Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

of 25 /25
Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s

Embed Size (px)

Transcript of Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Page 1: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Wooninc.Jagershoef

presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s

Page 2: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Doelstelling Wooninc.

“Daar waar er behoefte is aan ontmoeting én geen of slechte voorzieningen aanwezig zijn wil Wooninc. investeren, faciliteren en organiseren . Op deze wijze wil zij een actieve bijdrage leveren aan het leefbaar maken en/of houden van een wijk of buurt.”

Page 3: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Wijk Jagershoef

• Gemengde bevolking

• 64 % autochtoon, 36 % allochtoon

• Relatief groot aandeel inwoners 60+

• Relatief groot aantal 1-persoons huishoudens

• Jeugd en jongeren -> overlast

Page 4: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Buurtcentrum De Jagershoef

• Bestaand gebouw, 1976• Centraal in wijk De Jagerhoef• Oppervlakte 365 m2• 3 multifunctionele zalen en terras• Centrale bar en voorzieningen• In juni 2009 verbouwing afgerond:

achterstallig onderhoud + nieuw interieur

Page 5: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.
Page 6: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Beheer

• Uitgangspunten Wooninc.– Beheren– Regiseren– Exploiteren

• Beheerder(s) bij Wooninc. in dienst– Vrijwilligers– Verenigingen, stichtingen etc.– Professionals

Page 7: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Prijzen

• Huurtarieven– Sociaal– Regulier– Commercieel

• Consumpties– Sociaal tarief (ruim onder commerciele

horeca)

Page 8: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Kenmerken

• Kleinschalig

• Klassieke invulling met multifunctionele gebruiksruimte, geen permanente gebruikers

• Lange historie

• Diverse gebruikersgroep

Page 9: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Activiteiten

• Huiskamer

• Sociale activiteiten

• Sportief/bewegen

• Ontplooing

• Hobby

• Steunpunt

Page 10: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Vragen/dilemma’s

• Kan een zalencentrum wel zelfstandig overleven

• Hoe krijg ik de exploitatie kleine ruimte kostendekkend

• Wat kunnen vrijwilligers wel en niet (verwachtingen)

• Commercieel – Maatschappelijk– Verhoudingen in de wijk– Vergunningen

Page 11: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Algemene informatie

• Gemeente Waalwijk• Wijk Centrum-Besoyen• Inwoners 7.677 • Planlocatie Van Duvenvoordestraat/Kasteellaan• Naam project Nttb• Ontwikkelfase Definitie• Programma circa 12.000 m2• Investeringskosten circa € 22.500.000,--• Aantal verdiepingen 4• Doelgroep alle wijkbewoners en zakelijke gebruikers• Functies wonen, zorg, welzijn en onderwijs• Planning Start bouw > bouwvak 2010,

oplevering eind 2011, begin 2012

Page 12: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Vragen & dilemma’s

•Algemeen– Forse vertraging in planvorming– Omwonenden en toekomstige bewoners nog onvoldoende betrokken– Welke (deel van de) wijk is uitgangspunt?

•Sociaal programma– Ambitieniveau vraagt verdere uitwerking– Verknoping is nog beperkt– Buurthuis is laatste jaren afgebouwd. Toekomstig wijkcentrum moet

buurthuis ‘nieuwe stijl’ worden.

•Fysiek programma– Stedenbouwkundig ontwerp– Fysiek programma kan op (teveel) onderdelen nog niet worden

vastgesteld– Concentratie van ‘zorg’ in programma

Page 13: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Welzijn- en cultuurcluster August

Allebéplein Amsterdam

Laboratorium 27 augustus 2009 te Amersfoort

Page 14: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Omschrijving:

Het August Allebéplein ligt in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld,

Stadsdeel Slotervaart in Amsterdam. De huidige situatie is nu

onoverzichtelijk en de omliggende wijk is deels verpauperd.

Uitdaging:

Het creëren van een slim, leuk, relevant en rendabel Welzijn en

Cultuurcluster met kernwaarden als gastvrijheid, ondernemerschap

en verbinding met de wijk?

Page 15: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.
Page 16: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Case voorzieningengebouwThorbeckepark Utrecht

Laboratorium exploitatieformules

maatschappelijk vastgoed

Page 17: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Voorzieningengebouw Thorbeckepark in het kort: Een multifunctioneel gebouw van 4.500 m² bvo Gelegen in de wijk Ondiep en nabij de wijk

Zuilen (beide Vogelaarwijken) met veel Mitros woningen die komende tijd gerenoveerd worden

Gelegen in sportpark met voetbalvereniging en ontwikkeling appartementen

Voorzieningengebouw Thorbeckepark gericht op sport&bewegen en ontmoeten

Project bevindt zich in fase Definitief Ontwerp

Page 18: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Page 19: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Doelstelling Thorbeckepark: Onderdeel van programma ‘Levenslustig

Ondiep’ In Ondiep ongezondheid relatief hoog en

sportdeelname relatief laag Thorbeckepark gericht op meer bewegen,

sporten en ontmoeten Voorziening door en voor de wijk

Page 20: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Deelnemende partijen Thorbeckepark: Portes: welzijn DMO sport: sportzaal DMO sport: fitness Ludens: naschoolse- / kinderopvang Mitros: ontwikkelaar, eigenaar, verhuurder

Page 21: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Kenmerken gebouw: Centrale ontmoetingsruimte voor alle huurders

en voor de buurt Huurders hebben daarnaast eigen ruimte Begane grondlaag transparant en open, hogere

verdiepingen meer gesloten Centrale ontmoetingsruimte bevindt zich op

begane grond en eerste verdieping (trap fungeert ook als tribune)

Meeste verkeersstromen lopen langs centrale ontmoetingsruimte

Page 22: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Begane grond Eerste verdieping

Page 23: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Beheer en exploitatie: Doel centrale ontmoetingsruimte: gebruik

initiatieven huurders en initiatieven uit de wijk

Bezoekers voelen zich altijd welkom Maatschappelijk uitbater nodig: gastheer,

additionele horeca, aanboren netwerk in de wijk

Portes bereidt om onder voorwaarden beheer centrale ruimte op zich te nemen

Page 24: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Waar lopen we tegen aan: Groot deel gebruikers zijn lagere

inkomens, marktconforme horeca en zaalhuurprijzen niet realistisch

Gebruik avonduren leidt tot extra personele kosten voor beheer

Kortom; hoge kosten tegenover lage opbrengsten

Page 25: Wooninc.Jagershoef presentatie case schetsdag laboratorium MFA’s.

Voorzieningengebouw Thorbeckepark

Vragen en dilemma's: Kan je van een welzijnsorganisatie een

ondernemende en pro actieve houding verwachten t.a.v. beheer en exploitatie?

Op welke wijze kan de centrale ruimte kostendekkend geëxploiteerd worden rekening houdend met maatschappelijk doelstelling?