klas op zoek naar sporen van

“zin” in het leven.

Jouw klas of school kan gebruik

maken van dit aanbod. Het programma

is gericht op jongeren uit het hoger

secundair onderwijs (voor leerlingen uit

de derde graad, maar het kan aangepast

worden voor leerlingen uit de tweede

graad).

Voor meer praktische informatie of informatie over de inhoud van onze bezinningen kun je altijd contact opnemen met het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Boscovia [email protected] of 016 24 16 22.

Contactinfo:

|11

Page 12: Zin in spelen? Spel met zin?

TURIJNin het spoor van DON BOSCOBen je op zoek naar een zinvolle,

plezierige en onvergetelijke teambuilding

tijdens de paasvakantie? Dan heeft de

Turijnreis voor 16-jarigen misschien

wel iets voor jullie in petto! Helemaal

terug naar Turijn, de bakermat van

Don Bosco, daar waar zijn grote

jeugdwerking begon. Samen met

jongerengidsen bezoek je de plaatsen

waar Don Bosco leefde en werkte op

een speelse en eigentijdse manier.

Afhankelijk van de interesses van jouw

leerlingen kun je samen met iemand

van het zinspelingsteam naast het vaste

programma een programma op maat

van jouw klas of leerlingen uitgewerkt

worden. Zo gaan jullie hopelijk een

formidabele reis tegemoet en wie weet

komen jullie wel begeesterd terug voor

nog meer van dat!

Voor meer info over de Turijnreis kun je altijd contact opnemen met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via [email protected] of 016 24 16 22.

Contactinfo:

|12

Page 13: Zin in spelen? Spel met zin?

De KofferJe mag hem

zien als

een echte

koffer! Maar

dan eentje

vol zinvol materiaal om mee aan de

slag te gaan ter voorbereiding van een

viering, bezinning, avondwoordje, enz.

Wil je met de Pastorale Animatiegroep

een vriendschapsdag organiseren?

Of wordt het een eucharistieviering?

De Koffer biedt heel wat concreet

materiaal, gaande van kaarsen, doeken

en lucifers, een foto van Don Bosco,

een kruisbeeld, rustige muziek, enkele

voorbeelden van avondwoordjes en

vieringen, tot een stap-voor-stap-hand-

leiding die helpt om inhoudelijk input te

geven aan een dergelijk zingevingsmoment.

Raadpleeg ook zeker eens de website

van de Jeugddienst voor meer digitaal

materiaal!

Heb je interesse in zo’n koffer of wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan zeker contact op met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via [email protected] of 016 24 16 22.

DE avondwoordjes- webstek: www.avondwoordjes.be Herinner jij het je nog, je allereerste

avondwoordje? Voor veel jongeren

en leerkrachten is het een beklijvend

moment dat ze niet gauw zullen

vergeten. Om jouw leerlingen ook een

fijne afsluiter van de dag te bezorgen,

of om hen de dag aangenaam te laten

starten, groepeert de website

www.avondwoordjes.be een heleboel

korte bezinningstekstjes, zinvolle

spreuken en gedachten die je

gemakkelijk kunt gebruiken tijdens een

moment van bezinning.

Heb je zelf nog een leuk of bijzonder avondwoordje dat je wilt delen? Stuur het dan zeker naar het zinspelings-team van de Jeugddienst via [email protected].

Didactische hulpmiddelenom jouw zingeving te boosten!

Contactinfo:

Contactinfo:

|13

Page 14: Zin in spelen? Spel met zin?

TAIZE JONGERENONTMOETINGeen pelgrimage van vertrouwen

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk

waar broeder Roger mensen opving

die op de vlucht waren voor het

oorlogsgeweld tijdens de Tweede

Wereldoorlog. Vandaag de dag is Taizé

ook gekend als de christelijke gemeen-

schap die jaarlijks een internationale

jongerenontmoeting organiseert. In

een grote Europese stad komen

tienduizenden jongeren samen voor een

nieuwe etappe in de ’pelgrimage van

vertrouwen op aarde’ die broeder Roger

eind de jaren 70 is begonnen. Jongeren

uit alle Europese landen worden dan

ontvangen door families en religieuze

gemeenschappen uit de hele regio.

Er is tijd om te bidden, te zingen en

stil te zijn in grote gebedsruimtes,

samen met tienduizenden andere

geïnteresseerden.

Het programma richt zich tot jongeren

van 17 tot 30 jaar. Ken je leerlingen die

de kerst- en nieuwjaarsperiode wel eens

op een andere manier willen beleven,

die ervoor openstaan om hun geloof uit

te wisselen met andere jongeren of die

misschien wel nood hebben aan een

korte bezinningsperiode na een al te

drukke eindejaarsperiode op school?

Dan is de jongerenontmoeting van Taizé

misschien wel iets voor hen.

Voor meer info over de Taizé Jongerenontmoeting kun je altijd contact opnemen met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via [email protected] of 016 24 16 22.

Contactinfo:

|14

Page 15: Zin in spelen? Spel met zin?

WERELDJONGERENDAGENJe herinnert je ongetwijfeld nog de

beelden van de laatste Wereldjongeren-

dagen in Madrid: miljoenen jongeren

die door de smalle straatjes krioelden,

zoekend naar een schaduwplekje of een

bekertje water om wat af te koelen.

Deze dagen zijn één grote ontmoeting

van gelovige jonge mensen. Samen

gaan ze na hoe het verhaal van Jezus

een plaats kon krijgen in hun leven.

De unieke sfeer van de grootste

jongerenontmoeting ter wereld geeft de

zinzoekers een enorme boost.

