ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN...

of 36 /36
ZEEMAN ARCHITEKTEN TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten Ingenieurs Adviseurs

Embed Size (px)

Transcript of ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN...

Page 1: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

ZEEMAN ARCHITEKTEN

TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V.Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Page 2: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Inhoud

Utiliteitsbouwprojecten

Woningbouwprojecten

Bureauvisie Architectuurvisie Duurzaamheid CPO BIM Veiligheid

Bureauorganisatie

Page 3: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

UTILITEITSBOUW

ZEEMAN ARCHITEKTEN BNATOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V.Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Page 4: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Uitbreiding kantoorNieuwe Steen 5 Hoorn

Page 5: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Opleidingscentrum ESPEQ Heerhugowaard

Page 6: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzame Multi functioneleaccomodatie Zwaagdijk Oost

Page 7: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzame Multi functioneleaccomodatie Zwaagdijk Oost

Page 8: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Brede School De KieftOosterblokker

Page 9: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzaam cultuurcentrumBovenkarspel

Page 10: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

ROC van AmsterdamAmstelveen

Page 11: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

ROC van AmsterdamAmstelveen (interieur)

Page 12: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

ROC van AmsterdamAmstelveen (interieur)

Page 13: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Centrum Werk en InkomenHoorn

Page 14: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzaam kantoorgebouwZwaag-Hoorn

Page 15: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Expeditie en opslagVolendamEngineeringbrandveiligheid:

ZeemanArchitektenBNA

Page 16: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

BedrijfsgebouwAndijk

Page 17: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Centrumplan ReigersnestHoogkarspel

Page 18: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Supermarkt Deen (studie)Schagen

Page 19: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

BUREAUVISIE

ZEEMAN ARCHITEKTENTOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V.Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Page 20: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Architectuurvisie

ArchitectuurHet meest belangrijke aan de architectuur van een gebouw, zowel exterieur als interieur, is dat de gebruiker zich thuis voelt. Daarbij zijn kleuren, materialen en voldoende ruimte en daglicht van essentieel belang. Ruime verblijfsruimten en veel daglicht en perfecte ligging t.o.v. de bezonning. De diverse referentieprojecten hebben verschillende opdrachtgevers en hebben totaal andere situaties. De verschillen in architectonische vormgeving zijn daarmee grotendeels verklaard, veroorzaakt door de genius loci. De locatie waar een project gerealiseerd wordt is altijd een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. De nieuwe invulling moet een meerwaarde voor de omgeving opleveren, zodat de kwaliteit van het gebied als geheel wordt verbeterd. Een andere oorzaak van verschillen in vormgeving is het voortschrijdend inzicht in toepassingen van duurzaamheid. De diverse locaties met de specifieke eis van een energieneutraal gebouw zal daarom een gebouwontwerp met een geheel eigen identiteit opleveren. Mede ook omdat het gebouw integraal ontworpen zal worden, met licht, lucht en ruimte.

InleidingDe architecten van Zeeman Architekten maken per opdracht een architectuurvisie die is toegesneden op het Programma van Eisen en wensen van de opdrachtgever, de locatie en overige randvoorwaarden. Dit is te herkennen aan de grote verscheidenheid aan projecten en grote afwisseling in de architectuur. Algemene uitgangspunten zijn altijd een goede dialoog met de opdrachtgever en gebruiker. Pas dan ontstaat een goed gebouw, waarin ook de opdrachtgever zich herkent. De beleving van de mens in het gebouw en de gebruiksvriendelijkheid staat centraal met daaraan gekoppeld de zorg voor het milieu (duurzaamheid). Het beschikbare budget is altijd een belangrijke randvoorwaarde. Vaste doelstelling, binnen elk project is te blijven binnen het gestelde budget. Door onze visie en vakkennis optimaal in te zetten, visualiseren wij een gebouw op zon manier dat wij de intentie en het eisenpakket van de opdrachtgever overtreffen. Hierbij houdt de architect (ook) zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Page 21: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzaamheid

VisieBij ons staat duurzaamheid hoog op de agenda.

