Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands –...

of 32 /32
© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016

Embed Size (px)

Transcript of Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands –...

Page 1: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1

Woordenlijst Nederlands – Grieks

behorende bij Tweede ronde, editie 2016

Page 2: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

Les 1geachte αξιότιμεcursist (de) φοιτητή geslaagd περάσατεeindtoets (de) τελική εξέταση (την)zelfstudie (de) αυτοδιδασκαλίας (της)geleerd μάθατεcirca περίπουal te πάρα πολύverstaan να καταλάβετεzich opgegeven γραφτήκατεvervolg (het) συνέπεια (την)meedelen να πληροφορήσουμεgeplaatst δεχτήκατεronde (de) κύκλος (ο)serie (de) σειράς (της)Delftse του Ντελφτmethode (de) μέθοδο (την)zit in elkaar είναι γραμμένοgrammatica (de) γραμματικήcursief πλάγιαgedrukt γραμμέναbetekenis (de) σημασία (την)opzoeken να ψάξετεernaast δίπλαuitdrukkingen εκφράσεις (οι)vertaald μεταφρασμένεςuitgelegd με εξήγησηin totaal συνολικάbevat περιέχειindex (de) ευρετήριο (το)hierin σ’αυτόopgenomen περιλήφθηκανdaaraan από τους οποίουςvoor het eerst = de eerste keervoorkomen υπάρχουνwat voor τιgaan om φέρονταιgeregeerd κυβερνιέταιdroog στεγνήbasis (de) βάση (η)economie (de) οικονομίας (της)vele πολλάbesproken συζητιούνται

mogelijkheden ευκαιρίες (τις)discussie (de) συζήτηση (την)hoofdstuk (het) κεφάλαιο (το)grondig λεπτομερειακάvoorbereiden να προετοιμάσετεwijzen (op) επισημάνουμεintensieve εντατικάpuntjes ακρούλες (τις)tot in de puntjes = preciesrekent να υπολογίσετε minstens τουλάχιστονvoorbereiding (de) προετοιμασία (την) succes (het) επιτυχία (την)groet (de) χαιρετισμό (τον)secretariaat (het) γραμματεία (την)

Les 2wist ήξεραlag βρισκότανidee (het) ιδέα (την)ik had geen flauw idee = ik wist het helemaal nietde één ο έναςmeende θεώρησε iemand anders κάποιος άλλοςbodem (de) βύθος (το)zei είπεeen derde ένας τρίτοςklompen ξυλοπάπουτσα (τα)intussen εν τω μεταξύweet ik beter = weet ik meerwerkelijkheid (de) πραγματικότητα (την)Noordzee (de) Βόρεια Θάλασσα (η)evenals όπως καιonafhankelijke ανεξάρτητοstaat (de) κράτος (το)hoofdstad (de) πρωτεύουσα (η)daar van τοgewone κανονικάje kunt je gewone schoenen aan = je kunt je gewone schoenen dragennergens πουθενά

Page 3: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 3

kunnen ontdekken = gezienskates παγοπέδιλα (τα)maten νούμερα (τα)gingen πήγαμεzo’n τέτοιοsmal στενόtrap (de) σκάλα (η)recht ίσιαomhoog επάνωlogisch λογικόvolg παρακολουθώbuitenlander (de) ξένος (ο)delen μέρη (τα)gehoord άκουσαRussisch (het) ρωσικά (τα)Chinees (het) κινέζικα (τα)Arabisch (het) αραβικά (τα)Turks (het) τουρκικά (τα)huisgenoten συγκατοίκους (τους)m’n μουingeburgerd βολεύτηκεdoei γειαfietst ποδηλατείnaartoe παντούregenkleding (de) αδιάβροχη φόρμα (την)vergadering (de) συνέλευση (την)zeilen κάνω ιστιοπλοίαwou ήθελαmeer (het) λίμνη (την)geloof πιστεύωkon μπόρεσαdat doet er niet toe = dat is niet belangrijkzeiden είπανzwemmen να κολυμπήσεις

Les 3hoi γεια σουogenblikje στιγμή (την)roep να φωνάξωdagje (het) ημερήσια εκδρομή (την)Chinese Κινέζους (τους)gasten επισκέπτες (τους)regelen κανονίσουμεte voet με τα πόδια

prettiger πιο ευχάριστοwarmte (de) ζέστη (την)uitgangspunt (het) αφετηρία (η)ontstaan δημιουργία (η)rondom γύρω απόwerd έγινεhandel (de) εμπόριο (το)Amsterdammers = inwoners van Amsterdamlieten έβαλανstadhuis (het) δημαρχείο (το)bouwen να χτιστείgeworden έγινεdankzij χάρη σεLodewijk Λουδοβίκου (του)vochtig είχε υγρασίαsindsdien από τότεpaleis (het) παλάτι (το)tentoonstelling (de) έκθεση (η)afijn, we zien wel = nou ja, we beslissen latergrachten κανάλια (τα)opgezocht έψαξαstelsel (het) δίκτυο (το)ter wereld = op de wereldmaar liefst = wel = niet minder danbruggen γέφυρες (τις)gegraven σκάφτηκαν groei (de) αύξησης (της)ten behoeve van για vervoer (het) μεταφορά (την)destijds τότεkooplui εμπόρους (τους)goederen εμπορεύματα (τα)lagen βρίσκοντανzolder (de) πατάρι (το)hierna μετέπειταeiland (het) νησί (το)ernaartoe προς τα κειpont (de) πορθμείο (το)dichtbebouwde πυκνοδομημένηwijk (de) συνοικία (η)ontstaan δημιουργήθηκεgevaarlijk επικίνδυνο

Page 4: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 4

mij te gevaarlijk = ik vind dat te gevaarlijkcriminaliteit (de) εγκληματικότητα (την)coffeeshop (de) = café waar softdrugs verkocht wordensoftdrugs μαλακά ναρκωτικά (τα)verkocht πωλιούνταιoverdrijft υπερβάλλειςmeid κοπέλα (την)overkomen συνέβηκεnou goed dan = okévergat ξέχασαneem mee Πάρεplattegrond (de) χάρτη (τον)creditcard (de) πιστωτική κάρτα (την)hè? έτσι;

Les 4kom langs να περάσειςkwam έγινεhet kwam er niet van = het gebeurde nietafspraak (de) ραντεβού (το)huizen σπίτια (τα)keurig καθωσπρέπειrij (de) σειρά (την)dak (het) σκεπή (την)ervoor μπροστάschuurtje (het) αποθηκούλα (την)populair δημοφιλέςvan voren από μπροστάplanten λουλούδια (τα)gordijnen κουρτίνες (οι)verbergen κρύψουνniets te verbergen hebben = er is niets wat ze willen verbergen hond (de) σκυλί (το)springt πήδηξεtegemoet προς το μέρος μαςkop (de) κεφάλι (το)krijgt op z’n kop = ze spreken hem boos toekalm ήσυχαbieden aan προσφέρουμε

hangen κρεμάμεgang (de) διάδρομοparaplu’s ομπρέλες (τις)bak (de) κιβώτιο (το)gaan voor πηγαίνουν πρώτοιschaal (de) πιατέλα (την)piano (de) πιάνο (το)kast (de) ντουλάπα (την)schoonvader (de) πεθερός (ο)gastheer (de) οικοδεσπότης (ο)vloer (de) πάτωμα (το)tekeningen ζωγραφιές (τις)bankstel (het) καθιστικό (το)kat (de) γάτα (η)glazen γυάλινοalbum (het) άλμπουμ (το)Spitsbergen -geluidsinstallatie (de) στερεοφωνικό (το)platen εικόνες (τις)zonnebloemen ηλίανθους (τους)schilder (de) ζωγράφο (τον)slaapkamer (de) κρεβατοκάμαρα (την)badkamer (de) μπάνιο (το)was (de) πλύσιμο (το)pc’s υπολογιστές (οι)koekjes κουλουράκια (τα)zich voorstellen συστηθούνnetjes καθωσπρέπειschenken in γεμίζουνappelsap χυμό μήλου (το)vooruit dan maar = oké, ik vind het deze keer goedvuil βρώμικοςzessen τις έξι

Les 5manieren τρόπους (τους)een heleboel ένα σωρόje redden να τα βγάςεις πέραenigszins κάπωςbedoeling (de) έννοια (η)uit je hoofd απ’έξωoverbodig περιττόverschrikkelijk τρομεράzorgen να φροντίσεις

Page 5: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 5

onbekende άγνωστεςzorgvuldig προσεκτικάbeluisteren να ακούσειςtotdat μέχρι zin (de) φράση (την)verstaat να καταλάβειςuitspraak (de) προφορά (η)dient (voor) χρησιμεύειvervelend δυσάρεστοgroep (de) ομάδα (την)in vullen να συμπληρώσειςbedoeld (voor) αποσκοπεί uitsluitend αποκλειστικάgedurende κατά τη διάρκειαgeoefend έκανε εξάσκησηonder andere μεταξύ άλλωνleren εκμάθηση (την)gehad είχεςcontacten επαφών (των)hulpmiddel (het) βοήθημα (το)zich voordoet προκύπτειoverzicht (het) συνολική εικόνα (την)tien tegen één = het is bijna zekeroplossen να λύσειςpagina (de) σελίδα (την)blokjes τετραγωνάκια (τα)onderdeel (het) μέρος (το)voorin μπροστάnou en of = zeker!in je eentje μόνος σουregel (de) γραμμή (η)alinea (de) παραγράφου (της)bedenk να σκεφτείςspreek uit να προφέρειςhardop δυνατάbladzijde (de) σελίδα (την)ga je gang = je kunt beginnen

Les 6platteland (het) εξοχή (την)eenzaam απομονωμέναboerderij (de) φάρμα (την)nog geen ούτεinwoners κατοίκους (τους)

zochten ψάξαμεvrijheid (de) ελευθερία (την)stilte (de) ησυχία (την)reageert αντέδρασεtrieste θλιβερήwijk (de) συνοικία (την)somber σκοτεινόwinkelcentrum (het) εμπορικό κέντρο (το)beviel μας άρεσεgeleidelijk σιγά σιγάverlangen (het) επιθυμία (η)kregen κάναμεstap (de) βήμα (το)de stap gezet = de beslissing genomenseconde (de) δευτερόλεπτο (το)spijt (de) τύψεις (τις)leiden οδηγούνtrots υπερήφανοςverbouwing (de) ανακαίνιση (την)linkerhanden αριστερά χέρια (τα)al doende leert men = je leert iets door het te doenhandig επιδέξιαsla (de) μαρούλι (το)knikt γνέφει bloeien να ανθίζουνhobby (de) χόμπι (το)wijst … aan δείχνειbakkerij (de) αρτοποιείο (το)smid (de) σιδεράς (ο)paard (het) άλογο (το)wagen (de) άμαξα (η)verdwenen εξαφανίστηκανopheffing (de) διάλυση (την)bedreigd (met) απηλείθηκε (με)geprotesteerd διαμαρτυρήθηκεoorspronkelijke γηγενείςbewoners κάτοικοι (οι)gemeenschap (de) κοινότητα (η)gebeurtenissen περιστατικάtref συναντάςbegrafenis (de) κηδεία (την)actie (de) δραστηριότητα (την)verenigingen σύλλογοι (οι)toneel (het) θέατρο (το)

