YATIRIM TEŞVİK - İSO

of 32 /32
[ 1 ] TEŞVİK YATIRIM BÜLTENİ 2020 BİRİNCİ ÇEYREK

Embed Size (px)

Transcript of YATIRIM TEŞVİK - İSO

untitledTÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELERNN ANALZ
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER
YATIRIM TEVKNE YÖNELK YENLKLER
Ekonomiye Genel Bak
DÜNYADA YATIRIM ORTAMI
3,0 2,8 2,5
2,5
3,0
3,5
[Yüzde]
TÜRKYE’DE YATIRIM ORTAMI
[Yüzde]
-7.5
11.7
8.4
[Yüzde] ÜFE % TÜFE %
15,3915,39
24,5224,52
17,7517,75
19,6019,60
Türkiye’de verilen yatrm tevik belgeleri, 2019 ve 2020 yl
birinci çeyrek itibaryla Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan
yaynlanan veriler esas alnarak analiz edilmektedir.
[ 10 ]
2019 - Q1 2020 - Q1
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam Belge Adedi Sabit Yatrm
(Milyon TL) stihdam
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELERNE GENEL BAKI 2019 ve 2020 yllarnn 1. çeyreklerinde verilen yatrm tevik belgelerinin adet, yatrmn tutar, sermaye cinsi ve yaratt
istihdam krlmn inceledik.
2019 ylnn 1. çeyreinde 1.075 adet yatrm tevik belgesi verilirken, 2020 ylnn 1. çeyreinde 2.263 adet yatrm tevik belgesi verilmitir.
Belge saysnda %110’luk bir art olmutur. 2019 ylnn 1. çeyreine göre yatrm tutar açsndan %20’lik bir art olurken; istihdam edilen kii says itibaryla
%72 art meydana gelmitir.
SabitYatrm [Milyon TL]
SabitYatrm [Milyon TL]
33.310 42.700
4.302 2.465
1000600
15 000 15 00020 000 20 00025 000 25 00030 000 30 00035 000 35 000 40 000 45 000
1500800 20001000 1200 2500
2020 - Q1 Belge Adedi
2019 - Q1 2020 - Q1
41.562 74.458
3.131 2.197
0 05 000 10 00010 000 20 00015 000 30 00020 000 40 00025 000 50 00030 000 60 00035 000 70 00040 000 80 00045 000
2019 - Q1 2020 - Q1
2019 - Q1 2020 - Q1
Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam Belge Adedi Sabit Yatrm
(Milyon TL) stihdam
Tevsi 320 8.901 9.349 754 13.681 17.353
Dier 107 13.242 2.202 202 3.412 2.218
Genel Toplam 1.075 37.612 44.693 2.263 45.165 76.655
*Dier; Modernizasyon, ürün çeitlendirme gibi hizmetleri kapsamaktadr.
Her iki çeyrekte de en çok komple yeni yatrm cinsli yatrmlar arlk kazanmtr.
YATIRIM TEVK ANALZLER
BÖLGESEL YATIRIMLAR GENEL YATIRIMLAR TAIMA
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam Belge Adedi
Sabit Yatrm
(Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 74 1.770 1.516 31 695 681 0 0 0
Yerli Sermaye 1.418 25.226 63.412 739 17.474 10.946 1 0 100
Genel Toplam 1.492 26.996 64.928 770 18.169 11.627 1 0 100
YATIRIM TEVK ANALZLER
2020 - Q1 Bölgesel
2020 - Q1 Genel
4.000 8.000 12.000 16.000 20.0000
En fazla yatrm teviki alan bölge her iki yln birinci çeyreinde de 1. Bölge olmutur. Bunun sebebi, 1. Bölgede yer alan illerin nüfus younluu açsndan kalabalk ve ayn zamanda sanayinin bel kemiini oluturuyor olmasdr.