Bij een project van 105 woningen in Grootebroek zijn alle woningen zo ontworpen dat ze maximaal profiteren van de zon, door het wonen op de zon te oriënteren en door alle woningen met zonnecollectoren voor warmtapwater uit te rusten.

Onze visie op duurzaam bouwen is door de jaren heen geëvolueerd. Nu zijn we zover dat we de balans tussen investeren en terugverdienen kennen en dat realistische keuzes kunnen worden gemaakt om verder te gaan dan de huidige regelgeving, om daarmee toekomstige con-cepten bij nog verder aangescherpte regelgeving eenvou-dig te kunnen integreren.

Dit alles met als vertrekpunt het principe ‘Planet-People-Profit’.

Het duurzaam bouwen is nu beter geaccepteerd en de regelgeving gaat nog steeds verder.

Ook de individuele gebruiker wordt niet uit het oog verloren. Daarbij gaat het dan niet alleen om de woonlasten, maar vooral ook om het binnenklimaat, comfort, gebruiksmogelijkheden en toekomstwaarde.

Page 22: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzame projecten

Om een gebouw een duurzaamheidswaarde te geven is de rekenmethode volgens GPR-gebouw gemaakt. Wij hebben een eigen licentie van dit programma en kunnen van woningen, scholen e.d. bepalen wat de score tussen 1 en 10 van het gebouw is, per thema energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.Deze rekenmethode wordt in het Bouwbesluit 2012 geëist.

Om te toetsen of de kwaliteit van opgeleverde woningen onder, gelijk of boven het Bouwbesluitniveau is, heeft de provincie Noord-Holland een traject, Bouwtransparant geheten, in het leven geroepen. Met name goede detaillering en uitvoering worden daarmee getest.

Een viertal woningen zijn getest middels een infraroodmeting en luchtdichtheidstest. De conclusie: -de EPC is beter is dan het Bouwbesluitniveau -de luchtdichtheid 37% beter dan de Bouwbesluit eis.

BouwkwaliteitProfessionaliteitRegelgeving

Gekwalificeerde medewerkers berekenen de EPC van de eigen projecten, maar eventueel ook van andere plannen.

Page 23: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzaamheidsvisie

Duurzaamheid en binnenklimaatBij het ontwerpen van een gebouw is het binnenklimaat een speerpunt. Dat vormt de basis waar uit een utiliteit- of woongebouw kan ontstaan, waarin gebruikers goed func-tioneren, omdat er een gezonde lucht is. Dit is veelal ruim boven hetgeen in het bouwbesluit wordt geëist.UitdagingDe uitdaging om een energieneutraal gebouw te reali-seren gaan wij graag aan. Wij zorgen dat de technieken aanwezig zijn, maar houden daarbij ook de budgetkant (eventueel terugverdientijd) en het gebruiksgemak scherp in de gaten.GPRWij hebben een eigen licentie op het instrument GPR-ge-bouw en kunnen daar mee werken voor woningen, maar ook voor scholen of kantoorgebouwen. Climate QualityDiverse projecten zijn voorzien van duurzame materialen en duurzame energiesystemen. Deze zijn voorzien van het kenmerk:

Ervaring in duurzaamheid Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Wij hebben een wijk in Stede Broec gerealiseerd met 105 woningen die op het gebruik van passieve en actieve zonne-energie zijn ontworpen. Alle woningen hebben zonneboilers. In De Goorn hebben wij 4 woningen met warmtepomp en bodemwisselaar (WKO) gerealiseerd. De MFA in Zwaagdijk-Oost heeft een aantal duurzame maatregelen. Recent zijn ook twee kantoren door ons

ontworpen en gerealiseerd, waarbij WKO en betonkernactivering zijn toegepast (Centrum Werk en Inkomen te Hoorn en Schouten Techniek in Zwaag).Bij de meeste recente bouwplannen wordt onderzocht welke duurzame en energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

KennisHet voortdurende kennis vergaren van kennis op dit gebied is een belangrijk aspect.

