Zephyr Reizen

28
ZEPHYR : SCHOOLKRANT VAN HET 4E GYMNASIUM - DECEMBER 2015 billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 1

description

 

Transcript of Zephyr Reizen

Page 1: Zephyr Reizen

ZEPHYR : SCHOOLKRANT VAN HET 4E GYMNASIUM - DECEMBER 2015

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 1

Page 2: Zephyr Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 2

Page 3: Zephyr Reizen

HoofdredactieJob CerfontainMing Stotijn

Lay-OutMing StotijnAnne Lut

BeeldMing Stotijn (cover)Ilja LieshoutFoto.het4e.nl

RedactieMart VeldhuisJeroen van OsnabruggeAnne LutPam HermelinkBen DavidFé van WoenselLotte OosterbaanMartje KoeweideKeesManal AziziMasha KunakhovichIlja Lieshout

Gast RedactieQuinty WellingCharlie Sent

Redactioneel...................................04Herfstkamp.....................................06Berlijn.............................................. 08Parijs................................................09Londen.............................................12Horoscoop.......................................14Rome................................................16Welk Reistype Ben Jij......................18Wonen in Italie................................20Irritaties...........................................24TedX Het4e......................................25Lemon Cheesecake Recept............26

INHOUD

03ZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 3

Page 4: Zephyr Reizen

REDACTIONEELDe Zephyr, acte 2.Job Cerfontain als JobMing Stotijn als MingMart Veldhuis als MartJeroen van Osnabrugge als JeroenAnne Lut als Anne.Lokaal 214. 12:30, dinsdag 27 oktober.De redactie van de schoolkrant is verzameldom te vergaderen.

Job: Dus Anne, jij zet het Berlijn stukje enhet interview met Noa nog even in de map.

Anne: Ja. Trouwens Ming, doordat jij nietalle spelfouten er uit hebt gehaald denktiedereen dat we dom zijn.

Ming: Haha jaa... Sorry.

Anne haalt haar beugelelastiekjes uit haarmond om te kunnen eten en begint plotselinghysterisch te lachen.

Ming: Wat is er?

Iedereen kijkt verbaasd toe terwijl Job naarde andere kant van het lokaal loopt

Job: HaHaHa Hij ligt hier!

Anne: Mijn elastiekje vloog helemaal daarnaar toe en hij raakte bijna Jeroens hoofd!

Jeroen: Soms lach jij echt als een moeder.

Ming: Dit moet echt in de redactioneel.

Er wordt op de deur geklopt en Ben komt hetpodium op.

Ming: Hai, ben je hier voor de schoolkrant?

Ben: Ja, ik ben Ben.

Mart: Ik ben wel trots op je, want je bentgewoon gekomen zonder te mailen. Wezitten niet eens in het drama lokaal. (Dat mag namelijk niet meer, dus als je onszoekt, gewoon rondlopen over de 2everdieping totdat je ergens rare mensenziet)

Job: Ben had gewoon gemaild.

Anne: Er hebben mensen gemaild?!

Job: Ik ben er ook trots op dat je mijnachternaam niet fout hebt geschreven!

Mart: Waar zijn Manal en Masha eigenlijk?

Ming: Die hebben zo meteen een dramaproefwerk.

Job: Het wordt dramatisch.

Jeroen: Welcome our new member: Ben

Ming: De vergadering is eigenlijk vooraleten in een lokaal, om random dingenlachen en dan proberen dingen tebespreken.

Mart: True

04ZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 4

Page 5: Zephyr Reizen

Anne: Je mag altijd weg gaan als je wilt.

Job: Maar zeg het dan wel even, andersdenken we dat je dood bent ofzo en dat isniet echt leuk.

Ben: Ok, ik schrijf wel een stuk over deeerste klassers tijdens de reisweek.

Ming: Dat vind ik wel mooi

De bel gaat en de redactie verlaat hetpodium.

--------------------------------------------------------------------------

Wil jij ook bij de schoolkrant, of heb je eentekening, verhaal, mening etc, die jij wiltdelen met de school? Neem dan contact opmet de redactie via het mailadres([email protected]), stop het in deschoolkrantdoos (die bij de dagwacht staat,je kan er ook commentaar of kritiek inkwijt!), of kom gewoon even langs tijdensonze wekelijkse vergadering op dinsdag inlokaal 211 (12:30).

05 Anne Lut

REDACTIONEEL

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 5

Page 6: Zephyr Reizen

Herfstkamp 2015… wat kan ik daar overzeggen. “Koud maar goud” zei eenklasgenoot, en daar ben ik het wel meeeens. De busreis was het meestcomfortabele moment van de reis. Metprachtig uitzicht over besneeuwdedennenbomen, de radio op de achtergronden most importantly: warmte!

Na een redelijk lange reis (met een stopwaarbij er tot ieders verbazing moestworden betaald voor de toiletten, terwijlniemand geld bij de hand had) werden wegedropt. In je groepje moest je de wegvinden naar de camping die, mits je de wegniet kwijtraakte, vijf kilometer wandelenwas. Ik besloot, eigenwijs als ik ben, metmijn groepje precies niet het pad in te gaanwaar alle groepje heen gingen. Na de eersteafslag waren we helaas al kwijt op welk padwe nou waren. We besloten maar richtinghet noord-oosten te lopen. Sommigestukken liepen we hemelsbreed door debossen, tot we tot onze vreugde weer eenpad vonden dat we konden volgen. Volgensmij zijn we van de kaart afgelopen, maarnadat we in ons prachtige Duits een manvroegen waar de camping was, hebben wehet gevonden. Vanaf de camping ging de helftmountainbiken en wij gingen highland-games spelen. Dit zijn verschillende spellenwaarbij het grotendeels om teamwork gaat.Leuk hoor. In de kou.

Toen werd er gekookt, wat ik samen meteen vriendin was ontkomen door bij hettaken verdelen in de tent te blijven.Het eten was...tja, ik weet eigenlijk niet ofhet allemaal eetbaar was. ‘s Avonds, na ookaan het afwassen te zijn ontkomen, noglevend Stratego gespeeld. En natuurlijkrond het kampvuur gezeten.

