'Zie ik brede rivieren...'

download 'Zie ik brede rivieren...'

of 96

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Fotoboek van omzwervingen langs de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem

Transcript of 'Zie ik brede rivieren...'

 • ...zie ik brede rivieren...

  Fotos langs de Waalvan Nijmegen tot Gorinchem

  fotos, teksten en ontwerp:Joop Ross

 • Al jaren zwerf ik, in alle jaargetijden, langs de rivier de Waal, tussen Nijmegen en Gorinchem en zo nu en dan ook iets ter zijde van dijk en uiterwaard.

  Daarbij heb ik veel fotos gemaakt. In dit fotoboekje treft u een selectie aan van het materiaal wat ik in de loop der jaren verzamelde.

  Licht, luchten en weidsheid bij de rivier en zeker bij de Waal, zijn soms adembenemend en vaak niet in fotos te vatten.

  Ooit heb ik eens iemand horen zeggen: de Waal kan liefelijk zijn, maar het is ook een grimmig beest! en ik denk dat het waar is.

  Het boekje is geen historisch doorwrocht werk, maar meer een opsomming van wat ik tegen kwam tussen Nijmegen en Gorinchem (en iets verder).

 • Slijk-Ewijk

 • Nijmegen

  De Oversteek heet de nieu-we oeverver-binding tussen het oude Nij-megen en het nieuwe stads-deel aan de overzijde van de Waal.Een dag voor de geweldige overspanning ingevaren zou worden kon ik hem nog op de werkplaats fotograferen.

  En paar kilo-meter verder stroomafwaats werd gewerkt aan een twee-de brug in de A50/A73.

 • Het brugdeel nog aan de werf, een dag voor het invaren.

 • Het vaste deel van de brug door het uiterwaard.

 • De brug werd in november 2013 in gebruik genomen. Nu is men nog bezig een z.g. nevengeul te graven in het kader van ruimte voor de rivier.Bij mooi-slecht weer een fascinerende wereld...

 • Een eenzame fietser maakt de oversteek in bar slecht weer...

 • De verbreding van de brug bij Ewijk in de A50/A73 in aanbouw, de Herman de Man brug.

 • Heb je het over de Waal, dan heb je het over scheepvaart. Hier twee duwbakcombinaties. Naast elkaar (op en af) is geen enklel probleem. Hier wordt met vrier bakken gevaren, maar

  ook met 6 bakken komt geregeld voor.

 • Per jaar passeren er ongeveer 145.000 schepen de rivier de Waal. Onderverdeeld zijn dat 97.000 vracht-schepen, 45.000 tankers en 3000 zeegaande schepen. Van alle schepen varen er 17.000 met brandbare

  lading, en 2000 met giftige lading.

 • Prachtig aan de dijk gelegen tref je in Slijk-Ewijk het Witte Kerkje aan. Sinds kort niet meer als kerk in gebruik.

 • Dodewaard is een dorp in de gemeen-te Neder-Betuwe. Het dorp heeft meer dan 4500 inwoners. Het was van 1811 tot 2002 een zelf-standige gemeente.

  Het is het meest oostelijk gelegen dorp in de ge-meente, de nog oostelijker gelegen buurtschappen Hien en Wely vallen formeel onder het dorp. Het dorp zelf ligt en strekt zich uit ten zuiden van de A15 aan de Waal.

  Markante punten zijn dit N.H. kerkje langs de dijk, de kerncentrale en de scheepswerf Shipcon. Dodewaard

 • De toren van de Herv. Kerk is een zwaar aangelegd romaans bouwwerk, opgetrok-

  ken uit tufsteen waarschijnlijk omstreeks 1100.

  De toren heeft een Gotische toegangsnis. De kerk dateert uit de 19e eeuw, de zij-

  vleugels zijn van nog latere datum.

 • De kerncentrale Dodewaard is in maart 1997 gesloten en tot 2005 omgebouwd tot een z.g. veilige insluiting. De schoorsteen is gesloopt en het gebouw is volledig dichtgemetseld op een

  enkele ingang na.

 • De centrale wordt nu voor een periode van 40 jaar (tot 2045!) bewaakt. Na die wachttijd is de radioactieve straling zo ver teruggebracht dat de centrale verder ontmanteld kan worden. Daarna kan het terrein weer zonder beperkingen voor andere doeleinden worden gebruikt.

 • Al van af 1880 is er een scheepswerfje in Dodewaard met een dwarshelling en een bouwloods.Na de overname van de werf en de haven in 2010 door Shipcon B.V. wordt de werf vernieuwd

  met een nieuwe loods en bouwkraan en uitgebreid.

 • Al eeuwenlang is dit het gezicht van Varik: de oude, dikke toren. Nog steeds weten Duitse schip-pers precies waar ze zijn als ze der Alte zien staan pronken langs de Waal.

  De toren biedt met zijn circa 35 meter hoogte een weids uitzicht vanaf de omloop. De brug van Zaltbommel, de Sint Jan in Den Bosch, de Greb-beberg en de Tielse glasfabriek, het is al-lemaal te zien. Met een beetje geluk is zelfs de Utrechtse Domtoren te be-wonderen. Varik

 • Een z.g. zeegaand schip. Deze schepen kunnen de kruiplijnzodanig verla-gen dat zij onder de bruggen door ver de Rijn op kunnen varen. Eenmaal op zee is het weer een gewonen coaster.

 • Nergens is het licht zo mooi als in het rivierengebied...

 • Nergens is het licht zo mooi als in het rivierengebied...

 • Met de klok mee: de pont naar Heerewaarden, de pontsteiger bij avond, een werkboot van Rijkswaterstaat op snelheid en het uiterwaard gezien vanaf de Toren.