Page 6: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 6

jongeren νεολαία (η)landbouw (de) γεωργία (η)biedt προσφέρειbedrijfsleven = commerciële bedrijvenniettemin ωστόσοoverwegen σκέφτονταιgezinnen οικογένειες (οι)zich vestigen εγκατασταθούνaantrekkelijk ελκυστικόis het gedaan met onze rust = is onze rust verdwenen

Les 7koninklijk βασιλικόwel = misschien niet?democratie (de) δημοκρατία (η)staatshoofd (het) αρχηγός του κράτους (ο)werkelijke πραγματικήverkiezingen εκλογών (των)grondwet (de) σύνταγμα (το)rechten δικαιώματα (τα)vastliggen έχουν καθοριστείformele επίσημοςtitel (de) τίτλος (ο)maakt deel uit (van) αποτελεί μέρος (της)overleg (het) διάλογο (το)minister-president (de) πρωθυπουργό (τον)besluit (het) απόφαση (την)handtekening (de) υπογραφή (την)directe άμεσηin het openbaar δημοσίωςkwesties ζητήματα (τα)da’s = dat isnee, en da’s maar goed ook = gelukkig nietverantwoordelijk υπεύθυνος handelen δράσηςgering λιγοστήechtgenoot (de) σύζυγο (τον)echtgenote (de) σύζυγο (την)zussen αδελφές (τις) zodra μόλιςdaden δράσεις (οι)crisis (de) κρίση (η)

vervullen ασκούνnimmer ποτέtoestemming (de) έγκριση (την)niet van deze tijd = dat doen we tegenwoordig niet meer zokandidaten υποψήφιοι (οι)nauwkeurig με ακρίβειαonderzocht διερευνώνταιhet valt niet mee = het is niet makkelijkpartner (de) σύντροφο (τον) beseffen συνειδητοποιούνταιprivéleven (het) προσωπική ζωή (την)zin (de) νόημα (το)bestaan (het) ύπαρξη (την)leden μέλη (τα)accepteert δέχεταιjaarlijks ετησίωςmiljoenen εκατομμύρια (τα)paleizen παλάτια (τα)volk (het) λαός (ο)koningshuis (het) βασιλικό οίκο (το)trouw πιστόςdun λεπτόςdoor dik en dun = onder alle omstandighedenband (de) σχέσης (της)verleden (het) παρελθόν (το)geliefd αγαπημέναrampen καταστροφές (τις)troosten να παρηγορήσουνplechtigheden τελετές (τις)sprookje (het) παραμύθι (το)

Les 8beste αγαπητήbedankt ευχαριστώmailtje (het) ηλεκτρονικό μήνυμα (το)afgelopen περασμένοaardig αρκετάgewend συνηθίσειzaten πηγαίνουνprivéschool (de) ιδιωτικό σχολείο (το)heb je = zijn erjarig έχει τα γενέθλια

Page 7: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 7

kwam tegen συνάντησαadvies (het) συμβουλές (τις)buurvrouw (de) γειτόνισσα (η)raadde aan συμβούλεψεkatholieke καθολικόweliswaar μενlegde uit εξήγησεopenbare scholen = scholen die niet gebaseerd zijn op een godsdienst of filosofie daarnaast παράλληλαjoodse εβραïκάislamitische ισλαμικάgebaseerd (op) βασίζονται (σε)filosofie (de) φιλοσοφία (την)maatschappelijke κοινωνικήgroepering (de) ομάδα (η)oprichten να ιδρύσειbehoort (tot) ανήκει (σε)type (het) τύπο (τον)kwaliteit (de) ποιότητας (της)leerstof (de) διδακτέα ύλη (η)leraren δάσκαλοι (οι)voldoen (aan) πλήρουνscheiding (de) διάκριση (η)gaf προκαλείvoordelen ωφέλειες (τις)juf (de) δασκάλα (η)meester (de) δάσκαλος (ο)leerlingen μαθητές (οι)hetzelfde την ίδιαgeloof (het) πίστη (την)bevordert συμβάλλειintegratie (de) ενσωμάτωση (την)buurman (de) γείτονα (τον) bijzonder onderwijs = scholen gebaseerd op een religie of filosofievoortgezet δευτεροβάθμιαbeide και οι δυοberoep (het) επάγγελμα (το) universiteiten πανεπιστήμια (τα)bestaat υπάρχειonderscheid (het) διαφορά (η)waarschuwde προειδοποίησε

zogenaamde λεγόμενα zwarte μαύραachtergrond (de) υπόβαθρο (το)beïnvloedt επηρεάζειniveau (het) επίπεδο (το)begeleiding (de) καθοδήγηση (την)adviseerde συμβούλεψεkant (de) πλευρά (την)pure καθαρές discriminatie (de) διακρίσεις (οι)

Les 9bekeken κοίταξαerboven επάνωjuiste ακριβόςterm (de) όρος 9ο)oudste το παλιότεροomvatte περιέλαβεLimburger = inwoner van de provincie LimburgGroninger = inwoner van de provincie Groningenstromen ρέουνMaas (de) ο ΜάαςWaal (de) ο ΒάαλRijn (de) ο ΡήνοςZwitserland Ελβετία (την)Frankrijk Γαλλία (την)loop (de) πορεία (η)namen ονομασίες (τις)vandaar dat = daardoor, om die redenzuidwesten (het) νοτιαδυτικάSchelde (de) ο Σχέλντεverbindt ενώνειAntwerpen Ανβέρσα (την)delen χωρίζουν in tweeën στα δυοhelften μερών (των)verschillend διαφορετικοί (οι)open ανοιχτοίhartelijk εγκάρδιοιgenieten (van) απολαμβάνουνleven (het) ζωή (την)biertje (het) μπυρίτσα (την)carnaval (het) αποκριών (των)

Page 8: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 8

serieus σοβαροίnuchter ψύχαιρμοιgek τρελά zou kunnen = misschien, mogelijkmotto (het) μότο (το)calvinisten καλβινιστές (οι)vooroordelen προκαταλήψεις (οι)nog wat ακόμα μερικέςarrogant υπεροπτικόςFriezen = inwoners van de provincie Frieslandkoppig πεισματάρηδες Zeeuwen = inwoners van de provincie Zeelandzuinig οικονομικοίje voorstellen να φανταστείςzandvlakte (de) πεδιάδα άμμου (η)één grote zandvlakte = overal zandstroom (de) ρεύμα (το)op zoek (naar) ψάχνοντας (για)forens (de) -elders αλλού

Les 10roos (de) τριαντάφυλλο (το)collega (de) συνάδελφος (ο)eergisteren προχθέςgeboorte (de) γέννηση (η)bus (de) γραμματοκιβώτιο (το)bezoekers επισκέπτες (τους)thuiszorg (de) βοήθεια στο σπίτι (την)overdag την ημέραverzorgen φροντίδα (την)baby (de) βρέφου (του) bezoek (het) επίσκεψη (την)eerlijk gezegd να πω την αλήθειαzie op (tegen) φοβάμαιlijken (op) μοιάζουνbeschuit (de) φρυγανιά (η)muisjes ποντικάκια (τα)beschuit met muisjes = bij een geboorte eet men beschuit met een soort suiker

niet te eten = niet lekker geen punt = geen probleempunt (het) ζήτημα (το)hoe … hoe τόσο ... όσοhevig σφοδράgetwijfeld (over) αμφισβήτησαν (για)oma (de) γιαγιά (την)genoemd (naar) έδωσαν το όνομα (της)dagelijks leven (het) καθημερινή ζωή (την)roepnaam (de) είδος ονόματος (το)langzamerhand σιγά σιγάouderwets παλιομοδίτικαbegrepen κατάλαβαvoornamen ονόματα (τα)jongetjes αγοράκια (τα)dat hebben we te danken aan = dat is dankzijeen tijdje για λίγο καιρόrijk (het) κράτους (του)van alles διάφοραopgeven να δηλώσειmocht επιτράπηκεkoos επέλεξεςbakker (de) αρτοποιός (ο)komen (aan) απόκτησανdubbele διπλόvoorname αρχοντικέςgetrouwde παντρεμένεςaangenomen δέχτηκανdaarachter πίσω από αυτόstreepje (het) γραμμούλα (την)ertussen ανάμεσαnaakt γυμνόςgaf op δήλωσεgrappige αστείοambtenaren δημοσίους υπαλλήλους

(τους)vatte op πήρεgenoteerd σημειώθηκεuiteindelijk τελικά

Les 11woonruimte (de) κατοικία (η)gezocht ψάχνεταιafgestudeerde απόφοιτη

Page 9: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 9

verpleegkundige (de) νοσηλεύτρια (η)per direct αμέσωςcontainers κοντέινερ (τα)niet zozeer δεν .... ακριβώςheerst επικρατείnood (de) έλλειψη (η)studenten φοιτητές (οι)gehuisvest στεγάστηκανachterlaten αφήνουν zomaar έτσιzich inschrijven να γραφτούνcorporatie (de) αναγνωρισμένη εταιρεία

(την)organisatie (de) οργανισμός (ο)verhuurt νοικιάζειop een gegeven moment = op een zeker moment, op een daganderen άλλους aangeboden προσφέρονταιbovenaan επάνω στη λίσταpositief θετικάweigeren να αρνηθείςaanbod (het) προσφορά (την)proces (het) διαδικασία (η)vergunning (de) άδεια (την)gebonden δεμένοςverhuizen να μετακομίσειςsalaris (het) μισθός (ο)bezetten να κατέχειςstreeft (naar) επιδιώκονταιbeschikbaar διαθέσιμαparticuliere ιδιωτικοίeigenaren ιδιοκτήτες (οι)gelden (voor) ισχύουν (για)regels κανόνες (τους)jawel ναι βέβαιαzich houden (aan) διατηρούνmakelaar (de) μεσίτη (την) slaag θα πετύχειςgedeeltelijk εν μέρειverhuren να νοικιάσουνtoegestaan επιτρέπεταιonderhuur (de) υπενοικίαση (η)bureaus γραφεία (τα)via μέσω γνωστού

via via = via familie of vrienden of andere mensen die je kentkennissen γνωστούς (τους) aanhouder (de) επιμένων (ο)wint νικάειde aanhouder wint = wie volhoudt, bereikt zijn doel

