Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

of 22 /22

Embed Size (px)

description

ACW - Vlaamse Sociale Week 201118 november: Workshop: "ACW pakt ongelijkheid aan" sociaal winkelpunt, vakantieparticipatie, thuishuis, samen bewegen... door Annemie Verhoeven.

Transcript of Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Page 1: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan
Page 2: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

presenteert

‘Een huis in de rij’

Page 3: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Ouderenplatform Antwerpen

– Korte historiek:• Najaar 2005 overleg opgestart• Ontwikkeling van platform met eigen organisaties• Keuze voor een christelijk geïnspireerd

samenlevingsconcept

Page 4: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Ouderenplatform– Leden netwerk:

• De thuiszorgpartners– Vzw Thuiszorgcentrum Antwerpen– Vzw Familiehulp zorgregio Antwerpen– Vzw Landelijke Thuiszorg afdeling regio Antwerpen– Vzw thuiszorg vleminckveld– Vzw Gezinszorg Villers

• Vzw Wit-Gele Kruis van Antwerpen• Christelijke Mutualiteit Antwerpen• Zorgnet Vlaanderen met 12 RVT’s, 4 woon- en zorgcentra en 1

serviceflatgebouw• Gasthuis Zusters Antwerpen met 4 woon- en zorgcentra• Vzw Okra regio Antwerpen• ACW Antwerpen

Page 5: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Ouderenplatform

– Doelstellingen• Betere afstemming• Eénstemmige communicatie• Innovatie: projecten Huis in de rij ~ alternatieve

woonvorm voor ouderen

Page 6: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• De Ideale Woning - huisvestingsmaatschappij

– Partner in ‘Huis in de rij’• Coöperatieve met sociaal oogmerk• 90 jaar ervaring met wonen (bouwen, renoveren

en onderhouden van woningen)• Expertise in samenwonen en -leven van mensen• Ervaring projecten rond groepswonen

Page 7: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Een huis in de rij:

– Alternatief antwoord op huidige vergrijzings-problematiek:

• Meer ouderen• Stijgende vraag naar zorg + wonen• Opvangcapaciteit woonzorgcentra ontoereikend• Wens om zelfstandig te wonen• Woning niet aangepast• Beginnende zorgbehoefte en beperkt netwerk dreigt

ouderen te isoleren

Page 8: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Een huis in de rij:

– Concept: huis waar ouderen die eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen met leeftijdgenoten samen kunnen wonen

– Ontstaan: godshuizen

Page 9: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

Page 10: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Een huis in de rij:

– Eigen accenten:• Maatschappelijk kwetsbare ouderen – prioritaire

aandacht voor kwetsbare bewoners• Omgeven door een professionele en vrijwillige

zorgmantel vanuit het netwerk

Page 11: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Het huis:

– Aangepaste woonvorm ~ levensbestendig wonen ~ rol domotica– Gemeenschappelijke leefruimte, keuken en tuin +

eigen woon-, slaap- en badkamer– In de eigen buurt

Page 12: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Doelgroep:

– Alleenstaande ouderen 65+– Geringe financiële draagkracht

• Minimumpensioen & geen andere inkomsten• Geen eigen woning

– Beperkt sociaal netwerk / risico op vereenzaming– Beginnende zorgbehoefte

Page 13: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Zorgmantel:

– Aangeboden door leden van het netwerk– Zorgen voor elkaar; wederzijdse

betrokkenheid van bewoners + buurt en bewoners

– Begeleiding bij dagdagelijkse zaken door vrijwilligers

– Opvolging en begeleiding vrijwilligers/bewoners door coördinator

Page 14: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Rol van de partners:– De Ideale Woning

• Stelt aangepaste woning ter beschikking• Treedt op als verhuurder

– Centrum van Diensten, woon- en zorgcentra aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen en ACW

• Voorzien coördinatie + zorgaanbod

– OKRA• Meter/peterschap huis in de rij• Ondersteuning via vrijwilligers

– Familiehulp• Businessplan

Page 15: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Doelstelling:– Behoud of hogere graad van welbevinden,

zelfredzaamheid, zelfwaardegevoel, veiligheid en geborgenheid bewoners

– Toename van sociale activiteiten– Langere zelfstandigheid van bewoners– Uitgestelde behoefte aan zorg– Verhoogde betrokkenheid buurt– Verbeterde samenwerking en afstemming

professionele zorg- en dienstverlening, mantel- en vrijwilligerszorg

Page 16: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Wonen én zorg gekoppeld

– Nieuwe elementen• Op gebied van zorg

– Aanbod zorg vanuit een ondersteunend netwerk dat hele zorgspectrum omvat

• Op gebied van sociaal wonen– Specifieke manier van selecteren van bewoners– Niet alleen de klassieke inkomensgrenzen en

eigendomsvoorwaarde– Gemeenschappelijke ruimtes

Page 17: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Wonen én zorg gekoppeld

– Nieuwe vragen en uitdagingen• Verdeling kosten gemeenschappelijke ruimte• Praktische organisatie proefperiode bewoners

Page 18: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Verloop en stand van zaken:

– 2010 = voorbereidende fase• Start april 2010: uitwerking formele

organisatiestructuur; aanwerving coördinator, samenstelling stuurgroep en trekkersgroep

• Organisatie studiebezoeken groepswonen• Uitwerking van het concept• Zoektocht naar huis• Zoektocht financiële middelen• Onderzoek toepassing assistieve en

domoticatechnologie

Page 19: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Verloop en stand van zaken:

– 2011/2012 = uitvoerende fase• Start renovatiewerken 2012• Onderzoek juridisch kader – coöperatieve werking• Informering partners netwerk• Selectie en begeleiding kandidaatbewoners• Opening huis in de rij – zomer 2012

Page 20: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Verloop en stand van zaken:

– 2012/2013 = evaluatie fase• Evaluatie en bijsturing• Ontwikkeling draaiboek voor andere

initiatiefnemers• Rapportering

Page 21: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan

Huis in de rij

• Verwezenlijking met steun van:– Alle leden van het netwerk– De Ideale Woning– Provincie Antwerpen– Gasthuiszusters van Antwerpen– Koning Boudewijn StichtingVlaanderen:– Experimentenprogramma Wonen – Welzijn– Pilootproject coöperatief ondernemen

Page 22: Workshop: ACW pakt ongelijkheid aan