Workshop vernieuwd toezicht

Click here to load reader

download Workshop vernieuwd toezicht

of 24

 • date post

  19-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Workshop vernieuwd toezicht. Vo-raadcongres 14 maart 2013 Inspectie van het onderwijs: Fije Hooglandt Amstelveen College: Rob Kersing. Ter inleiding: Wat legitimeert en begrenst toezicht?. De grondwet + de sectorwet én De wet op het onderwijstoezicht (WOT) Het toezichtkader: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Workshop vernieuwd toezicht

 • Workshop vernieuwd toezicht Vo-raadcongres 14 maart 2013

  Inspectie van het onderwijs: Fije HooglandtAmstelveen College: Rob Kersing

 • Ter inleiding: Wat legitimeert en begrenst toezicht?

  De grondwet + de sectorwet n

  De wet op het onderwijstoezicht (WOT)

  Het toezichtkader: hierin staat wat we verstaan onder kwaliteit (waarderingskader) en de spelregels hoe we die kwaliteit bepalen.

 • Wat hebben we vernieuwd? Positie opbrengstenOpbrengstenbeoordeling verrijkt

  Ruimte voor het verhaal achter de cijfers Bij kwaliteitsbepaling opbrengsten minder dominant

  Opbrengsten eenvoudiger te berekenen

 • Wat hebben we vernieuwd? preventieverEerder toezicht + stimuleren bestuurlijk vermogen

  Eerder toezicht Detectie van risicoscholen niet langer alleen op opbrengstoordelen!

  In gesprek met bestuur/schoolleiding Bestuurlijk vermogen bepaalt mee hoe toezicht wordt ingericht: Zijn risicos herkend? Zijn goede maatregelen genomen?

 • Wat hebben we vernieuwd? Scherper Scherpere en meer valide oordelen

  Minder gericht op papieren werkelijkheid Meer variatie in onderzoeksvormen

 • Wat hebben we vernieuwd? Nieuwe onderwerpenLeraarschapBestuurlijk vermogenZorgplicht (en ontwikkelingsperspectieven)Opbrengstgericht werken (aan achterstanden)ReferentieniveausTalent en excellentie

 • Wat hebben we vernieuwd? StimulerendIndicatoren om eigen schoolambities mee in kaart te brengenIndicatoren om tot analyses te komen over achtergronden bij het kwaliteitsprofielStimulerend stelseltoezicht: Ieder onderzoek leidt tot een kwaliteitsprofiel en een toezichtarrangementCommunicatie gericht op: Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter

 • Wat hebben we vernieuwd? Toezicht op maatGebruik horizontale verantwoording

  Hoe onderzoeken we de kwaliteit?

  Op basis van gegevens horizontale verantwoording Op basis van eigen onderzoek (schoolbezoek)Meer toezicht op maat

  Wat onderzoeken we van de kwaliteit?

  Welke indicatoren we beoordelen sluit aan bij: Gesignaleerde risicos/kenmerken Ambities

  Bij keuze maken we o.a. gebruik van horizontale verantwoording.

 • Onderzoek op maatAltijd het kernkader

  Aangevuld met indicatoren waar reden tot zorg is (gebaseerd op risicoanalyse)

  Verdiept met indicatoren

  Als diepere analyse nodig is Waarover ambities bestaan Waarover stelseluitspraken nodig zijn

 • Amstelveencollege

  Nadere analyse + bestuursgesprekRendement van de havo onder drukEen cultuur waarin leraren zich moeten verantwoorden over opbrengsten + opbrengststuring tot op het niveau van vakken en lerarenOnderwijsproces in de klas enigszins een black boxVwo-leraren geven les op de havo.

  Onderzoeksvraag: Wat is de kwaliteit van het onderwijsproces en is het voldoende toegesneden op de specifieke behoeften van havo-leerlingen? Hoe functioneert de professionele ruimte op het Amstelveen College?

