Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Click here to load reader

download Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

of 22

Embed Size (px)

description

Presentatie over Ziektewet en WIA/WGA/IVA en Modernisering Ziektewet (BeZaVa).

Transcript of Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

  • 1. Zorgeloos leven. Prettig als u zeker weet dat alles goed geregeld is. Welkom! Wet Werk en Zekerheid Ziektewet en BeZaVa 2 juli 2014 Hans Bijmans

2. Even voorstellen -Bijmans Assurantin bestaat 47 jaar -WFT vergunningen en lid van Adfiz, RAiA, SEH -Wij hebben 18 medewerkers waarvan -3 MKB-adviseurs: Jurgen Arends, Guido Devilee en Hans Bijmans -Ze worden ondersteund door: Jacqueline, Sonja en Mireille. -Wij denken met u mee 3. Opfrisser WIA (Wet werk en inkomen naar vermogen) 4. 2011 overzicht WIA-aanvragen 5. Reden modernisering Ziektewet 6. Ziektewet vangnetvoorziening Groep 1 (vangnetters/flexkrachten) werknemers die ziek zijn op moment dat tijdelijk contract afloopt ziekte bij ontslag tijdens proeftijd uitzendkrachten oproepkrachten (indien geen regelmaat in de oproep) personen vanuit de WW (indien ziekteduur > 3 maanden) Ook risico voor werknemers die ziek zijn en ontslagen worden met contract voor onbepaalde tijd 7. Vervolg Ziektewet vangnetvoorziening Groep 2 werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap ziekte als gevolg van orgaandonatie werknemers die onder de No-risk polis vallen ziekte na in dienst houden van WGA-er (binnen 5 jaar na toekenning) 8. Per 1 januari 2014 -Werkgeversprikkel bij Ziektewet en WGA-flex -Maatregelen Vangnetters: -in tweede jaar algemeen geaccepteerde arbeid -re-integratie en sollicitatieverplichtingen aangescherpt 9. Prikkels afhankelijk van grootte Kleine werkgevers tot 10 werknemers; loonsom < 307.000 Middelgrote werkgever 10 tot 100 werknemers Grote werkgevers meer dan 100 werknemers: loonsom > 3.070.000 10. Kleine werkgevers -Bij het UWV vaste sectorale premie voor: -Ziektewet -WGA-flex -WGA-vast 11. Kleine werkgevers Sector WGA-vast WGA-flex ZW-flex 1 Agrarisch bedrijf 0,65 0,11 0,27 2 Tabakverwerkende industrie 0,42 0,14 0,04 3 Bouwbedrijf 0,89 0,27 0,52 4 Baggerbedrijf 0,10 0,03 0,08 5 Hout- en emballage- industrie, houtwaren- en borstelindustrie 1,08 0,21 0,52 6 Timmerindustrie 0,76 0,37 0,58 7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,52 0,26 0,58 8 Groothandel in hout,zagerijen,schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,49 0,14 0,27 9 Grafische industrie 0,53 0,31 0,48 10 Metaalindustrie 0,33 0,09 0,12 12. Middelgrote werkgevers -Bij het UWV deels vaste sectorale premie en deels individuele premie voor: -Ziektewet -WGA-flex -WGA-vast 13. Middelgrote werkgevers 307.000,- 3.070.000,- Meer sectorale premie Meer individuele premie 14. Grote werkgevers -Bij het UWV individuele premie voor: -Ziektewet -WGA-flex -WGA-vast 15. Huurdersbelang 2014 ZW WGA-flex WGA-vast Groot Hybride Individuele premie- differentiatie Publiek Individuele Premie- differentiatie Hybride Individuele Premie- differentiatie Middelgroot Hybride Individueel/ Sectoraal Publiek Individueel/ Sectoraal Hybride Individueel/ Sectoraal Klein Hybride Sectorale premie Publiek Sectorale premie Hybride Sectorale premie 16. Per 1 januari 2016 Eigenrisicodragen mogelijk bij WGA-flex (hybride) WGA-flex samengevoegd met de WGA-vast Geen inloop voor zieke werknemers van voor 1 januari 2016 17. Huurdersbelang 2016 ZW WGA-totaal (vast en flex) Groot Hybride Individuele Premie- differentiatie Hybride Individuele Premie- differentiatie Middelgroot Hybride Individueel/ Sectoraal Hybride Individueel/ Sectoraal Klein Hybride Sectorale premie Hybride Sectorale premie 18. Nawerking ziektewet, risico werkgever Geldt voor werknemers die uit dienst zijn gegaan: En binnen 28 dagen na laatste dag dienstverband alsnog ziek worden En geen recht op WW hebben 19. Enkele oorzaken voor de hoger dan verwachte schadelast in de WGA: Aantal instromers hoger dan verwacht Aantal volledig arbeidsongeschiktheid drie keer zo hoog als verwacht Niet/nauwelijks herbeoordelingen aan het einde van de LGU 20. Een belangrijke verbetering in het stelsel: Convenant (2013) tussen Verbond van Verzekeraars en het UWV Verzekeraars mogen nu vragen om een herbeoordeling De verzekeraar treedt op als gemachtigde van de werkgever Mogelijke doelen: overgang van WGA naar IVA Verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid Minder dan 35% 21. Wat te doen? Aanname beleid werknemers die een tijdelijk dienstverband krijgen Vastleggen hoe tijdelijke werknemers dienstverband verlaten en monitoren Bij uitdiensttreding WW aanvraag mee begeleiden. In laatste 4 weken ziekteverzuim proberen te vermijden Bij overname/verkoop: let op deze problematiek Beschikkingen belastingdienst en UWV goed controleren 22. Zijn er vragen? Bedankt voor uw aandacht!