Ziekenhuiskrant, 15 Augustus 2012

download Ziekenhuiskrant, 15 Augustus 2012

of 20

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ziekenhuiskrant, 15 Augustus 2012

 • 7/31/2019 Ziekenhuiskrant, 15 Augustus 2012

  1/20

  www.ziekenhuiskrant.nl

  V E R S C H I J N T T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N Z I E K E N H U I Z E N E N V E R Z O R G I N G S H U I Z E N I N N E D E R L A N D

  Bent u net zo

  veelzijdig als Vrian?

  Voor de regio Gelderland zoeken wij:

  Verzorgenden(niveau 3)

  www.verian.nl

  Interesse? Kijk op

  Gedragsproblemen Chronische pijn Special ICT

  Peuters die overmatig televisie kijken, ont-

  wikkelen vaker gedragsproblemen.

  De medicus moet niet alleen naar de licha-

  melijke pijn van zijn patint kijken, maar ook

  naar de geestelijke nood.

  Ruime aandacht in deze Ziekenhuiskrant

  voor ic t-toepassingen.

  02 07 09

  Jaargang 6 nummer 15 15 augustus 2012

  www.medifix.nl t. 013-5111111

  Medicijn- enverbandwagensv

  ki jk op: scoremedi.nl

  Voed ingsstoel Nu tr imax

  Vraag gratis catalogusaan via [email protected]

  zitten met zorg

  De Ongevalstichting organiseert op 2 sep-tember voor het eerst de Nationale Trauma-

  dag. Op deze dag, die plaatsvindt bij het

  UMC St Radboud in Nijmegen, staat alles

  wat met traumazorg te maken heeft cen-

  traal.

  Voor alle (trauma)zorgprofessionals (specia-

  listen, verpleegkundigen, poli-assistenten,

  ok-medewerkers, g ipsverbandmeesters et cete-

  ra) heeft de Ongevalstichting een wetenschap-

  pelijk programma samengesteld. Tijdens dit

  programma houden diverse specialisten en

  professoren lezingen over de traumazorg in

  het heden, verleden en de toekomst. Ook spe-

  cifieke aspecten van de traumazorg worden

  belicht, zoals de traumazorg voor ouderen,

  traumachirurgie in oorlogsgebieden, poly-trauma-opvang en -diagnostiek, de toekomst

  van de SEHs en de gevolgen van ongevallen

  voor Nederland.

  Het wetenschappelijk programma wordt ge-

  opend en bijgewoond door staatssecretaris

  van Veiligheid en Justitie mr. Fred Teeven.

  Belangstellenden kunnen zich voor het

  wetenschappelijk programma aanmelden via

  www.paoheyendael.nl. De toegang is vrij.Kinderen, partners en andere familieleden

  kunnen tijdens het wetenschappelijk pro-

  gramma terecht op de publieksdag, die

  buiten plaatsvindt. Jong en oud kunnen deze

  dag kennismaken met alle aspecten van de

  traumazorg in Nederland. Zo zijn er diverse

  workshops (infuus prikken, hechten), demon-

  straties (reddingshonden, defensie, extricaties

  door brandweer en ambulance) en informatie-

  stands te bezoeken en kan men onder andere

  een kijkje nemen op de Spoedeisende Hulp

  of in de ambulance en in de traumahelikop-

  ter op het helikopterdek. Ook de publieksdag

  is vrij toegankelijk. Meer informatie? Kijk op

  www.ongevalstichting.nl of volg de Ongeval-

  stichting op Facebook.

  Er zijn lezingen over

  traumazorg in het

  heden, verleden en de

  toekomst

  Eerste Nationale TraumadagPrinses Mxima verricht op donderdag

  20 september bij Mxima Medisch Centrum

  in Veldhoven de ocile opening van

  het nieuwe Vrouw Moeder Kind-centrum

  (VMK-centrum).

  Het uitgangspunt van het nieuwe VMK-

  centrum is gezinsgerichte zorg. Dat wil zeggen

  dat pasgeboren kind en moeder samen worden

  verpleegd als dit medisch mogelijk is. Zowel

  als een te vroeg geboren kind hoog-intensieve

  zorg nodig heeft, als wanneer de moeder ziek

  is of herstellende van de bevalling. Kinder-

  geneeskunde, gynaecologie en medische

  kinderpsychologie komen samen. Achter-

  liggende gedachte is dat moeder en kind beter

  herstellen als ze bij elkaar kunnen blijven

  en samen behandeld kunnen worden. Om

  gentegreerde zorg te kunnen bieden moeten

  het gebouw, de techniek en het personeel op

  de juiste manier zijn toegerust. In het geval

  van het Vrouw Moeder Kind-centrum is het

  gebouw is zo gemaakt dat het kan aansluiten

  op de behoefte van de patinten en de hierop

  aangepaste zorgprocessen.

  Mxima opentVMK-centrum

  De facilitairezorgondersteuner

  www.isscureandcare.com

  Tel: 030 - 24 24 800

  Vetrijk dieet

  en diabetesHet immuunsysteem speelt een sleutelrol

  bij het ontstaan van diabetes. Dat blijkt uit

  onderzoek van het UMC Utrecht. Een be-

  paald type immuuncellen vormt de schakel

  tussen een vetrijk dieet en het begin van

  diabetes.