Die nacht heb ik nauwelijks geslapendoordat het vroor en ik nogal laat bedachtwat extra kleren aan te trekken. Ook hielphet idee van het plan om de volgende nachtte bivakkeren niet echt mee. Dit gold voormeer mensen kwam ik de volgende ochtendgelukkig achter...Waar we ook achter kwamen was het feitdat onze tent waardoor er overal water enijs lag. Ook in de binnententen… Geweldigkamp toch? Na alle matjes en slaapzakken binnen tehebben gelegd hoorde we dat hetbivakkeren en kanoën godzijdank nietdoorgingen. Wel stond er een wandelingvan rond de twaalf kilometer op hetprogramma (weer mits je de goede wegvolgde). Deze wandeling door prachtigewitte landschappen, verliep helaas niet heelveel anders dan die van de dag ervoor; algauw liepen we hemelsbreed door debossen.Was wel een onwijs gave ervaringhoor.

HERFSTKAMP KLAS 3

06ZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:22 Page 6

Page 7: Zephyr Reizen

Terug op de camping kregen we te horendat we de volgende dag vervroegd naarhuis gingen. Wat een opluchting… Diemiddag mocht je kiezen of je nog gingmountainbiken of ging weerwolven. Ikbesloot om met mijn doorweektehandschoenen toch nog even te gaanmountainbiken. Dit was gaaf, maar tochgenoot ik van de warme, schone douche nahet terugkomen op de camping,Deze avond mochten we, in de regen, zelfonze aardappels, paprika’s en knakworstjesrond het vuur warm maken. Het plan wasom hier ook een soort van bonte avond tehouden. Deze werd bij onze klas gelukkigverplaatst naar het onderdakje zodat we opz’n minst droog zaten. Het bleef ijzig koud,maar het was een superleuke avond. Alleandere klassen hebben genoten van onsgezang...‘s Avonds bleek dat in onze nieuwe tent ookwater lag, dat niet met onze theedoeken tedrogen was. We klaagden bij dekampleiding en kregen matrassen! Iedereennatuurlijk jaloers maar wel lekker geslapen. Na weer een onsmakelijk ontbijt gingen wedan eindelijk naar huis, nog niet realiserenddat ik het toch wel zou gaan missen. Maarecht waar, wat was het heerlijk om weer inmijn eigen bed te slapen.

07 Charlie sent

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:23 Page 7

Page 8: Zephyr Reizen

Dag 1Op maandag 12 oktober 2015 was heteindelijk zover. Nog voordat de docenten erzelf waren, stond ik bepakt met 2 tassen,klaar om te vertrekken. Na de trein te zijningestapt, gingen we onze 6 uur langetreinreis tegemoet. Het ideale moment omje Nederlandse klassieker van wat dichterbijte bekijken, potjes Heads Up! te spelen oflekker verder te gaan slapen. Eindelijkkwamen we aan bij Berlin Hauptbahnhof engingen we naar het Jugendgästehaus. Laterdie middag zijn we over misschien wel debekendste straat van Berlijn, Unter denLinden, gelopen. Tijdens deze langewandeling kregen we alvast eenvoorproefje van het Festival of Lights. Naastde Fernsehturm, die ook op het lijstjebezienswaardigheden stond geschreven,stond het avondeten op ons te wachten.We hebben toen lekker gegeten in hetHofbräuhaus Berlin. De vegetariërs, waar eroverigens maar twee van waren, kregeneen typisch Duits aardappelgerecht metgebakken uitjes en kruiden. De rest van degroep kreeg een schnitzel, gegarneerd meteen schijfje citroen, en kartoffelsalade.Hierna moesten we om 22.00 weer stil zijnin onze kamer.

Dag 2Na een uitgebreid ontbijt gingen we weerfris de dag tegemoet. Na een overvolle U-bahn kwamen we aan bij CheckpointCharlie. Voor 10 euro kon er een fotogemaakt worden van ons, maar wij alsNederlanders bedachten ons dat het ook

wel bij de Brandenburger Tor kon. We zijntoen doorgelopen naar de Topografie desTerrors, waar je na 5 minuten alweer klaarwas, om daarna door te lopen naar hetJüdisches Museum. Dit vond ik zelf heelmooi en interessant. We zijn daarna met deU-bahn naar de Gedächtniskirche gegaan enhebben daar op de Kurfürstendamm onzevrije tijd besteed. Na onze heerlijke vrije tijd,zijn we weer naar het hostel gegaan. Nietver hiervandaan was de plek waar wegingen eten. De vegetariërs haddenspruitjes met aardappelen en gesmoltenkaas eroverheen en de rest van de groephad pasta Bolognese.

Dag 3We begonnen de dag met het AltesMuseum, dat ik ongelofelijk saai vond. Hetwas die dag erg koud en nat, dus werd erbesloten om het interview voor een cijfer teverplaatsen naar dag 4. We zijn toenvertrokken naar de Pariser Platz, liepenonder de Brandenburger Tor door, maakteneen leuk groepskiekje en liepen door naarde Reichstag. Vanaf daar liepen we naar hetHolocaust-monument, dat werd gezien alsde perfecte plek om een verstopspel tespelen. We liepen door naar de PotzdamerPlatz om daar onze vrije tijd te vervullen.Een groot deel van de groep besloot deStarbucks te bezoeken om lekker warm teworden. We zijn na onze vrije tijd weer naarhet hostel gegaan, om daarna door te gaannaar het Italiaanse restaurant waar wegingen eten. Je kon daar kiezen tussenpasta Pomodori of pizza Salame.

