Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd...

39
11/03/2020 1 Tania Van Labeke Katrien Vanbiervliet Basisopleiding schoolsecretariaten SO 2020 Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte Verloop van de dag 9u15 Ziekteverlof: melding en controle 10u30 Koffiepauze 10u45 Ziekteverlof: opbouw en overschrijding 12u00 Broodjeslunch 13u00 Anders/minder werken omwille van ziekte I 14u00 Koffiepauze 14u15 Anders/minder werken omwille van ziekte II 15u30 Einde 1 2

Transcript of Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd...

Page 1: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

1

Tania Van Labeke

Katrien Vanbiervliet

Basisopleiding schoolsecretariaten SO 2020

Ziekteverlof

Anders/minder werken omwille van ziekte

Verloop van de dag

9u15 Ziekteverlof: melding en controle

10u30 Koffiepauze

10u45 Ziekteverlof: opbouw en overschrijding

12u00 Broodjeslunch

13u00 Anders/minder werken omwille van ziekte I

14u00 Koffiepauze

14u15 Anders/minder werken omwille van ziekte II

15u30 Einde

1

2

Page 2: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

2

Inhoudstafel

Ziekteverlof tijdelijke en vaste personeelsleden

• Melding

• Controle

• Opbouw/Aanrekening

• Overschrijding ziekterecht

Waar terug te vinden?

• Cursus schoolsecretariaten http://www.agodi.be/cursusmateriaal-personeelssecretariaten-so-en-dko

• Omzendbrieven• Ziekteverlof: PERS/2007/07

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13927#2

• Controle op afwezigheid wegens ziekte: 13AC/B.Ph./SH/jshttps://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9246

3

4

Page 3: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

3

Ziekteverlof

Wat moet het personeelslid doen?

• School• Eerste uur• Afwezigheidsattest

• Certimed• Medisch attest• Verblijfplaats• Hospitalisatie

• Ziekenfonds• Tijdelijken• Uitkeringen

5

6

Page 4: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

4

Afwezigheidsattest

Medisch attest

7

8

Page 5: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

5

Wat moet het personeelslid doen?

• Ziek tijdens het werk• Melden aan school/scholen volstaat• Ziek dagonderwijs en werken CVO/DKO = ziektedag

• Vervroegd hernemen• Melden de dag voordien

• Buitenland• Melden aan Certimed

Medisch attest

9

10

Page 6: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

6

Wat moet de school doen?

• Melding ziekte• RL2 23001• Zoals vermeld op het afwezigheidsattest

• Werk aangevat• Niets, want het is een arbeidsdag

• Vervroegde diensthervatting• Annulatie RL2 24001• Nieuwe zending RL2 + RL3 met opmerking• Certimed verwittigen

Controle - aanvraag

• Werkgever• [email protected]• Aanvraag medische controle• (Vermoedelijke) duur van de afwezigheid en verblijfplaats vermelden

• 0800/94994

• Certimed

• Werkstation

11

12

Page 7: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

7

Controle - personeelslid

• Verplicht zich te onderwerpen aan de controle

• Thuis• Verplicht eerste 24 uur thuis• Bij afwezigheid: brievenbus controleren!

• Controlearts• Controlecentrum Certimed

• 8:00 tot 21:00

• Resultaatmelding aan school en werkstation

Controle - beslissingen

Ziekte gerechtvaardigd

Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd

Ééndagsziekte

Onmiddellijk hervatten

Meerdere dagen ziek

Akkoord Hervatten

Niet akkoord Eigen arts

13

14

Page 8: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

8

Controle - beslissingen

Niet akkoord

Overlegcontrolearts

Gezamenlijkakkoord

Beroepsprocedurevia arts-

scheidsrechterDefinitieve

eindbeslissing

Protestattest

Controle - gevolgen

• Wat doet het werkstation?