2019 - Q1 1.Bölge [1.Bölgenin pay: % 44]
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 54 2.248 1.546
Yerli Sermaye 415 11.499 12.168
Toplam 469 13.747 13.714
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 9 95 187
Yerli Sermaye 146 4.497 5.877
Toplam 155 4.592 6.064
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 12 1.707 739
Yerli Sermaye 116 4.943 4.136
Toplam 128 6.650 4.875
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 6 40 81
Yerli Sermaye 94 1.149 3.388
Toplam 100 1.189 3.469
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 4 95 116
Yerli Sermaye 59 557 4.038
Toplam 63 653 4.154
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 3 48 462
Yerli Sermaye 158 822 11.858
Toplam 161 870 12.320
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 52 1.386 1.225
Yerli Sermaye 849 13.663 19.994
Toplam 901 15.049 21.219
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 18 495 332
Yerli Sermaye 343 9.300 9.980
Toplam 361 9.795 10.312
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 26 418 465
Yerli Sermaye 297 7.705 6.241
Toplam 323 8.123 6.706
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 6 77 167
Yerli Sermaye 206 5.382 8.630
Toplam 212 5.460 8.797
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 2 87 1
Yerli Sermaye 166 3.368 7.039
Toplam 168 3.455 7.040
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm (Milyon TL) stihdam
Yabanc Sermaye 1 2 7
Yerli Sermaye 294 2.262 22.274
Toplam 295 2.264 22.281
2019 - Q1 2020 - Q1 YATIRIM TEVK BELGELER BÖLGESEL ANALZ VE STATSTKLER
*Muhtelif Bölgeye 3 adet yatrm tevik belgesi verilmitir. Yatrmn tutar 1.020 Milyon olup , 300 kiiye istihdam salanmtr.
*Muhtelif Bölgeye 2 adet yatrm tevik belgesi verilmitir. Yatrmn tutar 1.033 Milyon olup , 500 kiiye istihdam salanmtr.
YATIRIM TEVK ANALZLER
2019 ve 2020 yllarnn 1. çeyreklerinde verilen yatrm tevik belgelerindeki toplam yatrm tevik tutarlarn karla- trdmzda 2020 ylnn 1. çeyreinde verilen yatrm tevik tutarlar 2019 ylnn 1. çeyreine göre artmtr.
2020 ylnn 1. çeyreinde en az yatrm tutar 6. Bölgede yaratlm olmasna karn salanan istihdam açsndan en az istihdam 5. Bölgede yaratlmtr.
BÖLGELERN DAILIMI
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balkesir Afyonkara- hisar Adyaman Ar
Antalya Aydn Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Bartn Bayburt Batman
Eskiehir Çanakkale Gaziantep Çorum Çankr Bingöl
stanbul Denizli Karabük Düzce Erzurum Bitlis
zmir Edirne Karaman Elaz Giresun Diyarbakr
Kocaeli Isparta Manisa Erzincan Gümühane Hakkari
Mula Kayseri Mersin Hatay Kahraman- mara Idr
Krklareli Samsun Kastamonu Kilis Kars
Konya Trabzon Krkkale Nide Mardin
Sakarya Uak Krehir Ordu Mu
Tekirda Zonguldak Kütahya Osmaniye Siirt
Yalova Malatya Sinop anlurfa
2019 - Q1 2020 - Q1
1. BÖLGE1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE
13.747
2019- Q1 ENERJ
Yabanc Sermaye - - -
Toplam 89 3.813 1.235
Yabanc Sermaye 2 343 9
Yerli Sermaye 115 9.598 1.045
Toplam 117 9.942 1.054
Yabanc Sermaye 9 120 834
Yerli Sermaye 230 6.509 11.014
Toplam 239 6.629 11.848
Yabanc Sermaye 72 2.473 1.674
Yerli Sermaye 610 20.660 27.144
Toplam 682 23.133 28.818
Yabanc Sermaye 3 1.647 538
Yerli Sermaye 24 855 1.577
Toplam 27 2.502 2.115
Yabanc Sermaye 4 62 85
Yerli Sermaye 34 1.487 615
Toplam 38 1.549 700
Yabanc Sermaye 20 332 615
Yerli Sermaye 345 6.176 10.116
Toplam 365 6.508 10.731
Yabanc Sermaye 80 1.749 1.498
Yerli Sermaye 1.468 24.800 59.835
Toplam 1.548 26.549 61.333
Yabanc Sermaye 2 22 55
Yerli Sermaye 37 881 846
Toplam 39 904 901
Yabanc Sermaye 1 19 20
Yerli Sermaye 193 1.244 2.616
Toplam 194 1.262 2.636
YATIRIM TEVK ANALZLER
[ 15 ]
2019 ve 2020 yllarnn 1. çeyreklerinde tüm parametreler baznda (belge adedi, sabit yatrm tutar, istihdam) en çok yat- rm tevik belgesi düzenlenen sektör malat Sanayii sektörüdür.