 • Zo zien de schippers vanaf de rivier de dikke torenvan Varik

 • Panoramafoto vanaf de toren, met in het midden de veerstoep van Varik en het fiets/voetveer naar Heerewaarden (alleen in de zomermaanden).

 • Hoogwater in de Waal voorjaar 2013. De veerstoep is ondergelopen. De voet van de boom staat zeker 1,5 meter onder water. Vrij uitzonderlijk was dat het hoge water zo laat kwam: in juni. De pont was al in de vaart maar was gestremd, de koeien moesten worden wor-

  den weggehaald en en campings ontruimd.

 • Zo staat de boom op de veerstoep er normaal bij...

 • Dit beeld is een kunstwerk van Gerry van der Velden en staat in het uiterwaard bij Heesselt, kijkend naar het kerkje

  aldaar.

  Er was veel over te doen, want Rijkswaterstaat was het niet eens met de plaatsing. Het zou bij hoogwater de door-

  stroming in de rivier belemmeren.Het schijnt in der minne geschikt te zijn, want het staat er

  nog steeds en is pas gerestaureerd.

 • Hoogwater bij Heesselt, maar nu in de wintertijdEn ja, die weg loopt echt wel dood...

 • Hier kan geen Betuwelijn tegenop...

 • De Prins Willem-Alexander-brug is een tuibrug (gecom-bineerd met een kokerbrug) over de Waal tussen Echteld en Beneden-Leeuwen. De N323 verbindt het Land van Maas en Waal met de A15 en de Betuwe.

  De brug is tot begin 1996 gexploiteerd als tolbrug om de bouwkosten terug te verdienen. De brug werd aangelegd om het Land van Maas en Waal beter te ontsluiten en om meer in-komsten voor de onderne-mers in Tiel te genereren.

  Door de toenemende scheepvaart op de Waal werd het steeds moeilijker om veerponten te gebrui-ken, reden om te kiezen voor een brug. Tiel- Prins Willem

  Alexander brug

 • Tiel- Prins Willem Alexander brug

  Vanaf de brug zicht op Echteld.

 • Je kunt de brug wandelend oversteken.

 • Vanaf de brug even kijken op de brug...

 • Zo druk kan het zijn op de Waal: stroomopwaarts richting Duitsland, stroomafwaarts richting (vaak) Europoort (richting foto).

  Panorama richting Tiel.

 • Panorama richting Tiel.

  vanaf de brug: zicht op Beneden-Leeuwen

 • 1e Kerstdag 2012 op de PWA brug.

  Op het juiste moment op de juiste plaats...

  Ook hier trouwens hoogwater.

 • Aan de zuidkant van de brug ligt Beneden - Leeuwen.Op de foto het haventje, met op de achtergrond de Waal (foto links)

  en de Prins Willem Alexander brug (foto rechts).

 • Het scheepvaartverkeer op de Waal wordt geregeld vanuit verkeersposten van Rijkswaterstaat. Hier de post bij Tiel, bij de monding van het zeer druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal in de Waal. (foto Rijkswaterstaat)

 • De monding van het Amsterdam-Rijnkanaal met op de achtergrond de PWA brug bij Tiel

 • Ondanks de verkeersregeling gaat er geregeld wat fout... (foto Rijkswaterswtaat)

 • De sluis St. Andries is een schutsluis in het Kanaal van St. Andries tussen de Maas bij kilometerraai 209 en de Waal bij kilometerraai 926, tussen Sint Andries en Ros-sum.

  Vroeger stonden de rivie-ren hier met elkaar in open verbinding.De sluis is 110 meter lang, 14 meter breed en de sluis-drempel ligt op -2 m NAP.De hefdeuren kunnen tot +11,88 m NAP geheven worden. Over de sluis ligt een vaste brug van +13 m NAP.

  De sluis wordt op afstand bediend vanaf het slui-zencomplex te Lith (Prinses Mxima Sluizen). St. Andries

 • Oorlogsmonument bij Heerewaarden, bij de sluis van St. Andries. Het is een kopie van een eerder monument van een Engelse soldaat, ter herdenking

  van gevechtshandelingen in 1944 op die plek.

  Het eerdere monument was van brons en werd gestolen...

  Het oude en nieuwe monument zijn van de zelfde beeldhouwer: Martin v.d. Houdt uit Dreumel.

 • Schepen komen bij de sluis...

 • ...en gaan...

 • Neerijnen is een gemeen-te in de Nederlandse pro-vincie Gelderland. De gemeente telt 12.013 in-woners en heeft een op-pervlakte van 73,01 km.

  De gemeente is een on-derdeel van de Tieler-waard, het landschap dat tussen Gorinchem en Tiel wordt omsloten door de Waal en de Linge. Het ge-meentehuis (foto rechts) staat in het gelijknamige Neerijnen.

  De gemeente is ontstaan op 1 januari 1978 en is een samenvoeging van de voormalige gemeen-ten Haaften, Waarden-burg, Est, Opijnen, Varik en Ophemert. Neerijnen en Martinus Nijhofbrug

 • Het uiterwaard in zomer en winter, op vrijwel de zelfde plek.

 • Winter in het uiterwaard bij Neerijnen...

 • De Martinus Nijhoffbrug (bij Zaltbommel) is vanuit de uiterwaarden bij Neerijnen goed te zien, tijdens een wandeling kom je er vlakbij. De brug kwam gereerd in 1996

  Het is een z.g. tuibrug en verving een oude brug uit het Rijswegenplan van 1927. Deze heeft er nog tot 2007 doelloos naast gelegen. De brug er achter is de spoorbrug uit 1896.

  Overigens zijn de fotos van de brug gem