worden behouden in PUBLIEKE TAAK Ook wil ik mijn werkgever, in de persoon van Ad de Waal Malefijt,...

download worden behouden in PUBLIEKE TAAK Ook wil ik mijn werkgever, in de persoon van Ad de Waal Malefijt, bedanken

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of worden behouden in PUBLIEKE TAAK Ook wil ik mijn werkgever, in de persoon van Ad de Waal Malefijt,...

 • GEMOTIVEERD VOOR DE PUBLIEKE TAAK

  Jeroen Renes

  Een onderzoek naar hoe motivatie van medewerkers kan worden behouden in perioden van kostenverlagingen

 • 2

 • 3

  Gemotiveerd voor de publieke taak

  Een onderzoek naar hoe motivatie van medewerkers kan worden behouden in perioden van kostenverlagingen

  Afstudeerscriptie als onderdeel van het doctoraal bedrijfskunde, september 2015 door Jeroen Renes.

  Auteur: Jeroen Renes Studentnummer: 403532 Email: jeroen@jeroenrenes.nl Datum: September 2015 Opleiding: Rotterdam School of Management, Erasmus University

  Parttime Master Bedrijfskunde Major: Leiderschap, Management & Bestuur Coach: prof. dr. Muel Kaptein Meelezer: dr. Job Hoogendoorn

  Copyright © 2015, Jeroen Renes

  Het auteursrecht van deze afstudeerscriptie berust bij de auteur. Het gepresenteerde werk is origineel. Er zijn geen andere bronnen gebruikt dan degenen waarnaar verwezen wordt in de tekst en die genoemd worden bij de referenties. De verantwoordelijkheid van de inhoud ligt geheel bij de auteur. De RSM is slechts verantwoordelijk voor de onderwijskundige begeleiding en aanvaardt in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid voor de inhoud.

 • 4

 • 5

  Voorwoord

  Dagelijks mag ik samenwerken met ‘watergekken’. Er is een grote motivatie om alle klanten elke dag weer van voldoende en betrouwbaar drinkwater te voorzien. We werken bij de waterleiding, niet alleen omdat het technisch interessant is, maar ook omdat het werk er toe doet. Elke dag realiseren we ons welke maatschappelijke waarde drinkwater vertegenwoordigd. De monteur merkt dit wanneer hij een lek repareert en de strateeg wanneer hij kijkt naar het jaar 2050 en een tekort van zoet water signaleert. Maar ook bij ons moet het met minder; met minder geld, met minder mensen, met minder ‘leuke’ dingen. Maar hoe doe je dit en hoe pak je dit aan? Dit is voor mij het startpunt geweest van dit onderzoek.

  Het afronden van deze scriptie is het slotstuk van twee jaar investeren. Deze investering was niet mogelijk geweest zonder mijn vrouw, Marcia, en mijn kinderen Steije, Annemarijn en Yelte. In deze periode lag de prioriteit voornamelijk bij studie en werk. Ik wil hun dan ook danken voor hun investering in flexibiliteit, steun en motiverende woorden. Ook wil ik mijn werkgever, in de persoon van Ad de Waal Malefijt, bedanken voor de mogelijkheid om deze studie te kunnen volgen.

  Dank ook aan prof. dr. Muel Kaptein en dr. Job Hoogendoorn. Muel heeft als coach mij op het goede spoor gehouden en was in staat om, ondanks zijn drukke agenda, altijd een moment te vinden om met mij bij te praten en mij scherp te houden. Job heeft als meelezer zijn uitgebreide kennis en ervaring op HRM vlak gedeeld; onze gesprekken waren mini-colleges op gebied van medewerkerstevredenheid. Dank voor jullie tijd en begeleiding.

  Als laatste zou ik graag de respondenten danken voor hun tijd en openheid. Ondanks de veelal drukke agenda’s hebben ze allemaal ruim de tijd genomen voor mijn vragen. Ook waren zij allen zeer openhartig over een thema wat deels gevoelige informatie bevat. Dank hiervoor.

  Jeroen Renes,

  Berkel en Rodenrijs, September 2015.

 • 6

  Inhoudsopgave

  Voorwoord ......................................................................................................................................................................... 5

  Inhoudsopgave .................................................................................................................................................................. 6

  Samenvatting ..................................................................................................................................................................... 9

  1 Inleiding .................................................................................................................................................................... 11 1.1 Aanleiding ................................................................................................................................................................................ 11 1.2 Trends in de publieke sector .................................................................................................................................................... 12

  1.2.1 Kosten en efficiency.............................................................................................................................................................. 12 1.2.2 Motivatie van werknemers ................................................................................................................................................... 14

  1.3 Probleemstelling ....................................................................................................................................................................... 15 1.4 Opbouw van de scriptie ........................................................................................................................................................... 16

  2 Theoretisch kader ..................................................................................................................................................... 17 2.1 De karakteristieken van een publieke organisatie .................................................................................................................. 17

  2.1.1 De publieke taak................................................................................................................................................................... 17 2.1.2 De organisatie met een publieke taak .................................................................................................................................... 17 2.1.3 De werknemer met een publieke taak .................................................................................................................................... 18

  2.2 Motivatie ................................................................................................................................................................................... 19 2.2.1 Vormen van motivatie .......................................................................................................................................................... 19 2.2.2 Het verdringen van motivatie............................................................................................................................................... 20 2.2.3 Gemotiveerd voor een taak.................................................................................................................................................... 20

  2.3 Motivatie binnen publieke organisaties .................................................................................................................................. 21 2.3.1 Publieke Service Motivatie ................................................................................................................................................... 21 2.3.2 Onderzoek naar Publieke Service Motivatie .......................................................................................................................... 22 2.3.3 Kritiek op Publieke Service Motivatie ................................................................................................................................... 23 2.3.4 Publieke Service Motivatie als specifieke vorm van Pro Sociaal Gedrag .................................................................................. 23 2.3.5 Onderzoek naar Publieke Service Motivatie in Nederland ..................................................................................................... 24

  2.4 Kostenverlagingen .................................................................................................................................................................... 24 2.4.1 De noodzaak voor Kostenverlagingen ................................................................................................................................... 24 2.4.2 New Public Management als manier van Kostenverlagingen ................................................................................................ 25 2.4.3 Kostenverlagingen door verkleining ..................................................................................................................................... 26 2.4.4 Kostenverlagingen door een effectievere organisatie............................................................................................................... 27

  2.5 Theoretisch model .................................................................................................................................................................... 29 2.5.1 Verdringen van PSM als start van vicieuze kostenverlagingen.............................................................................................. 29 2.5.2 Een strategie voor kostenverlagingen .................................................................................................................................... 30

  3 Methodologie ............................................................................................................................................................ 33 3.1 Onderzoeksmethode ................................................................................................................................................................ 33 3.2 Steekproef ...............................................................................................................................................................................