Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

of 19 /19
Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond

Embed Size (px)

Transcript of Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Page 1: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Workshop Seksuele Intimidatie

K. N. Watersportverbond

Drs. Maarten Weber NOC*NSF

Page 2: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Programma

• Introductie en vragen• Project Seksuele Intimidatie in de Sport • Ongewenst gedrag: definitie van S.I.• Gedragsregels voor Begeleiders • Afronding

Page 3: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Beleid S.I.• Situatie tot 1996• Incident in 1996• Reactie NOC*NSF ism Bonden: definitie s.i. en

Gedragsregels voor begeleiders, klachten, Vertrouwenspersonen, Adm. Lijst, 0900 2025590

• analyse gedrag daders: grooming

Page 4: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Enkele kenmerken Incidenten• Ongeveer 100 meldingen per jaar• Uit alle sporten• Grotendeels mannelijke daders. Vrouwen en

kinderen (jongens en meisjes) slachtoffers• Vaak langdurig misbruik • Op basis van machtsverschillen

Page 5: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Specificatie/jaar• Meldingen meldpunt 102• Aantal behandelde meldingen poule 71• 25 sporten• Slachtoffer 30% man, 70 % vrouw• 30 % gaat het om meer dan 1 slachtoffer• Leeftijd ± 20 % 12 en 15 jaar; 65% onder de 20 jaar • 25 % (poging tot) verkrachting, aanranding, langdurig

misbruik

Page 6: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Definitie S.I. en Gedragsregels• Lees definitie van Seksuele Intimidatie-Kan het dienen ter verhoging van veiligheid?-Biedt het houvast om in situaties op te treden?

• Lees de gedragsregels voor begeleiders-Bieden deze houvast om de omgang tussen

begeleiders en sporters te vrijwaren van s.i.?

Page 7: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Verloop en gevolgen s.i.• Strategieen pleger: Grooming• Reactie sporter• Korte termijn gevolgen• Lange termijn gevolgen• Beeindigen misbruik

Page 8: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Strategieen van plegers: Grooming• Vertrouwen winnen / sterke binding opbouwen• Aardig zijn en aandacht geven• Inspelen op verliefdheid sporter• Ouders beinvloeden• Isoleren sporter van anderen• Controle / inmenging prive leven sporter• Geleidelijk verschuiven van grenzen

Page 9: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Strategieen van plegers tijdens misbruik• Geheimhouding afdwingen• Dreigen / intimideren / chanteren• Belonen en straffen• Niet serieus nemen / doordrammen• Steeds: machtsongelijkheid handhaven en inzetten

voor eigen doelen

Page 10: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Reactie van sporter/ster• Verwarring• Verzet• Dissociatie (er niet zijn, het gevoel uitschakelen)• Afsluiten van anderen• Verantwoordelijk voelen / schuld voelen• Schaamte

Page 11: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Korte termijn-gevolgen• Niet meer sporten• Verdringen herinneringen• Wantrouwen generalisatie naar dadergroep• Diffuse angst, stress en depressie• Zelfhaat / minderwaardig voelen• Vies voelen, afkeer van eigen lichaam• Angst voor aanraking lichaam door anderen

Page 12: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Lange termijn gevolgen• Blijvende beschadiging zelfvertrouwen en in gevoel

van eigenwaarde• Moeilijk (seksuele) relaties kunnen aangaan• Verminderd (of verlies van) vertrouwen in mensen• Verslaving• Ontwikkelingsstoornissen• In gelijkende situaties bedreiging zien

Page 13: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Beeindigen misbruik• Minder behoefte aan pleger en/of sport• In andere levensfase geraken• Steun en/of ingrijpen door ouder, vrienden, club of

andere instanties• Relatie openlijk aan de kaak te stellen• Pleger beeindigt zelf misbruik

Page 14: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Ongewenst gedrag

Hyperlink: prive ontmoeting

Page 15: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Ongewenst gedrag

Observatieopdrachten:- Beschrijf gedrag van de sportster- Beschrijf gedrag coach

Beargumenteer welk gedrag jij ‘ongewenst’ vindt. Welke gedragsregel wordt overschreden?

Opzet:- Beantwoord vragen zelf- Bespreek met buur

Page 16: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Melden van ongewenst gedrag

Hyperlink: ambities zwemcoach

Page 17: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Melden van ongewenst gedrag

Verplaats je in assistent (Anne)

Vragen:- Wat zou jij doen na dit ‘gesprek’? - (Bij wie) meld je dit gedrag?- Welke gedragsregel is overschreden?

Opzet:- Bespreek antwoorden in groepje

Page 18: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Evaluatie

Mijn tip aan de expert is:

Page 19: Workshop Seksuele Intimidatie K. N. Watersportverbond Drs. Maarten Weber NOC*NSF.

Bedankt en succes!