Zijlnieuws december 2014

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Zijlnieuws december 2014

 • KWARTAALBLAD VOOR OUDERS, VERWANTEN EN RELATIES

  ZIJLNIEUWS

  Winter 14/15

  Participatie? Doe wat bij je past!Contacten maken mijn leven vrolijkerDit is participatie ten top!

  MEEDOEN!

 • COLUMN HETTY DE WITH, [email protected]

  2 / ZIJLNIEUWS

  In het afgelopen jaar vertelde Linda me vrolijk dat ze eindelijk een eigen huis heeft, zodat ze met haar man kan gaan samenwonen. De bewoners van Hornerhof hebben zelf de opening van hun gerenoveerde appartementen georganiseerd, waarbij ze er ook voor zorgden dat de burge-meester de openingshandeling verrichtte. Bij schoonmaakbedrijf GOM werken mensen met een verstandelijke beperking. Dikkie, die tot voor kort 24 uur in een separeer in de GGz opgesloten zat, doet weer mee aan dagelijkse activiteiten van een groep mensen, die klussen doet op het terrein van Sintmaheerdt. Truus, die in een rolstoel zit, geniet ontzettend als ze betrokken wordt bij het koken. Allemaal voorbeelden waar begeleiders ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking hun leven op een zinvol-le manier kunnen leiden. Zinvol in de betekenis van: zo veel mogelijk zelfstandig, werk doen dat er toe doet, en omstandigheden scheppen waarin je uitgenodigd wordt om mee te doen. Gevraagd worden, uitgenodigd worden, vertrouwen krijgen dat je het wel (aan-)kunt, aandacht krijgen, lief-devol benaderd worden, begrip krijgen

  allemaal zaken die echt werken. Het mooie is dat dit voor alle mensen geldt. Afgelopen jaren pas-sen we steeds meer en vaker deze zaken bewust toe in de omgang met elkaar. We nodigen elkaar uit mee te doen en te denken, we vragen meer naar motivaties of redenen waarom mensen iets wel of juist niet doen. We proberen oordeel uit te stellen, zodat de ander de kans krijgt om te laten zien wat hij bedoelt. Hoewel het lijkt alsof dit gemakkelijk is, kost het aardig wat moeite om dit te doen. Als bestuurder ervaar ik dagelijks hoe snel het oordeel door mijn hoofd schiet, hoe snel ik denk dat er van mij verwacht wordt dat ik han-del en wel nu gelijk! Terwijl aandacht en de tijd nemen voor betere oplossingen zorgt. Ik heb ge-leerd de mensen om me heen te vertrouwen. Ik kan uitgaan van hun deskundigheid en ervaring, en belangrijk is ook dat we dezelfde waarden delen. We zijn aan elkaar verplicht om ervoor te zorgen dat iedereen zich uitgenodigd voelt mee te doen. Dat heet met een ander woord participa-tieen het mooie is dat dit niet afhankelijk is van geld of minder middelen.

  Iedereen doet mee

  Veel leesplezier!Participatie, een samenleving waarin iedereen meedoet.. Wat betekent dit voor de medewerkers van De Zijlen en de mensen die ze begeleiden? Werken activiteiten in het privleven van de medewerkers door in hun werk? Medewerkers en clinten vertellen

  hun verhaal. Meedoen aan de 4Mijl is een gezond voorbeeld van participatie, zie omslag en pagina 12.

  De redactie wenst al haar lezers alle goeds voor het nieuwe jaar!

  Meepraten over de kwaliteit van zorg?Welkom als lid van de CMR!

  Wilt u graag meepraten over belangrijke onderwerpen voor mensen die bij wonen en werken worden begeleid door De Zijlen? Word dan lid van de Centrale Medezeggenschapsraad, afgekort CMR. De CMR telt acht tot twaalf ouders, verwanten en mensen die bijvoorbeeld als mentor of maatje een langdurige relatie hebben met een clint. Zij behartigen hun gezamenlijke belangen. Elke belangrijke beslissing op centraal niveau, die gevolgen heeft voor clinten, legt de bestuurder voor advies voor aan de CMR. Dat is bij wet geregeld. Denk aan themas als maaltijden, huisvesting, klachtenregeling, financin en afspraken over zeggen-schap. De leden van de CMR denken mee vanuit de visie en het perspectief van de clint.

  Meer weten?Een informatiepakket aanvragen of aanmelden kan via (0594) 850 407 of per e-mail [email protected] Of bel voor meer informatie met CMR-voorzitter Dick Heere, 06-34 02 40 47 of met de bestuurder van De Zijlen, Hetty de With, telefoon (0594) 850 409.

 • ZIJLNIEUWS / 3

  OnderzoekMet deze woorden schetst gedragsdes-kundige Nienke Dokter van De Zijlen wat participatie volgens haar betekent. Samen met docent/onderzoeker Esther Haak van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool onderzoekt zij momenteel wat participatie betekent voor mensen die eerder op Sintmaheerdt in Tolbert of in Wagenborgen woonden. Eigenlijk is dit een vervolg op het onder-zoek van een paar jaar geleden met de titel Op weg naar een nieuwe woning, aldus Nienke en Esther. Dat onderzoek ging over de decentralisatie van Sintma-heerdt. Bewoners verlieten het terrein en gingen wonen in de wijk. De meeste mensen verhuisden naar Appingedam, naar t Roer in Groningen en naar De Gilde in Muntendam. Wat betekent dit voor de kwaliteit van hun leven? Op Sintmaheerdt wandelde je zo naar de winkel op het terrein. Nu moet je je huis uit en verder weg het dorp of de wijk in. Gebeurt dit ook? De vraag die wij graag met dit onderzoek willen beantwoorden

  is In welke mate heeft het wonen in de wijk geleid tot participatie en welk effect heeft meedoen in de samenleving op de kwaliteit van leven?

