Workshop subsidiekanalen

of 11/11
Workshop subsidiekanalen zorginnovatie Brussel, Ellipsgebouw 23 april 2014 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) Tom Vermeire, afdelingshoofd •Situering VAZG •Nieuwe organisatiestructuur •Principes VAZG bij subsidies en opdrachten •Specifiek “Woonzorg” en “Preventie”
 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  101
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Workshop subsidiekanalen Flanders' Care 23/04/2014 Presentatie Zorg en Gezondheid door Tom Vermeire

Transcript of Workshop subsidiekanalen

 • 1. Workshop subsidiekanalen zorginnovatie Brussel, Ellipsgebouw 23 april 2014 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) Tom Vermeire, afdelingshoofd Situering VAZG Nieuwe organisatiestructuur Principes VAZG bij subsidies en opdrachten Specifiek Woonzorg en Preventie

2. Situering VAZG 3. Organogram Zorg en Gezondheid 4. Juridische ondersteuning Begrotingscordinatie Beleidsinformatie Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgi. Erkennen van zorgberoepen. Thuiszorg Eerste lijn Palliatieve zorg Ouderenzorg Woonzorglijn Gezondheidsdoelstellingen zoals voeding en beweging, drugs, vaccinatie, kankeropsporing Adviseren en toezicht houden over een gezond leefmilieu Bestrijden van infectieziekten Ziekenhuizen Initiatieven beschut wonen Centra geestelijke gezondheidszorg Psychiatrische verzorgingstehuizen Revalidatiecentra Vlaamse Zorgverzekering Vlaamse Zorgkas Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 5. Principes VAZG bij subsidies en opdrachten subsidies: principieel werken met oproepen Bvb. piloten eerstelijnspsychologische functie, Pilootprojecten Vitalink, dementieconsulenten, voeding en beweging (kleine gemeenten en kansengroepen) bekendmaking via website, nieuwsbrief, media alle info op www.zorg-en-gezondheid.be soms oproepen via partnerorganisaties wettelijk kader in specifieke gevallen: zie volgende slides Opdrachten: wet op overheidsopdrachten Campagnes, studies, leveringen diensten etc 6. Projecten Woonzorg Wettelijk kader Woonzorgdecreet 13 maart 2009 (art.69) BVR 24 juli 2009 betreffende de betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (art.18) Voor wie vzws, provinciebesturen, gemeentebesturen, OCMWs, de Vlaamse Gemeenschapscommissie publiekrechtelijke verenigingen, vennootschappen met sociaal oogmerk, verenigingen conform titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMWs, openbare instellingen van categorie B, intergemeentelijke samenwerkingen, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen ziekenfondsen 7. Projecten Woonzorg Modaliteiten Gebruik standaard aanvraagformulier, te downloaden op http://www.zorg-en-gezondheid.be/formulieren_projecten_thuiszorg/ De aanvraag kan om op het even welk moment ingediend worden. Wat Een project heeft betrekking op n of meerdere aspecten van woonzorg is beperkt en gedefinieerd in de tijd is vernieuwend en experimenteel van karakter Budget Het jaarlijks budget voor projecten Woonzorg is beperkt. Voor 2014 zijn nu reeds quasi alle middelen benut. 8. Subsidies preventieve gezondheidsbeleid Wettelijk kader Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid Beleid focussen op gezondheidsdoelstellingen Uitvoeringsbesluiten: o.a. Logos, Partnerorganisaties en Organisaties met terreinwerk, Bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (screeningsprogrammas), Vlaamse werkgroepen Soorten Gereglementeerde subsidies (vb. Logos: locoregionale netwerken ) Meerjarige beheersovereenkomsten na oproep Partnerorganisaties (= expertisecentra) Organisaties met terreinwerk Overheidsopdrachten (vb. Vaccins, Studieopdrachten, Leveringen, Campagnes) Facultatieve subsidies, bijvoorbeeld voor pilootprojecten en vernieuwend beleid Op basis van oproep Op vraag van initiatiefnemers 9. Subsidies preventieve gezondheidsbeleid (vervolg) Modaliteiten Gebruik standaard aanvraagformulieren: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Formulieren/Zorgaanbod/Formulieren-subsidieaanvraag-preventie/ De aanvraag kan om op het even welk moment ingediend worden Procedure vergt tijd: beoordeling, soms toetsing Vlaamse werkgroep, bijsturing, budgetafweging, toetsing kabinet, advies IF, akkoord begroting, agendering Vlaamse Regering (als > 150.000 ) Facultatieve subsidie op vraag van initiatiefnemers : principes Moet inspelen op beleidsprioriteiten: Actieplannen bij zes gezondheidsdoelstellingen: Voeding en beweging; Vaccinaties; Tabak, Alcohol, Drugs; Ongevallenpreventie (de facto: Val- en fractuur preventie bij ouderen); Bevolkingsonderzoeken naar kanker; Sucidepreventie Andere: zie http://www.zorg-en-gezondheid.be (vb. Seksuele Gezondheid) of door minister bepaald/goedgekeurd Budget Geen vast budget, in functie van reeds bepaalde prioriteiten rond pilootprojecten actieplannen . 10. Oproep indienen projecten tot 15/5/2014, 12u Meer info op http://www.flanderscare.be/nl/steunmaatregelen/oproep-naar-projecten-voor-de-informatisering-van-d ICT actieplan Naar een (e)zorgzaam Vlaanderen: Ontwikkeling soft- en hardware die de ICT- sector cruciaal voor de informatisering van de woonzorgsector. Daarom werd een oproep naar projecten gelanceerd over de informatisering van Woonzorgcentra De prioriteit gaat daarbij naar deze zorgthemas: Transmurale zorg: informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers (incl. tussen WZC). Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het WZC Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen. Apotheek: informatiseren van het intern medicatieproces (voorschrijven bewaren distribueren toedienen) Projecten Woonzorgdigitalisering Woonzorgcentra (WZC) 11. Vragen? volg onze berichten op http://www.zorg-en-gezondheid.be