• Opvolging resultaten

• Verantwoording

• Ongewettigd afwezig

• Inhouding salaris

15

16

Page 9: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

9

Aanrekening tijdelijken

• Opdracht niet effectief opgenomen

Opbouw/aanrekening – tijdelijken

• Recht op 1 dag ziekteverlof per reeks van 10 bezoldigde dagen

• Max 300 dagen per schooljaar

17

18

Page 10: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

10

Opbouw/aanrekening – tijdelijken

• Recht op 30 dagen ziekteverlof bij aanstelling volledig schooljaar

Opbouw/aanrekening vaste

• Recht op 30 dagen ziekteverlof per 12 maanden sociale anciënniteit

19

20

Page 11: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

11

Aanrekening

• Weekend/feestdag/korte vakantie • Voor én na ziekte wordt aangerekend

• Zomervakantie• Enkel voor vaste personeelsleden

Aanrekening

• Gewerkt op weekend/feestdag/vakantie• Directie levert bewijsstuk dat personeelslid gewerkt heeft

• Geen verband tussen eerste en tweede ziekteperiode

• Personeelslid onderneemt zelf actie bij Certimed

21

22

Page 12: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

12

Overschrijding ziekterecht

• Tijdelijke personeelsleden• Uitkering ziekenfonds• Werkstation verwittigt personeelslid• Eindejaarstoelage

• Vaste personeelsleden• Terbeschikkingstelling wegens ziekte (TBSWZ)• Wachtgeld tussen 50% - 75%• Geen verhoging geldelijke anciënniteit• Werkstation bezorgt brief aan school

Overschrijding ziekterecht

• Berekening wachtgeld• Op basis van geldelijke anciënniteit• Vooravond van TBSWZ• Geldelijke anciënniteit <13 jaar = 50%• Geldelijke anciënniteit vanaf 25 jaar = 75%

23

24

Page 13: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

13

Oproeping

• Tijdelijke personeelsleden• Adviserend arts ziekenfonds

• Vaste personeelsleden• Werkstation vraag onderzoek aan bij Medex• Medex onderzoekt en beslist

Beslissing Medex

Aandoening

Ernstigelangdurigeziekte

Geschiktheid

Geschikt Tijdelijkongeschikt

Definitiefongeschikt

Specifiekefunctie

Re-integratietraject

Tijdelijkpensioen

Definitiefpensioen

• Aangetekend

• Eerst aan personeelslid

• Akkoord of in beroep: 30 dagen tijd

• Definitieve beslissing aan personeelslid en werkstation

25

26

Page 14: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

14

Beslissing Medex

• Tijdelijk pensioen RL2 code 095• Blijft titularis van zijn ambt

Beslissing Medex

• Definitief pensioen RL4 code 04

27

28

Page 15: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

15

Ambtshalve pensioen

• Na 365 dagen ziek vanaf 63 jaar• Ziekteperiode moet niet aaneensluitend

• Vanaf 60 jaar en TBSWZ en 30 jaar dienstjaar en P-datum bereikt

Arbeidsongeval -buitendienstongeval

• Arbeidsongeval• Omzetten naar ziekte bij niet-erkenning van het arbeidsongeval

• Buitendienstongeval• Eerst zending ziekte• Verschil voor tijdelijke en vaste personeelsleden

29

30

Page 16: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

16

Anders/minder werken omwille van ziekte

Inhoudstafel

• VVP wegens ziekte

• LVVP medische redenen (LVVPMED)

• Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

• Wederaanpassing halve dagtaak (Medex)

• Herinschakeling

• na beslissing Medex

• in kader van re-integratieprocedure

• Progressieve tewerkstelling tijdelijken

31

32

Page 17: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

17

Waar terug te vinden?

• Omzendbrieven• VVP ziekte: PERS/2007/07 punt 5

• LVVPMED: PERS/2007/07 punt 6

• VOP: PERS/2011/06 en PERS/2012/08

• Wederaanpassing halve dagtaak: PERS/2007/07

• Herinschakeling na beslissing MEDEX: PERS/2014/03

• Herinschakeling in kader van re-integratieprocedure: PERS/2014/04

tijdelijken

33

34

Page 18: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

18

vast benoemden

vast benoemden (2)

35

36

Page 19: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

19

Minder werken: VVP ziekte of LVVPMED ?