Les 12God ο Θεόςschiep έπλασεterecht δίκαιαvliegt πετάειstukken κομμάτια (τα)lijnen γραμμές (τις)eromheen γύρω γύρωpolders πόλντερ (τα)kanalen κανάλια (τα)waterstand (de) σταθμή του νερού (την)grond (de) γή (η)nat υγρήte nat om op te wonen = zo nat dat je er niet op kunt wonen in de loop με το πέρασμαmet behulp (van) με τη βοήθεια molens μύλων (των)bevond zich βρισκόσαστανzeespiegel (de) σταθμή της θάλασσας

(την)zich gerealiseerd συνειδητοποιήσατεstond βρισκόσαστανeens κάποτεdrooggemaakt αποξηράνθηκεmachines μηχανές (τις)ditmaal αυτή τη φοράhiermee με το οποίο (φράγμα)afgesloten αποκλείστηκεontstond δημιουργήθηκεovergebleven έμενεvormen αποτελούνmensenwerk έργο ανθρώπων (το)gelegen τοποθετημέναziet eruit δείχνει

Page 10: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 10

landschap (het) τοπίο (το)heuvels βουναλάκια (τα)heuse πραγματικόberg (de) βουνό (το)volkomen εντελώςnatuurlijke φυσικόpuur καθαράpuur natuur = niet door de mens gemaaktbossen δάση (τα)vanzelf από μόνα τουςhout (het) ξύλου (του) winst (de) κέρδος (το)behalen να βγάζειkust (de) ακτή (την)stranden παραλίες (τις)duinen αμμόλοφους (τους)spel (het) παιχνίδι (το)trekken aan προσελκύουνwandelaars περιπατητές (τους)wandelen περπατούνer af εξαφανίζεταιerbij έμφανίζεταιconclusie (de) συμπέρασμα (το)gaan hun eigen gang = doen wat ze zelf willen

Les 13waar ben ik mee bezig? = wat ben ik aan het doen? = waarom doe ik al die moeite?aan het voorbereiden ben = bezig ben met de voorbereidingheb je er niets aan = kun je het niet gebruikenverderop πιο πέραBelgen Βέλγοι (οι)noordwesten (het) βορειοδυτικάdialect (het) διάλεκτο (τον)Antillen Αντίλλες (οι)behoren ανήκουνKoninkrijk (het) Βασίλειο (το)Suriname Σουρινάμ (το)allang εδώ και καιρό

kolonie (de) αποικία (η)Indonesië Ινδονησία (η)Wereldoorlog (de) Παγκόσμιο Πόλεμο (τον) vervangen αντικαταστάθηκανZuid-Afrika Νότια Αφρική (την)variant (de) παραλλαγή (η)Afrikaans (het) αφρικάνικα (τα)voortgekomen προέκυψανgemeen κοινά χαρακτηριστικά

(τα)jammer κρίμαingewikkeld περίπλοκοnoodzaak (de) αναγκαιότητα (την)ingezien είδαweet-ie = weet hijlastig δύσκολοontkennen να αρνηθώweet je wat? = ik heb een ideedocenten καθηγητές (τους)directeur (de) διευθυντή (τον) personeel (het) προσωπικό (το)klopt είναι σωστόaanspreken (met) να απευθυνθείς (με)hangt af (van) εξαρτάται (από)gedrag (het) συμπεριφορά (την)formeel επίσημηdruk uit εκφράζειςrespect (het) σεβασμό (τον)kerk (de) εκκλησία (την)bidden προσευχή (την)aangesproken (met) απυευθύνεται (με)toon δείχνειςbegrijp καταλαβαίνειςverkoopster (de) πωλήτρια (την)verklaar εξηγείςteken (het) ένδειξη (η)niet één twee drie = niet directbeantwoorden να απαντήσωscheppen να δημιουργηθείneem aan υποθέτωer vandoor να φύγωnodig οπωσδήποτε

Les 14

Page 11: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 11

jeugdige νεανικοί fietsers ποδηλάτες (οι)pratend μιλώνταςverschijnsel (het) φαινόμενο (το)linksaf αριστεράrechtdoor ίσιαautomobilisten οδηγοί αυτοκινήτων opgelet προσεχήmassa (de) πλήθος (το)scholengemeenschap = grote school met drie schooltypen onder één dakzitten πηγαίνουνscholieren μαθητές (τους)kiest επιλέγειz’n τουhierover σχετικά με αυτόom de tien jaar = één keer in de tien jaarinzicht (het) αντίληψη (την)tot voor kort μέχρι λίγο πιο πρινvakken μαθήματα (τα)blijkt αποδεικνύεταιdat blijkt niet te werken = het is duidelijk dat dat niet luktlesprogramma = het curriculum, de vakken die gegeven worden op een school of andere onderwijsinstellinglopen uiteen διαφέρουνin theorie θεωρητικάkanten κατευθύνσεις (τις)keus (de) επιλογή (την)blijf je bij je eerste keus = verander je je eerste keus niet meervoorbereidend προκαταρτικήopleiding (de) εκπαίδευση (την)waar αλήθειαwas dat maar waar = ik wou dat het waar waskwart (het) τέταρτοdiploma (het) πτυχίο (το)

praktijkgericht επικεντρώνεται στην πράξη

sluit aan (bij) ανταποκρίνεταιaanleg (de) ταλέντο (το)interesse (de) ενδιαφέρον (το)makkelijker gezegd dan gedaan = het is moeilijker dan je denkthet liefst προτιμότεραexamen (het) εξετάσεων (των)toelating (de) εισδοχής (της)laten toe δέχονταιgedachte (de) σκέψη (η)verbazing (de) κατάπληξη (την)tot mijn verbazing = ik was verbaasdeisen όρους εισδοχής (τους) volstrekt τελείωςnegens en tienen = zeer goede resultatenmagere zesjes = niet zulke goede resultatenmagere πενιχράbehaald απέκτησεςalweer πάλιvanuit απόideaal (het) ιδανικό (το)klachten (over) παράπονα (για)huilen να κλάψουνom te huilen = erg slechtonlangs πρόσφαταselectie (de) επιλογή (την)toe passen να εφαρμόσουνvoorzichtig προσοχήkijk uit πρόσεξεhaast (de) βιασύνη (την)

Les 15professionele επαγγελματικοίvoetbalclubs ποδοσφαιρικοί σύλλογοι

(οι)lelijk άσχημαlelijk in de problemen = in grote problemen schulden χρέη (τα)topsalarissen ανώτατους μισθούς

(τους)

Page 12: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 12

spelers παίκτες (τους)trainers προπονητές (τους)luxe (de) πολυτέλεια (η)stadions γήπεδα (τα)prestaties επιδόδεις (οι)onder de maat = niet goed genoegberoep (het) επίκλιση (την)doen een beroep επικαλούνταιred σώσεingaan (op) ανταποκριθεί (σε)supporters οπαδοί (οι)beleven ευχαριστιούνταιplezier (het) ευχαριστιούνταιals het ware κυριολεκτικάontmoeting (de) συνάντησης (της)elftal (het) ενδεκάδα (η)kampioen (de) πρωταθλητής (ο)reclame διαφήμιση (η)concert (het) συναυλία (την)opera (de) όπερα (την)subsidie (de) επιδότηση (την)verkeren βρίσκονταιniet zelden όχι σπάνιαovereind όρθιεςsteun (de) υποστήριξη (την)voetballers ποδοσφαιριστές (τους)rolmodel (het) πρότυπα (τα)inspirerend εμπνευστικόteam (het) ομάδα (την)krachtige δυναμικόstimulans (de) έναυσμα (το)verdienen terug αποζημιωθούνinvesteringen επενδύσεις (τις)dubbel en dwars = helemaalkunst (de) τέχνη (η)knappe έξυπνηbal (de) μπάλα (την)snelheid (de) ταχύτητα (η)doelpunt (het) γκολ (το)haat μισώtoeschouwers θεατών (των) wedstrijden αγώνων (των)schokkend τρομακτικέςzich schamen να ντρέπονται

waag me διακινδυνεύω να μπωvechten τσακωθούνof … of niet να ... ή όχιoverwinning (de) νίκη (την)vuist (de) γκροθιά (την)op de vuist gaan = gaan vechtenspoor (het) ίχνος (το)vernieling (de) καταστροφής (της)bezorgt προκαλείletterlijk κυριολεκτικάhanden vol werk = veel werkopenbaar vervoer (het) μέσα συγκοινωνίας (τα)vermogen (het) περιουσία (την)diezelfde αυτόν τον ίδιοsymbolisch συμβολικόtalenten ταλέντα (τα)ontwikkelingslanden αναπτυσσόμενες χώρες

(τις)trainen εκπαιδεύουνverkopen πωλούνslaven σκλάβοι (οι)beloond να αμειφθείgemener πιο κακόβουλοwonder (het) θαύμα (το)geen wonder = het is logisch

Les 16dames κυρίες heren κύριοιopzij άκρηmuseum (het) μουσείο (το)duwen σπρώχνετεalstublieft σας παρακαλώmet z’n allen = allemaalnauwe στενήgaten τρύπες (τις)Willem ΒίλεμOranje Όρανζgeschoten πυροβολήθηκεvaderland (het) πατρίδα (η)des vaderlands = van het vaderlandvermoord δολοφονήθηκε

Page 13: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 13

omstreeks γύρω σταverzameling (de) συστάδα (η)één voor één έναν ένανin handen στα χέριαregeren να κυβερνηθείlaat over (aan) αφήνει (σε)plaatselijke τοπικήin zijn plaats στη θέση τουverschijnt εμφανίζεταιerft κληρονομείneef (de) ξαδέλφου (του)prins (de) πρίγκιπας (ο)Brussel Βρυξέλλες (τις)opgevoed ανατράφηκεSpaanse Ισπανό (τον)vertegenwoordigen να αντιπροσωπεύειof beter gezegd = je kunt beter zeggenverzet (het) αντίσταση (την)gezag (het) εξουσία (την)legt op επιβάλλειgodsdienst (de) θρησκείαprotestantisme (het) προτεσταντισμός (ο)juist μάλισταprotestant προτεστάντης (ο)leiding (de) ηγεσία (την)opstand (de) επανάσταση (την)de 80-jarige oorlog = de oorlog die 80 jaar duurde (1568-1648)periode (de) περίοδος (η)benauwd φοβισμένοςsluiten zich aan συνδέονταιrepubliek (de) δημοκρατία (την)der τωνdoodt σκοτώνειbeloning (de) αμοιβή (την)geschiedt γίνεταιonafhankelijkheid (de) ανεξαρτησία (η)reeds ήδηfeit (het) γεγονός (το)Europese ευρωπαïκέςerkend αναγνωρίζεταιbehouden διατηρούνOranjes η οικογένεια Όρανζbevinden ons βρισκόμαστε