2020 ylnn 1. çeyreinde imalat sanayii için düzenlenen yatrm tevik belgesi adedi 2019 ylnn 1. çeyreine göre %127 orannda artmtr.
2019 ylnn 1. çeyreinde % 64 olan imalat sanayii sektörü için düzenlenen yatrm tevik belgelerinin tüm sektörler içindeki oran 2020 ylnn 1. çeyreinde %68’e çkmtr.
2020 ylnn 1. çeyreinde belge adedi baznda en az yatrm tevik belgesi düzenlenen sektör Madencilik olmutur. 2019 ve 2020 yllarnn 1. çeyrekleri kyaslandnda tüm yatrmlar için düzenlenen tevik belgeleri içinde Enerji sektörü için
verilen belgelerin paynn %3 azald, Tarm sektörü için düzenlenen belgelerin paynn ise %6 yükseldii görülmektedir. Hizmetler sektörü için düzenlenen yatrm tevik belgelerinin pay ise 2019 ylnn 1. çeyreinde %22 iken 2020 ylnn 1.
çeyreinde %6 düerek %16 olmutur.
2019 - Q1
05 0 100 150 200 250 300 350
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER-MALAT SANAY – ALT KIRILIM [1. ÇEYREK]
2020 - Q1 ANA METAL SANAY
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 3 31.778.160 72
Yerli Sermaye 43 888.000.144 1.138
Toplam 46 919.778.304 1.210
Yabanc Sermaye 3 132.317.182 66
Yerli Sermaye 59 1.417.280.673 1.461
Toplam 62 1.549.597.855 1.527
2020-Q1 GYM EYALARI SANAY
Yabanc Sermaye 0 0 0
Yerli Sermaye 143 915.302.062 23.510
Toplam 143 915.302.062 23.510
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 15 241.188.529 203
Yerli Sermaye 253 4.433.596.745 5.441
Toplam 268 4.674.785.274 5.644
Yabanc Sermaye 13 155.448.358 185
Yerli Sermaye 306 3.211.541.445 4.976
Toplam 319 3.366.989.803 5.161
2020-Q1 TEKSTL ÜRÜNLER SANAY
Yabanc Sermaye 10 117.396.900 144
Yerli Sermaye 259 6.006.775.217 8.802
Toplam 269 6.124.172.117 8.946
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 16 148.977.790 234
Yerli Sermaye 133 1.480.090.953 4.307
Toplam 149 1.629.068.743 4.541
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 13 822.099.676 396
Yerli Sermaye 79 2.577.420.470 3.415
Toplam 92 3.399.520.146 3.811
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 1 25.200.000 25
Yerli Sermaye 59 1.585.451.179 1.799
Toplam 60 1.610.651.179 1.824
Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatrm stihdam
Yabanc Sermaye 6 74.382.869 173
Yerli Sermaye 134 2.284.857.938 4.986
Toplam 140 2.359.240.807 5.159
2020 ylnn 1. Çeyreinde; malat Sanayii Sektörü için toplam 1.548 adet yatrm tevik belgesi düzenlenmitir. malat Sanayii’nin alt krlmlarn incelediimizde 319 adet ile en fazla yatrm tevik belgesinin Makine, Aksam ve Metal
Eya Sanayii sektörü için düzenlendii görülmektedir. En az yatrm tevik belgesi düzenlenen imalat alt sektörü ise 46 adet ile Ana Metal Sanayii’dir.