 • AmstelveencollegeOpzet van het onderzoek

  Welke indicatoren? - Kernkader - aanbod wi + du (aspect 3)- complexe didactische vaardigheden (aspect 8)- professionele ruimte (aspect 14 + 15)

  Welke onderzoeksactiviteiten?Doelgroep bevraging (vragenlijst leerlingen)Volgen van een klas met kennis van de leerlingen

 • We zijn een groene school

  Er is geen reden om ons te bezoeken.

  Zelf gesignaleerd:

  Matige slagingspercentages Havo 2011 / relatief veel lesuitval en klachten ouders over de onderbouw Havo. Duits en wiskunde Havo.

  Daarom: pilotschool met de Havo.

 • Met de leeropbrengsten en kwaliteitszorg is niets aan de hand

 • Op een aantal andere terreinen is echter van alles aan de hand

 • Rector: Het oordeel van de inspectie is hard. Als dit een officile beoordeling zou zijn, zouden wij zwak tot zeer zwak beoordeeld worden.

  Eigen analyse leert dat aan de basis teveel begint te ontbreken: Actieplan De basis op orde 2013.

 • Bevraging van leerlingen per afdeling door middel van een uitgebreide vragenlijst.Schoolbezoek, waarbij in een aantal groepen de onderwijspraktijk is geobserveerd door het bijwonen van lessen.De basis op orde: Bevraging van leerlingen door middel van de vragenlijst Survey Monkey in 2012-2013. Koppeling gegevens kwaliteitszorg.Verschil: bevraging per docent, niet per afdeling.Lesbezoeken door teamleiders & bespreking van wat goed en minder goed gaat. Inrichting van intervisiegroepen.

 • Voorbeeld enqutevragen 'basis op orde'

 • Enqutevragen 'basis op orde spannend

 • Het team stelt prioriteiten vast

 • Lesbezoeken; FGs en POPs in mei/juni 2e meting- 0-meting enqutes

  - Verbeterplannen- Startgesprekken docenten Scholing

  Lesbezoeken

  2e ronde lesbezoeken

  2e ronde enqutes

 • Precair: personele gevolgen

 • Bolletjes naar rechts .Kwaliteit onderwijsproces

  Input via:

  EnqutesLesbezoekIntervisie

  Koppeling met personeelsbeleid

  Focus: individuele kwaliteitRendementen:

  Rendement onderbouw per rapportvergadering;

  Rendement bovenbouw per rapportvergadering.

  Koppeling met advies BO en examenresultaat

  Focus: functioneren team Examencijfers:

  Input via:

  SOM /magisterInspectieVensters

  Koppeling met secties op docentniveau

  Focus: functioneren sectie en vak

 • Dus: Wat hebben verbeterd?Evenwichtiger positie opbrengstenPreventiever + stimuleren positie bestuurScherper + meer valideNieuwe onderwerpenToezicht op maat

  Wat willen nog verbeteren?- Opbrengstenbeoordeling (toegevoegde waarde + sociale opbrengsten)- Integratie financieel toezicht- Differentiatie in toezichtarrangementen

  ****Dit plaatje is bedoeld om te laten zien dat proces een gelijkwaardige positie krijgt. Aan hand van dit plaatje kan ook verteld worden dat kwaliteitszorg niet meegenomen wordt bij ta bepaling in T2 , maar wel bij T3 om weer een basisarrangement te krijgen.**Dit is nog in ontwikkeling. Je kunt een voorschot daarop geven.**Voorbeeld bij streepje 1: geen taalbeleidsplan maar achterstandsbestrijding en indicatoren rond referentieniveaus. Voorbeeld streepje 2: lnn met ondersteuningsbehoefte in kaart brengen en volgen gedurende een dag. Vb 2 bevraging lnn****Op maat kan door de wijze van beoordelen n door de selectie van wat we beoordelen. Om dat laatste beter toe te lichten en te laten zien hoe dat werkt, dienen de twee dias die erna volgen.**Voorbeeld: Leraarschap onderzoeken als blijkt dat de didactische kwaliteit heel matig is.