Page 24: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Collectief particulieropdrachtgeverschap

Samenwerking met gebruikersGoede woningen en gebouwen ontstaan als er een intensieve interactie is tussen opdrachtgever, gebruiker en architect. Het gehele proces, van eerste concept tot en met oplevering, begeleiden wij de samenwerking zodanig, dat er een groot gevoel van betrokkenheid bij de gebruikers ontstaat en de architect goed kan aanvoelen wat er leeft bij de opdrachtgever en gebruikers. Het beste van de twee werelden samenbrengen. De dromen, vragen en wensen van de mensen ordenen in een Programma van Eisen. Daarbij veel aandacht voor de keuzevrijheid houden. De flexibiliteit inbouwen dat de keuzevrijheid zowel in het beginstadium als in een latere fase gerealiseerd kan worden.

Open voor dialoog en onderlinge afstemming in een vroeg stadium zorgen voor een beter resultaat c.q. oplossingen, waardoor we efficiënter te werk kunnen gaan.

ArchitectuurHet meest belangrijke aan de architectuur, zowel exterieur als interieur, is dat iedereen zich thuis kan voelen. Daarbij zijn kleuren, materialen en voldoende ruimte en daglicht van essentieel belang. De locatie waar een project gerealiseerd wordt is altijd een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. De nieuwe invulling moet een meerwaarde voor de buurt opleveren, zodat de kwaliteit van het gebied als geheel wordt verbeterd. Daardoor zijn de verschillen in architectonische vormgeving duidelijk zichtbaar, mede door diversiteit aan opdrachtgevers. De verschillen in vormgeving zorgt voor een geheel eigen identiteit in combinatie met de toepassing van duurzaamheid. Mede ook omdat het gebouw integraal ontworpen wordt, met licht, lucht en ruimte.

De driedimensionale plattegronden en opengewerkte 3D-doorsnedes worden zowel voor de opdrachtgever ook gebruikt voor bewonersoverleg. Het ontwerp kunnen we geheel 3D doornemen met de toekomstige bewoners en daarbij de verschillende opties inzichtelijk maken.

Page 25: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Bouw Informatie ModelRevit®

BIMDe ketenintegratie bij de architectenbureaus is in volle gang. Eén van de middelen is het modelleren van het ge-bouw in BIM. Wij hebben gekozen voor Revit Architecture-Structure-MEP. IntegraalDe werkmethode waarbij de tekeningen integraal aan elkaar gekoppeld zijn, is in Revit nu nog beter. Onze werk-methode was al bijzonder doordat wij alle disciplines in huis hebben en alle werkzaamheden intern worden uitge-voerd. Ook daardoor zullen de faalkosten minimaal zijn. VoordelenEr zijn diverse voordelen bij het toepassen van BIM oa. aanpassingen van onderdelen resulteren in wijzigingen in alle tekeningen gelijktijdig en tevens in de gekoppelde documenten zoals stukslijsten voor de calculatie.ModelAfhankelijk van de opdracht en de samenstelling van het team, wordt in één model gemodelleerd. Bij complexe projecten met externe adviseurs is het mogelijk om via een BIM-coördinatie te werken.