Les 17dammen υδατοφράκτες (οι)beschermen προστατεύουν binnenland (het) ηπειρωτική χώρα (την)hoe gaat dat in z’n werk = hoe doen ze datbinnen μέσαsloten κανάλια (τα)leverde έδινεenergie (de) ενέργεια (την)machinaal μηχανικάgemalen υδραντλίες (οι)pompen αντλούνhonderden εκατοντάδεςdoel (het) σκοπό (τον) ongetwijfeld αναμφισβήτηταdwars κάθεταzeearmen ορμίσκους των ακτών

(τους)stormramp (de) καταστροφική πλημμύρα

(την)verhaal (het) ιστορία (την)braken door έσπασανklommen ανέβηκανdaken στέγες (τις)wachtten (op) περίμενανredding (de) διάσωση (την)ongelukkigen άτυχοι (οι)dreven επέπλεανurenlang ώρες (τις)vielen έπεσανonbekende άγνωστοςhoeveelheid (de) αριθμός (ο)dieren ζώων (των) verdronk πνίγηκεkapot χάλασανstortten in γκρεμίστηκανlandbouwgrond (de) καλλιεργήσιμη γη (η)onbruikbaar άχρηστηoverkomen να συμβείvond έβρισκανverhogen να ψηλώσουνzwakke αδύναταplekken σημεία (τα)versterken να ενισχύσουνafsluiten να αποκλείσουν

Page 14: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 14

duurder πιο ακριβόtechnisch τεχνικάzouden θαraken ήτανveiliger πιο ασφαλέςkustlijn (de) ακτογραμμή (η)tevens επίσηςverbindingen συνδέσεις (τις)recreatie (de) αναψυχή (την)volledige πλήρηςop den duur με τον καιρόschadelijk επιζήμιοςmilieu (het) περιβάλλον (το)delta (de) δέλτα (του)Deltawerken = het werk aan dijken en dammen in Zuidwest-Nederland voltooid ολοκληρωμέναvijand (de) εχθρός (ο)verslagen κατανικημένος

Les 18pijnlijke επώδυνηontstoken φλεγμονόςkeel (de) λαιμό (τον)maag (de) στομάχι (το)recept (het) συνταγή (η)pil (de) αντισυλληπτικό χάπι (το)de pil = een pil om niet in verwachting te rakengriepprik (de) εμβόλιο γρίπης (το)fysiotherapeut (de) φυσιοθεραπευτή (τον) huid (de) δέρμα (το)hart (het) καρδιά (η)verwijzing (de) παραπομπή (την)beoordelen να κρίνειhaakjes παρένθεση (την)tussen twee haakjes = overigenstanden (de tand): als je last hebt van je tanden, ga je naar de tandartsdeeltijd (de) μερική απασχόληση (την)praktijk (de) γιατρείου (του)zorg (de) φροντίδας (της)los ξεχωριστά

los daarvan ανεξάρτητα από αυτόvergrijst γερνάειhoe ... des te όσο ... τόσοvaker πιο συχνάveronderstel σκέψουopbelt τηλεφωνήσειςpost (de) υπηρεσία (την)teruggebeld τηλεφωνήσουν πίσωnoodgevallen έκτακτα περιστατικά (τα)spoedeisende επείγουσαhulp (de) βοήθεια (την)datzelfde αυτό το ίδιοeventueel ενδεχομένωςambulance (de) ασθενοφόρο (το)zware βαριάschrijven voor συνταγογράφουνafwachten περιμένετεweekje (het) εβδομαδούλα (την)komt terug να ξαναπεράσετεverkouden κρυομένοςantibiotica αντιβίωση (την)aandringen επιμένειςde meeste οι περισσότερες gaan over περνούν

Les 19beter laat dan nooit = laat is beter dan helemaal niet in verwachting έγγυοςsta tegenover έχω άλλη γνώμη έναντιvan alles en nog wat = een heleboelzo έτσιverklaring (de) βεβαίωση (την)tekenen να υπογράψειerkent αναγνωρίζειautomatisch αυτομάτωςwennen να συνηθίσειςwees είσαιhou κρατώverwarrend μπερδευτικόverandering (de) αλλαγή (η)opeens ξαφνικάvoor zover όσο

Page 15: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 15

als ik jou was = in jouw plaats = mijn voorkeur zou zijndie van Bram = de naam van Bramde jouwe το δικό σουaankondigingen ανακοινώσεις (τις)verstuurd έστειλεςde deur uit έφυγανbruiloft (de) γάμος (ο)met alles erop en eraan = met alles wat erbij hoortBram z’n idee = het idee van Bramgezelschap (het) παρέα (την)bruid (de) νύφη (την)weggeeft συνοδεύειreceptie (de) δεξίωση (η)diner (het) δείπνο (το)tot slot στο τέλοςvrolijk χαρούμενοverrassen κάνουν έκπληξηzelfgemaakte προσωπικά γραμμέναliedjes τραγουδάκια (τα)gedichten ποιήματα (τα)dansen να χορέψειbestemming (de) προορισμό (τον)afscheid (het) αποχαιρετισμός (ο)vrijgezel (de) ανύπαντροςgewoonte (de) συνήθεια (η)Brams του Bramwolken σύννεφα (τα)in de wolken = erg blijinformeerde πληροφοριότανsprong πήδηξεgat (het) τρύπα (την)sprong een gat in de lucht = was heel erg blijgedacht (aan) σκεφτείpast (op) προσέχειveroverd κατακτήσατεcrèche (de) παιδικό σταθμό (τον)draaien om εναλάσσετεrollen ρόλους (τους)modern μοντέρναglimlachen να γαμογελάσω

een handje helpen να βοηθήσειςverzorging (de) φροντίδα (την)kleinkind (het) εγγόνου (του)daar … in σε τέτοια

Les 20goedemiddag καλημέρα/καλησπέραtocht (de) εκδρομή (την)uitleg (de) εξήγηση (την)in tegenstelling tot (i.t.t.) = heel anders daneigendom (het) ιδιοκτησία (η)graaf (de) κόμου (του)richting (de) κατεύθυνση (την)laan (de) αλέα (την)breed φαρδιάdeftige αριστοκρατικάtypisch αντιπροσωπευτικάHaags από τη Χάγηrecht vooruit ίσια μπροστάresidentie (de) επίσημη κατοικία (η)ambassades πρεσβείες (οι)bakstenen από τούβλαvensters παράθυρα (τα)eigenaar (de) ιδιοκτήτης (ο)waar ik het net over had = waar ik net over sprakkasteel (het) κάστρο (το)thans τώραhebben zitting συνεδριάζειplein (het) πλατεία (την)demonstraties διαδηλώσεων (των)vakbond (de) σωματείο (το)staking (de) απεργία (την)torentje (het) πυργάκι (το)opgevallen παρατηρήσατεwerkkamer (de) γραφείο (το)Hagenaars = inwoners van Den Haagontwerp (het) σχέδιο (το)waarderen να εκτιμήσουνsociale κοινωνικέςfraaie ωραίοvrede (de) ειρήνη (η)zalen αίθουσες (τις)Internationaal Διεθνές

Page 16: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 16

Gerechtshof (het) Δικαστήριο (το)conflict (het) διαμάχηdoen uitspraak (over) αποφασίζουν (για)rechters δικαστές (οι)rechtbank (de) δικαστηρίου (του)juridische νομικήkomen aan φτάνουμεbadplaats (de) παραθαλάσσιο μέρος

(το)schijnt λάμπειwild άγριαfrisse φρέσκοςneus (de) μύτη (η)een frisse neus halen = lekker buiten lopenpier (de) μόλο (τον)visje (het) ψαράκι (το)boulevard (de) λεωφόρο (την)mededeling (de) ανακοίνωση (η)verwacht περιμένωkeren terug θα επιστρέψουμεvissers ψαράδες (οι)vertrekpunt (het) αφετηρία (την)tot zo τα λέμε σε λίγο

Les 21het ging voor de wind = het ging goedgouden χρυσόςmoeras (het) βάλτος (ο)rijkste πιο πλούσιεςNederlands bekendste voetballer = de meest bekende voetballer van Nederlandnadeel (het) μειονέκτημα (το)boten καράβια (τα)dat lag voor de hand = dat was logischaangezien αφούideale ιδεώδειςtransport (het) μεταφοράς (της)technieken τεχνικές (τις)vervaardigden έφτιαξανkijkers κιάλιες (τις)instrumenten όργανα (τα)

vaardigheden δεξιότητες (οι)verspreidden zich διαδόθηκανkonden μπόρεσανbleven έμεινανkochten αγόρασανgraan (het) σιτάρι (το)Polen Πολωνία (την)Scandinavië Σκανδιναβία (την)verkochten πώλησανzout (het) αλάτι (το)wijn (de) κρασί (το)wereldzeeën θάλασσες του κόσμου

(τις)Azië Ασία (την)begon άρχισεpeper (de) πιπέρι (το)kruiden μπαχαρικά (τα)kwamen (bij) προστέθηκανkatoen (het) βαμβάκι (το)zijde (de) μετάξι (το)goud (het) χρυσό (το)cacao (de) κακάο (το)routes δρόμους (τους)vers φρέσκιαvoedsel (het) τροφή (την)in slaan προμηθευθούνbewaren διατηρηθούνvraag (de) ζήτηση (η)vestigingen υποκαταστήματα (τα)India Ινδία (την)legden έθεσανkoloniale αποικιακό musea μουσεία (τα)schilderijen πίνακες (οι)immigratie (de) μετανάστευση (η)bijdrage (de) συμβολή (την)ontwikkeling (de) ανάπτυξη (την)vluchtelingen πρόσφυγες (οι)immigranten μετανάστες (οι)joden Εβραίοι (οι)Portugal Πορτογαλία (την)komst (de) ερχομός (ο)stimuleerde παρότρυνεgeestelijk πνευματική