BERLIJN

08 Quinty welingZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:23 Page 8

Page 9: Zephyr Reizen

Dag 4Onze laatste dag. Deze begonnen we meteen rondleiding bij het Mauergedenkstätte.Dit duurde lang, maar was wel interessant.Nadat we dit gedaan hadden, zouden wenaar het Mauerpark gaan, maar door hetvieze weer zijn we begonnen aan onzeinterviews en doorgegaan naar hetNaturkundemuseum. Ik vond het weljammer dat we naar zo’n museum gingen,omdat het niet heel veel met Berlijn temaken had. Maar dat terzijde was het eenmooi museum. We kregen de laatste avondlekker te eten bij Hellas, een Grieksrestaurant. Hierna hadden we nog eenbeetje vrije tijd. De volgende dag moestenwe al om 6.30 ontbijten, dit kwam omdat detrein al om 8.42 vertrok. Gelukkig waren wewel lekker vroeg thuis :)

09 quinty wellingZEPHYR

4E KLAS

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:23 Page 9

Page 10: Zephyr Reizen

\

Dag 1 (nee, geen jour 1 want dat is lame)Terwijl de rest van de jaarlaag al onderwegof zelfs al aangekomen was, gingen wij nogeven fijn een dagje naar school. Gelukkigwas het geen echte les en hebben we alleenmaar een quiz en wat opdrachtjes gedaan.Niet te erg dus, maar nog steeds vervelendals je weet de alle andere vierdeklassersergens op een boot zitten of halverwegeDuitsland in een trein zitten. Toch haddenwe uiteindelijk meer tijd in de stad dan deanderen omdat we zoveel minder reistijdhadden. Thuis nog even de laatste beetjes inje koffer proppen, en naar bed.

Dag 2Waar de anderen vet vroeg moestenopstaan, hoefden wij pas om negen uur bijhet Centraal te zijn. Lekker een koffermeeslepen door de tram en het helecentraal station omdat we natuurlijk hetlaatste perron hebben. We kregen allemaalvet ouderwetse PAPIEREN tickets, enstapten in. De treinreis was niet heelinteressant: muziek luisteren, kletsen, en afen toe wat 007. Na een paar uur kwamen we aan op Gare duNord in Parijs, namen de veel te volle metro,stapten met veel ge-pardon en ge-excusezmoi uit, liepen naar het hotel, en droptendaar onze bagage. Toen begon heteindeloze lopen van de week: allereerst een“korte” wandeling door het centrum.Daarna konden we eindelijk naar onzekamer, ontzettend smerige pasta van het

hotel eten, en weer op pad. Maar dit keernaar een iets bekender plekje in Parijs: lesChamps Elysees, met de Arc de Triomphe,en daarna een verlichte Eiffeltoren, die ophet hele uur twee minuten lang knipperdemet allemaal gele lichtjes. Natuurlijk neemtiedereen wat selfies en snapchats en welopen een stukje dichterbij. Na het klappenvoor een verloving naast ons, hetselfiesticks afwijzen, en nog meer selfies ensnapchats maken, lopen we weer terugnaar de metrohalte, waar we weer naar hethotel gaan.

Dag 3‘s Ochtends eten we ontbijt in de shadykantine-ish plek. We eten kleffe stukkenbaguette met van die mini-jams, en eenplastic-smakend broodje waarvan niemandwist wat het was. Gelukkig was er nogwarme chocolademelk die wel goedsmaakte. Als eerste leuke activiteit vanvandaag gingen we naar een soort Franseversie van Madame Tussauds, waar we dehelft van de mensen niet kenden omdat zealleen beroemd zijn in Frankrijk. Verder washet wel heel knap dat mensen zo goedandere mensen kunnen namaken. Wegingen lunchen in een heel chiquerestaurant, dat ook nog eens bestbetaalbaar was. Een kort bezoekje langs hetFranse superwinkelcentrum later, gingenwe naar museum Art Ludique, waar eententoonstelling was over de kunst in games.De ene helft, die niet gamet, was niet

PARIJS

10 foto: anne lutZEPHYR - reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:24 Page 10

Page 11: Zephyr Reizen

Dag 5Op de laatste dag hadden we een soortthema: Parijs in het donker. De helft konnaar la Conciergerie, een kasteel datvroeger een gevangenis was, en de anderehelft, waaronder ik, ging naar deCatacomben van Parijs. In de catacombenliepen we zo’n anderhalve kilometer langsduizenden botten en schedels. Sommigemensen die ze daar neer hebben gelegdhadden patroontjes gemaakt van schedels,zoals een hartje of een jezuskruis. Terwijl weons best deden droog te blijven van hetdruppelende plafond werden we rondgeleiddoor een Franse gids waarvan niemand ietsbegreep, maar gelukkig hadden we Tomdaarvoor. We pakten in de middag onzespullen in, kregen nog een beetje vrije tijd,en gingen weer terug met de trein naarAmsterdam. De reis was geweldig, en ik heber ook nog eens heerlijke macarons aanovergehouden.

4E KLAS

11 Jeroen van osnabruggeZEPHYR

bepaald geïnteresseerd, en de andere helft,die dus wel gamet, kende het meeste al, dusvoor hen was het ook niet heel interessant.We kregen daarna wat vrije tijd, aten weeriets smerigs bij het hotel, en namen afscheidvan Vincent. Maar zo gauw als Vincent wegwas, ging het mis: we wisten niet welkemetro we nodig hadden en bij het Louvrehadden we geen kaartjes dus moesten diedoor de leraren geregeld worden. Toen weeenmaal naar binnen konden, bewonderdenwij allen de prachtige kunstwerken als deMona Lisa en de Venus van Milo.

Dag 4De ochtend begon weer hetzelfde: smerigontbijt, stukje lopen naar de halte, en in eenovervolle metro op pad. Dit keer naarMontmartre: een arme wijk op een heuvel inParijs, waar we een wandeling langs watplaatsen uit de film Amélie maakten, eneindigden bij de Sacre Coeur. We kregenwat vrije tijd om in de buurt wat lunch tehalen en gingen daarna in groepen naar drieverschillende musea. Ik ging zelf naar QuaiBranley, een museum met kunst vanvoormalig Franse koloniën, waar op hetmoment een tentoonstelling was overtatoes. Toen kregen we zo’n vier uur vrijetijd, waarvan mijn groep anderhalf uurverspilde aan teruglopen naar het hotelomdat niet iedereen zin had in de metro. Nahet eten kregen we nog meer vrije tijd, dusalles wat we niet met school hebben gezien,gingen we zelf wel bekijken.

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:24 Page 11

Page 12: Zephyr Reizen

12

MaandagDe reis begon al lekker, zoals je kanverwachten op het 4e gymnasium, de buskwam bijna een uur te laat! Daardoorkwamen we later aan in Londen en dekamerindeling zorgde ook nog voor watproblemen. Uiteindelijk gingen we om achtuur richting het restaurant, althans datdachten we... We liepen verkeerd en daarnanog een keer. Hongerig en moe door hetwandelen en de lange busreis zijn weuiteindelijk op tijd (te laat) bij het restaurantaangekomen en hebben we fish en chipsgegeten. Dag 1 was het prachtige begin vaneen mooie reis.