Voordelen van BIM

Architectuur – constructie - installatieInzichtelijk voor alle partijen en consistent3D beeld is ook bouwkundigStuks lijsten en begrotingAansluiting met andere software

Page 26: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Werken met één methodiekalle onderdelen gekoppeld

Revit model• Architectuur • PvE• Definitief ontwerp

Revit model• Bouwtechniek• Bestek - EPC• Bouwkosten

Revit model• Beton- en Staalconstructie• Werkvoorbereiding

Page 27: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Veiligheid van grote projecten

Brandveiligheid en continuïteit - voor mens – product - proces- gebouwen - installaties - omgeving

Grote consequenties bij brand- en milieuschades vormen een bedreiging voor de continuïteit van een bedrijf. Vaak een gevolg van elkaar. Ook een gevolg van groei van een organisatie binnen een verdichtende omgeving, waardoor risico’s toenemen. Wij hebben de afgelopen jaren enkele grootschalige risico-zaken tot een oplossing gebracht. Het overlegproces met betreffende gemeentelijke handhavers, veiligheidsregio, plaatselijke en regionale brandweerorgani-saties is sluitend afgerond.

Veiligheid door logistiek en installaties.1. Combinatie van zorgvuldig aanvalsplan, ruimtereservering, beperking van rooklagen door draftstops, gedeeltelijk open te sturen bedrijfs- buitendeuren en rookwarmteafvoer, zorgvuldig gekozen vluchtwegen en een brandvrije gebouwconstructie voor een ruim 16.000m² ongecompartimenteerde intensieve productiehal voor Ursem Unitbouw te Wognum.

Veiligheid door grotendeels droge sprinkler-installaties.2. Opstallen van Roele de Vries Recycling in Wognum zijn ingericht met een ‘droge’ sprinklerinstallatie (gebouwen onverwarmd, gedeeltelijk buiten, diverse installatiedelen, kantoren, los- en laadvoorzieningen, acculaadruimtes en buitengevels waartegen wordt opgeslagen/ gestald).

Veiligheid door grotendeels natte sprinkler-installaties.3. Ruim 30.000m² distributiecentrum met los- en laadvoorzieningen, diverse kantoorlocaties voorzien van een grotendeels ‘nat’ en gedeeltelijk ‘droge’ sprinklerinstallatie voor Karsten Horecagroothandel te Oosterblokker.

12

3

Page 28: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Veiligheid bij opdelen van bestaande gesprinklerde objectenVeiligheid bij opdelen van bestaande gesprinklerde objecten.4. Het opdelen van een 2.600 m2 grote bestaande bedrijfshal in Purmerend tot meerdere bedrijfsunits, waarin al een sprinklerinstallatie functioneert. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de nieuwe gebruikers hun pand gebruiken onder een veilige blusinstallatie.Veiligheid door natte sprinklerinstallaties en specifieke voorzieningen.5. Realisatie van een substantiële uitbreiding van 3.250 m2 bij een reeds risicovol bedrijf van 13.650 m2 in een te dicht bebouwde omgeving (KIVO Volendam). Daarbij, vanwege het proces geen mogelijkheid tot compartimentering binnen de steeds wisselende bouwregels en veiligheidsvoorschriften.

De proces- en opslagruimtes, bevoorrading, los- en laad-voorzieningen, productsilo’s, buitenopslag, overdekte opslag en geveldelen en kantoren zijn voorzien van sprinklerinstallatie, aanvullende brandwanden en gasblusinstallatie.

Zorgvuldige procesafstemming, meenemen van toekomstige wensen / ontwikkelingen, overleg met overheden, keuze van de juiste, gecertificeerde, ervaren deeladviseurs, het opstellen van rapportages, vuurlastberekeningen. Basisdocumenten Brand veiligheid en goedkeuring hierop. Vervolgens selectie van geschikte installateurs voor de aanbesteding van diverse blusinstallatie-varianten met inbreng van de laatste ervaringen / expertise. Vergunningaanvraag en organisatie van de bijkomende bouwkundige- en constructieve zaken, beoordelen, afwegen, contracteren en opstarten van de voorbereidingen voor vaak een lange installatieperiode ‘tussen de bedrijven door’. Dit alles onder regie van Zeeman Architekten naar alle partijen. Bovenstaande zaken zijn zeer succesvol en naar ieders tevredenheid gerealiseerd.

Herkent u de problematiek, zoekt u naar gelijke oplossingen, neem dan contact met ons op. Zeeman Architekten loodst u naar ‘veilige haven’.