Page 17: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 17

Les 22op gelijke voet met = even belangrijk alsVS (de) = de Verenigde Staten van Amerikawezenlijk ουσιαστικάUnie (de) Ένωσης (της)Britse βρετανικέςkoloniën αποικίες (οι)verklaarden κηρύχθηκανbetrekkelijk σχετικάeenheid (de) ενότητα (την)hoop (de) ελπίδα (την)oorlogen πολέμους (τους) voorkomen = zorgen dat het niet gebeurtgrenzen σύνορα (τα)subsidies = hulp van de overheid in de vorm van geldboeren αγρότες (τους)zekerheid (de) σιγουριά (την)omtrent σχετικά μεinvoerrechten εισαγωγικοί δασμοί (οι)lidstaten κράτη μέλη (τα)concurrentie (de) ανταγωνισμού (του)buitengewoon εξαιρετικάexporteren εξάγουνtegenstanders αντίπαλοι (οι)veroordelen κατακρίνουνkritisch με κριτικήfort (het) φρούριο (το)in strijd (met) σε αντίθεση (με)overeenkomsten συμβάσεις (τις)uit sluiten (van) αποκλείσουν (από)breek af να γκρεμιστούνtarief (het) ταρίφα (η)nemen over θα αναλάβουνzover μέχρι τότεals het zover is = als dat echt gebeurtverdedigen υπερασπίζωzich bezighouden (met) να ασχοληθεί (με)industrieën βιομηχανίες (τις)technologische τεχνολοχικέςvereisen απαιτούν

wat betreft όσον αφοράnaderen πλησιάζονταιtal van πάρα πολλοίwetten νόμοι (οι)afkomstig (uit) προέρχονται (από)voorts επιπλέονmunt (de) νόμισμα (το)concurreert ανταγωνίζεταιdollar (de) δολλάριο (το)heden σήμεραtot op heden = tot nu toevaren πλέουνkoers (de) πορεία (την)president (de) πρωθυπουργός (ο)gezamenlijk κοινή militair στρατιωτικήoptreden (het) επέμβαση (την)laat staan = en helemaal nietleger (het) στρατού (του) waardoor λόγω του οποίουsemi- ημι-handhaven διατηρήσειvoortaan στο εξήςhanteren χειριστείscheelt διαφέρειvanzelfsprekend αυταπόδεικταenorm πάρα πολύtegen de 3600 = bijna 3600

Les 23wie weet = misschienin dit verband = bij dit onderwerpdoor middel van = metvan ondertitels voorzien = zorgen dat er ondertitels komenzonder ook maar één = helemaal zondervaste uitdrukkingen = vaste combinaties mocht een woord je niet bekend voorkomen = als een woord je niet bekend lijkt

Page 18: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 18

wat je te doen staat = wat je moet doenneem me niet kwalijk = excuseskwalijk = slecht, boosje hebt nog enige weken te gaan = de cursus duurt nog een paar wekenhoog tijd = je moet er direct mee beginnenin grote lijnen = de belangrijkste zakensta je niet met je mond vol tanden = weet je wat je moet zeggenzijn we bij jou aan het juiste adres = kan jij ons alles vertellenje weet er alles van af = je weet alles eroverzo goed als = bijnastil vallen = stoppendaar heb je geen zin in = dat wil je nietje hebt er schoon genoeg van = je wilt dat helemaal niet meer

Les 24geeft uit ξοδεύειbruto nationaal product = alles wat een land aan goederen en diensten produceertontwikkelingshulp (de) αναπτυξιακή βοήθεια

(την)samenwerking (de) συνεργασία (η)borst (de) στήθος (το)zij slaan zich op de borst = zij zijn trotspercentage (het) ποσοστό (το)stellen υποστηρίζουνvernietigend συντριπτικήoordeel (het) άποψη (η)zo ja εάν ναιtegenstanders αντίπαλοι (οι)geholpen βοήθησεomstandigheden συνθήκες (οι)

verbeterd διορθώθηκανbovenlaag (de) ανώτατο στρώμα (το)vult γεμίζειlot (het) μοίρα (η)armen φτωχών (τωνwesterse δυτικώνleefstijl (de) τρόπο ζωής (τον)overnemen να υιοθετήσουνhebben er eeuwen over gedaan = het duurde honderden jaren voordat projecten προγράμματα (τα)opgezet αναπτυγμέναinitiatieven πρωτοβουλίες (οι)voorwaarden όρους (τους)verleend χορηγείταιeisen απαιτούνuitgaven δαπάνεις (τις)ijzeren σιδερένιαgreep (de) πυγμήin een ijzeren greep = helemaal in hun machtlijden έχουν απώλειες verlies (het) έχουν απώλειεςvoorstanders υποστηρικτές (οι)erfenis (de) κληρονομιά (η)derhalve ως εκ τούτουmorele ηθικήverplichting (de) υποχρέωση (την)wel degelijk = zeker wélgericht επικεντρώνονταιspecifieke ιδιάζουσεςbehoeften ανάγκες (τις)middenklasse (de) μεσαία τάξη (η)opkomen να δημιουργηθείrelaties σχέσεις (οι)evenwicht (het) ισορροπία (την)brengen φέρειgaat gepaard (met) συνεπάγεται overdracht (de) μεταβίβαση (την)het Westen kan het niet maken = het is niet verantwoord als het Westen dat doetstoppen να σταματήσειgeweten (het) συνείδηση (την)

Page 19: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 19

trek (de) μετανάστευση (την)hoeven χρειάζονταιgeluk (het) ευτυχία (την)

Les 25historische ιστορικόgebombardeerd βομβαρδίστηκεkern (de) πυρήνα (τον) bleef έμεινεsteen (de) πέτρα (η)bleef geen steen op de andere = gingen alle gebouwen kapotbeeld (het) άγαλμα (το)kunstenaar (de) καλλιτέχνη (τον)nieuwbouw (de) ανέγερση νέων κτιρίων

(την)markthallen στεγασμένη αγορά (την)theater (het) θέατρο (το)vlakbij κοντάgewerkt εργάζεταιoverhemden πουκάμισα (τα)mouwen μανίκια (τα)opgerold ανασηκωμέναsteken ανασκουμπωθούμεje handen uit de mouwen steken = aan het werk gaanwerkzaam εργάζονταιwaaraan σε τιdankt (aan) χρωστάειgeheim (het) μυστικό (το)bereikbaar έχει δυνατότητα

πρόσβασηςtientallen δεκάδες (τις)leggen aan αράζουνin volle zee = midden op zeeverstand (het) γνώσεις (τις)waterbouw (de) υδραυλική (την)compleet πλήρηterrein (het) περιοχή (η)aangelegd έφτιαξανdiepte (de) βάθους (του)getransporteerd μεταφέρονταιDuitse γερμανική

Ruhrgebied (het) περιοχή του Ρουρ (την)aangevoerd προμηθεύονταιolie (de) πετρέλαιο (το)ijzererts (het) σιδηρομετάλλευμα (το)steenkool (de) άνθρακα (τον)ton (de) εκατό χιλιάδεςschatting (de) εκτίμηση (την)naar schatting = ongeveerbinnenvaart (de) ποταμοπλοία (η)getallen αριθμούς (τους)logistiek (de) διοικητική μέριμνα (η)Rotterdamse του Ρόττερνταμfunctioneert λειτουργείschip (het) καράβι (το)lossen (het) ξεφόρτωση (την)laden (het) φόρτωση (την)geautomatiseerd με μηχανοργάνωσηbinnen- = binnenland εσωτερικό - εξωτερικόhierdoor λόγω τούτουsamenstelling (de) σύνθεση (την)Rotterdammers κάτοικοι του Ρόττερνταμ

(οι)mengsel (het) μείγμα (το)diverse διάφορων multicultureel πολυπολιτισμικά

Les 26afhankelijker πιο εξαρτημένοιconcludeert συμπεραίνειSociaal en Cultureel Planbureau = instituut dat onderzoek doet en de regering adviseert toegenomen αυξήθηκεhuishoudens νοικοκυριών (των) interview (het) συνέντευξη (η)onderzoeker (de) ερευνητή (τον)komt neer (op) σημαίνειdelen μοιράζουμεefficiënte αποτελεσματικόvervoermiddel (het) μέσο μεταφοράς (το)comfortabeler πιο βολικόuitgerust (met) εξοπλισμένο (με)handsfree χρήση χωρίς χέριαnavigatie (de) πλοήγηση (την)

Page 20: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 20

verkeersinformatie (de) ενημέρωση για οδηγούς (η)

borden ταμπέλες (τις)snelweg (de) εθνική οδό (την)files μποτιλιάρισμα (το)vervijfvoudigd πενταπλασιάστηκεwaaruit από τιtoename (de) αύξηση (την)stijging (de) αύξηση (την)participatie (de) συμμετοχή (την)factor (de) παράγοντας (ο)lengte (de) διάρκεια (η)spits (de) ώρας αιχμής (της)waarnemingen παρατηρήσεις (τις)parttimers = mensen die minder dan 36 uur per week werkenveelal συνήθωςfulltimers = mensen die 36 of meer uur per week werkenhouden op σταματούνopening (de) έναρξης (της)onvermijdelijk αναπόφευκταrecreatief ψυχαγωγικήpad (het) δρόμο (τον)ze zijn op pad = ze gaan uitneemt af μειώνεταιbenodigde απαραίτητηjuist μάλισταsimpel απλόmegabioscoop (de) μεγάλο κινηματογράφο

(τον)skibaan (de) χιονοδρομική πίστα (την)wel zo eerlijk = dat is eerlijkerbezit (het) κατοχή (την)bedacht σκέφτηκανzijn niet doorgegaan = zijn niet in praktijk gebrachtaccijns (de) φόρος κατανάλωσης (ο)benzine (de) βενζίνη (την)bestrijdt να καταπολεμήσεις grensstreken μεθόριες περιοχές (τις)tanken βάζει βενζίνη

uitbreiding επέκταση (την)wegennet (het) οδικού δικτύου (του)verleden tijd = voorbijvrees φοβάμαιteleurstellen να απογοητεύσω

Les 27categorieën κατηγορίες (τις)kinderbijslag (de) επίδομα τέκνων (το)bijstand (de) επίδομα για άτομα χωρίς

εισόδημα (το)wegens λόγωloon (het) μισθό (τον) bankrekening (de) τραπεζικό λογαριασμό

(τον)kader (het) πλαίσιο (το)in het kader van = op basis van arbeidsongeschiktheid (de)

ανικανότητα προς εργασία (την)

percentage (het) ποσοστό (το)ontslag (het) απόλυση (την)voormalige πρώηνgehandicapten ανάπηρους (τους)langdurig μακροχρόνιουςzieken ασθενείς (τους)voorzieningen μέριμνες (οι)pensioen (het) σύνταξη (την)minimumloon (het) κατώτατο μισθό (τον)verzorgd περιποποιείταιwieg (de) κούνια (την)graf (het) τάφο (τον)verzorgingsstaat (de) κράτος πρόνοιας (το)herstelde zich επανήλθεdraaide δούλεψεmotor (de) μηχανή (η)diegenen εκείνουςmiddelen μέσα (τα)middelen van bestaan = werk en/of geldregeling (de) ρύθμιση (η)ingesteld καθιερώθηκεtijden καιροί (οι)nam af μειώθηκανwerkgelegenheid (de) θέσεις εργασίας (οι)plotseling ξαφνικά

