WS 14803 Velin 3 Luik

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  1

Embed Size (px)

description

WS 14803 Velin 3 Luik

Transcript of WS 14803 Velin 3 Luik

 • Waarom lid worden van VELIN?

  VELIN.nl

  V E R E N I G I N G VA N L E I D I N G E I G E N A R E N I N N E D E R L A N D

 • VELIN staat voor de Vereniging van

  Leidingeigenaren in Nederland. Onze

  vereniging is opgericht in 1978. Bij VELIN

  zijn 26 bedrijven aangesloten die samen

  beschikken over ongeveer 22.000 km

  buisleidingen binnen Nederland; 15.500

  kilometer hoge druk buisleidingen voor

  het langeafstandstransport van aardgas en

  daarnaast 6.600 km buisleidingen voor

  het langeafstandstransport van aardolie,

  aardolieproducten en andere chemicalin

  en industrile gassen.

  VELIN richt zich op grote

  buisleidingsystemen die in het algemeen

  in gebruik zijn voor interregionaal

  transport van gevaarlijke stoffen, zowel van

  gassen als van vloeistoffen. Met kabels,

  distributieleidingen bijv. voor lage druk gas

  of met waterleidingen houdt VELIN

  zich dus net bezig.

  Profiel VELIN

 • VELIN behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun buisleidingen met

  toebehoren binnen het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden en het Nederlandse deel

  van het Continentale Plat. De collectieve belangen van exploitanten van buisleidingen liggen vooral

  op het gebied van de rechtspositie, de regelgeving rond buisleidingen en het bedrijfsmatige beheer

  van de pijpleidingen.

  Doelstelling VELIN

 • De VELIN-activiteiten worden uitgevoerd

  in een dynamische omgeving, met een

  groeiend belang van buisleidingen en

  buisleidingtransport. Met een alsmaar

  toenemende belangstelling hiervoor

  vanuit de overheid, vervult de VELIN een

  belangrijke rol als gesprekspartner voor een

  (strategische) visie op buisleidingen in de

  toekomst en daaraan gerelateerde wet- en

  regelgeving. Zekerstelling van ongestoorde

  ligging van bestaande buisleidingen, met een

  gewaarborgde veiligheid voor de omgeving

  wordt dan ook steeds belangrijker, evenals het

  bewaken van voldoende nieuwe ruimte voor de

  noodzakelijke groei van buisleidingtransport.

  Ontwikkelingen en VELIN

 • Vanwege haar positie is VELIN zich terdege

  bewust van haar maatschappelijke verantwoor-

  delijkheid bij het vormen van uitgangspunten

  voor het beleid. Veiligheid, milieubewustzijn en

  een verantwoord gebruik van schaarse ruimte

  staan dan ook (naast bedrijfszekerheid van de

  buisleidingsystemen) centraal!

  Waarom lid worden van VELIN?Er zijn vele redenen om lid te

  worden van VELIN.

  De belangrijkste vindt u hieronder:

  VELIN behartigt de belangen

  van de buisleidingensector in

  Nederland en in Brussel;

  VELIN is een deskundige en

  gewaardeerde gesprekspartner van

  overheden en overlegorganen;

  VELIN bemoeit zich actief met

  regelgeving, normeringen en

  technische afspraken rondom

  buisleidingen en geeft zowel

  gevraagd en ongevraagd adviezen;

  VELIN zorgt er voor dat haar leden

  op de hoogte blijven van de meest

  actuele ontwikkelingen rondom

  buisleidingen;

  VELIN verschaft haar leden toegang

  tot kennis en advies via werkgroepen

  over bijvoorbeeld beheer van de

  buisleidingen, wet- en regelgeving

  (externe veiligheid en ruimtelijke

  ordening), normen en rechtspositie

  vraagstukken rondom buisleidingen;

  VELIN ontwikkelt

  standaarddocumenten die de leden

  kunnen gebruiken;

  VELIN verzamelt gegevens

  m.b.t. buisleiding incidenten

  ten behoeve van casustiek,

  leereffecten en rapportage;

  VELIN is betrokken bij

  onderhandelingen met

  betrekking tot vergoedings- en

  verleggingsregelingen.

  VELIN staat midden in de maatschappij

 • VELIN.nl

  VERENIGING VAN LEIDINGEIGENAREN IN NEDERLANDReitseplein 8 | 5037 AA Tilburg | Postbus 90154 | 5000 LG TilburgT +31 (0)13-59 44 767 | F +31 (0)13-59 44 765 | E [email protected]