  AanpakBeide gesprekspartners regelen alles rond het onderzoek, begeleiden de studenten en kijken met name inhoudelijk mee. Daarnaast schrijven zij straks het rapport. Zes studenten van de opleiding Verpleeg-kunde hebben een groot deel van het onderzoek in de praktijk uitgevoerd. Aller-eerst verdiepten de studenten zich in de achtergrond van de onderzoeksopdracht. Vervolgens bezochten ze per twee de ge-noemde locaties. Ze spraken met mensen uit het sociale netwerk van de vijftien aan het onderzoek deelnemende bewo-ners, zoals ouders, verwanten, persoonlijk begeleiders en vrijwilligers. De vragen gaan over wonen, dagbesteding, sociale contacten, vrijetijdsbesteding, bewe-gingsvrijheid, veiligheid en het welbevin-den van de bewoner. Wat doe je? Waar ga je naar toe? Met wie en hoe ervaar je

  dat? Het gaat vooral over de kwaliteit van leven. Alle gesprekken zijn opgenomen op video. We hebben goede gesprekken gezien. We hadden dan ook zes getalen-teerde studenten die in twee weken tijd alle interviews hebben afgenomen. Wij gaan zelf binnenkort in gesprek met de bewoners. Dat we deze gesprekken zelf doen heeft te maken met de beschikbare tijd van de studenten en onze kennis van de mensen om wie het gaat.

  Eerste conclusiesNienke en Esther geven toe dat het op dit moment nog te vroeg is om de eerste conclusies al te kunnen trekken. Na-tuurlijk hopen we dat er uit komt dat we als het om participatie gaat op de goede weg zijn, zegt Nienke, maar dat het al-tijd beter kan. In de aanbevelingen willen we straks graag lezen hoe we die verbe-tering kunnen aanpakken. We denken het eindrapport met praktische tips voor de zomer te kunnen presenteren.

  Participatie? Doe wat bij je past!Meedoen in de samenleving moet passen bij wat de mensen die wij begeleiden willen. Het gaat om die activiteiten waar de betrokkene belang bij heeft. Voor de n betekent dit veel naar buiten en op stap

  gaan, terwijl een ander liever meer thuis is. Net als voor iedereen geldt: doe waar je behoefte aan hebt en vraag je af wat jouw eigen plek is in de samenleving.

 • 4 / ZIJLNIEUWS

  DOORGESLUISD.Symposium Complex? Geen probleem!Op donderdag 23 april 2015 organi-seert De Zijlen het symposium Com-plex? Geen Probleem! in de Euroborg in Groningen. Van 09.00 tot 17.00 uur staat de dag in het teken van bij-zondere sprekers, workshops en een kennismarkt. Praktijkvoorbeelden, succesverhalen en dilemmas vormen de rode draad van de dag. Meer infor-matie in het volgende nummer van Zijlnieuws.

  Ontmoetingen op de markt

  Donderdag 20 november vond op Sintmaheerdt de jaarlijkse kennis-markt plaats met als thema (Ont)moet. Een thema met een dubbele betekenis. Ten eerste elkaar ontmoe-ten, zowel medewerkers als clin-ten. Ten tweede niet moeten. Met de aandacht op het vermijden van het woord moeten. Er waren di-verse stands met informatie over bijvoorbeeld participatie, Triple C, sociale integratie, Regie op Locatie, morele puzzel, Slangen en Ladders, regelarme zorg en gezonde leefstijl. Ook werden workshops gehouden over LACCS, de dialoog en participatie.

  Vogelgriep en de dierenweides Wat betekent de vogelgriep voor de dierenweides in Groningen? Kijk op www.dierenweidesgroningen.nl voor het laatste nieuws.

  Jiska en Jeroen getrouwd!Vrijdag 19 september 2014 zijn Jiska

  en Jeroen getrouwd. Het was een bijzondere dag en wat zagen ze er prachtig uit! Heel speciaal was het moment waarop Jiska werd wegge-

  geven door haar vader in het mooie kerkje van Midwolde. s Avonds was er een geweldig feest in het dorpshuis van Tolbert. Jiska en Je-roen, alsnog van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst samen!

  Waking with JimmySinger/songwriter Gingerbeard (Ren Dijk) heeft een cd-single uitgebracht met de titel Walking with Jimmy. Het nummer gaat over een ontmoeting met iemand met een verstandelijke beperking. Ren heeft er een videclip bijgemaakt met bewoners van De Zijlen en Werktheater Moi. De clip is te zien op YouTube.

  Prijs voor marktideeTijdens de Burendag in Sappemeer werden bezoekers opgeroepen een goed idee aan te leveren voor de buurt. Jacqueline Trip van Bloe-menstaete zond als idee in om een gezellige markt te organiseren. Haar idee won. Ze ontving een cheque van 500 euro. Met dat geld organiseert ze samen met medebewoners, begelei-ders en buurtbewoners in juni 2015 een gezellige markt.

  Schoolbieb in t Sterrenpad Brede school t Sterrenpad, waar Maricja onderdeel van is, heeft als

  eerste in de gemeente Marum een eigen schoolbibliotheek. De biblio-theek is feestelijk geopend tijdens de start van de Kinderboekenweek. De bibliotheek is bestemd voor de kin-deren van t Sterrenpad en bedoeld als servicepunt voor de omliggende dorpen!

  Feestelijke ingebruikname kabelbaan Boegbeel