4

5

4

Page 29: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Het aanpakken van plannen van A tot Z

Het architectenbureau is in 1962 opgericht en is sinds 1 januari 1990 gehuisvest in Hoorn. Sinds 1 mei 1987 stond het bureau onder leiding van ir. Rob Zeeman.Vanaf 15 juli 2013 zijn de werkzaamheden overgenomen door Edwin Veerman en Bert Verweij. De bezetting van het bureau bestaat momenteel uit ca. 6 medewerkers.

Het contactHet eerste contact met ons bureau is veelal verkennend. De ontdekking is dat niet alleen de architectuur, maar ook de toegevoegde waarde inzake kennis, kwaliteit, budgettering, planning, bouwbegeleiding en nazorg aanwezig is.

Ervaring en expertiseHet bureau heeft in de achterliggende 51 jaar enorme ervaring en expertise opgedaan in zeer gevarieerde uti-liteitsprojecten als kantoren; opleidingscentra; scholen; bedrijfsruimten in vele specialistische sectoren; bouw- en installatiebedrijven; landbouwbedrijven; garagebedrijven; tankstations; bouwcentra/ materiaal-handels; winkels en supermarkten.

De vraagstellingBinnen de gevarieerde structuur van het bureau kunnen alle vraagstukken van opdrachtgevers vertaald worden naar een optimaal eindresultaat. Specialismen van de medewerkers zullen daarvoor borg staan. Dit is naast architectuur dan ook andere specialismen te weten alle genoemde werkzaamheden volgens de STB2005 van de DNR2011. (Standaard Taak Beschrijving van De Nieuwe Regeling). Deze werkzaamheden kunnen onder onze verantwoording en aansprakelijkheid ondergebracht worden, zodat u als opdrachtgever een aanspreekpunt heeft. Het betreft de werkzaamheden m.b.t. architectuur, interieurarchitectuur, bouwmanagement, bouwkosten, stichtingskosten, constructies en installaties.Ons bureau wordt bijgestaan door externe specialisten inzake landschapsarchitectuur, bouwfysica en akoestiek en geotechniek. Werkzaamheden op het gebied van Stedenbouw zijn niet genoemd in de DNR. Hier kunnen wij coördinerend de werkzaamheden begeleiden.

Page 30: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs
Page 31: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

BUREAUORGANISATIE

ZEEMAN ARCHITEKTENTOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V.Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Page 32: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Waarom Zeeman Architekten

Architect en opdrachtgeverU als opdrachtgever weet veelal heel goed wat u wilt. Het is voor ons dan ook de uitdaging om uw ideeën concreet te vertalen in een plan wat aan al uw wensen voldoet, zodat u bij de oplevering van het pand tevreden kan terugkijken op een goed verlopen bouwproces en kunt genieten van uw nieuwe aanwinst.Kwaliteit door kennis en vaardigheidWij hebben de kennis en vaardigheden in huis om in het bouwproces van initiatief, bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding tot en met oplevering actief te zijn. Bij deze aanpak ligt de kwaliteit van het product en de kwaliteit van het proces op een hoog niveau en komt dit het eindresultaat ten goede.Esthetiek / Techniek / BouwbudgetBij ons worden tijdens het volledige proces keuzes en afwegingen aan de opdrachtgever voorgelegd, om zo binnen de gestelde budgetten te kunnen blijven. De voorgelegde keuzes zijn uiteraard esthetisch en bouwtechnisch onderbouwd.

Onze integrale aanpak is een waar-borg voor een goed gebouw.

Architechtenwerkzaamheden en een integrale aanpak.Vanaf de eerste fase van het bouwproces zijn wij inzetbaar. Bij initiatief of haalbaarheidsonderzoek, het programma van eisen en de kostenaspecten kunnen wij u helpen dit op te stellen, resp. te toetsen. Hierna volgt het voorontwerp en het definitief ontwerp, het technisch ontwerp en de keuze van de aannemer, de bouwvoorbereiding, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering en de oplevering.

