Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van...

of 19 /19
0 Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van gestandaardiseerd toetsen 3 oktober 2019 Jan Vanhoof

Embed Size (px)

Transcript of Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van...

Page 1: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

0

Zicht op leerwinst.

De voor(oor)delen van

gestandaardiseerd

toetsen

3 oktober 2019

Jan Vanhoof

Page 2: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

1

Uitgangspunten

• Lopende discussie: idee van een

monitoringsysteem is zeer omstreden

• Clash van filosofische standpunten

• Vlaamse onderwijssysteem heeft eerder weinig ervaring met gestandaardiseerde

toetsen

• Kan vertrouwen zonder verantwoording?

Page 3: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

2

Page 4: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

3

(Waarom) Leerwinst?

Leerwinst uit LVS CITO (Janssens et al., 2014)

Page 5: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

4

(Waarom) Leerwinst?

Page 6: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

5

• Welke zijn (volgens Vlaamse stakeholders) de karakteristieken van een optimaal leer(winst)-monitoringsysteem in het Vlaamse leerplichtonderwijs?

• Tot welke beleidsscenario’s geven de ontwerpprincipes die hieruit afgeleid kunnen worden aanleiding?

Beleidsvragen

Page 7: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

6

Onze aanpak

Page 8: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

7

Wenselijke effecten

• Wat is volgens u het belangrijkste voordeel van het over

verschillende scholen heen op een gestandaardiseerde wijze

monitoren van leerprestaties en/of leerwinst van leerlingen?

Neveneffecten

• Wat zijn volgens u nadelige neveneffecten van het over

verschillende scholen heen gestandaardiseerd monitoren van

leerprestaties en/of leerwinst van leerlingen?

Vooraf: Uw inschatting?

Page 9: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

8

Wat leert bestaande literatuur?

Positieve effecten Onwenselijke neveneffecten

Mic

ro

• Beter beeld leerprestaties

• Garantie op gelijke lat

• Betere leerprestaties

• Beter lesgeven

• Groeiende doelmatigheidsbeleving bij lln

• Betere evaluatie door leraren

• Betere onderbouwing studiekeuze

• Emotionele impact

• Teaching to the test

• Neg impact op motivatie van leerlingen

• Neg impact op studieloopbaan

• Onwenselijk strategisch gedrag bij lln

• Werkt ongelijkheid in de hand

• Neg impact op motivatie en professionaliteit van

leraren

Me

so

• Betere IKZ

• Betere professionalisering

• Betere inzet inspecties

• Onwenselijk strategisch gedrag scholen

• Rankings

Page 10: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

9

Positieve effecten

Mic

ro

• Beter beeld leerprestaties

• Garantie op gelijke lat

• Betere leerprestaties

• Beter lesgeven

• Groeiende doelmatigheidsbeleving bij lln

• Betere evaluatie door leraren

• Betere onderbouwing studiekeuze

Me

so

• Betere IKZ

• Betere professionalisering

• Betere inzet inspecties

Een onderwijssysteem doet er goed aan deze

positieve effecten doelbewust na te

streven (in BaO én SO).

Page 11: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

10

Delphi-studie

24 respondenten

Beleidsmakers (3)

Inspecteurs (1)

Koepelorganisaties (3)

Pedag. begeleidingsdiensten (3)

Schooldirecties (4)

Leraren (3)

Studenten (1)

Inhoudsdeskundigen (3)

Ontwikkelaars (3)

Beleidsmakers (4)

Onderwijsverstrekkers (6)

Scholen (8)

Inhoudsdeskundigen (6)

Page 12: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

11

ResultatenDelphi-studie

Globale inschatting behoefte aan een monitoringssysteem

Effecten – neveneffecten: • Globale consensus over deze (neven)effecten

• Geen consensus over het gewicht

Verschillende inschattingen

21/24 respondenten: implementatie

3/24 respondenten: geen implementatie (onderwijsverstrekkers)

Doelstelling: • Ontwikkeling micro-niveau (19/21)

• Ontwikkeling meso-niveau (20/21)

• Verantwoordingsgerichte doelen (11/21)

Page 13: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

12

Lessen uit de Delphi-studie

Randvoorwaarden

- Bewaak brede evaluatie

- Geen openbaarheid van resultaten

- Gebaseerd op ODET en leerplannen

- Snelle en duidelijke feedback

- Cultuuromslag en beleidsvoerend vermogen nodig

- Actief werken aan een draagvlak, geleidelijkheid

Page 14: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

13

- Sleutelfactoren: 3 centrale dimensies- Micro-, meso- of macroniveau

- Verantwoording versus ontwikkeling

- Mate van vrijblijvendheid in deelname (al dan niet deels verplicht)

- Andere belangrijke elementen- openbare beschikbaarheid van resultaten

- leerlingvoortgang en/of toegevoegde waarde van scholen

- testformaat (geschreven, online, adaptief, ...)

- link met het curriculum

Scenario-ontwikkeling

Page 15: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

14

Uw scenario

Verantwoordings-gericht

Ontwikkelingsgericht

OptioneelVerplicht

Micro

Meso

Page 16: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

15

Acht scenario’s

Verantwoordings-gericht

Ontwikkelingsgericht

OptioneelVerplicht

Micro

Meso

S1. Eindtoetsen High-stakes(leerlingen)

S2. Adaptief leerwinst-monitoringssysteem

S3. Toetsenbank (leerlingen)

S4. Eindtoetsen High-stakes(leerlingen & school)

S5. Leerwinst-monitor (openbaar op schoolniveau)

S6. Leerwinst-monitor (afgeschermd)

S7. Toetsenbank (school)

S8. Geen gestandaardiseerde toetsen

Page 17: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

16

Acht scenario’s

Verantwoordings-gericht

Ontwikkelingsgericht

OptioneelVerplicht

Micro

Meso

S1. Eindtoetsen High-stakes(leerlingen)

S2. Adaptief leerwinst-monitoringssysteem

S3. Toetsenbank (leerlingen)

S4. Eindtoetsen High-stakes(leerlingen & school)

S5. Leerwinst-monitor (openbaar op schoolniveau)

S6. Leerwinst-monitor (afgeschermd)

S7. Toetsenbank (school)

S8. Geen gestandaardiseerde toetsen

Page 18: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

17

Kernideeën

1. Vlaanderen heeft een unieke kans om zich doordacht te positioneren in een ruime verscheidenheid aan systemen van ‘gestandaardiseerd toetsen’

2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire drijfveer

3. Er is een draagvlak voor meer gebruik van gestandaardiseerde toetsen

4. Koppel resultaten niet 1 op 1 aan studieloopbaan en breng professionaliteit van leraren in adviesproces binnen

5. Geef data(gebruik) een gezicht

6. Een volwaardige (kwaliteits)beoordeling vergt een verscheidenheid aan referentiepunten

7. Zorg voor een systeembrede wake up call

Page 19: Zicht op leerwinst. De voor(oor)delen van ... · van ‘gestandaardiseerd toetsen’ 2. Maak van school- en klasontwikkeling het centrale doel, verantwoording is niet de primaire

18

Als het Vlaamse onderwijssysteem niet oplet, dan loopt ze het gevaar het goede en bruikbare te verwerpen

omdat het niet onderscheiden wordt van het misleidende en onwenselijke.

(Voorbij de) discussie