Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief...

of 19 /19
1 www.ruimtevoorzorg.nl Wonen-zorg in regio Rivierenland Henk Nouws, Ruimte voor zorg 27-03-2016 Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod van wonen en zorg zich in de komende jaren, wat verandert er? Wat vraagt dit van de verschillende partijen? Toename van 85–plussers 2016-2046 en gevolg voor aantal ouderen met dementie Hoe ontwikkelt Beschermd Wonen zich de komende tijd? Aanzet voor het gesprek over vervolgacties voor de komende jaren

Embed Size (px)

Transcript of Wonen-zorg in regio Rivierenland Zelfredzaam... · – Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief...

 • 1

  www.ruimtevoorzorg.nl

  Wonen-zorg in regio Rivierenland

  Henk Nouws, Ruimte voor zorg27-03-2016

  Voor: Platform Zelfredzaam Rivierenland

  Monitor Wonen-Zorg 2016 Provincie Gelderland

  Doelen Hoe ontwikkelen vraag en aanbod van wonen en

  zorg zich in de komende jaren, wat verandert er?

  Wat vraagt dit van de verschillende partijen?

  Toename van 85plussers 2016-2046 en gevolg voor aantal ouderen met dementie

  Hoe ontwikkelt Beschermd Wonen zich de komende tijd?

  Aanzet voor het gesprek over vervolgacties voor de komende jaren

 • 2

  Publiek Bestuurders en beleidsmakers

  Gemeenten

  Wonen

  Sociaal domein

  Ruimtelijke ordening

  Woningcorporaties

  Zorgaanbieders

  Bronnen

  1. DemografieBevolkingsprognose wijk- buurtniveau 2046 (ABF)

  2. Gebruik van zorgProductie Wlz (Menzis)Productie Beschermd Wonen (Ede, Arnhem, Doetinchem)

  3. AanbodSurvey (Ruimte voor zorg)

 • 3

  Wonen met zorg

  Wonen

  Wonen met zorg

  Tussenvorm

  Woonzorg Wonen met Bescherming

  Verblijf

  ZIN PGB

  Individueel wonen

  Ruimte voor zorg

  Zorgprofielen

  Ouderenzorg V&V1 V&V2 V&V3 V&V4 V&V5 V&V6 V&V7 V&V8 V&V9 V&V10

  Gehandicaptenzorg VG1 VG2 VG3 VG4 VG5 VG6 VG7 VG8 Legenda:

  LVG1 LVG2 LVG3 LVG4 LVG5 .. =Gehandhaafd

  SGLVG1 .. =Afgeschaft

  LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 LG6 LG7 .. =OvergeheveldnaarWmo

  GGZ GGZB1 GGZB2 GGZB3 GGZB4 GGZB5 GGZB6 GGZB7

  GGZC1 GGZC2 GGZC3 GGZC4 GGZC5 GGZC6 OvergeheveldnaarWmo

 • 4

  Zorg met verblijf

  Uitvoerders Zorgverzekeraar: Wlz: ouderen, gehandicapten, GGZ Gemeenten: WMO: Beschermd Wonen

  Verstrekkingsvorm Zorg in Natura

  Integrale verstrekking Scheiden wonen-zorg

  Persoonsgebonden budget Altijd scheiden wonen-zorg

  Ruimte voor zorg

  Vier hoofdpunten

  1. Van twee werelden naar n wereld

  2. Het 85+ tijdperk (V&V)

  3. Oudergestuurd (GHZ)

  4. Nestverlaters (GGZ)

 • 5

  Van twee werelden naar n wereld

  www.ruimtevoorzorg.nl

 • 6

  Wonen met zorg is een gezamenlijke opdracht

  Het 85+ tijdperkOuderen

  www.ruimtevoorzorg.nl

 • 7

  Bevolking Rivierenland

  Lichte groei

  Ouderen Rivierenland

  55-75 neemt af na 2031, sterke groei 75+

 • 8

  Ruimte voor zorg

  Prognose 85-plussers

  Beroep op zorg85-plussers doen een hoger beroep op wonen met zorg dan je op basis van prevalentie zou verwachten

 • 9

  Verblijf voor mensen met dementie

  Ruimte voor zorg

  Behoefte verpleeghuisplaatsen dementie Rivierenland

  Ruimte voor zorg

  852

  1190

  1778

  2357

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  2016 2026 2036 2046

  Vraagverpleeghuisplaatsendementie

  Rivierenland

 • 10

  Vraag vs aanbod verpleeghuisplaatsen dementie 2021 Rivierenland

  Ruimte voor zorg

  Woonzorg plus

  verblijf somatiek

  Ruimte voor zorg

 • 11

  Woonzorg

  Definitie Woonzorg: geclusterd wonen met full-service zorg- en dienstverlening bewoner betaalt huur Bewoner betaalt kosten levensonderhoud

