Workshop Het Nieuwe Werken

download Workshop Het Nieuwe Werken

of 74

 • date post

  19-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  533
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Dezepresentatie gaat over de veranderingen in onze maatschappij en de hiermee gepaard gaande ontwikkeling over het anders organiseren van werk "Het Nieuwe Werken".

Transcript of Workshop Het Nieuwe Werken

 • 1. Het Nieuwe WerkenMARCEL VAN BEEKBUSINESS CONSULTANTNOBEL

2. AGENDA De wereld verandert! Het Nieuwe Werken, wat is het? Het Nieuwe Werken, hoe voer je het in? Zelf aan de slag! 3. INTRODUCTIE Naam Bedrijf (wat, waar, wie) Rol binnen het bedrijf Korte omschrijving priv situatie Waarom Het Nieuwe Werken? 2 voor- en 2 nadelen van Het NieuweWerken 4. De wereld verandert 5. Fileleed Globalisatie Klantgerichtheid MilieuHomo sapiens Samenwerking Generatie Ymaatschappelijke & organisatorische ontwikkelingenConcurrentie Compliance Hirarchie VersnellingBureaucratie VerzilveringInfo-overload 6. DE 7 KRACHTEN1. Economie: krimp, gevolgd door lagere groei en creative destruction;2. Demografie: vergrijzing, groei buiten Europa, urbanisatie;3. Globalisering en het Verre Oosten: The World goes Pacific;4. Natuur en milieu: kwaliteit van onze leefomgeving onder druk;5. Voedsel, energie en materialen: no more plenty;6. ICT: anders organiseren, cloud computing;7. Maatschappelijk-economische attitude: naar duurzame gretigheid 7. We zitten in de 5e Kondratieff cyclusTijdvak1988-1993 voorspoed1994-2002 voorspoed, afbuigend2003-2009 recessie2010-2015 depressie2016-2020 fase van herstel 8. ECONOMIC RESET VIER KRITISCHE DIMENSIES VAN BEDRIJFSVOERING1. Korte termijn-interventies: wat moeten we doen en kunnen we doen op korte termijn?2. Vernieuwende strategie: moeten we onze richting aanpassen, wat wordt dan onze nieuwe richting, welke vernieuwing gaan we brengen.3. Innovatief organisatiemodel: moeten we onze organisatie en ons netwerk anders inrichten, en hoe dan?4. Transformatie: hoe realiseren we de benodigde veranderingen? 9. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financile middelen niet oneindig We moeten verduurzamen en versoberen. Dit begint met het herdefiniren van geluk en tevredenheid. 10. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financile middelen niet oneindig Is werk dat leidt tot hoge beloning en veel macht aantrekkelijk Ofwordt werk wat bijdraagt aan een hoger doel en zelfontplooiing aantrekkelijk? 11. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financile middelen niet oneindigNiet het geld maar het doel van de organisatie wordt belangrijker! 12. WERK WERK WERKMensen zijn geen productiemiddelen meermaar worden investeringen die doorpersoonlijke ontwikkeling van talenten tegelde worden gemaakt! Werkervaring is belangrijker dan een diploma! 13. TALENTENUitgaan van ieders unieke talent is duurzaamHet leidt tot maximale effectiviteit en weinigverspilling.Mensen die doen waar ze goed in zijn en watze leuk vinden hoeven nauwelijks begeleid engecontroleerd te worden. 14. TALENTENUitgaan van ieders unieke talent is duurzaamAls talenten kunnen werken waar ze willenen wanneer ze willen, zonder voortdurendecontrole, is er een unieke waarde! 15. ARBEIDSRELATIESEr ontstaan vele vormen van nieuwe arbeidsrelaties. Zelfstandigen zonder personeel Meerdere loopbanen gelijktijdig Per levensfasen andere loopbaan waarden Per levensfasen omscholen 16. ARBEIDSRELATIESEr ontstaan vele vormen van nieuwe arbeidsrelaties. Waardering op basis van talent enprestatie i.p.v. functie Transferpremie bij wisselingwerkgevers Van grotere organisaties >kleine samenwerkende netwerken 17. ONDERNEMENWat betekenen deze ontwikkelingen voor uw leiderschap?De trend is duurzaam leiderschap.Duurzaam staat voor creatief en visionair, hetgaat om dienend en authentiek leiderschap.De kracht om te verbinden van netwerkenbinnen de organisatie (medewerkers) ennetwerken buiten de organisatie (klanten,leveranciers, aandeelhouders, etc.)Continu communiceren over de strategischerichting van de organisatie. 18. SOCIALE INNOVATIEHet verbinden van eigentijdse inzet vanpersoneel met verbeterde bedrijfsprestaties. Het gevolg is een grotere vrijheid en autonomie voor de werknemer en meer flexibiliteit voor de organisatie. 19. HAVE FUNMensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend. Dat is best lastig! 20. BREAK 21. HET NIEUWE WERKEN 22. WATIS 2bPR? een intern veranderingstraject gericht op hetimplementeren van het het nieuwe werken en daarmee een People Ready organisatie te zijn 23. WELKEDRIE DIMENSIES?VirtueelMentaalTechnologie Mensen Fysiek Werkplek 24. DIMENSIEMENTAAL - MENSEN Vitaliteit Productiviteit Groei 25. DIMENSIEFYSIEK - WERKOMGEVING InspiratieActiviteit gebaseerd Individueel en Samen 26. DIMENSIEVIRTUEEL - TECHNOLOGIE Slimmer ontmoeten Slimmer vergaderen Slimmer communiceren 27. HET NIEUWE WERKENHoe voer ik het door in mijn organisatie? 