Woord vooraf 2012 - Hogeschool Inholland ... Woord vooraf 2012 Personeelsmanagement in Nederland:...

download Woord vooraf 2012 - Hogeschool Inholland ... Woord vooraf 2012 Personeelsmanagement in Nederland: â€کVeranderende

of 20

 • date post

  12-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Woord vooraf 2012 - Hogeschool Inholland ... Woord vooraf 2012 Personeelsmanagement in Nederland:...

 • Woord vooraf 2012

  Personeelsmanagement in Nederland: ‘Veranderende arbeidsrelaties’ De eerste bedrijven met tekorten melden zich alweer: Hoe krijgen we voldoende personeel met voldoende kwaliteit? Een grote uitzendorganisatie werft sinds kort met een tv-spotje, waarin jonge lassers laswerkzaamheden verrichten aan een luxe jacht, wat jammerlijk mislukt. Reden waarom ze nu ‘personeel mét ervaring’, zoeken.

  Een plaatselijke kapper kan geen kapsters vinden, terwijl hij graag tegemoet wil komen aan allerlei individuele wensen qua werktijd. Hij moet zijn zaak noodgedwongen op maandag dichthouden.

  De tuinbouwsector zit te springen om flexibel inzetbare Roemenen en de zorgsector ziet de arbeidsmarktkrapte op zich afdenderen.

  Terwijl de individualisering toeneemt, ‘life time employment passé’ is, organisaties ontgroenen en vergrijzen, worden medewerkers geacht zich permanent te blijven ontwikkelen. Niet langer tot je 65e maar zelfs tot je 67e jaar.

  Organisaties zijn blij met de toegenomen mogelijkheden tot flexibilisering: binnen veel organisaties is bijna ongemerkt een flexibele schil gerealiseerd, die bestaat uit een mix van ZZP’ers, uitzendkrachten, interims, etc.

  Het NieuweWerken is hot en veel medewerkers omarmen het. De mogelijkheden om in deeltijd te werken, thuis te werken en werktijden flexibel in te kunnen richten, vormen voor hele groepen medewerkers een aantrekkelijk perspectief om zorgtaken en betaald werk beter te kunnen combineren.

  Tegelijkertijd laten recente cijfers zien dat er een toenemende tweedeling op de arbeidsmarkt ontstaat: aan de ene kant vooral hoger opgeleiden, die steeds beter in staat lijken te zijn om via ‘I-deals’1 hun eigen werkinhoud onder individuele condities te realiseren. Aan de andere kant een grote groep mensen – in 2009 maar liefst 370.000 – die, ondanks het hebben van betaald werk onder de armoedegrens leven. Het aantal mensen dat meerdere banen naast elkaar nodig heeft neemt aan de onderkant van de arbeidsmarkt toe. De rekening van de flexibilisering lijkt zo vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt te worden betaald.2

  Deze ontwikkelingen geven aan dat de arbeidsmarkt en de arbeidrelaties aan het veranderen zijn. Er speelt veel tegelijkertijd. Hoe gaan arbeidsorganisaties met dit vraagstuk om? Hoe manage je dit op een adequate wijze? Speelt men hier nu al proactief op in? Of wacht men tot men met concrete problemen geconfronteerd wordt, zodat men wel actie moet ondernemen.

  En in hoeverre sluit het HRM-beleid aan op de verschillende behoeften en verwachtingen van de diverse groepen medewerkers? Of acht men maatwerk in de arbeidsrelatie niet nodig?

  Kortom: hoe gaan organisaties ommet de veranderingen in de arbeidsrelatie? En wat is de rol van HRM daarbij?

  Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben heeft de redactie van het Jaarboek Personeels- Management 2012 gekozen voor het thema ‘Veranderende arbeidsrelaties’.

  1 Nauta e.a, 2007. 2 Zie Flexwerk in Nederland, F. Corvers en J. van Thor, ROA maart 2010.

  7

 • Het thema wordt wederom belicht vanuit alle domeinen van personeelsmanagement: van arbeidsmarktontwikkelingen, werving & selectie, beoordelen en belonen, maatregelen om de bestaande bezetting inzetbaar te houden of te vitaliseren, leiderschap tot automatisering van de HRM-processen en de rol van de HR zelf.

  Met het Jaarboek PersoneelsManagement is een traditie opgebouwd om marktcijfers, vakin- formatie en ontwikkelingen voor u op een overzichtelijke wijze te presenteren.

  Wij bieden u hierbij de twintigste uitgave van het Jaarboek PersoneelsManagement aan.

  Deze twintigste editie vindt plaats onder redactie van ondergetekende. Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele wijzigingen. Wederom is het Jaarboek tot stand gekomen dankzij het samenwerkingsverband tussen verschillende onderzoeks- en adviesbureaus. Research voor Beleid, SHL, Ebbinge & Co, Right Management, Twynstra Gudde, Northgate Arinso, Human Capital Group, de combinatie PreventNed b.v./Universiteit Twente en de Gids voor Personeels- management, draaien al langer mee. Het hoofdstuk over de ontwikkeling van de P&O functie is dit jaar opgepakt door een nieuwe deelnemer: Bright & Company.

  Al deze organisaties hebben het mogelijk gemaakt dat deze editie van het Jaarboek de belangrijkste feiten en cijfers over het vakgebied bevat.

  Een woord van dank richten wij aan de vele mensen die hun kennis en ervaring ter beschikking hebben gesteld aan dit Jaarboek. Het betreft een brede groep mensen die het vakgebied een warm hart toedragen: de auteurs/onderzoekers van de genoemde organisaties, werkzaam als professionals in de praktijk en/of wetenschap, de deskundigen die hebben deelgenomen aan de paneldiscussies over de ontwikkelingen in het vakgebied, de medewerkers van de secretariaten, de medewerkers van Kluwer en de redactie die voor de totstandkoming van het Jaarboek zelf hebben gezorgd.