• Stap 1: het medisch beeldPerspectief van dit personeelslid met deze aandoening volgens huidige stand medische wetenschap?

• Kan ooit nog volledig hervatten VVP ziekte• Kan nooit meer volledig hervatten LVVPMED

• Stap 2: de administratieve voorwaarden• Voldoet start de aanvraagprocedure• Voldoet niet verken andere mogelijkheden

VVP ziekteAdministratieve voorwaarden

• Voor tijdelijken en vast benoemden

• Min. 50% aangesteld niet-tertiair onderwijs

• Nog recht op bezoldigd ZV

• VVP ziekte sluit aan op• ZV• wederaanpassing halve dagtaak• VVP ziekte/arbeidsongeval• VVP beroepsziekte

• Nog 50 - 99% presteren

• Goedkeuring Certimed

37

38

Page 20: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

20

Aanvraagprocedure

Arts vult medisch attest + plan in

• Vermoedelijke datum hernemen volledige opdracht

• Geen nieuw plan om de 2 maanden nodig

PL bezorgt aan Certimed

• Per mail = sneller, betrouwbaarder• minstens 1 week vooraf• Aansluitend op ziekteverlof, 1 dag is niet voldoende

• Aansluitend op wederaanpassing / VVP AO / VVP beroepsziekte: vermelden op formulier

Medisch attest

39

40

Page 21: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

21

Plan VVP ziekte

Aanvraagprocedure

Controlearts keurt goed/af

• Bezoek controlearts• Thuis: op onbepaalde datum• In medisch centrum: op afspraak• PL contacteert Certimed vanaf 2 dagen na mailen documenten

• Goedkeuring max. 2 maanden• Soms administratieve goedkeuring

Resultaatmelding school

• Volg op - contacteer personeelslid• Geen goedkeuring = niet starten met VVP ziekte

41

42

Page 22: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

22

Voorbeeld resultaatmelding

Voorbeeld resultaatmelding

43

44

Page 23: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

23

Voorbeeld resultaatmelding

Aanvraagprocedure

• “exact” percentage vs. effectieve prestaties:• afronding effectieve prestaties naar boven• marge < 1 lesuur

vb. tewerkstellingspercentage 60%• 12/21 (=57,1%) ? 13/21 (=61,9%) ? 14/21 (=66,6%) ?

• Geen wijzigingen % tijdens goedgekeurde periode

PL start VVP ziekte

• Kalenderdag na goedkeuring of op aangevraagde ingangsdatum

• Nooit met terugwerkende kracht

45

46

Page 24: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

24

VVP ziekteElektronische zendingen

• Hervattingspercentage 50 - 74%• RL1 - code 158 VVP wegens ziekte 50 - 74%• aanrekening halve dag ziekteverlof

• Hervattingspercentage >= 75%• RL1 - code 159 VVP wegens ziekte >=75%• aanrekening 1/4de dag ziekteverlof

Betaling: 100% salaris

VVP ziekte+ andere dienstonderbrekingen

• DO startte vóór VVP ziekte: VVP ziekte is aanvullendVb. LBO 1/5 + tewerkstellingspercentage VVP ziekte 50% LBO 1/5 + DO VVP ziekte 30%

• DO start na VVP ziekte: VVP ziekte wordt opgeschortVb. VVP ziekte 75% + LBO MB 50% LBOMB 50%

Bij ZV mogen de zendingen gelijktijdig lopen

47

48

Page 25: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

25

Minder werken: LVVPMED

• Stap 1: Medische voorwaarden• Geen perspectief op volledige hervatting

• Stap 2: Administratieve voorwaarden• Min. 50% vast benoemd in niet-tertiair onderwijs• LVVPMED sluit aan op:

