Workshop Contextueel behandelen Jeugd - Volwassenen Workshop Contextueel behandelen Jeugd -...

download Workshop Contextueel behandelen Jeugd - Volwassenen Workshop Contextueel behandelen Jeugd - Volwassenen

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Workshop Contextueel behandelen Jeugd - Volwassenen Workshop Contextueel behandelen Jeugd -...

 • Workshop Contextueel behandelen Jeugd - Volwassenen

  1

  Samenwerking Jeugd ggz en Dimence

  9 november 2015

  Susan Jorna Dimence

  en Hanna Stolper Jeugd ggz

  s.jorna@dimence.nl

  h.stolper@jeugdggz.com

 • Programma workshop

  • Individu gericht denken versus context en systeemgericht denken

  • Wat houdt het aanbod Contextueel behandelen Jeugd-Volwassenen in?

  • Intergenerationele overdracht van psychopathologie

  • Casuspresentatie

  • Vragen en discussie

  2

  2

 • Waarom zouden we naasten expliciet betrekken in de

  behandeling?

  Vanuit het perspectief van:

  • patiënt

  • de ouders, partner, familie, broers en zussen

  • kind

  • naastbetrokkenen, vrienden, buren

  • hulpverlener

  • de cijfers: 864.000 ouders met 1,6 mln. kinderen < 22 jaar

  • wetgeving, maatschappij

  • wetenschap

 • Vanuit het perspectief van de wetenschap

  • We bevinden ons in goed gezelschap, want de wetenschap onderstreept het belang van de relationele context op psychische gezondheid.

 • Veerkracht

  Sue Johnson (klinisch psycholoog)

  • De competentie om terug te keren naar de oorspronkelijke rusttoestand na een stressvolle situatie.

  Daniel Siegel (psychiater)

  • Psychische gezondheid is als meebewegen, terwijl ongezondheid wordt gezien als rigiditeit en chaos.

 • Psychologie en brein

  Frans de Waal (bioloog)

  • De mens is een sociaal dier.

  • Empathie als evolutionair gegeven.

  • We zijn voorgeprogrammeerd om elkaar de hand te reiken, zeker in geval van nood.

 • Psychologie en brein

  René Kahn (neurobioloog)

  • Genen geven kansen en genen geven risico’s.

  • Zonder de omgeving zijn ze niets.

 • Psychologie en brein

  Jim Coan (klinisch psycholoog/neuro- onderzoeker)

  • Weten dat de ander bereikbaar, toegankelijk en te vertrouwen is, geeft rust.

  • Ons brein (de prefrontale cortex) heeft deze rust nodig om goed te functioneren.

 • Psychologie en brein

  Jon Kabat- Zinn (psychiater)

  • Mindfulness: bewust en zonder oordelen waarnemen zoals het gebeurt in het huidige moment.

  • Het is belangrijk om de eigen innerlijke ervaring in het hier en nu opnieuw te verbinden met de wereld waartoe men behoort.

 • Psychologie en filosofie

  Agneta Fischer (psycholoog)

  • Emoties zijn altijd gericht op iets of iemand (intentionaliteit).

  Paul Cobben (filosoof)

  • “Menszijn” is ondenkbaar buiten de gemeenschap. Het leven heeft altijd met erkenning te maken, je wordt in- of uitgesloten. Daarom is de groep zo belangrijk.

 • Implicaties voor therapie?

  • Zijn individuele problemen vaak relationele problemen?

  • Ja!

 • Implicaties voor therapie

  Waarom betrekken we naasten zo weinig?

  • We vinden het ingewikkeld: complexe dynamiek

  • Westerse maatschappij: individu gericht, onafhankelijkheid, autonomie is een belangrijke waarde.

  • Financiële/doelmatigheids- overwegingen: de zorgverzekeringswet is individugericht en zorgverzekeraars vergoeden geprotocolleerde behandelingen voor het individu.

  • Opleidingen veel individueel gericht.

 • Wat te doen ….

  1) Intake: wie zijn betrokken bij het probleem?

  2) Uitnodigen: horen van zorgen, geven van informatie en beantwoorden van vragen.

  3) Betrekken bij diagnostiek en evaluatie.

  4) Steun mobiliseren tijdens de behandeling.

  5) Systeemtherapie: gezinsrelaties methodisch bewerken, oorzakelijke en instandhoudende factoren beïnvloeden, veerkracht bevorderen.

  6) Terugvalpreventie – winst behouden.

  7) Preventie intergenerationele overdracht.

  Conclusie: Contextueel behandelen!

 • Contextueel behandelen Wat houdt dat in?

  14

 • doelgroep

  Volwassenen die in behandeling zijn bij team Persoonlijkheidsstoornissen of autisme en zwanger zijn of een kind hebben in de leeftijd tot 4 jaar.