DinsdagVandaag gingen we in plaats van drugs,cultuur snuiven, want tja we zijn niet meerin Amsterdam. We werden in meerderegroepen gesplitst, die elk naar verschillendeplekken gingen, cultuur snuiven zoals ik alzei. *Als lunch aten we meal deals bij de Tesco.Blijkbaar vonden de docenten dat wel eenmooie deal, (wat ik wel snap, want je koneen (lekker) broodje, een drankje en eensnack kopen voor £3,-), want we aten daarook de rest van de dagen. Dit mochten wedan opeten en je kreeg vrije tijd om verderrond te kijken.*Ondertussen hadden we uitzicht op de BigBen en de London Eye. En waren wetypische toeristen door foto’s mettelefoonhokjes te nemen. We aten bij the crib.Na het eten kon je kiezen tussen twee

voorstellingen: of The Woman in Black ofthe Curious Incident with the Dog in theNighttime. Volgens mij waren het beidemooie voorstellingen alleen kon nietiedereen evengoed slapen na The Woman inBlack.

WoensdagAls je van tevoren had aangegeven dat jenaar Oxford wilde was vandaag dé dag!Anders kon je nog wat langer genieten vanLonden zelf. In Oxford kregen we van een student diezelf uit Nederland kwam een rondleiding. Hijgaf ons zijn ervaring, tips en uitleg. Er waren veel mooie universiteiten inOxford. **Daarna kwam de groep weer bij elkaar omte eten in de Pizza Hut. Als je klaar was meteten mocht je tot elf uur door Londenlopen. De stad verkennen en de toeristuithangen.

DonderdagDe dag begon voor sommige mensen extravroeg omdat die nog wilde hardlopen.Na het ontbijt kon je kiezen waar je naartoewilde. Je kon een nerd-toer doen, een auto-toer of naar Canden Town,. De meestemensen gingen met de nerd-toer mee enstonden op plekken waar Harry Potter zelfook ooit heeft gestaan.**Uiteindelijk kwamen we allemaal weer bijelkaar en kregen we £5,- om te eten. Demeeste mensen gingen richting Chinatown,

LONDEN

ZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 12

Page 13: Zephyr Reizen

4E KLAS

13 Mart veldhuisZEPHYR

maar kwamen uiteindelijk uit in deBurgerking of de Mc Donald’s. Tot devoorstelling Bend it like Beckham begonhadden we vrije tijd. Bend it like Beckham iseen musical, waar sommigen huilenduitkwamen, omdat de acteur zo knap was.Natuurlijk moesten we het wel afsluiten a lahet 4e gymnasium. De helft liep richting debus en de andere helft richting weet ik veelwaar. Maar we zijn allemaal weer terug inNederland gekomen (behalve Leo Veensma)

VrijdagTerug in Amsterdam!...

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 13

Page 14: Zephyr Reizen

Boogschutter 22 november - 20 decemberSta deze maand open voor nieuwe dingenen wees een beetje experimenteel. Dit zaler voor zorgen dat je er achter komt dat hetniet verstandig is om zeep/lijm te eten. Dathad je eigenlijk ook wel van tevoren kunnenbedenken, maar daarom waarschuw ik jeook alvast.

Steenbok 21 december - 19 januariDeze maand heb je een ongezonde obsessieontwikkeld voor Kitchenaid’s. Jammergenoeg vinden je ouders het onzin om zo’nduur cadeau voor je aan te schaffen dusmoet je het doen met enkel het idee. Eenoplossing: vind uit wie van je klasgenoten erwel een heeft en zoek smoesjes om bij dedesbetreffende persoon te koken.

Waterman 21 januari - 18 februariIn de vakantie heb je een geheimzinnigedroom. Verward kom je weer aan op school.Terwijl je in de les Frans een beetjesnorretjes zit te tekenen op mensen in jewerkboek, vertelt je docent dat die de soniet heeft nagekeken omdat hij/zij eendroom had. Opeens ben je één en al oor. Nade les ga je naar haar/hem toe en je komterachter dat het over dezelfde droom gaat!Samen gaan jullie op een queeste om debetekenis te vinden achter ‘degeheimzinnige droom’. Vanaf december tezien in de bioscoop.

Vissen 19 februari - 20 maartAan je therapeut uit je je gevoelens over jevrienden die je altijd discrimineren omdat jepindakaas op je brood hebt. ‘’Ze zeggen dathet stinkt’’. Je therapeut denkt even na enzegt dan dat je niet meer terug mag komenomdat hij niet van pindakaas houdt.

Ram 21 maart - 20 aprilOh nee! De keukenrol is op! Hoe ga jijoverleven? Lees het in (het door DWDDgekozen tot boek van de maand) ‘’DEKEUKENROL IS OP!”

Stier 21 april - 21 meiTerwijl je door de gang loopt zie je eengroepje klassieke talen lerarenplatgestampte pepernoten van de grondrapen. In deze maanden ligt de schoolhelemaal vol, de leraren zijn een actiegroepbegonnen tegen de feestelijke heerlijkheid.Maar de leerlingen zijn een actiegroepbegonnen tegen deze actiegroep. In stealth-mode bespioneer je de leraren en je komterachter dat ze stiekem een pepernotenfetisj hebben en ze allemaal van de grondeten.

Tweelingen 22 mei -20 juniNa de reisweek en nadat je het superdrukhad met dingen doen in de herfstvakantieben je eigenlijk wel toe aan eenmentalhealth day. En daarmee bedoel jeeigenlijk een mentalhealth maand. Ik weetniet hoe je het gedaan hebt maar je hebteen oké van school en van je oudersgekregen en de komende maand ga jij(alweer of niet) op reis.

HOROSCOOP

16ZEPHYR - Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 14

Page 15: Zephyr Reizen

Kreeft 21 juni - 22 juliKijk deze maand uit voor extra largevuilniszakken.

Leeuw 23 juli - 22 augustusVolgens de sterren is het een probleem datje leger veel weg heeft van een cult.