In 2013 is de Braziliaanse stad

Rio De Janeiro aan de beurt om

dit wereldevenement voor gelovige

jongeren en hun begeleiders te

organiseren.

Via de Jeugddienst, in samenwerking

met Vides - het wereldwijde netwerk

van de Zusters van Don Bosco- kunnen

Vlaamse jongeren deelnemen aan de

14de editie van de Wereldjongeren-

dagen! Heb jij enkele leerlingen in

je klas zitten die wel toe zijn aan

wat Braziliaanse samba met nét dat

tikkeltje meer diepgang? Breng hen dan

zeker in contact met iemand van ons

zinspelingsteam!

Voor meer informatie over de Wereldjongerendagen of over het volledige programma dat de Jeugddienst in het kader van deze Wereldjongerendagen zal samenstellen, kun je altijd contact opnemen met iemand van het zinspelingsteam van Jeugddienst Don Bosco via [email protected] of 016 24 16 22.

Contactinfo:

|15

Page 16: Zin in spelen? Spel met zin?

Ze zijn met velen, de jongeren met hun grote internationale droom! En als dat via de Jeugddienst van Don Bosco

zou kunnen, zou je het hen dan niet des te meer aanbevelen?

www.jeu

gddienst

donbosc

o.be

Inter

natio

naal

|16

Page 17: Zin in spelen? Spel met zin?

Internationaal vrijwilligerswerkWe proberen met de Jeugddienst

geen al te grootschalige projecten in

het Zuiden op te zetten, maar doen

het eerder met kleinere groepjes, in

kleinschaliger speelpleinprojecten of

inleefreizen en op onbekend terrein

(Mexico, Georgië, Zambia, Malta,

Spanje, Slowakije, Congo) om vooral

spelenderwijs en met een plezierig

geëngageerde benadering een verschil

te maken binnen een steeds meer

globaliserende samenleving.

Via Jeugddienst Don Bosco vzw

kunnen jongeren vanaf 16 jaar proeven

van internationaal vrijwilligerswerk.

Zo kunnen ze eerst kennismaken met

verschillende Europese nationaliteiten

tijdens internationale uitwisselings-

weken. Wanneer ze 18 jaar of ouder

zijn, kunnen ze ook andere oorden

buiten Europa opzoeken.

Een speciale aanrader is de jaarlijkse

inleefreis naar Zambia voor jongeren

vanaf 18 jaar. Misschien wel de ideale

afsluiter van de periode in het middel-

baar onderwijs!

|17

Page 18: Zin in spelen? Spel met zin?

Projecten binnen Europa Ideaal om de internationale ‘vibes’ te

pakken te krijgen, zijn de uitwisselings-

weken en speelpleinuitwisselingen

waaraan jongeren vanaf 16 jaar kunnen

deelnemen. Helemaal alleen, in duo’s of

in kleine groepjes Europa verkennen?

Het kan allemaal!

Bij de uitwisselingsweken staat

intercultureel leren vaak centraal,

bij de speelpleinuitwisselingen gaat

het uiteraard om het beleven van

speelpleinwerking in een ander land

en dito cultuur. De projecten variëren

jaarlijks, maar worden altijd kenbaar

gemaakt via de website van de

Jeugddienst, dus raadpleeg die zeker

voor meer gedetailleerde informatie

over de Europese projecten!

Projecten buiten EuropaVanaf het moment dat jongeren 18 zijn,

kunnen ze zich ook inschrijven voor een

project buiten Europa. We organiseren

inleefreizen naar Mexico*, Zambia en

Georgië*, maar dit aanbod verschilt van

jaar tot jaar. Ook voor de projecten buiten

Europa kun je dus best even nakijken

op de website wat de bestemmingen

zijn van de volgende zomer.

* in samenwerking met Vides|18

Page 19: Zin in spelen? Spel met zin?

Vastenactieproject & NoordwerkingDe bedoeling van de niet-Europese

projecten is zich inleven in een volledig

andere cultuur met verblijf in een

salesiaanse gemeenschap waar een

jongerenwerking aan verbonden is.

Ontmoeting en uitwisseling met de

jongeren van ter plaatse en wederzijds

leren van elkaar zijn aspecten die in elk

project terugkomen!

Voor meer informatie over de concrete internationale projecten en activiteiten in het buitenland kun je altijd contact opnemen met Jeugddienst Don Boscovia [email protected] of 016 24 16 23.

Wil jij met je klas of school ook wel

je steentje bijdragen aan één van de

internationale projecten van de Jeugd-

dienst? Dat kan! De Jeugddienst helpt

je graag met het opzetten of uitwerken

van een vastenactieproject ten voordele

van de projecten in Georgië, Mexico,

Zambia, enz.

Ook kun je bij ons terecht voor

getuigenissen, ervaringen van andere

jongeren in het buitenland, een

vormingssessie over mondiale vorming

bij jongeren, beeldmateriaal en zoveel

meer om het Zuiden in de kijker te

plaatsen! Heb je een leuk idee of wil

je graag een mondiaal thema aan bod

laten komen op school, maar je weet

niet goed hoe? De Jeugddienst helpt je

graag in je denkproces!

Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met iemand van Jeugddienst Don Bosco via [email protected] of 016 24 16 23.

Contactinfo:

* in samenwerking met Vides

Contactinfo:

|19

Page 20: Zin in spelen? Spel met zin?

Jeugddienst Don Bosco vzwNaamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

[email protected]

T +32 16 24 16 20

F +32 16 24 16 29

www.jeugddienstdonbosco.be facebook.com/jddonbosco

www.avondwoordjes.be

Ged

rukt

op

FS

C p

apie

r.