YATIRIM TEVK ANALZLER
Q1 Sabit Yatrm Tutar TLMaden, Ta ve Toprak Ürünleri Sanayii
Elektrikli Teçhizat ve Elektrikli Ürünler Sanayii
Gda Ürünleri Sanayii
Ana Metal Sanayii
Kara Deniz Tatlar ve Yan Sanayii
Giyim Eyalar Sanayii
Tekstil Ürünleri Sanayii 6.124.172.117
[ 17 ]
46
60
62
92
140
143
149
268
269
319
919.778.304
1.610.651.179
1.549.597.855
915.302.062
2.359.240.807
3.399.520.146
1.629.068.743
4.674.785.274
3.366.989.803
Orman, Kat Ürünleri, Mobilya ve Basm Sanayii
Giyim Eyalar Sanayii
Gda Ürünleri Sanayii
Tekstil Ürünleri Sanayii
2019 - Q1 1.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye - 1.996 1.142
Toplam 322 7.691 7.427
2019 - Q1 2.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 8 92 172
Yerli Sermaye 92 1.694 3.519
Toplam 100 1.787 3.691
2019 - Q1 3.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 9 62 222
Yerli Sermaye 66 4.094 2.015
Toplam 75 4.156 2.237
2019 - Q1 4.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 2 4 10
Yerli Sermaye 45 668 2.506
Toplam 47 672 2.516
2019 - Q1 5.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 4 95 116
Yerli Sermaye 28 276 3.459
Toplam 32 371 3.575
2019 - Q1 6.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 1 1 12
Yerli Sermaye 106 460 9.899
Toplam 107 461 9.911
2020 - Q1 1.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 38 1.127 757
Yerli Sermaye 617 8.384 13.749
Toplam 655 9.511 14.506
2020 - Q1 2.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 15 229 303
Yerli Sermaye 238 5.364 7.914
Toplam 253 5.592 8.217
2020 - Q1 3.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 21 334 300
Yerli Sermaye 186 4.032 4.938
Toplam 207 4.366 5.238
2020 - Q1 4.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 5 58 137
Yerli Sermaye 115 4.216 7.327
Toplam 120 4.274 7.464
2020 - Q1 5.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye 1 1 1
Yerli Sermaye 114 1.859 5.900
Toplam 115 1.860 5.901
2020 - Q1 6.Bölge- MALAT
Yabanc Sermaye - - -
Toplam 198 947 20.007
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER MALAT SANAY – BÖLGESEL DAILIM
YATIRIM TEVK ANALZLER
çeyreklerinde en fazla yatrm tevik belgesi imalat sanayii
sektörü için düzenlenmitir.
2020 yl 1. çeyreinde ise 1.548
adet yatrm tevik belgesi
çeyreklerini kar- latrdmzda 5. bölge dikkat çekmektedir.
2019 ylnn 1. çeyreinde bu bölge için 32 adet yatrm tevik belgesi
düzenlenmiken, 2020 ylnn 1. çeyreinde 115
adet yatrm tevik belgesi
tutar açsndan
YATIRIM TEVK ANALZLER
Genel 275 3.377
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER EN FAZLA TEVK ALAN 1. BÖLGENN LLERE GÖRE DAILIMI
stanbul %31
Bursa %15
Antalya %14
zmir %13
Ankara %12
Kocaeli %11
Mula %3
Eskiehir %1
*1. Bölge için toplam 901 adet yatrm tevik belgesi düzenlenmitir.
[ 20 ]
YATIRIM TEVK ANALZLER
2020 yl 1. çeyrekte 1. bölgede en fazla yatrm tevik belgesi düzenlenen sektör imalat sanayii sektörü olup, pay % 73’tür
2020 yl 1. çeyrekte 1. bölgede en az Madencilik ve Enerji sektörleri için yatrm tevik belgesi düzenlenmitir.
2020 yl 1. çeyrekte 1. bölgede en fazla yatrm tevik belgesi stanbul, Bursa ve Antalya için düzenlenmitir.
2020 yl 1. çeyrekte 1. bölgede en az tevik belgesi düzenlenen iller Eskiehir ve Mula’dr.
Geçtiimiz yllarda hizmet sektöründe Antalya ve Mula gibi iller daha fazla yatrm tevik belgesi alrken 2020 ylnn 1. çeyreinde stanbul bu iki ile kyasla daha çok yatrm tevik belgesi almtr.
[ 21 ]
Enerji 3 11
Hizmetler 11 406
malat 96 1.070
Madencilik 1 287
Tarm 1 20
Genel 112 1.794
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER YATIRIM TUTARINA GÖRE LK 10 L
stanbul %7 Kocaeli %6 Bursa %6 zmir %5 Bilecik %5
Sakarya %5 Ankara %4 Gaziantep %4 Malatya %3
Yalova %5
[ 22 ]
YATIRIM TEVK ANALZLER
2020 yl 1. çeyreinde düzenlenen yatrm tevik belgelerindeki sabit yatrm tutar 45.165 milyon TL’dir. lk 10 için düzenlenen yatrm tevik belgelerindeki sabit yatrm tutar ise 22.094 TL’dir
2020 yl 1. çeyreindeki toplamda en az yatrm tevik belgesi Tarm ve Madencilik sektörleri için düzenlenmitir.