Maagd 23 augustus - 22 septemberJe gaat beginnen met sparen voor de reisvan je leven. Stap één: Pak een wereldkaarten gooi er met een dart-pijltje naar. Je hebtgeen kaart dus je neemt een splinternieuweatlas van school. Je legt hem open op dewereldkaart en gooit een vork omdat je nietkan darten. Noord-Korea. ChallengeAccepted.

Weegschaal 23 september - 22 oktoberDeze maand ben jij emotioneelgeconstipeerd

Schorpioen 23 oktober - 21 novemberHet is (nog) herfst! White girl dat je bentloop je op een middag over straat met jePSL (pumpkin spice latte) wanneer jeuitglijdt over van die natte smurriebladeren. De latte is helemaal over jenieuwe fashionable herfstsjaal heengemorst. Iedereen kijkt naar je en je rent zosnel mogelijk de bagels en beans in om eennieuwe koffie te halen, je wilt je white-girlstatus natuurlijk wel behouden.

HOROSCOOP

17 ANNE LUT en ming stotijn

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 15

Page 16: Zephyr Reizen

Om eens dingen vanuit een anderperspectief te zien hebben we voor deRomereis geen stuk van een leerling, maarvan een docent! Frank (geschiedenis) deeltzijn ervaringen.

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 16

Page 17: Zephyr Reizen

ROME - 5E KLAS

13 lOTTE oosTERBAANZEPHYR

Wat was voor jou het hoogtepunt van deRomereis?Nou eigenlijk heb ik er een paar; ten eerstewaren er hele leuke leerlingen mee opRomereis en het Colosseum vond ik heel ergleuk om te bezoeken. Het Olympischstadion was ook heel erg leuk maar dat wasdicht vanwege een voetbalwedstrijd tussenItalie en Noorwegen.

Wat is het meest favoriete monument van devijfde klassers denk je?Ik denk dat de meeste leerlingen deVesuvius en Pompeii heel mooi vonden.

Kan je is een paar docenten noemen die meewaren?Het waren er best wel veel, wel zestien. Ikkan er wel een paar noemen; AnneVeenstra, Eline Moens, PatrickNiewenhuyse, Nico Marcus, Maurik Ros,Tommie Verheul en Arjan Miedema.

Kan je een paar dingen noemen die julliehebben gedaan?Je bezoekt sowieso heel veel gebouwen,we zijn naar heel veel kerken toe geweest.We zijn op het Forum Romanum geweest.Veel musea ook, zoals Villa Borghese.

Hoe zijn jullie naar Rome gegaan en vond jijdat fijn, hoelang duurde de reis?We zijn met het vliegtuig gegaan, we zijneerst met een bus hiervandaan naarRotterdam en van daar pakten we hetvliegtuig naar Rome. Op de heenwegmoesten we om kwart over drie ‘s nachtsop school zijn, niet zo fijn dus. De reisduurde ongeveer vijf uur.

Was het klooster waar jullie in logeerden fijn?Ja, dat klooster was heel erg prettig omdathet echt midden in de stad ligt en als je naarbuiten komt je meteen in het centrum vande stad bent. Je kreeg ook ontbijt en als jewou ook lunch. We moesten ook wel eenbeetje rekening houden met de mensen vanhet klooster.

Was het een beetje gezellig op Romereis?Ja, het was echt heel gezellig. Als je op reisbent leer je elkaar natuurlijk best wel goedkennen, dat maakt het leuk.

Wat vonden de docenten wel leuk maar deleerlingen niet?Ik denk de wandeling op de laatste avondmaar dat vond vast niet iedereen even leuk.

Wat is het lekkerste wat jullie hebbengegeten vind jij?Nou mijn lievelingseten is pizza dus ik hadheel erg geluk. Die heb ik heel veel gegeten,en sommige waren heel lekker en anderewat minder.

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 17

Page 18: Zephyr Reizen

Ben jij een avontuurlijke reiziger, of meereen hotelganger? Doe de test en kom erachter!

Welke quote past het beste bij jou?$: Stay strong! Weekend is coming@: Het leven is te kort om niks te doen#: Oost West, thuis best%: Samen staan we sterk

Wat is je lievelingseten?$: Croissantjes en jus d’orange@: Stokbrood en soep#: Boerenkool met worst%: Pasta

Wat doe je het liefst op een vrije dag?$: Chillen en lekker eten@: Een flinke boswandeling maken#: Met familie iets leuks doen %: Met een groep kinderen een speurtochtin het park

Wat is jouw perfecte vakantiebestemming?$: Een hotel aan de kust in Spanje@: Een trektocht in Australië#: Vakantie?! Geen denken aan%: Maakt niet uit. Zolang ik maar niet alleenben

Welk woord vinden jouw vriend(inn)en hetbest bij jou passen?$: Relaxed@: Stoer#: Bescheiden%: Gezellig

Wat neem je sowieso mee op vakantie?$: Telefoon en zwemkleding. Duhuuh?!@: Bergschoenen en kompas#: Een foto van mijn familie en mijnlievelingsknuffel%: Een kaartspeL

Wat wil jij ABSOLUUT niet doen opvakantie?$: Klusjes. Je bent toch op vakantie om uitte rusten?!@: Een dag luieren op de camping. Ik wilACTIE!#: Langer weg blijven dan gepland. Dan krijgik heimwee%: iets individueels. Da’s zo ongezellig

Waar denk jij aan bij het woord vakantie?$: Lekker twee weken lang niks doen@: Lets go! De natuur in!#: Moet dat echt?%: Dat word nieuwe vrienden maken!

Welke souvenir neem jij aaaaaaaltijd meeterug naar huis?$: Een hotelhanddoek @: Een steen of schelp en foto’s van de plekwaar ik geweest ben#: Iets typisch van dat land, zoals een Mini-Eiffeltoren%: Een groepsfoto

Wanneer is jouw reis geslaagd?$: Als ik niks ‘nuttigs’ heb hoeven doen@: Mijn vakantie is nooit perfect. Er valtnog zoveel te zien!#: Als ik met mijn familie ben geweest%: Als ik nieuwe vrienden heb gemaakt

WELK REISTYPE BEN JIJ?