Page 21: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 21

tempo (het) ρυθμό (τον)tegelijkertijd ταυτόχροναvertoonde παρουσίασεscherpe τσουχτερήvermindert μειώνεταιuitkomen να βγειscholing (de) κατάρτιση (την)aan de slag = aan het werkanderzijds αφετέρουaarzelen διστάζουνin dienst nemen να προσλάβουνvergrijzing (de) γήρανση (την)rijzen προκύπτουνrelatief σχετικάde beroepsbevolking = alle mensen die (kunnen) werkeneen antwoord = een oplossing

Les 28tulpen τουλιπών (των)treft aan θα βρείτεetalages βιτρίνες (τις)gloeilampen γλόμποι (οι)geproduceerd παράγονταιproductie (de) παραγωγή (η)voornamelijk κυρίωςexport (de) εξαγωγή (την)consumptie (de) κατανάλωση (την)verwerking (de) επεξεργασία (την)patat (de) πατάτες τηχανητές (τις)chips πατατάκια (τα)vlammetje (het) φλογούλα (η)slaat (op) αποθηκεύειaanzienlijke υπολογίσιμεςhoeveelheden ποσότητες (τις)aardgas (het) φυσικού αερίου (του)kookt μαγειρεύειgehaald βγάζουνgeëxporteerd εξάγεταιdankbaar ευχαρίστωςbron (de) πηγή (την)lopen rond κυκλοφορούνkoeien αγελάδες (οι)

zuivel (de) γαλακτοκομικών προïόντων (των)

bol (de) στρόγγυλο (το)herkent αναγνωρίζετεvermoedelijk πιθανώςGoudse γκούντας (της)varkentje γουρουνάκι (το)veeteelt (de) κτηνοτροφία (την)klant (de) πελάτη (τον)tomaat (de) ντομάτα (η)tuinbouw (de) = sector die groente, fruit en bloemen produceertbollenvelden = grote velden met bloemenbezocht επισκεφθείdaar heen εκείgeel κίτριναpaars μοβregenboog (de) ουράνιου τόξου (του)paprika’s πιπεριές (οι)kas (de) θερμοκήπιο (το)streek (de) περιοχή (την)er = kassen’s nachts τη νύχταlicht (het) φως (το)productiviteit (de) παραγωγικότητα (η)verkoop (de) πώληση (η)veilingen δημοπρασιών (των)lamp λάμπα (την)multinational (de) πολυεθνική εταιρεία (η)aangeduid επισημάνεταιfabriek (de) εργοστάσιο (το)groeide uit εξελίχθηκεlatere αργότερηelektronica με ηλεκτρονικά είδηconcern (het) εταιρεία (την)aandeel (het) μέρος (το)dvd-systemen συστήματων ντιβιντί

(των)weggehaald έβγαλεinnovatie (de) καινοτομίας (της)technologie (de) τεχνολογίας (της)kunststoffen συνθετικές ύλες (οι)verwerkt επεξεργάστηκανstoelen καρέκλες (τις)

Page 22: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 22

ervan = van kunststof από αυτές - από συνθετικές υλές

petrochemische πετροχημικήproducent (de) παραγωγός (ο)momenteel αυτή τη στιγμήleider (de) ηγέτης (ο)heerlijk απολαυστικήhelder διαυγή

Les 29kijkt aan (tegen) βλέπειnadruk (de - op) έμφασηonderlinge αμοιβαίοrivaliteit (de) ανταγωνισμό (τον)gemeenschappelijke κοινάbelangen συμφέροντα (τα)houding (de) στάση (η)ten opzichte van απέναντι σεconcentratiekampen στρατόπεδα

συγκεντρώσεως (τα)zich verzet αντιστάθηκεhiervan - “από αυτό” overtuigd (van) πεπεισμένοιopvallend εντυπωσιακάgesproken μιλιούνταιgeschreven γράφονταιbijeenkomsten συγκεντρώσεις (οι)publiek (het) κοινό (το)behoorlijk αρκετούς nummer (het) νούμερο (το)nummer 1 = de belangrijkstedegelijke τέτοιαwaardering (de) εκτίμηση (την)vergelijking (de) σύγκριση (την)Duitsers Γερμανοί (οι)tamelijk αρκετάgewoonlijk συνήθωςbaas (de) αφεντικό (το)waren ze ons de baas = waren ze beter dan wijwedstrijd (de) αγώνας (ο)ook al weer κιόλαςhelden ήρωες (οι)verloren έχασανploeg (de) ομάδα (την)

bijgewoond παρευρεθείgeest (de) νου (τον)betrekkingen σχέσεις (οι)zodanig με τέτοιο τρόποde baas speelde = zijn wil oplegde, alles wilde regelenrevolutie (de) επανάσταση (η)stichtten ίδρυσανafzonderlijke ξεχωριστόin Nederlandse ogen = volgens de Nederlanderszuidelijk νότια veel minder πολύ λιγότεροιbezwaar (het) αντίρρηση (η)delta (de) δέλτα (την) schouders ώμους (τους)de schouders zetten onder iets = hard werken voor ietsoverkant (de) απέναντι πλευράKanaal (het) Μάγχης (ο)Britten Βρετανοί (οι)hechten (aan) αποδίδουν (σε)tradities παραδόσεις (τις)humor (de) χιούμορ (το)in hoeverre κατά πόσοvoortreffelijk εξαιρετικέςkoks μάγειρες (οι)sterren σταρ (τα)lijf (het) κορμί (το)tegen het lijf lopen = ontmoeten

Les 30durven τολμούνingebroken κάνουν διαρρήξειςgestolen κλεμμέναenig οποιαδήποτεaantasting (de) υποβάθμιση (η)berusten (in) να αποδεχτούμεwaarover για ποια θέματαwindt zich op (over) αναστατώνονταιklagen (over) παραπονιούνταιgeweld (het) βία (την)van nabij από κοντά

Page 23: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 23

meemaken ζουνplegen διαπράττουνverveling (de) βαρεμάρα (την)uit verveling = omdat ze zich vervelenprotest (het) διαμαρτυρία (την)grijpt in επεμβαίνειkeihard δραστικάomvang (de) μέγεθος (το)blauw op straat = politie op straatuitgesloten αποκλείεταιlokt uit προκαλείcamera’s κάμερες (τις)aanbrengen να βάλουνprivacy (de) προσωπικής ζωής (της)daders δράστες (οι)gepakt να πιαστούνpreventief προληπτικάfouilleren να κάνει σωματική

έρευναarresteren να συλληφθούνcellen κελιά (τα)gevangenissen φυλακές (τις)stelling (de) θεώρημα (το)luidt είναιspreken aan (op) απευθύνουν το λόγο

(για)steekpartij (de) μαχαίρωμα (το)loop op παθαίνειςschotwond (de) τραύμα από πυροβολισμό

(το)wapens όπλα (τα)verwijten να προσάψουνvalt de ouders iets te verwijten = is het de schuld van de ouders verkeerd λάθος gegaan έγινεopvoeding (de) ανατροφή (την)oefenen uit ασκούνmedia μίντια (τα)kippen κότες (τις)zijn er als de kippen bij = zijn er heel snel bij deskundigen ειδικοί (οι)

politici πολιτικοί (οι)komen aan het woord = mogen zeggen wat ze ervan vindendenkt na (over) σκέφτεται (για)streng πιο αυστηράstraffen να τιμωρήσουνorganiseren να οργανώσουνopzetten να στήσουνraad (de) συμβουλή (η)goede raad is duur = het is moeilijk om een goede oplossing te vinden

Les 31plank (de) ράφι (το)hoe krijgt de Nederlander brood op de plank = hoe verdient hij geldis in staat είναι σε θέσηkost (de) το ψωμίdiagram (het) διάγραμμα (το)afleiden (uit) να συμπεράνεις (από)sector (de) τομέα (τον)diensten υπηρεσιών (των)van dienst zijn να εξυπηρετήσουνbuitenshuis εκτός σπιτιούkant-en-klare έτοιμαmaaltijden φαγητά (τα)bezorgen παραδώσουνbestellen παραγγέλνουμεreisbureau (het) ταξιδιωτικό γραφείο (το)kantoor (het) γραφείο (το)beheer (het) διαχείριση (την)netwerk (het) δικτύου (του) specialisten ειδικούς (τους)uitzendbureau (het) γραφείο ευρέσεως

εργασίας (το)resultaat (het) αποτέλεσμα (το)catering (de) κέτεριγκ (το)talloze αμέτρηταschieten ξεφυτρώνουν σαν

μανιτάριαpaddenstoelen ξεφυτρώνουν σαν

μανιτάρια

Page 24: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 24

schieten als paddenstoelen uit de grond = er komen heel snel veel nieuwe bijnader πιο λεπτομερειακάconstateren διαπιστώνουμεbanen θέσεις εργασίας (τις)inkomsten εισοδημάτων (των)arbeiders εργάτες (τις)laaggeschoold χαμηλή εξειδικευμένη trachten προσπαθούν lagelonenlanden χώρες με χαμηλούς

μισθούς (τις)traditionele παραδοσιακόhuisvrouw (de) νοικοκυράς (της)massaal μαζικάzijn de arbeidsmarkt opgegaan = zijn gaan werkenblik (de) ματιά (την)leert μαθαίνειvrouwelijke γυναικών (των)gemiddelde μέσο όρο merk op παρατήρησεzakelijke εμπορικήdienstverlening (de) παροχή υπηρεσιών (την)zorg (de) τομέα της υγείας (τον)redenen λόγους (τους)combineren να συνδυάσουνbezuinigingen περικοπών δαπανών

(των)gerekend υπολογισμέναgewerkte εργαζόμενεςfiguur (de) σχήμα (το)op eigen benen staan = zelfstandig zijncarrière (de) σταδιοδρομίας (της)tijdelijke προσωρινόcontract (het) συμβόλαιο (το)discriminatie (de) διακρίσεις (οι)flexibiliteit (de) ελαστικότητα (η)norm (de) κανόνας (ο)is de norm = is normaalgeregeld τακτικάwisselen να αλλάξειςsolliciteren αίτηση για θέσεις

εργασίας (η)

Les 32advertentie (de) αγγελία (την)dienst (de) τμήμα (το)nadere περαιτέρωslim έξυπνοstuur op στέλνειςà μεA4-tje = blad papier van 21 x 30 cmcv (het) βιογραφικό σημείωμα