2020 yl 1. çeyreindeki düzenlenen yatrm tevik belgelerinde en fazla yatrm tevik tutar imalat sanayiine ait olup, toplam içindeki oran % 59’dur
En fazla yatrm teviki 3.377 milyon TL ile stanbul’a verilmitir.
2020 ylnn 1. çeyreinde en az yatrm teviki ise Bartn, Bayburt, Bolu, Bozcaada, Gökçeada ve Karabük’e verilmitir.
[ 23 ]
[ 24 ]
[ 25 ]
Yatrmn Tutar
SONSES ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET SAKARYA ENERJ 1.021.235.486
DCLE ELEKTRK DAITIM ANONM RKET MUHTELF LLER ENERJ 1.000.000.000
MURAT YAPI TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA MALAT 668.415.584
ÇEKM ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET BLECK ENERJ 633.458.870
UYGUN ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET SAKARYA ENERJ 627.096.790
SAANAK ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET KOCAEL ENERJ 533.883.241
STANBUL BÜYÜKEHR BELEDYE BAKANLII STANBUL HZMETLER 433.069.124
KASTAMONU ENTEGRE AAÇ SANAY VE TCARET ANONM RKET SAMSUN MALAT 402.600.277
MALATYA SU VE KANALZASYON DARES GENEL MÜDÜRLÜÜ MALATYA HZMETLER 386.816.192
SAMA PLK SANAY VE TCARET ANONM RKET K.MARA MALAT 348.381.393
DYARBAKIR BÜYÜKEHR BELEDYE BAKANLII DYARBAKIR HZMETLER 320.075.000
BOSUN ÖDEM KATI ATIK LEME ENERJ VE ÇEVRE SANAY TCARET ANONM RKET ZMR MALAT 317.750.000
PETLAS LASTK SANAY VE TCARET ANONM RKET KIREHR MALAT 306.055.291
SONE ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET ÇANAKKALE ENERJ 272.877.296
UZUNLAR PLK KUMA ÇAMAIR MALAT TCARET VE SANAY LMTED RKET TEKRDA MALAT 233.275.999
MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAY VE TCARET ANONM RKET SAKARYA MALAT 230.000.000
DERYA SLAH SANAY VE TCARET LMTED RKET KONYA MALAT 209.380.000
ALPERTEKS MENSUCAT SANAY VE TCARET ANONM RKET UAK MALAT 199.742.495
T.C.DEVLET DEMR YOLLARI LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ ANKARA HZMETLER 175.304.077
SMA DI TCARET ALÜMNYUM SANAY ANONM RKET KOCAEL MALAT 169.739.351
ANI BSKÜV GIDA SANAY VE TCARET ANONM RKET KARAMAN MALAT 159.696.735
GÜMRÜK VE TURZM LETMELER TCARET ANONM RKET IRNAK HZMETLER 157.000.000
TEKSN ENERJ ÜRETM SANAY VE TCARET ANONM RKET KARAMAN ENERJ 155.904.450
ER MAKNA DL SANAY TCARET ANONM RKET ANKARA MALAT 155.304.761
PREM ÇORAP MALAT SANAY TCARET LMTED RKET STANBUL MALAT 153.700.000
ABALIOLU YEM - SOYA VE TEKSTL SANAY ANONM RKET ZMR MALAT 147.363.674
MEDCANA HASTANE LETMECL ANONM RKET ZMR HZMETLER 146.226.850
LARENDE ÖZEL SALIK HZMETLER ETM TARIM NAAT TURZM SANAY TC. LTD. T. KONYA HZMETLER 142.826.122
MEDCANA HASTANE LETMECL ANONM RKET STANBUL HZMETLER 142.003.926
KAR-DENZ MADENCLK NAKLYE HAFRYAT PETROL VE ORMAN ÜRÜNLER NAAT MALZEM-
ELER SANAY TCARET LMTED RKET TEKRDA MADENCLK 141.551.063
ET MADEN LETMELER GENEL MÜDÜRLÜÜ BALIKESR MALAT 140.700.000
ÇEKM ENERJ YATIRIM ÜRETM VE TCARET ANONM RKET EDRNE ENERJ 129.107.998
EMAAR LBADYE GAYRMENKUL GELTRME ANONM RKET STANBUL HZMETLER 127.059.997
KORUMA KLOR ALKAL SANAY VE TCARET ANONM RKET HATAY MALAT 120.000.000