18ZEPHYR - reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 18

Page 19: Zephyr Reizen

De uitslag!Meest @:Avonturier!Jij bent een echt buitenmens en kan weltegen een stootje. Je laat je door nietstegen houden!Jouw perfecte vakantiebestemming isCanada of Ierland.

Meest $:Hotelganger!Jij houdt ervan om lekker te luieren enbediend te worden in een 5 sterren hotelaan de kust.Jouw perfecte bestemming is Frankrijk,Italië of Spanje.

Meest #:Thuisblijver!Jij steunt het liefst het thuisfront! Lekkerrustig en toch heel gezellig tijd doorbrengenmet je familie.Als je dan echt weg moet, naar Drenthe ofLimburg.

Meest %:Groepsreiziger!Jij voelt je veilig in een groep met mensenom je heen. Jij wilt never nooit alleen zijn!Jouw perfecte vakantie is eengeorganiseerde groepsreis naar deArdennen

19 Martje en féZEPHYR

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 19

Page 20: Zephyr Reizen

Noa en Lina (4e klas) vertrokkenbegin dit jaar naar Italië. Noa had deRome prijs gewonnen en Lina heeftde reis zelf gefinancieerd. Wijmogen een kijkje nemen in hundagelijks leven in het buitenland.

wonen in italie

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 20

Page 21: Zephyr Reizen

Waar keek je het meest naar uit?Lina: Ik denk dat ik niet echt naar een specifiekding uit keek. Misschien gewoon naar hethele jaar. Ook al had ik wel heel erg zin in dereis (ik hou van vliegen). Mijn gastgezinontmoeten vond ik ook wel heeelspannend. Vooral in de bus van Rome naarBari was ik super zenuwachtig.

Noa: Ik keek eigenlijk uit naar echt alles. Alles bijelkaar maakt het namelijk bijzonder. Maar ikdenk dat waar ik het aller meest zin in hadgewoon alle nieuwe dingen waren. Ik vondhet zo'n leuk gevoel om werkelijk geen ideete hebben hoe je leven er uit gaat zien.

Hoe is het huis en dorp/stad? Lina: Het huis is in een dorpje vlakbij Bari. Het isecht zo’n typisch dorp waar bijna iedereenelkaar kent en opa en omaatjes voor hundeur op straat zitten. Enorm Italiaans vind ikdat. Het huis is heel gezellig maar wel eenbeetje donker. Dat komt doordat er nietecht veel ramen zijn. Eerst vond ik dat bestvervelend maar nu ben ik er aangewend enzie ik het grootste voordeel er wel van in:als het buiten zo’n 40 graden is, is het hierbinnen heerlijk koel. En na een schooldag ineen kleine klas zonder iets van airco oframen die open kunnen, heb je dieverkoeling echt nodig.

NOA:“Ik vond het zo'n leuk gevoel omwerkelijk geen idee te hebben hoe jeleven er uit gaat zien.”

Noa: Ik woon in een oude boerderij. Die heefteen eigen stuk land eromheen, kippen,twee honden, bijen, een groentetuin,tafeltennistafel, basketbalpaal. Het huisheeft een verdieping. Naast het huis is nogeen kleiner huisje ("chalet"), voor gasten.We horen bij het dorpje TrevignanoRomano, maar eigenlijk wonen we middenop het platteland met echt helemaal niksom ons heen.

Wat eten jullie? Lina:lunchen met pasta. Ze eten hier echt elkedag pasta en dan denk je natuurlijk “elkedag pasta, dat gaat toch vervelen?”. maarnee!Er zijn zo veel verschillende soorten pastaen zo veel verschillende dingen die je erbijkan eten. Alles wat je je maar kan bedenkeneten ze hier met pasta! Zelfs aardappelenmet pasta. En omdat je in de avond ookweer iets anders, warms eet, ben je devolgende dag vergeten dat je de dag ervoorook al pasta had gegeten. Het ontbijt hierbestaat uit koekjes of taartjes en koffie.Daar ben ik niet zo’n fan van, aangezienkoekjes niet echt mijn maag vullen, maarecht erg is het niet. Naar school neem ikmeestal alleen wat crackertjes mee, omdatje elke dag thuis luncht en school toch maartot één uur duurt.

Noa:Ik ontbijt met muesli of koekjes met melk(iedereen eet hier koekjes voor ontbijt).Lunch eet ik thuis rond drie uur, meestalpasta. Als ik naar atletiek ga naar school eetik een panino. Avondeten ook warm thuismet de familie.

20 ANNE LUTZEPHYR - REIZEN

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 21

Page 22: Zephyr Reizen

Wat doe je normaal in het weekend?Lina:Dat weet ik nog niet zo goed, klinkt gekmaar ik ben hier (op het moment van hetinterview) nog maar 1 maand en week. Enin die tijd heb ik al zo veel gedaan, dat iknog geen een echt normale, saaieschoolweek heb gehad. Tot nu toe heb ikaltijd wel dagjes strand, uitjes met mijngezin of weekendjes Capri gehad. Maaraangezien ik maar een dag weekend hebomdat ik zaterdag naar school moet, zalzondag een huiswerk en sportdag worden.Gelukkig is het hier wel heel normaal omzaterdagavond de hele avond met vriendente zijn.

Noa:Mijn weekend duurt maar 1 dag, en tot nutoe heb ik allemaal supervolle weekendengehad met uitjes met de andereuitwisselingsstudenten, uitgaan opzaterdagavond, verjaardagen van familie,vrienden van m'n ouders die langskwamen.

Hoe is de familie?Lina: Mijn gastgezin is fantastisch, ze zijn heel liefen ik kan heel erg met ze lachen. Ze helpenme echt met alles, dat is heel fijn. Hier heb iktwee broers, Gianluigi is 16 (een half jaarouder dan ik) en Daniele is net 15 geworden(een half jaar jonger dan ik). Met Rosaliadeel ik mijn kamer. Ze is 12, maar ziet er uiten gedraagt zich eerder als een 14/15-jarige.Mijn gastouders heten Pietro en Nicla.

Noa: In mijn familie heb ik: mijn vader van 55 dievolbloed Romaans (uit Rome) is. Mijnmoeder (60), heeft Italiaanse ouders dievoor de ambassade werkten. Daardoor is zegeboren in Kenia, heeft daar 10 jaar geleefd,daarna 1 jaar in Nederland en daarna 10 jaarin Engeland. (Moedertaal is dus Engels).Mijn drie broers van 18, 17 en 14, zijn alledriegeadopteerd uit Rusland, maar zijn wel echtbroers.