  Uw reacties en suggesties zien wij graag tegemoet. Uw suggesties kunnen we gebruiken om de volgende editie van het Jaarboek te verbeteren.

  Wij hopen dat dit Jaarboek u wederom helpt een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het vakgebied van personeelsmanagement.

  Petra Biemans

  W O O R D V O O R A F 2 0 1 2

  8

 • Dankwoord

  De hoofdredactie en auteurs willen graag de deelnemers aan de verschillende paneldiscussies bedanken:

  Hoofdstuk 1 De Arbeidsmarkt Douwe Grijpstra is lid van het directieteam van Research voor Beleid Rob de Laat is directeur van Staffing Management Services Johan Zwemmer is advocaat bij Boekel de Nerée en promovendus bij het Hugo Sinzheimer

  Instituut, Universiteit van Amsterdam Piet Vessies is senior adviseur van beleid, coördinatie en ontwikkeling bij werkgeversvereniging

  AWVN Rob de Krieger is beleidsmedewerker bij de Raad voor Werk en Inkomen Matthijs van Manen is beleidsadviseur arbeidsmarkt jeugdzorg, kinderopvang, welzijn bij

  Abvakabo FNV Linde Gonggrijp is directeur van FNV Zelfstandigen Ronald Dekker is senior onderzoeker bij Reflect: Research Institute for Flexicurity, Labour

  Market Dynamics and Social Cohesion, Universiteit van Tilburg Jurriën Koops is plaatsvervangend directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen

  (ABU)

  Hoofdstuk 2 Werving en Selectie Gabri Storm is Coördinator HRM in het Leids Universitair Medisch Centrum Jan Karel Sindorff is manager recruitment bij Ziggo Petra van Kampen is HR specialist bij ÖSSUR Europe Erik Sigtermans is Senior Manager Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie bij PwC Eva Nieuwenhuis-van der Kooij is Account Coördinator Assessment, Coaching & Development

  bij Ebbinge & Company

  Hoofdstuk 3 Leiderschap Jan Willem Verheule is Teammanager P&O bij CBR Jeroen Kerkhof is HR Directeur bij Manpower

  Hoofdstuk 4 Belonen Heerke Witteveen is HR Manager Reward Policies bij ABN AMRO Olaf Peek is Senior Beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie bij NVZ vereniging van ziekenhuizen Tjeerd Talen is HR Business Partner bij CZ Martijn Donker, is Policy maker Compensation & Benefits bij AkzoNobel Nederland Jos F.M. Poiesz is Senior Adviseur P&O-beleid bij Gemeente Roosendaal/Regionaal Mobiliteits-

  centrum West-Brabant Ernst-Jan Bergman is HR consultant bij Human Capital Group

  Hoofdstuk 5 Ontwikkelen van medewerkers Huub Damen is adviseur leren en ontwikkelen bij UWV Academie Maarten van Dierendonck is Manager P&O GITP Annemoon Dubbeld, HR-adviseur Rabobank regio Tilburg

  9

 • Ted Huijboom, Hoofd bedrijfsvoering KWR Watercycle Research Institute, zelfstandig adviseur/ organisatieverbeteraar

  Ed Hagedorn, v/h HR-directeur De Baak, nu zelfstandig coach Sharon van Heijningen-Rutte – personeelsadviseur Vergouwen Overduin Anne Marthe Kuilder is HR medewerker AdviesTalent Jos Tjarda de Wit, afstudeerder Twynstra Gudde

  Hoofdstuk 6 Arbeid, gezondheid en inzet baarheid Stephan Corporaal is docent bij Saxion Hogescholen Dagmar Dangé is HRM-functionaris bij Carintreggeland Hans Kamps is Kroonlid voor de SER Hester Wagenvoort is projectmedewerker P&O bij Elkerliek Ziekenhuis in Helmond

  Hoofdstuk 7 HR Functie Hein Knaapen is Directeur Human Resources KPN (uit dienst per 1 juli 2011) Rob Stolk is Vice President Human Resources Unilever Benelux Ruud Schalkwijk is programmadirecteur Organisatie & Financiën bij de Gemeente Rotterdam Martin Groot Wesseldijk is Executive Vice President HRM bij Robeco Angèle Loomans is director HRM/HRD DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) Wim Mul is director Human Resources Schiphol Group Dorine Wekking is directeur Human Resources bij Aon Groep Nederland Ruud Wilgenkamp is director HR bij Essent Luk Smeyers is Partner iNostix Daniel Casalod is HR Director Commercial & Merchant Banking bij ABN AMRO Bank Maaike Poulussen is Directeur Human Resources bij Eneco

  Hoofdstuk 8 De social media (r)evolutie Sieds Wijnja is zelfstandig online marketeer bij IN2009 Yuri van Helten is Manager Recruitment bij Cofely Irene Hoeks is HR-manager bij NorthgateArinso Jaco Gulmans is Senior Manager Personeel & Organisatie bij Centraal Boekhuis Ingeborg de Lange is consultant bij NorthgateArinso Anita Lettink is Managing Director bij NorthgateArinso

  D A N K W O O R D

  10

 • Inleiding 2012

  dr. Petra Biemans

  1. Personeelsmanagement in Nederland: ‘Veranderende arbeidsrelaties’ Het is geleidelijk gegaan, maar als we achter ons kijken en de arbeidsmarkt en de arbeidsver- houdingen van pak hem beet vijftien jaar geleden vergelijken met nu, dan zie je het pas goed: arbeidsrelaties zijn veranderd. En niet zomaar een beetje veranderd, maar de verande