  Ruimte voor zorg

  Zorg en vastgoed

  Zorgvastgoed breed inzetbaar Lichte indicaties: ZZP1-ZZP3 Scheiden wonen en zorg - Woonzorg Verzorgingshuisbewoners: ZZP4 bestaat nog Zorg met behandeling: ZZP6, ZZP8

  Gecontracteerde zorg niet plaatsgebonden In verpleeghuizen In verzorgingshuizen In aanleunwoningen

  Ruimte voor zorg

 • 12

  Vraag versus aanbod woonzorg + verblijf somatiek 2021 Rivierenland

  Ruimte voor zorg

  9931.095

  528

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  Rivierenland

  Vraagversusaanbod2021

  VraagZorggebouwenAanleunwoningen

  Gevolgen voor woningmarkt

  Verhuizen 85-plussers wel naar Woonzorg Moet je wel insteken op verhuizen? Of moet je insteken op woningaanpassingen? Moet je insteken op grote kernen? Of blijven de ouderen in de kleine kernen wonen? Overvloed oude verzorgingshuizen Enorme groei mensen met dementie Daarom: behoudt bestaande zorglocaties

  Ruimte voor zorg

 • 13

  OudergestuurdGehandicaptenzorg

  www.ruimtevoorzorg.nl

  Ontwikkeling vraag naar wonen met zorg gehandicapten Rivierenland

  Ruimte voor zorg

  1331 13091236 1236

  0

  500

  1000

  1500

  2016 2026 2036 2046

  Vraagwonenzorggehandicapten

  Rivierenland

 • 14

  Gehandicaptenzorg en de woningmarkt

  Grote groep Vraag naar projecten in buitengebied Kleinschalige initiatieven vanuit ouders Levensduur van projecten < levensduur vastgoed Grote instellingen blijven deconcentreren

  Ruimte voor zorg

  NestverlatersGgz

  www.ruimtevoorzorg.nl

 • 15

  Nestverlaters in de GgzVooral jongeren maken gebruik van Beschermd Wonen, en daarbinnen van het PGB

  Ruimte voor zorg

  Ontwikkeling 15-30-jarigen 2016-2046 Rivierenland

  Ruimte voor zorg

 • 16

  Prognose vraag Beschermd Wonen Rivierenland

  Op basis van demografische ontwikkelingen zal de vraag in Rivierenland afnemen Er zal ook nieuwe instroom zijn uit Wlz en Zvw

  Ruimte voor zorg

  555 549519 527

  200

  400

  600

  2016 2026 2036 2046

  VraagwonenzorggehandicaptenRivierenland

  Nestverlaters in de GgzHet aantal mensen dat zorg ontvangt is aanzienlijk groterdan de capaciteit Beschermd Wonen

  Gelderland 2015/2016: Vraag (2015) 4.935 plaatsen Aanbod

  Wonen met zorg 3.361 (2016) (inclusief scheiden wonen en zorg) Individuele begeleiding 1.574 (2016)

  Ruimte voor zorg

 • 17

  Nestverlaters in de Ggz

  Risico is dat jongeren te lang blijven hangen in Beschermd Wonen

  Help hen zelfstandig te worden

  Bevorder doorstroming

  Bied tussenvormen op maat

  Bied zelfstandige woonvormen

  Transformatie opgave Beschermd Wonen

  Ruimte voor zorg

  Transformatieopgave Beschermd Wonen

  Beschermd Wonen Groep Intramuraal Inclusief wonen Inclusief

  huishouden

  Ruimte voor zorg

  Wonen met bescherming Groep Scheiden wozo Woningcorporatie Woonkamer Begeleiding WMO Zelf huren Zelf huishouden

  Individueel wonen met bescherming Zelfstandige huur Woningcorporatie Koppelcontract Woonruimte-

  verdeling Begeleiding WMO Zelf huren Zelf huishouden

  BWBW

  Beschermd Wonen

  WmBWmB

  Wonen met Bescherming

  IWmBIWmB

  Individueel Wonen met Bescherming

 • 18

  Transformatiemodel Beschermd Wonen Rivierenland

  Ruimte voor zorg

  171

  200 207

  100

  200

  300

  Rivierenland

  TransformatiemodelBeschermdWonen2021(fast)BeschermdWonen

  WonenmetBescherming

  IndividueelwonenmetBescherming

  Gevolgen voor woningmarkt

  Deel intramurale capaciteit RIBWs omzetten in scheiden wonen-zorg (Wonen met Bescherming)

  Deel clinten zelfstandig leren wonen (Individueel Wonen met Bescherming)

  Behoefte aan kleine, goedkope woningen Behoefte aan tussenvormen Werk voor corporaties Vraagstukken: hoe regel je de toewijzing en de

  huurbescherming?

  Ruimte voor zorg

 • 19

  Ruimte voor zorg

  https://wonenenruimte.gelderland.nl/Inspiratie+nieuw/monitor+wonen-zorg+2016/factsheets/default.aspx