Constructeur/installatie, bouwkosten en interieur adviseurWij kunnen u de zorg van het coördineren van diverse adviseurs uit handen nemen, door de benodigde adviezen door Zeeman Architekten te laten uitvoeren als hoofdadviseur of met aanvullende adviezen van derden, welke onder onze verantwoordelijkheid vallen.Dit betekent dat gedurende het hele proces deskundigen u direct vanuit onze organisatie kunnen adviseren. De adviezen welke extern gewenst zijn, zullen door ons gecoördineerd worden tot een compleet en integraal plan. Wanneer een (complexe) staalconstructie van toepassing is, worden er 3D-modeltekeningen gemaakt, welke voor direct gebruik met de leverancier uitgewisseld kunnen worden.

Page 33: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Duurzaamheid

Onze integrale aanpak is een waarborg voor een goed gebouw!

Wat is een Integraal Werkend Architect?Door de intrede van allerlei adviseurs is de vraag gerezen wie nu eigenlijk de noodzakelijke integratie van alle technische aspecten coördineert, om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De kerntaak van een architect is voor een deel versnipperd terwijl deze juist

een brede adviserende rol in het bouwproces kan vervullen. De versnippering van adviesrollen leidt tot extra kosten door overlappende activiteiten en verlies aan kwaliteit door hiaten in de afstemming. Architecten willen zo veel mogelijk kwaliteit realiseren voor hun opdrachtgever en het is erg belangrijk dat de organisatie van het ontwerp- en bouwproces daarop is ingericht. De kennis en kwaliteit zijn daarvoor bij de integraal werkende bureaus aanwezig. Met dit initiatief willen we dit aan de opdrachtgever duidelijk maken en onze deskundigheid gezamenlijk ontwikkelen.

Het profiel van een Integraal Werkend Architect.Een integraal werkend architect heeft de kennis en competentie om een (complex) bouwproces efficiënt te begeleiden. Daarom is het belangrijk dat een architect vanaf het begin van een proces betrokken wordt bij een (complexe) bouwopgave, waardoor in een later stadium minder problemen zullen ontstaan.

Page 34: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Organogram

OrganogramZeeman Architekten

Total-Engineering & Advies B.V.

werk-voorbereider

directeurdirecteur

architect opzichterconstructeurprojectcoörd.

coördinator

Bert Verweij

personeels-functionaris

bouwk. tekenaar

bouwregel-gevingscoörd.

kwaliteitszorg-

projectcoörd. BIM

Edwin Veerman

projectcoörd.bestekschrijver

projectcoörd.v & g

kopersbegeleider manager

TEA_organogram-versie_2014-01-30.xls 30-1-2014

Page 35: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

Colofon

Opstart Total-Engineering & Advies B.V. door Edwin Veerman en Bert Verweij (15-7-2013)Licentie handelsnaam Zeeman Architekten BNA (1-1-2014)

Postbus 4033 1620 HA HOORNNieuwe Steen 5 1620 HV HOORNTel: 0229-244 244 [email protected] www.za.nl

architectenregister nr. 1.890105.169kvk Total-Engineering & Advies b.v.kvk nw-holland 5835.49405btw NL853001534B01rabobank NL67 RABO 0135907101

BNA, Bond van Nederlandse ArchitectenSTABU, St. Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw

directie Edwin Veerman & Bert Verweij

Page 36: ZEEMAN ARCHITEKTEN - TBE-ZAtbe-za.nl/wp-content/uploads/2015/09/brochure-ZA...UTILITEITSBOUW ZEEMAN ARCHITEKTEN BNA TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V. Architecten • Ingenieurs • Adviseurs

ZEEMAN ARCHITEKTEN

TOTAL ENGINEERING & ADVIES B.V.Architecten • Ingenieurs • Adviseurs