• 30 dagen ZV• wederaanpassing ½ dagtaak• VVP arbeidsongeval• deeltijdse prestaties

• Nog 50 - 75% presteren (! Beperkt deelbare ambten)• Tot 31/08 volgend schooljaar• Goedkeuring Certimed

LVVPMED Aanvraagprocedure

Specialist-arts

• Medisch attest• Aanvraagformulier• Geneeskundig verslag

Personeelslid

• Mailt dossier naar Certimed• Min. 1 week vooraf

Controlearts

Certimed

• Keurt goed of af• Thuisbezoek of afspraak medisch centrum

School

• Ontvangt resultaatmelding• Communiceert met personeelslid

Personeelslid

• Start op ingangsdatum of kalenderdag na goedkeuring• Nooit met terugwerkende kracht

49

50

Page 26: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

26

Medisch attest

Aanvraagformulier LVVPMED

51

52

Page 27: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

27

LVVPMEDvolume

• Beperkt deelbare ambten

• Afronding effectieve prestaties naar boven• Uitzondering 75%

• Wijzigingen:• Tijdens lopende periode: vermindering mits nieuwe aanvraag arts-specialist én goedkeuring Certimed.

• Bij verlenging

LVVPMEDElektronische zendingen

• Eerste 24 maanden• RL1 - code 189 LVVPMED op vaste uren• Einddatum:

• 1e goedkeuring: tot 31-08 volgend schooljaar• latere goedkeuringen: tot 31-08 lopend schooljaar

53

54

Page 28: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

28

Aanrekening ziekteverlof Salaris

• Geen aanrekening ziekteverlof

• Betaling:• Effectieve prestaties: 100% salaris• Niet-verrichte prestaties: 60% salaris

LVVPMED+ andere dienstonderbrekingen

• Voorafgaande deeltijdse prestaties: worden stopgezetVb. gewone VVP + LVVPMED LVVPMED

• Dienstonderbrekingen tijdens LVVPMED:• bezoldigde DO• onbezoldigde DO: opschorting

01-09-

2019

06-01-

2020

07-01-2020

03-04-2020

04-04-2020

ziekteverlof

31-08-2021

LVVPMED LVVPMEDAVP

55

56

Page 29: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

29

LVVPMEDuitbreiding aanstelling en vaste benoeming (VB)

• Tijdelijke uren: Geen uitbreiding t.o.v. volume vooravond LVVPMED

• VB: Uitbreiding tot max. hervattings%

Voorbeeld: Vooravond: 14/20 VB + 4/20 tijd.a) LVVPMED 75% werken 11/20 VB + 4/20 tijd.- 2/20 tijd. extra mogelijk?- Hoeveel uren bijkomende VB mogelijk?

b) LVVPMED 60% werken 8/20 VB + 4/20 tijd.- Hoeveel uren bijkomende VB mogelijk?

LVVPMED na 24 maanden

• Deel waarop LVVPMED wordt vacant

• Titularis behoudt volume vaste benoeming

• Nieuwe elektronische zending: • Titularis: RL1 – code 221 en OOM 23 (vervanging niet meer mogelijk)

• Collega: ATO 2/4 i.p.v. ATO 1

57

58

Page 30: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

30

LVVPMEDverlengingen

• Jaarlijks vanaf 01-09

• Verlengingsaanvragen indienen vanaf juni• Geen tijdige goedkeuring = onderbreking LVVPMED

• Wijziging hervattingspercentage• Hoger: TBSOB-regeling toepassen• Lager: bijkomende uren LVVPMED direct vacant

Anders werken

WN wordt ziek: betaling salaris

VOP

Re-integratieprocedure (boek I, titel IV, hfst. VI)

Codex Welzijn

VVP ziekte

LVVPmed

Ziekteverlof uitgeput: TBS ziekte

Anders werken

Minder werken

59

60

Page 31: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

31

Anders werken: re-integratie-procedure Codex Welzijn

tijdelijken en vast benoemden

Voorbeeld re-integratiebeslissing

61

62

Page 32: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

32

Anders werken: herinschakelingvia re-integratieprocedure

vast benoemden

Proefperiode en vaste benoeming

• Proefperiode• 6 - 12 maanden• Behoudt salaris huidig ambt• Beperkt deelbare ambten• Evaluatie 2 maanden vóór einde