  Het voorstadium van diabetes is ongevoelig-

  heid voor insuline, het treedt vaak op bij over-

  gewicht. Het lichaam reageert dan niet goed

  meer op het hormoon insuline. De energie-

  huishouding raakt verstoord, waardoor na

  een maaltijd energie niet op de juiste manier

  wordt opgenomen. Bij muizen blijkt ongevoe-

  ligheid voor insuline af te hangen van zoge-naamde NK T-cellen die voorkomen in het

  vetweefsel. Muizen op een vet dieet verliezen

  NK T-cellen en ontwikkelen insulineonge-

  voeligheid. Bij aangepaste muizen zonder NK

  T-cellen treedt ook bij een normaal dieet al

  ongevoeligheid voor insuline op. Het onder-

  zoek helpt diabetes te begrijpen. NK T-cellen

  spelen kennelijk een belangrijke rol bij het

  ontstaan van insulineongevoeligheid en

  diabetes. Wij denken dat deze zogenaamde

  natural killer T-cellen de schakel zijn tussen

  een vetrijk dieet en het begin van diabetes,

  zegt dr. Eric Kalkhoven van de afdeling

  Metabole Ziekten van het UMC Utrecht.

  Jong en oud kunnen deze dag kennismaken met alle aspecten van de traumazorg in Nederland (foto Bert Dercksen).

  http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.verian.nl/http://www.medifix.nl/http://www.medifix.nl/http://www.medifix.nl/http://www.medifix.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.isscureandcare.com/http://www.isscureandcare.com/http://www.isscureandcare.com/http://www.isscureandcare.com/http://www.medifix.nl/http://www.scoremedi.nl/http://www.verian.nl/http://www.isscureandcare.com/
 • 7/31/2019 Ziekenhuiskrant, 15 Augustus 2012

  2/20

  2 ActueelNummer 1515 augustus 2012

  Kinderen die tussen hun tweede en derde

  levensjaar overmatig televisie kijken,

  namelijk aanhoudend meer dan een uur per

  dag, ontwikkelen vaker gedragsproblemen

  dan kinderen die gematigd of geen tele-

  visie kijken.

  Dit uit zich in agressie, overactief gedrag,

  concentratieproblemen en ongehoorzaam-

  heid. Vooral als kinderen al gedragsproble-

  men vertonen wanneer zij overmatig televisie

  gaan kijken, wordt het risico groter dat de

  gedragsproblemen aanhouden. Onderzoe-

  kers van het Erasmus MC publiceren hierover

  in het wetenschappelijke tijdschrift Archives

  of Pediatrics and Adolescent Medicine. Uit

  onderzoek van het Erasmus MC in de Genera-

  tion R bevolkingsstudie, blijkt dat kinderenop de leeftijd van drie jaar vaker gedragspro-

  blemen vertonen als zij overmatig televisie

  hebben gekeken tussen twee en drie jaar. Het

  gaat hierbij vooral om een vast patroon van

  continue hoge blootstelling tussen deze twee

  leeftijden. De inhoud of duur van het tele-

  visiekijkgedrag gemeten op alleen tweejarige

  leeftijd heeft geen invloed op de mate waarin

  peuters gedragsproblemen vertonen, terwijl

  aanhoudend en overmatig kijkgedrag wel in-

  vloed heeft. De gedragsproblemen uiten zich

  in ongehoorzaamheid, overactiviteit, concen-

  tratieproblemen en agressie. Deze problemen

  zijn langduriger van aard bij aanhoudend

  hoge blootstelling aan televisie. Onderzoek-

  ster Marina Verlinden van de afdeling Kinder-

  en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC-Sophia,

  heeft het onderzoek uitgevoerd. Verlinden:

  Het was al bekend dat overmatige blootstel-

  ling aan televisie gedragsproblemen veroor-

  zaakt bij kinderen van schoolgaande leeftijd,

  maar dit was nog niet uitgebreid onderzocht

  op peuterleeftijd. Wij hebben nu aangetoond

  dat aanhoudend hoge blootstelling aan tele-

  visie al op jonge leeftijd leidt tot het ontstaan

  van gedragsproblemen.

  Belangrijker nog, wij hebben voor het eerst

  aangetoond dat veel televisie kijken er toe kan

  leiden dat al bestaande gedragsproblemen

  aanhouden. Daarom moeten ouders al op

  peuterleeftijd voorkomen dat hun kinderen

  overmatig televisie kijken. Het onderzoek is

  onderdeel van het grootschalige bevolkings-

  onderzoek Generation R. Dit bevolkings-

  onderzoek volgt de groei, ontwikkeling en

  gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen

  vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge vol-

  wassenheid. Generation R wordt uitgevoerd

  door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit

  Rotterdam en de GGD Rotterdam Rijnmond.

  De gedragsproblemen

  uiten zich in ongehoor-

  zaamheid, overactivi-

  teit, concentratie-

  problemen en agressie

  Menukaart

  Beweging

  Tour for Life

  Actie aios

  Brandwonden door barbecuen

  Zodra het mooi weer is, komt de barbecue weer tevoorschijn. Dat is vaak gezellig, maar niet altijd. Het onveilig

  aansteken van de barbecue met vluchtige brandbare vloeistoffen blijkt voor slachtoffers ernstige gevolgen te hebben:

  gemiddeld is 11,3 procent van het huidoppervlak verbrand.Deze cijfers zijn afkomstig uit een recent onderzoek van dedrie Nederlandse brandwondencentra. De ernst van brandwonden als gevolg van een ongeval tijdens het barbecuen

  wordt onde