(το)maximaal το ανώτατοkantje (het) σελίδα (την)tenzij εκτός εάνdigitaal ψηφιακόbijlage (de) παράρτημα (το)uitnodigen (voor) καλέσουν (για)stevige δυνατήhieronder παρακάτωformuleren να διατυπώσειςzwanger έγγυοςkunt u daar kwijt = kunt u daar ophangencommissie (de) επιτροπής (της)zullen θαvoorafgaand (aan) πριν απόinleiding (de) εισαγωγή (την)kopje (het) φλύτζανι (το)geïnteresseerd ενδιαφέρεστε eigenschappen χαρακτηριστικών (των)acht θεωρήσετεbeschrijft να περιγράψετεopgedaan αποκτήσατεrecente πρόσφατη werkkring (de) δουλειά (η)hield … in ήταν τα καθήκονταonbetaald απλήρωτηverrichten κάνατεrelevant σημαντικόaspect (het) πλευρά (την)concreet συγκεκριμένοsoortgelijke παρόμοιαin de orde van = ongeveerverscheidene διάφορα

Page 25: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 25

referenties πρόσωπα που κάνουν σύσταση (τα)

een dezer dagen = binnenkortten slotte στο τέλοςdefinitieve οριστικήuitlopen να παραταθείwaar χαρήκαμε πολύgenoegen (het) χαρήκαμε πολύwensen ευχόμαστεterugreis (de) επιστροφή (την)opmerking (de) παρατήρηση (την)tegenover απέναντιingang (de) είσοδο (την)

Les 33tussen de middag = tussen 12 en 2 uurpark (het) πάρκο (το)uitvoerig λεπτομερειακάopgroeiende έφηβα bejaarde ηλικιωμένηgepasseerd πέρασεzelfstandig ανεξάρτηταje hebt er je handen vol aan = het levert je veel werk opopgewekt ευδιάθετοςknie (de) γόνατο (το)heeft het aan haar knie = ze heeft last van haar kniemoe κουρασμένηlichamelijk σωματικάrollator (de) περπατούρα (την)schuiven να σπρώχνει από δω και

εκείlaat haar maar schuiven = ze redt zich welraakt kwijt χάνειnaarmate όσοvergiste zich έκανε λάθοςvoordeur (de) εξώπορτα (την)kwaad θυμωμένηsleutel (de) κλειδί (το)paste ταίριαξε

na verloop van tijd = na enige tijddrong door (tot) κατάλαβεvergissing (de) λάθος (το)omgekeerd αντέστρεψεprotesteer διαμαρτύρομαιverzorgingstehuis = tehuis voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgenmeedoen (met) συμμετέχει σεactiviteiten δραστηριότητεςstructuur (de) δομή (την)vierde γιόρτασεςverjaardag (de) γενέθλια (τα)boos θυμωμένοςprincipieel για λόγους αρχήςinrichting (de) ίδρυμα (το)vertrouwen (het) εμπιστοσύνη (την)streng αυστηράeenzamer πιο μοναχήbenadering (de) προσέγγιση (την)onmenselijk απάνθρωποvertrouwde γνώριμοovergang (de) μετατροπή (η)medewerker (de) υπάλληλος (ο)wekt ξυπνάειwassen να πλυθείkleden να ντυθείwezen είναιhoudt voet bij stuk = houdt volverlof (het) άδεια (την)zorgverlof = vrije dagen om voor iemand te zorgenoverweging (de) σκέψη (την)in overweging geven = aanradenpersoneelszaken τμήμα προσωπικού (το)regelingen ρυθμίσεις (τις)klok (de) ρολοί (το)draaien we de klok terug = doen we alles weer net als vroeger

Page 26: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 26

Les 34monumenten μνημείων (των)klassiek κλασσική μουσικήromantisch ρομαντικήorkest (het) ορχήστρα (την)Wagenings = uit Wageningendrankje (het) ποτάκι (το)bar (de) μπαρ (το)presenteren zich παρουσιάζονταιculturele πολιτιστικάhet publiek = mensen die komen kijken en luisterenkoren χορωδίες (οι)dansschool (de) σχολή χορού (η)amateur (de) ερασιτεχνών (των)bands συγκροτήματα (τα)na elven = na 11 uurpoëzie (de) ποίηση (η)dichters ποιητές (οι)dragen voor απαγγέλουνgebied (het) χώρο (τον)ah joh άντεvalt πέφτειliteratuur (de) λογοτεχνία (η)wat ’n τιonzin (de) βλακείες (οι)festivals φεστιβάλ (το)beroemde διάσημουςdj’s ντι τζέι (οι)zul je bedoelen = bedoel je zekerConcertgebouw Μέγαρου μουσικής (του)violiste βιολίστρια (η)optreedt δίνει παράστασηdansers χορευτέςbezuinigt κάνει περικοπέςwegbezuinigen = iemand ontslaan met als excuus: bezuinigingenbarbaars βαρβαρικόschrijvers συγγραφείς (τους)e-book = digitaal boekdownloaden να κατεβάσειςniks τίποτα

niks voor mij = daar heb ik geen zin inschermpje μικρή οθόνη (την)voorgelezen διαβάζονται δυνατάlazen … voor διάβασαν δυνατάjij liever dan ik = ik heb er geen zin in, jij blijkbaar weldaar weet ik het fijne niet van = dat weet ik niet precies’es = eensbarbecue (de) μπάρμπεκιου (το)sapjes χημούς (τους)sterkte κουράγιο (το)

Les 35riep έλεγεgrootvader (de) παππούς (ο)liep achter έμεινε πίσωachterstand (de) καθυστέρηση (την)voorsprong (de) προβάδισμα (το)haast σχεδόνabortus (de) έκτρωση (η)vervolgd διώκεται wijd ευρύταταverbreid μεταδόθηκεprostitutie (de) πορνεία (η)euthanasie (de) ευθανασία (η)strafbaar ποινικοποιούνταιlegaal νόμιμηdaalt πέφτειlandelijk εθνικήoverlijden (aan) πεθαίνουν (από)verslaafden ναρκομανείς (οι)drugs ναρκωτικά (τα)mede επίσηςvoorlichting (de) διαφώτισης (της)onrecht (het) αδικία (την)aangepakt να αντιμετωπιστείna gaan να κοιτάξουνovergebracht μεταδίδονταιlaat toe επιτρέπειmachtig ισχυρήislam (de) ισλάμ (το)vraagstukken ζητήματα (τα)

Page 27: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 27

religieuze θρησκευτικώνstromingen ρευμάτων (των)gelovig θρησκευόμενοι waarden αρχές (τις)ethisch δεοντολογικά verantwoord δεοντολογικάoriginele πρωτότυπηstart ξεκινάειreeks (de) σειρά (η)zich uiten να εκφραστείwaarna στη συνέχειαwijs σοφήei (het) αβγό (το)het ei van Columbus = een simpele en slimme oplossingeindeloos ατέλειωτεςvoorspelbaar προβλέψιμοcompromis (het) συμβιβασμός (ο)uitzichtloos αθεράπευωνverzoek (het) αιτήσεως (της)willekeurig αυθαιρετάberust (op) οφείλεται (σε)misverstand (het) παρεξήγηση (την)des te beter τόσο το καλύτερο

Les 36kaartje (het) καρτούλα (την)zonnige ηλιόλουστοvoorkant (de) μπροστινή μεριά (την)camping (de) κάμπιγκ (το)kruisje (het) σταυρό (το)caravan (de) τροχόσπιτο (το)toiletten τουαλέττες (τις)lawaai (het) φασαρία (την)geuren μυρωδιές (τις)pa μπαμπάς (ο)blijkbaar προφανώςbeweging (de) κίνηση (την)is hij niet in beweging te krijgen = doet hij nooit aan sportvanmorgen σήμερα το πρωίtop (de) κορυφή (την)zet op βάλεhoed (de) καπέλο (το)

luxe (de) πολυτέλεια (η)brandende καυτόkale φαλακρούς overdreven υπερβολικόbrengt door περνάειgras (het) γρασίδι (το)schaduw (de) σκιά (την)ijs (het) πάγο (τον)doeken πανιά (τα)voorhoofd (het) μέτωπο (το)schuld (de) φταίξιμο (το)ruzie (de) καβγάς (ο) ma μαμά (η)paniek (de) πανικός (ο)voorraden αποθέματα (τα)op τέλος hagelslag (de) είδος τρούφας (το) tranen δάκρυα (τα)lekkerder πιο νόστιμοsmaken γούστα (τα)smaken verschillen = iedereen heeft zijn eigen voorkeurlust θέλωeeuwige αίωνιοpot (de) φαγητό (το)de Hollandse pot = typisch Hollands etenoren αυτιά (τα)verliefd ερωτευμένηtot over haar oren verliefd = heel erg verliefdspiegel (de) καθρέφτη (τον)hals (de) λαιμό (τον) vaag με απροσδιόριστο

βλέμμαstaren καρφώνει τα μάτιαknappere πιο όμορφους kerels τύπους (τους)nalaten να παραλείψωrede (de) καταλαβαίνει από λόγιαvatbaar καταλαβαίνει από λόγιαze is niet voor rede vatbaar = ze wil niet luisteren

Page 28: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 28

blind τυφλήwat ik moet beginnen = wat ik moet doenPS = extra regel onderaan de brief

Les 37goedenavond καλησπέραnamens εκ μέρουςcollege (het) συμβουλίου (του)burgemeester (de) του δήμαρχουwethouders των αντιδήμαρχωνcoffeeshop (de) = café waar softdrugs verkocht wordengemeenteraad (de) δημοτικό συμβούλιο (το)besloten αποφάσισεbij wijze van σανexperiment (het) πείραμα (το)beheren διαχειριστείaanstaande επόμενηtoezicht (het) επίβλεψη (την)strak αυστηράcontrole (de) έλεγχο (τον) sprekers ομιλητές (οι)verzoek παρακαλώpardon συγγνώμηmicrofoon (de) μικρόφωνο (το)voorzitter (de) πρόεδρεcriminele εγκληματικές handelingen πράξεις (τις)centen φόρους (τους)op naar Het Hoekje = laten we naar Het Hoekje gaanbegrijpen καταλαβαίνουμεschrikt τρομάζετεbekennen να ομολογήσωin eerste instantie σε πρώτη φάσηtoestand (de) κατάσταση (η)voortduren να συνεχίσειzich afspeelt γίνεταιdat wil je niet weten = dat is heel ergpatroon (het) μοντέλο (το)

harddrugs σκληρών ναρκωτικών (των)

lopen in elkaar over = er is geen onderscheid tussenreëel πραγματικόςopzet (de) σχέδιο (το)afwijkt (van) αποκλίνει (από)officier van justitie (de) εισαγγελέα (τον) cannabis (de) ινδικής κάνναβης (της)gewicht (het) βάρος (το)gram (het) γραμμαριών (των)gedoogd ανέχεταιerkende αναγνωρισμένοςdagvoorraad (de) αποθέματα μιας ημέρας