GYY ELEKTRK ÜRETM ANONM RKET HATAY ENERJ 110.735.000
ALKM ALKAL KMYA ANONM RKET A.KARAHSAR MALAT 106.992.565
AKADEM TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA MALAT 105.819.268
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER
50 MLYON TL VE ÜZER YATIRIMLAR
[ 26 ]
Yatrmn Tutar
T DAMLA DENZCLK ANONM RKET STANBUL HZMETLER 104.000.000
ÇAATAY EVCL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET MANSA MALAT 101.007.244
MEK ÖRME TEKSTL KONFEKSYON SANAY VE TCARET ANONM RKET DENZL MALAT 100.609.984
ERDEM SOFT TEKSTL SANAY VE TCARET LMTED RKET GAZANTEP MALAT 100.170.547
GÜRSES OTOMOTV SANAY TCARET ANONM RKET ANTALYA HZMETLER 97.750.000
WHRLPOOL BEYAZ EYA SANAY VE TCARET ANONM RKET MANSA MALAT 97.722.332
TOKAT BELEDYE BAKANLII TOKAT HZMETLER 95.990.000
TG SAVUNMA SANAY VE ELEKTRONK TCARET LMTED RKET ANKARA MALATT 94.000.000
BEM LAÇ SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL MALAT 91.871.230
SMAY ELEKTRK ÜRETM ANONM RKET STANBUL ENERJ 87.391.393
AHNLER OTELCLK VE TURZM SANAY ANONM RKET ANTALYA HZMETLER 86.989.000
TANRIKULU PLASTK SANAY VE TCARET ANONM RKET SAKARYA MALAT 86.449.719
GÜCE TEKKEKÖY ENERJ ÜRETM SANAY VE TCARET ANONM RKET GRESUN ENERJ 86.246.096
ÖZEL AVRUPA LSAN AKADEMS ETM SANAY VE TCARET LMTED RKET KOCAEL HZMETLER 85.950.000
EMN EVM EMN OTOMOTV LETM ORGANZASYON PAZARLAMA SAN. VE TC. A.. STANBUL HZMETLER 85.400.000
ALBATUR ENDÜSTR ANONM RKET BURSA MALAT 85.334.363
ERUSLU SALIK ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET GAZANTEP MALAT 80.103.253
TEKPAN TEKNK ELEKTRK KUMANDA PANO SANAY VE TURZM TCARET ANONM RKET ZMR MALAT 79.936.000
ÇELKLER TAAHHÜT NAAT VE SANAY ANONM RKET AYDIN ENERJ 79.077.328
SALKIM ORMAN ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET KASTAMONU MALAT 78.278.593
MLL ETM VAKFI KTSAD LETMES ZMR HZMETLER 76.924.705
AKGÜN TOPRAK SANAY NAAT VE TCARET ANONM RKET BLECK MALAT 72.574.751
ÜNÜVAR ELEKTRONK SANAY VE TCARET ANONM RKET YALOVA MALAT 71.119.189
ÖZPANCAR PLK TEKSTL HAFRYAT NAKLYAT SANAY VE TCARET LMTED RKET KLS MALAT 69.839.641
LEDORE TEKSTL NAAT SANAY VE TCARET LMTED RKET KONYA MALAT 68.585.474
EDKL GES ENERJ ANONM RKET NDE ENERJ 66.108.840
TRKOTEK TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA MALAT 65.448.199
BELER TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET KAYSER MALAT 65.165.525
SATEM SNOP BYOKÜTLE ENERJ LMTED RKET SNOP ENERJ 64.260.802
CARGILL TARIM VE GIDA SANAY TCARET ANONM RKET BURSA MALAT 62.880.870
ATESAN AMBALAJ SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL MALAT 62.149.575
EVRA ENERJ SANAY TCARET ANONM RKET TRABZON MALAT 61.993.626
ADA DENZCLK VE TERSANE LETMECL ANONM RKET STANBUL MALAT 61.098.528
ADA DENZCLK VE TERSANE LETMECL ANONM RKET STANBUL MALAT 61.092.068
CEVHER JANT SANAY ANONM RKET ZMR MALAT 59.882.328
KALE KMYA KMYEV MADDELER SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL MALAT 59.625.000
DLG PLAST OTOMOTV PLASTK MALAT SANAY VE TCARET LMTED RKET BURSA MALAT 59.575.710