Hoe zijn de lessen? Lina:Ik heb elke dag 5 uur school, van acht toteen uur. Lessen bestaan vooral uit eenlerares die een uur vertelt in veel te snelitaliaans. Dat gaat aan een stuk door omdatje niet echt pauzes hebt. Officieel is er eenpauze van 10 minuten maar omdat delerares altijd haar verhaal moet afmaken ende volgende lerares altijd net te vroeg komt,heb je die helemaal niet.De leraren wisselen van lokaal en aangezienje een kaartje moet hebben als je op degang bent en elke klas een kaartje heeft datdus ongeveer altijd in gebruik is (mensengaan naar de wc en blijven dan een kwartiertot half uur weg om te roken), zit ik ookecht 5 uur op dezelfde plek.

Heb je nog bijzondere vakken?Lina: Nee, het enige vak dat ik nieuw heb isreligie. Wel zijn er heel veel vakken die jeniet hebt, omdat je in plaats van eenvakkenpakket hier een soort school moetkiezen. Talen en scheikunde samen doenkan dus officieel niet. Gelukkig ben ik opalles een uitzondering en mag ik lekkerFrans doen in 3 verschillende klassen.

22ZEPHYR - REIZEN

LINA:“Niemand in mijn gastgezin kan Engels, dus moet ik wel Italiaanspraten.”

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 22

Page 23: Zephyr Reizen

Praat je al veel Italiaans?Lina: Ja, niet dat het vloeiend is maar ik praatalleen maar Italiaans. Niemand in mijngastgezin kan Engels, dus moet ik welItaliaans praten. Ook in mijn klas kanniemand goed Engels, of ze willen het nietspreken. Ik merk daardoor wel dat mijnItaliaans bijna elke dag verbetert en doeheel erg mijn best om het zo snel mogelijkte leren.

Noa:Ik praat altijd Italiaans, behalve met deandere uitwisselingsstudenten en soms metm'n moeder als ik heel moe ben. (Voordat ikwegging had ik altijd best welongemakkelijkheid met Engels praten, maarnu is het zo veel makkelijker geworden omEngels te praten op de een of anderemanier)

Wat is het leukste woord in het Italiaans?Lina: Het leukste woord vind ik toch wel‘scherzando’. Maar dat komt vooral omdatik twee vriendinnen uit Zuid-Amerika hebgemaakt hier die scherzando meeruitspreken als scherzaaaaaaaaando (en danbij de a heel erg omhoog gaan met hunstem). Het betekent iets in de richting vangrap, maar je zegt ‘sto scherzando’ en datbetekent ik maak een grap. Want een echtegrap is een scherzo :D

Noa:Boh (korte manier om te zeggen "non lo so" -> ik weet het niet) Shalla (ach joh wat maakt het uit)Un sacco (a lot/heel veel)

Kan je wat vertellen over je vrienden Lina: Mijn vrienden hier zijn vooral mensen dienet zoals ik, met dezelfde organisatie, eenjaar in Italie zijn. Ik heb Italiaanse lessen methen en ga vaak met hen de stad in. Omdathet voor mij nog best moeilijk is om echtgesprekken te hebben in het Italiaans, enongeveer 99% van de italianen geen engelskan, heb ik nog niet heel veel Italiaansevrienden. Plus dat in mijn klas 17 jongens en2 meisjes zitten, waarvan 1 jongen Engelskan maar het niet wil praten met me.Doordat ik op het Liceo Scientifico zit, dat iseen soort school met bèta vakken, zijn zeiets minder geintresseerd in Engels leren.Dat maakt niet uit want het zorgt er alleenmaar voor dat ik sneller italiaans leer. Ik hebwel een meisje leren kennen dat LiceoLinguistico doet, de school met talen dus.Met haar praat ik elke dag in de bus (dat iseen half uur in een overvolle bus) en omdatze heel goed Duits spreekt en ook redelijkEngels kunnen we over alles praten zonderdat alle anderen ons kunnen verstaan.

Noa:Mijn klas is echt superleuk, en ik kan metbijna iedereen wel goed omgaan. Demensen met wie ik het meest omga zijnAndrea en Giulia:

Heb je een favoriete plek in de stad/dorp? Lina: Ik denk dat mijn favoriete plek toch wel mijnbed is, aangezien ik elke dag nog heel moeben van alle nieuwe indrukken en de heletijd alleen maar Italiaans horen.

23

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 23

Page 24: Zephyr Reizen

School is niet heel leuk, dat zei ik in hetvorige nummer ook. Maar ik heb meerirritaties gevonden. En alsof school niet erggenoeg is op zichzelf heeft ook de reisweekpittig wat vervelende dingen naar vorengebracht.

BlaasdingenIn de WC’s heb je van die blaasdingen om jehanden droog te maken. Maar ze zijn echtirritant. Eerst sta je er een tijdje je handennaar boven en beneden te bewegen,wachtend tot ze aan gaan en dan moet jenog echt een kwartier je handen onder datding houden, want droog worden ze echtniet. Kunnen we in het volgende gebouwvan die fancy dyson airblade dingen krijgen,want die werken tenminste.

KrijtjesHet gebeurt echt iets te vaak dat een leraargeen krijtjes of whiteboard markers heeft.Ze zijn vaak gewoon niet in lokalen. Is eriemand die ze steelt? Ik wed dat datdezelfde persoon is, als degene die depootjes van de toetsenborden afbreekt.

Nederlands weerWe wonen in Nederland, dus regent het vrijregelmatig. Dat is natuurlijk heel naar, maardan wil je daarna natuurlijk wel je jaskunnen ophangen, zodat hij droog wordt.Daar is echter geen ruimte voor op Het 4e.Je hebt wel die rekken in het soort halletje,maar als je daar je jas ophangt, wordt ie natvan het water van de andere jassen. Dusdaar heb je niet heel veel aan. Maar hetergste, als je uit bent en je jas aan doet en jejas is nog nat.