(τα)jongeman (de) νεαρός (ο)haar (het) μαλλιά (τα)lachen να γελάσωlaat me niet lachen = dat is onzinachterdeur (de) πίσω πόρταgaat aan αφοράherinner υπενθυμίζωproef (de) πείραμα (το)brengen uit δίνουμεverslag (het) αναφορά (την)mocht blijken dat = als blijkt datverloopt πάειeinde verhaal = afgelopenbelofte (de) υπόσχεση (την)

Les 38stralende λαμπρόςhemel (de) ουρανό (τον)palmbomen φοίνικες (τις)uithoek (de) απόμερο τόπο (το)Caribische Zee Καραïβική Θάλασσα (η)boeiend συναρπαστικήweer (het) καιρό (τον)Afrikanen Αφρικάνους (τους) slavernij (de) σκλαβιά (η)afgeschaft καταργήθηκε

Page 29: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 29

Antillianen κάτοικοι των Αντίλλων (οι)

armoede (de) φτώχειας (της)onder de armoedegrens = ver onder het minimuminkomenmonetair νομισματικόhet IMF: een internationale bank die geld leent aan arme landen lenen να δανείσειontslagen να απολυθούνgesneden (in) να περικοπούν perspectieven προοπτικές (τις)bestrijding (de) καταπολέμηση (την)prachtige θαυμάσιαbegeleid συνδευόμενοι luide δυνατήritmische ρυθμικήstemming (de) διάθεση (η)de stemming zit er goed in = iedereen is in een goede stemmingblond ξανθοί (οι)bruin καστανοί (οι)klapt χειροκροτάειenthousiast με ενθουσιασμόLatijns-Amerika Λατινική Αμερική (την)mis λάθοςhadden het kunnen weten = konden het weten, maar dachten er niet aanvindt plaats λάβει χώραdeelnemers συμμετέχοντες (οι)salsa σάλσαrap ραπdraagt bij (aan) συμβάλλει (σε)feestvreugde (de) εορταστική ατμόσφαιρα

(την)illegaal παράνομαroepen λένεverhoudingen σχέσεις (οι)dringend επιτακτικάherziening (de) αναθεωρήσεις (τις)

waren aan herziening toe = moesten herzien (veranderd) wordeningrijpend δραστικάopbouwen χτίζουνoverige υπόλοιπα

Les 39opgevangen υποδεχότανopgenomen δεχότανontleende οφειλότανnaam (de) φήμη (η)gastvrij φιλόξενηtolerant ανεκτικήMarokko Μαρόκο (το)Turkije Τουρκία (την)aantrok προσέλκυσεnationaliteit (de) υπηκοότητα (την)verworven απέκτησανSurinamers κάτοικοι του Σουρινάμ

(οι)eveneens επίσηςkozen επέλεξανafspraken συμφωνίες (οι)asielprocedures διαδικασίες ασύλου (τις)aanvraag (de) αίτηση (την)ingediend υποβληθείcentra κέντρα (τα)jarenlang για χρόνια spanning (de) αγωνία (την)degenen αυτοίafgewezen απορρίπτεταιadvocaat (de) δικηγόρο (τον)nemen een advocaat in de arm = zoeken een advocaat mislukt αποτυχαίνειverwijderd απομακρυσμένοιterugkeer (de) επιστροφή (η)illegalen παράνομοι (οι)schoonmaak (de) τομέα καθαριότητας

(τον)horeca = de sector hotel/restaurant/cafémigratie (de) μετανάστευση (η) verkrijgen αποκτήσουν

Page 30: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 30

zien te verkrijgen = proberen te verkrijgendat heeft heel wat voeten in de aarde = dat kost grote moeitehoogopgeleiden υψηλά εκπαιδευμένοι

(οι)waard ποια αξίαvan het kastje naar de muur = van het ene loket naar het anderekomen in aanmerking voor = hebben recht opmaterieel από υλική άποψηisolement (het) απομόνωση (την)buitenlandse ξένοgeliefde αγαπητικό/ιά (τον/την)vernomen έμαθαinburgering = het proces van inburgerenhoudt in σημαίνειje aanpast (aan) να προσαρμοστείς (σε)je thuis voelen να νιώθεις άνεταmillennium (het) χιλιετίας (της)voelen zich als een vis in het water = voelen zich in hun elementgastland (het) χώρα υποδοχής (την)allerbeste η καλύτερη

Les 40radio (de) ραδιόφωνο (το)programma (het) πρόγραμμα (το)luisteraars ακροατές (οι)uitzending (de) εκπομπής (της)rechtstreeks απευθείαςgaswinning (de) άντληση φυσικού αερίου

(η)actiegroep (de) ομάδας δράσης (της)schokkend ταρακουνώνταςdraait δουλεύειGroningse = van Groningenmerken καταλαβαίνουμεaardbevingen σεισμοί (οι)zat που έχει βαρεθεί

wij zijn het zat = we hebben er genoeg vanboren γεώτρηση (την)scheuren ρωγμές (τις)zichtbaar καταφανείςonverkoopbaar δεν πωλιέταιwindenergie (de) αιολική ενέργεια (η)opraakt τελειώνειCO2-uitstoot (de) εκπομπή διοξειδίου του

άνθρακα (η)fossiele ορυκτή duurzaam ανανεώσιμηzult u bedoelen = bedoelt u zekerwindmolens ανεμόμυλοι (οι)windpark (het) αιολικό πάρκο (το)reken maar = dat is zekertegenwind (de) κόντρα άνεμος lelijke άσχημαlandschapsvervuiling ρύπανση τοπίου (η)vervuiling (de) ρύπανση (η)lawaaioverlast (de) προβλήματα θορύβου

(τα)neergezet να τοποθετηθούνharder πιο δυνατόςkoelkast (de) ψυγείου (του) wil iets kwijt = wil iets zeggencapaciteit (de) χωρητικότητα (την)plaatsen να τοποθετήσουμεneerzetten βάλειςstunten πώληση σε

εξευτελιστικές τιμέςkip (de) κοτόπουλο (το)vos (de) αλεπού (η)zwaar βαριάbiologische βιολογικόkakelt κακαρίζειheus φυσικάaanbieding προσφορά (την)gecontroleerd ελέγχεταιmeneertje (het) κυριούλη (τον)van de wind kan niemand leven = iedereen moet geld verdienen

Page 31: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 31

Les 41telt έχειanalyses αναλύσεις (οι)gewijd (aan) αφιερώθηκαν (σε)beschouwingen πραγματείες (οι)gepubliceerd δημοσιεύτηκανpoging (de) προσπάθεια (την)plat πεδινήkenmerken χαρακτηριστικά (τα)eigenschap (de) χαρακτηριστικό (το)moraal (de) ηθική (την)milieubewust ενσυνείδητοι προς το

περιβάλλονafval (het) απορρίμματαplastic (het) πλαστικά (τα)opgewekt παραγόμενηzonnepanelen ηλιακούς συλλέκτες

(τους)boterham (de) φέτα ψωμί (την)dat zegt niets = dat betekent nietsopmerken παρατηρήσετεdichtheid (de) πυκνότητα (η)meet μητράςbekijkt βλέπειςlas διάβασαartikel (het) άρθρο (το)onbewuste ασυνείδητοmotief (het) κίνητρο (το)aldus τάδε έφηjournalist (de) δημοσιογράφος (ο)slaat χτυπάειspijker (de) καρφί (το)slaat-ie (= hij) de spijker op de kop = heeft hij helemaal gelijkzakenlui έμποροι (οι)hoogleraren καθηγητές (οι)staatssecretaris (de) = onderminister dief (de) κλέφτης (ο)paden λωρίδες (οι)aanduidingen ενδείξεις (τις)verrast ξαφνιάζειkorenvelden αγροί με σιτάρι (οι)weilanden λιβάδια (τα)

teruggegeven επιστράφηκεavontuurlijk περιπετειώδεςverbeelding (de) φαντασία (την)spreekt tot de verbeelding = maakt grote indruk, brengt de fantasie op gangga je erop uit = maak je een tochtje naar buitenop de fiets zijn ze in hun element = ze fietsen graag en kunnen het goedelement (het) στοιχείο (το)conditie (de) φυσική κατάσταση (την)adem (de) ανάσα (την)ruik μύρισεzuivere καθαρόstevig γεράtrap πάτα

Les 42oudejaarsavond (de) πρωτοχρονιάτικο

ρεβεγιόν (το)kerstboom (de) χριστουγεννιάτικο

δέντρο (το)nieuwjaarskaarten πρωτοχρονιάτικες κάρτες

(τις)ruikt μυρίζειzoete γλυκέςoliebollen λουκουμάδες (τις)gebakken τηγανισμέναchampagne (de) σαμπάνια (η)vuurwerk (het) πυροτεχνήματα (τα)af steken να ανάψουνspelletjes παιχνιδάκια (τα)opblijven να πάνε πιο αργά για

ύπνοvolwassenen ενήλικους (τους)hoogtepunten καλύτερα (τα)dieptepunten χειρότερα (τα)tongen γλώσσες (οι)wat maakte de tongen los = waarover praatte iedereen?de tijd vliegt = de tijd gaat snelherinneringen αναμνήσεις (τις)

Page 32: Woordenlijst Nederlands – Grieks · 2016, Boom uitgevers Amsterdam 1 Woordenlijst Nederlands – Grieks behorende bij Tweede ronde, editie 2016. 2016, Boom uitgevers Amsterdam 2

© 2016, Boom uitgevers Amsterdam 32

hetzij είτεvoornemens αποφάσεις (τις)sigaret (de) τσιγάρο (το)opsteken να ανάψουνItaliaans (het) ιταλικά zich gedragen να φέρονταιwat ervan terecht komt = wat ze in praktijk zullen brengenvolgend επόμενοaanleiding (de) αφορμή (η)nuttigste πιο χρήσιμοcommentaar (het) σχόλιο (το)bood προσέφερεstof (de) υλικό (το)onderwerpen θέματα (τα)gemist έλειψανmateriaal (het) υλικό (το)had je willen praten = je wilde praten, maar het is niet gebeurdvloeiend με ευχέρειαzucht αναστενάζειςfase (de) φάση (την)te veel gevraagd = onmogelijkgrondslag (de) θεμέλιο (το)ontkomt (aan) αποφεύγειςkomende ερχόμενοNieuwjaarsdag την ΠρωτηχρονιάPasen το ΠάσχαHemelvaartsdag της Αναλήψεωςbevrijding (de) απελευθέρωση (η)Pinksteren Πεντακοστή (η)