T.C.DEVLET DEMR YOLLARI LETMES GENEL MÜDÜRLÜÜ ANKARA HZMETLER 57.914.760
ÇAPAR ELEKTRK ÜRETM ANONM RKET ZMR ENERJ 56.428.745
GÜRAL PORSELEN TURZM VE VTRFYE SANAY ANONM RKET ZMR ENERJ 56.290.960
ALKA PETROKMYA ÜRÜNLER Ç VE DI TCARET ANONM RKET GAZANTEP MALAT 56.179.045
TRKOTEK TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA MALAT 55.243.911
PELSAN TEKSTL ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET TEKRDA MALAT 55.000.000
ALTINSAR TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET. UAK MALAT 54.500.000
AUTOLV CANKOR OTOMOTV EMNYET SSTEMLER SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL MALAT 54.216.664
EGE EV ÜRÜNLER ANONM RKET ZMR MALAT 54.131.927
GÖKSU SULAMA BRL BAKANLII MERSN HZMETLER 54.113.000
ÖZLER PLASTK SANAY VE TCARET ANONM RKET BALIKESR MALAT 52.693.908
YÜKSELEN ÇELK ANONM RKET STANBUL MALAT 52.540.722
VALFSEL ARMATÜR SANAY ANONM RKET MANSA MALAT 52.133.307
AKÇAKOCA BELEDYE BAKANLII DÜZCE HZMET 52.035.000
YORGLASS CAM SANAY VE TCARET ANONM RKET TEKRDA MALAT 51.742.000
KERVAN GIDA SANAY VE TCARET ANONM RKET MANSA MALAT 50.558.713
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER
Firmann Ad Yatrmn li Yatrmn Tutar
TÜRKYE PETROL RAFNERLER ANONM RKET TÜPRA KIRIKKALE 1.261.883.608
MURAT YAPI TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA 668.415.584
KASTAMONU ENTEGRE AAÇ SANAY VE TCARET ANONM RKET SAMSUN 402.600.277
SAMA PLK SANAY VE TCARET ANONM RKET K.MARA 348.381.393
BOSUN ÖDEM KATI ATIK LEME ENERJ VE ÇEVRE SANAY TCARET ANONM RKET ZMR 317.750.000
PETLAS LASTK SANAY VE TCARET ANONM RKET KIREHR 306.055.291
UZUNLAR PLK KUMA ÇAMAIR MALAT TCARET VE SANAY LMTED RKET TEKRDA 233.275.999
MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAY VE TCARET ANONM RKET SAKARYA 230.000.000
DERYA SLAH SANAY VE TCARET LMTED RKET KONYA 209.380.000
ALPERTEKS MENSUCAT SANAY VE TCARET ANONM RKET UAK 199.742.495
SMA DI TCARET ALÜMNYUM SANAY ANONM RKET KOCAEL 169.739.351
ANI BSKÜV GIDA SANAY VE TCARET ANONM RKET KARAMAN 159.696.735
ER MAKNA DL SANAY TCARET ANONM RKET ANKARA 155.304.761
PREM ÇORAP MALAT SANAY TCARET LMTED RKET STANBUL 153.700.000
ABALIOLU YEM - SOYA VE TEKSTL SANAY ANONM RKET ZMR 147.363.674
ET MADEN LETMELER GENEL MÜDÜRLÜÜ BALIKESR 140.700.000
KORUMA KLOR ALKAL SANAY VE TCARET ANONM RKET HATAY 120.000.000
ALKM ALKAL KMYA ANONM RKET A.KARAHSAR 106.992.565
AKADEM TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA 105.819.268
ÇAATAY EVCL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET MANSA 101.007.244
MEK ÖRME TEKSTL KONFEKSYON SANAY VE TCARET ANONM RKET DENZL 100.609.984
ERDEM SOFT TEKSTL SANAY VE TCARET LMTED RKET GAZANTEP 100.170.547
WHRLPOOL BEYAZ EYA SANAY VE TCARET ANONM RKET MANSA 97.722.332
TG SAVUNMA SANAY VE ELEKTRONK TCARET LMTED RKET ANKARA 94.000.000
BEM LAÇ SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL 91.871.230
TANRIKULU PLASTK SANAY VE TCARET ANONM RKET SAKARYA 86.449.719
ALBATUR ENDÜSTR ANONM RKET BURSA 85.334.363