  Keuze doelgroep:

  Chronische problematiek bij de ouder

  Kwetsbare leeftijd van het kind

  Veelal geen 2e milieu

  Zwangerschap en Ouderschap kan ontregelend werken en de psychopathologie verergeren

  15

 • Doel van het aanbod

  16

  • Kwalitatief betere en efficiëntere zorg

  • Intergenerationele overdracht van psychopathologie beperken (langer termijn doel)

 • Kenmerken van de doelgroep

  • Complexe casussen, veel comorbiditeit met trauma, verslaving, eetprobemen, wantrouwen, geweld en relatieproblematiek. Bijkomende problemen: financieel, huisvesting

  • Uitgebreid (hulpverlenings)systeem, grootouders betrokken, kinderopvang, Sociaal Wijkteam, Veilig Thuis, PAAZ, Jeugdbescherming, mediator, consultatiebureau, huisarts enz.

  17

 • Zwangerschap en Ouderschap

  • Nieuwe levensfase

  • Ontregeling en nieuw evenwicht vinden

  • Baby als ontregelaar

  18

 • Psychiatrische stoornis verhoogt

  kans op: Ouder - Relatieproblemen - Werkloosheid - Financiële problemen - Slechtere huisvesting - Minder sociale contacten - Minder gezonde

  voeding - Partner met

  psychopathologie - Contact met Justitie

  Kind - Verstoorde ou-kind interactie - Hoog stressniveau - Getuige huiselijk geweld - Kindermishandeling - Agressief gedrag ontw. - Minder compenserende

  contacten met anderen - psychopathologie

 • Intergenerationele overdracht van

  psychopathologie

  Invloed aanleg en omgeving 50/50

  20

 • Feiten en cijfers

  • Ouder depressie  kind 45 % kans op onveilig

  hechting

  • Ouder psychische stoornis  kind 50 % kans op

  stoornis

  • Beide ouders psychische stoornis  kind 66 %

  kans op stoornis

  • 36% van dodelijke afloop als gevolg van misbruik en mishandeling zijn baby’s onder 1 jaar

  • 70% als gevolg van alcohol of middelen misbruik bij ouders

  Factsheet Trimbos 21

 • M. Lambregtse, 2011

  22

 • De invloed van stress tijdens de zwangerschap

  Stress bij de moeder > stresshormonen bij de foetus

  Blijvende verstoorde stressregulatie

  Verhoogde kans op ADHD,

  Gedragsproblemen, Verslaving

  van den Bergh, 2007

 • Trevarthen (1989)

  1e 18 maanden: 1 miljoen verbindingen per minuut

  • toewending

  • oogcontact • gezichts-

  uitdrukkingen • stemgeluidjes

  • aanraking

 • • Babybrein is kwetsbaar voor stress en afhankelijk van stimulatie

 • De baby zoekt houvast in het gezicht van de ouder: de spiegeling van het affect in toon en gelaatsuitdrukking van de ouders werkt regulerend voor de baby en als bouwsteen voor de binnenwereld

 • Borderline Persoonlijkheidsstoornis

  Regulatieproblemen

 • • Als er veel emoties zijn, dan bemoeilijkt dat het goed kunnen kijken naar en afstemmen op de baby

  • Bij oplopende stress valt de baby als het ware uit het hoofd van de ouder

  • De emoties van de baby ontregelen de ouder (ouderlijke stress) met risico op verergering van diens problematiek

  28

 • De baby

  • emoties die hem volledig in beslag nemen (stress)

  • Om te kalmeren heeft het de ouder nodig

 • 30

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLun5PrJ_MgCFcFxFAod-SoHWw&url=http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/82031/Vaker-depressie-na-perinatale-complicaties.htm&psig=AFQjCNE7JrwyFXyAbZXmUmo3m42tffudRg&ust=1446925921887531

 • 31

 • Ouder-kind relatie Gehechtheid

  Emotionele band tussen ouders en kind

  Evenwicht tussen nabijheid en exploratie

  Veilige basis om sociaal en emotioneel te kunnen ontwikkelen

 • Uitgangspunten bij behandeling

  • Het proces van hechting start al voor de geboorte

  • Baby participeert in de behandeling.

  • De ouder- baby relatie staat centraal.

  • Samen met de ouder(s) de baby observeren

  • de therapeut helpt “Keeping the baby in mind”

 • Kidzkamer: Speciale behandelkamer

 • Plons “Groepsaanbod ouder-kind”

 • Casuistiek

  • “Ik lag in het kraambed en hij sloeg mij, ik zat onder het bloed en de baby ook”

  • “Ik had gedronken en was alleen thuis. Als hij dan huilt dan hoor ik hem niet”

  • “Mijn baby was een plankje….”

  36

 • Thema’s in de behandeling

  • Vertrouwen/w