• Vaste benoeming• Bij positieve evaluatie• Voldoen aan de voorwaarden VB• Overeenstemmende volume• Beperkt deelbare ambten• Salaris nieuw ambt

63

64

Page 33: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

33

Elektronische zendingen en meldingen

• evtl. nieuw opdrachtenpakket

Tewerkstelling in ambt VB met

aangepaste FB

• evtl. TBSOB

• RL-3 opgave vakken van inperking

• advies preventieadviseur-arbeidsarts

Tewerkstelling in ambt VB met inperking VB

• RL-1 code 191 tijdens de proefperiode

• advies preventieadviseur-arbeidsarts

• vervanger in ATO 1

Tewerkstelling in ander ambt

• RL1 ATO 4 in nieuw ambt

• TBSOB-regelgeving toepassen

Nieuwe vastebenoeming

Anders werken: VOP

WN wordt ziek: betaling salaris

VOP

Re-integratieprocedure (boek I, titel IV, hfst. VI)

Codex Welzijn

VVP ziekte

LVVPmed

Ziekteverlof uitgeput: TBS ziekte

Anders werken

Minder werken

65

66

Page 34: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

34

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

• Premie VDAB voor werkgever bij erkende arbeidshandicap werknemer

• Doel: tewerkstellingsondersteunendemaatregelen

• Bij aanstelling extra personeelslid: • Volledige betaling personeelslid met handicap• Betaling vervanger via PWB• Elektronische zending

• Personeelslid handicap: gewone opdracht (geen DO)• Vervanger: RL-1 ATO2 (PWB)

• Meer info: zie VDAB

Minder werken: progressieve tewerkstelling

Tijdelijken

67

68

Page 35: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

35

Minder werken: progressieve tewerkstelling

• = deeltijdse werkhervatting

• Enkel voor tijdelijken met onbezoldigd ziekteverlof

• Bevoegdheid adviserend arts ziekenfonds

• Geen verplichting voor werkgever

• Tewerkstellingspercentage <50% mogelijk

Minder werken: progressieve tewerkstelling

• Betaling• Gepresteerde opdracht: salaris • Resterende uren: ziekenfonds

• Elektronische zending vanaf 2019-2020 (onder voorbehoud!)

• Code DO wordt voorzien

69

70

Page 36: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

36

vast benoemden

Minder werken:wederaanpassing halve dagtaak (MEDEX)

• Enkel voor vast benoemden

• Exclusieve bevoegdheid MEDEX

• Geen verplichting voor personeelslid

• Administratieve voorwaarden: • TBSWZ• Max. 90 dagen / 10 jaar• Exact 50% werken

• Betaling: 100% salaris

71

72

Page 37: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

37

Minder werken:wederaanpassing halve dagtaak (MEDEX)

• Begindatum: • Eerste werkdag na betekening en akkoord personeelslid

• Vanuit TBSWZ

• OpschortingBij ziekte

• Einde• Meer dan 14 kalenderdagen ZV• Ziekteverlof over einddatum heen

• RL1- code 116 VVP Pensioencommissie • Enkel op de vaste uren

Anders werken: herinschakelingna beslissing MEDEX

73

74

Page 38: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

38

Anders werken: doorlopen re-integratietraject (MEDEX)

Voorbeeld nieuwe beslissing MEDEX

75

76

Page 39: Ziekteverlof Anders/minder werken omwille van ziekte · Ziekte niet of niet langer gerechtvaardigd Ééndagsziekte Onmiddellijkhervatten Meerdere dagenziek Akkoord Hervatten Niet

11/03/2020

39

[email protected]

www.agodi.be

Vragen? Contacteer het werkstation

77