ERUSLU SALIK ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET GAZANTEP 80.103.253
TEKPAN TEKNK ELEKTRK KUMANDA PANO SANAY VE TURZM TCARET ANONM RKET ZMR 79.936.000
SALKIM ORMAN ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET KASTAMONU 78.278.593
AKGÜN TOPRAK SANAY NAAT VE TCARET ANONM RKET BLECK 72.574.751
ÜNÜVAR ELEKTRONK SANAY VE TCARET ANONM RKET YALOVA 71.119.189
ÖZPANCAR PLK TEKSTL HAFRYAT NAKLYAT SANAY VE TCARET LMTED RKET KLS 69.839.641
LEDORE TEKSTL NAAT SANAY VE TCARET LMTED RKET KONYA 68.585.474
TRKOTEK TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA 65.448.199
BELER TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET KAYSER 65.165.525
CARGILL TARIM VE GIDA SANAY TCARET ANONM RKET BURSA 62.880.870
ATESAN AMBALAJ SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL 62.149.575
EVRA ENERJ SANAY TCARET ANONM RKET TRABZON 61.993.626
ADA DENZCLK VE TERSANE LETMECL ANONM RKET STANBUL 61.098.528
ADA DENZCLK VE TERSANE LETMECL ANONM RKET STANBUL 61.092.068
CEVHER JANT SANAY ANONM RKET ZMR 59.882.328
KALE KMYA KMYEV MADDELER SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL 59.625.000
DLG PLAST OTOMOTV PLASTK MALAT SANAY VE TCARET LMTED RKET BURSA 59.575.710
ALKA PETROKMYA ÜRÜNLER Ç VE DI TCARET ANONM RKET GAZANTEP 56.179.045
TRKOTEK TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET MALATYA 55.243.911
PELSAN TEKSTL ÜRÜNLER SANAY VE TCARET ANONM RKET TEKRDA 55.000.000
ALTINSAR TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET. UAK 54.500.000
AUTOLV CANKOR OTOMOTV EMNYET SSTEMLER SANAY VE TCARET ANONM RKET KOCAEL 54.216.664
EGE EV ÜRÜNLER ANONM RKET ZMR 54.131.927
2020 YILI 1. ÇEYRE MALAT SEKTÖRÜ YATIRIM TUTARINA GÖRE LK 50 FRMA
TÜRKYE’DE VERLEN YATIRIM TEVK BELGELER
[ 27 ]
güncel gelime ve uygulamalar paylalmaktadr.
STHDAM
Sosyal Yardm Destei
60 + Milyar TL
Faiz Düürme KOB Kredileri
Reeskont Kredi Vade Uzatlmas
KDV ndirimleri Stopaj Beyanname
Mazot ve Gübre Destei KOB’lere ve Çiftçilere Finansman Destei
Çeitli Salk Ekipmanlarna Uygulanan Vergilerin Kaldrlmas
50 + Milyar TL 20 + Milyar TL 20 + Milyar TL
Covid-19 Salgnnn Etkilerini En Aza ndirmek Amacyla Oluturulan “Ekonomiye Destek Paketleri”
Türkiye, Koronavirüs salgnnn ekonomiye zararn minimuma indirmek için bata Ekonomik stikrar Kalkan olmak üzere Merkez Bankas ve çeitli Bakanlklar araclyla
toplamda 240 Milyar TL’yi aan destek paketleri açklamtr.
[ 30 ]
[ 31 ]
Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar 9 Mays 2020 tarih ve 31122 sayl Resmi Gazete’de yaymlanmtr.
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlüe konulan Yatrmlarda Devlet Yardmlar Hakknda Karara aadaki geçici madde eklenmitir.
“GEÇÇ MADDE 14- (1) Deprem, salgn gibi doal ve biyolojik afet hallerinde yarm kalan veya tamamlanamayan yatrmlardan, 11/3/2020
tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibaryla süresi devam eden yatrm tevik belgeleri kapsamndaki yatrmlarn tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yla kadar ilave süre verilebilir. Bu fkra hükmü