Zeeuwse militairen na 1811

of 4/4
" of] · > o ::s Informatieblad 8 tevens bijlage bij de door de Rijksarchief- dienst uitgegeven Zoekwijzer 8: Militaire dienstplicht - Militieregisters I ZEEUWSE MILITAIREN NA 1811 Voor onderzoek naar militairen na 1811 zijn in het Rijksarchief in Zeeland vele bronnen voor- handen. Helaas zijn de militieregisters, die vanaf 1814 jaarlijks werden opgemaakt, in het Rijks- archiefniet bewaard gebleven. De conscriptie- lijsten uit de Franse tijd zijn echter wel aanwe- zig. Ook zijn in het Rijksarchief diverse andere, meer incidentele bronnen met informatie over militairen in te zien. In dit informatieblad vindt u allereerst enige informatie over de Zeeuwse militieregisters en waar deze eventueel nog wel zijn in te zien. Hiernaast en op de achterzijde worden vervol- gens enkele archieven behandeld die wellicht als alternatief kunnen dienen. Op de middenpagina's vindt u informatie over bronnen voor onderzoek naar militairen in de Franse tijd, waaronder de concriptielijsten. Deze zijn in het Rijksarchief wel in ruime mate voorradig en de meeste zijn ook geheel op persoonsnaam toegankelijk. Militieregisters Met de verzamelnaam 'militieregisters' wordt bedoeld de inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters die vanaf 1814 gebruikt werden voor de oproeping, keuring en loting van dienstplichtigen. Van elk van deze registers werden twee exemplaren opgemaakt. Eén serie bleef berusten bij de gemeente, één kwam terecht bij de Commissaris der Koningin. Deze laatste serie is echter in Zeeland niet bewaard gebleven. Waarschijnlijk zijn ze bij de brand in het gebouw van het Provinciaal Bestuur, na het bombardement van Middelburg op 17 mei 1940, verloren gegaan. In de archieven van de meeste Zeeuwse gemeenten bevinden zich nog wel, soms incomplete, series militieregisters. Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839 De dienstdoende en rustende schutterij kon in geval van oorlog worden gemobiliseerd om als landstorm dienst te doen. De enige keer dat dit heeft plaatsgevonden was tijdens de Belgische Opstand van 1830-1839. De Zeeuwse Mobiele Schutterij werd toen in Noord-Brabant gelegerd. Alle schutters staan vermeld in de controle- en administratieboeken die bewaard zijn gebleven in het archief van de Zeeuwse Mobiele Schut- terij. De inventaris van dit archief is opgenomen in de inventarissenkast onder toegangsnr 93. Het gaat hierbij om mannen die geboren zijn tussen 1775 en 1816. Hiervan worden de datum en plaats van geboorte, de namen van de ouders, de laatste woonplaats en vaak een signalement vermeld. Een index op persoonsnaam vindt u in de Verzameling Genealogische Afschriften nr 356. Het eerste deel van deze index (356/1) om- vat het Eerste Bataljon en heeft betrekking op de registers met de inventarisnrs 1-52 en 169-171, het tweede deel (356/2) het Tweede Bataljon (inventarisnrs 53-116) en het derde deel (356/3) het Derde Bataljon (inventarisnrs 117-168). Militaire hospitalen Voor de opvang van gewonden beschikte het leger over militaire hospitalen. Het Rijksarchief beschikt over de archieven van de militaire hospitalen in Middelburg en Veere tussen 1799 en 1814, beschreven in de inventaris met toegangsnr 477, en in Middelburg over de periode 1914-1939, beschreven in de inventaris met toegangsnr 207. Het eerstgenoemde archief bevat inschrijvingsregisters en registers van overledenen, het tweede bevat hoofdzakelijk agenda's op de correspondentie.
 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  371
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Zoekwijzer "Zeeuwse militairen na 1811" (met: "Zeeuwse militairen in de Franse tijd. De conscriptie van 1811-1813")

Transcript of Zeeuwse militairen na 1811

Invalid document format