ReistijdHet 4e kiest altijd die geweldige tijden omte reizen. 6 uur ‘s ochtends, 11 uur ‘s avonds,3 uur ‘s nachts. Wat denkt Het 4e wel niet.Het ergste is nog wel dat bij elke reis die ikgemaakt heb, de bus te laat kwam en dat ikdus eigenlijk een uur langer in bed hadkunnen liggen.

BusreizenIk snap dat het heel logisch en fijn is voor debuschauffeur, maar het is stom. Ik wil nietom de drie uur (of een ander tijdstip, ikweet het eigenlijk niet) drie kwartiermoeten wachten. Dan sta je zo lekker opeen parkeerplaats drie kwartier te wachten,zo irritant. Als die pauze er niet was, kon jeweer drie kwartier later opstaan.

EtenIk snap dat alles goedkoop moet, maarmoet het eten dat ook zijn. Kom op, etendat is belangrijk, Goede voeding is nodig inde pubertijd. We zitten in de groei, geef onsfatsoenlijk eten.

VliegtuigstrugglesIn het vliegtuig zit je nooit chill. Als je aanhet gangpad zit, dan heb je wel extrabeenruimte, maar klimt iedereen over jeheen en worden je armen in elkaar geslagendoor etenskarretjes die langrijden. Als je bijhet raampje zit, gaat degene naast je echtop je zitten om uit het raampje te kijken. Enin het midden is er helemaal niks chill, wantje hebt geen extra beenruimte of eenraampje.

IRRITATIES

24 JOB CERFONTAINZEPHYR - REIZEN

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 24

Page 25: Zephyr Reizen

TEDX HET 4E GYMNASIUM

25ZEPHYR

Waarschijnlijk heb je al de posters zienhangen, een mail erover gelezen of op dewebsite gekeken: dit jaar organiseert Het4e zijn eigen TEDx evenement.

TED en TEDxTED organiseert al sinds midden jarentachtig bijeenkomsten waar mensen in eenpraatje van hoogstens 18 minuten hun ideeover van alles en nog wat kunnen vertellen.Het motto is dan ook: Ideas worthspreading.

TEDx evenementen zijn door andereorganisaties of mensen georganiseerd, methetzelfde doel als TED: inspirerende “Talks”mogelijk maken. Zo bestaat bijvoorbeeldook TEDxAmsterdam. Wij, Lot Spekkers,Kayo Korabiowski-Dean en Nina van derSteenhoven, dachten dat dit goed zoukunnen op Het 4e!

Waarom op Het 4e?In het dagelijkse schoolleven wordt ermeestal niet veel aandacht besteed aan degrote (of kleine) ideeën die leerlingen endocenten bezighouden. Ideeën overpolitiek, filosofie, racisme, onderwijs,enzovoort, maar ook over brillen, games encijfers. TEDxHet4e dient als een platformhiervoor.

Verder komt er ook een aantal sprekers vanbuiten de school. Zij dienen als “nieuweinspiratie” voor Het 4e. Deze sprekerswerken namelijk allemaal met kinderen enjongeren, maar ook allemaal op heleverschillende manieren.

Onze buitenschoolse sprekers zijn:

Kno’Ledge Cesare a.k.a. Jerry Afriyie- stichter van stichting Nederland Wordt Beter, die zich richt op een toekomst zonder racisme en uitsluiting, door middel van onderwijs, demonstraties en herdenkingen

Jonah Lamers- Teamlid van de organisatie The Genderbread Kit, die op scholen lesgeeft over “gender identity” (geslachtsidentiteit) op een leuke, creatieve manier: namelijk met koekjes in de vorm van mensen

Dylan Hyman- Basisschoollerares voor hoogbegaafde kinderen - voor haar Talk gebruikt ze het idee van hoger-order denken, zij zal de behoefte uitleggen voor eigen ruimte en ondersteuning binnen scholen om elk kind te laten werken aan hun eigen projecten.Dylan heeft al eerder gesproken voor TEDxAmsterdamED, kijk haar Talk op www.bit.do/dylanhyman

Meer weten over TEDxHet4e? Ga naartedx.het4e.nl.

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 25

Page 26: Zephyr Reizen

LEMON CHEESECAKE

Benodigdheden

-Springvorm qua 20 cm-Staafmixer of keukenmachine blender -Bakpapier

Bodem :-150 gram amandelen-150 gram medjool dadels-schil van 2 citroenen-2 etl kokosrasp

Vuling:-200 gram rauwe cashewnoten (minstens 4uur geweekt )-100 ml kokosolie (kamertemperatuur)-100 gram ahorn- of agavesiroop -1 vanillestokje-Sap van 2 citroenen

26ZEPHYR - reizen

RECEPT VOOT 8 PERSONEN

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 26

Page 27: Zephyr Reizen

Bereidingswijze

Laat de cashewnoten meer dan 4 uur of hetliefst een nacht weken in lauwwarm water.Doe alle ingrediënten voor de bodem in dekeukenmachine en maal deze fijn totdat heteen homogeen deeg is, maar niet te fijnwant de stukjes noot erin zijn juist heellekker! Bekleed de springvorm metbakpapier en druk het deeg goed aan op debodem. Je kunt dit het beste doen door metde bolle kant van een lepel het aan tedrukken. Zet de springvorm nu weg in dekoelkast.

Voor de vulling moet je de cashewnotengoed laten uitlekken, doe ze vervolgenssamen met alle ingrediënten voor de vullingin de keukenmachine. Laat deze een paar minuten draaien tot eenmooi en soepel beslag. Het lijkt eenzelfgeklopte slagroom.

Haal de springvorm nu uit de koelkast endoe het beslag er in. Zorg dat het egaalverdeeld wordt. Je kunt het eventueel meteen spatel mooi gladstrijken. Zet de taart nuvoor 1,5 uur in de vriezer.

Als de tijd verstreken is kun je de taartaansnijden. Je kunt deze eventueel noggarneren met wat plakjes citroen. Mocht jehem niet meteen opeten dan kun je hem inde ijskast bewaren of invriezen als je hetniet dezelfde dag gaat eten.

Eet smakelijk!

27 pam hermelinkZEPHYR

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 27

Page 28: Zephyr Reizen

billejtes_Layout ZEPHYR 2K4S 09/12/2015 21:25 Page 28