Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

of 22 /22
Zorgeloos leven. Prettig als u zeker weet dat alles goed geregeld is. Welkom! Wet Werk en Zekerheid Ziektewet en BeZaVa 2 juli 2014 Hans Bijmans

Embed Size (px)

description

Presentatie over Ziektewet en WIA/WGA/IVA en Modernisering Ziektewet (BeZaVa).

Transcript of Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Page 1: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Zorgeloos leven. Prettig als u zeker weet dat alles goed geregeld is.

Welkom!Wet Werk en ZekerheidZiektewet en BeZaVa2 juli 2014

Hans Bijmans

Page 2: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Even voorstellen

-Bijmans Assurantiën bestaat 47 jaar-WFT vergunningen en lid van Adfiz, RAiA, SEH-Wij hebben 18 medewerkers waarvan -3 MKB-adviseurs: Jurgen Arends, Guido Devilee en

Hans Bijmans-Ze worden ondersteund door: Jacqueline, Sonja en

Mireille.-Wij denken met u mee

Page 3: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Opfrisser WIA (Wet werk en inkomen naar vermogen)

Page 4: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

2011 overzicht WIA-aanvragen

Page 5: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Reden modernisering Ziektewet

Page 6: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Ziektewet vangnetvoorzieningGroep 1 (vangnetters/flexkrachten)• werknemers die ziek zijn op moment dat tijdelijk

contract afloopt• ziekte bij ontslag tijdens proeftijd• uitzendkrachten• oproepkrachten (indien geen regelmaat in de oproep)• personen vanuit de WW (indien ziekteduur > 3

maanden)• Ook risico voor werknemers die ziek zijn en ontslagen

worden met contract voor onbepaalde tijd

Page 7: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Vervolg Ziektewet vangnetvoorzieningGroep 2• werknemers die ziek zijn als gevolg vanzwangerschap• ziekte als gevolg van orgaandonatie• werknemers die onder de No-risk polis vallen• ziekte na in dienst houden van WGA-er (binnen 5 jaarna toekenning)

Page 8: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Per 1 januari 2014

-Werkgeversprikkel bij Ziektewet en WGA-flex

-Maatregelen Vangnetters:-in tweede jaar algemeen geaccepteerde arbeid-re-integratie en sollicitatieverplichtingen aangescherpt

Page 9: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Prikkels afhankelijk van grootte

• Kleine werkgevers tot 10 werknemers; loonsom < € 307.000

• Middelgrote werkgever 10 tot 100 werknemers

• Grote werkgevers meer dan 100 werknemers: loonsom > € 3.070.000

Page 10: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Kleine werkgevers

-Bij het UWV vaste sectorale premie voor:-Ziektewet-WGA-flex-WGA-vast

Page 11: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Kleine werkgeversSector WGA-vast WGA-flex ZW-flex1 Agrarisch bedrijf 0,65 0,11 0,27

2 Tabakverwerkende industrie 0,42 0,14 0,04

3 Bouwbedrijf 0,89 0,27 0,524 Baggerbedrijf 0,10 0,03 0,08

5Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,08 0,21 0,52

6 Timmerindustrie 0,76 0,37 0,58

7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,52 0,26 0,58

8Groothandel in hout,zagerijen,schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,49 0,14 0,27

9 Grafische industrie 0,53 0,31 0,4810 Metaalindustrie 0,33 0,09 0,12

11 Elektrotechnische industrie 0,24 0,07 0,06

12 Metaal-en technische bedrijfstakken 0,52 0,16 0,32

13 Bakkerijen 0,60 0,24 0,46

14 Suikerverwerkende industrie 0,75 0,16 0,21

15 Slagersbedrijven 1,19 0,34 0,6016 Slagers overig 1,01 0,24 0,34

17 Detailhandel en ambachten 0,56 0,24 0,56

Page 12: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Middelgrote werkgevers

-Bij het UWV deels vaste sectorale premie en deels individuele premie voor:-Ziektewet-WGA-flex-WGA-vast

Page 13: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Middelgrote werkgevers

€ 307.000,- € 3.070.000,-

Meer sectorale premie Meer individuele premie

Page 14: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Grote werkgevers

-Bij het UWV individuele premie voor:-Ziektewet-WGA-flex-WGA-vast

Page 15: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Huurdersbelang

2014

ZW WGA-flex WGA-vast

Groot Hybride

Individuele premie-differentiatie

Publiek

IndividuelePremie-differentiatie

Hybride

IndividuelePremie-differentiatie

Middelgroot Hybride

Individueel/Sectoraal

Publiek

Individueel/Sectoraal

Hybride

Individueel/Sectoraal

Klein Hybride

Sectorale premie

Publiek

Sectorale premie

Hybride

Sectorale premie

Page 16: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Per 1 januari 2016

• Eigenrisicodragen mogelijk bij WGA-flex (hybride)

• WGA-flex samengevoegd met de WGA-vast

• Geen inloop voor zieke werknemers van voor 1 januari 2016

Page 17: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Huurdersbelang

2016

ZW WGA-totaal (vast en flex)

Groot Hybride

Individuele Premie-differentiatie

Hybride

IndividuelePremie-differentiatie

Middelgroot Hybride

Individueel/Sectoraal

Hybride

Individueel/Sectoraal

Klein Hybride

Sectorale premie

Hybride

Sectorale premie

Page 18: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Nawerking ziektewet, risico werkgever

• Geldt voor werknemers die uit dienst zijn gegaan:• En binnen 28 dagen na laatste dag dienstverband

alsnog ziek worden• En geen recht op WW hebben

Page 19: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Enkele oorzaken voor de hoger dan verwachte schadelast in de WGA:

•Aantal instromers hoger dan verwacht

•Aantal volledig arbeidsongeschiktheid drie keer zo hoog als verwacht

•Niet/nauwelijks herbeoordelingen aan het einde van de LGU

Page 20: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Een belangrijke verbetering in het stelsel: •Convenant (2013) tussen Verbond van Verzekeraars en het UWV •Verzekeraars mogen nu vragen om een herbeoordeling •De verzekeraar treedt op als gemachtigde van de werkgever Mogelijke doelen: •overgang van WGA naar IVA •Verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid •Minder dan 35%

Page 21: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Wat te doen?•Aanname beleid werknemers die een tijdelijk dienstverband krijgen•Vastleggen hoe tijdelijke werknemers dienstverband verlaten en monitoren•Bij uitdiensttreding WW aanvraag mee begeleiden.•In laatste 4 weken ziekteverzuim proberen te vermijden•Bij overname/verkoop: let op deze problematiek•Beschikkingen belastingdienst en UWV goed controleren

Page 22: Ziektewet-WIA-BeZaVa 2-7-14

Zijn er vragen?

Bedankt voor uw aandacht!