28. IMPACTMethode gericht op een transitie naar 2bPR 29. F4IWorkforce assessmentInspiration OrganizationCulture Technology 30. F4IResultaten 31. IO-ModelTechnologie assessment Reactive Reactive Proactive Proactive Ad hoc Stable IT Accountable Optimizing Problem- Request IncreasedCosts and DrivenDriven Monitoring Quality Avoiding Change Formal Agile Downtime Management Change Self and Planning Management Assessing Keeping It SLAsand RunningContinuous ImprovementImprovement Predictability Taking The Quality LeadDrivenBasicStandardized Rationalized Dynamic 32. IO-ModelInzicht in verbeterpunten 33. IO-ModelInzicht in verbeterpuntenStep 1: What is theStep 2: What kindcurrent maturity ofof InfrastructureThe CompaniesMaturity is needed toInfrastructure realize The Customers Vision GapBased on IO Based on theMaturity Scan plustranslation of thequalitative interviewscompany vision intowith stakeholders IT-Needs 34. Wat is HNW Visie?to from 35. VERANDERENKent meerdere stakeholders Future IT HR F&A Change BusinessMarketing & Workers Communicatio CouncilC-Level nToday DecisionMakers 36. IMPACTBeschrijven van een persona 37. PERSONAS A Persona is an archetype that describes an almost real-life person Personas are based on universal work styles Personas are mainly a communication and binding tool Personas are based in the FUTURE, not today The IMPACT-Personas are based on 7 universal work styles 38. PERSONAS Best Case Scenario Varied team involved in creation process HR, Marketing, IT, Market Research Creation utilizes many sources of data - Marketing data, usability data, interviews, job profiles, business plan Created personas are validated against real users Designers employed to illustrate and communicate them Entire team uses them vision, planning, development, documentation, marketing, support 39. PERSONASDe Basis Design for just a few persons fewer is better Understand and speak to the users goals (not just their tasks) Prioritize for Daily Use & Necessary Use Scenarios - not EdgeCase Scenarios Utilize narrative & storytelling Make links to data explicit Communicate personas over time multiple illustrations/mediums,progressive disclosure of information (start small) 40. PERSONASThere are seven universal workstyles,independent of region, type oforganization or industry(Workplace Advantage) Type DescriptionPredictability Mobility connected Repeatability ofTime dependency of Place dependency of connected with the with the roleactivitiesthe role the role role M1Supportive with high predictability of job M2Concentrative-Analyst Role M3Technical (specialist) Role M4Creative, R&D Role M5High Internal Mobile Role M6Managerial or Coordinator Role M7External facing, highly mobile role 41. PERSONAS Type DescriptionExamples Knowledge driven Examples production-driven Other examples environment environment M1 Supportive with high Assistant Machine operator Cleanerpredictability of jobCall Center Agent Brick-LayerBookkeeper Internal SalesPainter M2 Concentrative-Analyst Role Analyst Work-Preparation Laboratory HR Staff M3 Technical (specialist) RoleTechnical Service Engineer Anesthesiologist Developer InstallerTeacher Engineer M4 Creative, R&D Role Marketeer ArchitectProfessor Researcher M5 High Internal Mobile RoleProject-Product Manager Driver, transporterDoctor Marketing Communication Order Picker Nurse Teamlead M6 Managerial or CoordinatorSenior & ExecutiveFrontman Member of the BoardRole management, Quality Control Marketing & Product managers M7 External facing, highly mobile Account Manager Truck-driver Lobbyistrole Sales Representative Consultant 42. PERSONASType DescriptionPersona FunctionM1 Supportive with high Assistant predictability of job Anne- MaryM2 Concentrative-Analyst Role Business Analyst Rober tM3 Technical Role IT-ProRuu dM4 Creative, R&D Role Data AnalystJulietteM5 High Internal Mobile RoleMarketing ManagerAzizM6 Managerial or Coordinator Role Senior Business Unit Manager MarkM7 External facing, highly mobile Account Manager RoleSandra 43. PERSONASWorkforce Analysis Vision Everything All related FACT-based to thevision 1 2 Translate Be fanaticalAs place and roles toabout time workstyles People- independent then to Centric as possible Personas thinking Create real personas, with real Create a typical week in the live withDont be futuristic stay close to personal lives the most common scenarios whats believable today Think of diversity Blend work-life balance Dont oversell Not everybody wants to work Keep it simple time/place independent New World of Work is NOT about Its not about being complete it is work at home (it is all about trust)about creating understanding 44. PERSONAS Portable DeviceSmartpho Instantne Conferencing (Web & Voice)Access EnhancedAnytime,PhysicalAnywhereenvironment SmartCard Unified Presence & Communication environmentSeamlessperipheralavailabilityIntegrated &PervasiveCollaborationEnvironment 45. PERSONAS 46. PERSONAS 07:00 08:00 09:00 10:0011:0012:00 13:00 14:00 15:0016:00 17:0018:00Get up Individual Individual Take train to PerformCheck email Handle tasks Collab Individual Lunch inc. short- Perform someCollab Individual Collab Trave home Kids fromIndividualPerformDiner withbreakfas Home Bring kid