Wonen Achterhoek

13
WONEN TUINEN & * DE GELDERLANDER ZATERDAG 23 MAART 2013

description

Special wonen Achterhoek

Transcript of Wonen Achterhoek

Page 1: Wonen Achterhoek

WONEN TUINEN&

* DE GELDERLANDERZATERDAG 23 MAART 2013

Page 2: Wonen Achterhoek

woonzorg.nl

PER DIRECT

TE HUUR

Ruimte voor zorgeloos wonen

Open huis woensdag 27 maart van 15.00 tot 16.00 uur

Wilt u wonen in een comfortabel appartement in een rustige wijk in natuurpark Overstegen? Komt u dan eens kijken in Het Trommelslag.

• Doelgroep 55 jaar en ouder;

• Appartementen met balkon en prachtig uitzicht op natuur;

• Recreatiezaal aanwezig;

• Individuele berging;

• Voldoende parkeergelegenheid;

• In de nabijheid van winkels en een openbaar zwembad;

• Openbaar vervoer op loopafstand

Huurprijzen en servicekostenDe netto huurprijs van de woningen is vanaf € 520,- per maand.

De servicekosten, exclusief stookkosten, zijn vanaf € 81,- per maand.

Afhankelijk van leeftijd, inkomen en vermogen is huurtoeslag mogelijk.

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u terecht bij de belasting-

dienst, www.belastingdienst.nl

Geïnteresseerd?U kunt contact opnemen met de bewonersconsulent van Het Trommelslag de heer A. Nekkers, telefoonnummer 088-921 03 56

of via e-mail [email protected]. kijk ook op www.woonzorg.nl

Het TrommelslagDoetinchem

Comfortabel wonen

In de wijk Overstegen aan deMarsmanstraat 1 ligt woon-centrum Het Trommelslag,vlakbij een park, winkels enbushaltes. Het wooncentrumbestaat uit 103 woningen.Zorgorganisatie De IJsselkringheeft een kantoor in het woon-centrum. Onze bewoners-consulent staat voor u klaar omal uw vragen over wonen, zorgen welzijn te beantwoorden.

VOOR MEER INFORMATIE

Rosendaal Makelaars T(0314) 66 88 44

Van Dijk MakelaarsT(0314) 36 62 62

AUTHENTIEKE SCHOONHEID BINNENKORT TE HUUR

In ‘s-Heerenberg kunt u in ‘Gouden Handen’ binnenkort een luxe twee-, drie of vierkamer appartement huren.

rotcesejirv33tfertebdobnaateHappartementen en 13 sociale huur appartementen. Vanaf begin 2013 kunt u zorgeloos genieten!

46 huurappartementen in ‘s-Heerenberg exclusief voor 45-plussers

tot17acnavkalvrepposkiurbeG•ca 190m2

fanaV• € 550,- p.m. excl. servicekosten

egithcarpneetmiurnetiubévirP•kloostertuin

WWW.GOUDENHANDEN.INFO

• Gebruiksoppervlak van ca 71 tot ca 190m2

• Vanaf € 578,- p.m. excl. servicekosten

• Privébuitenruimte en prachtigekloostertuin

• Luxe kapelappartementen (190m2) nog te huur

In ’s Heerenberg, in de mooie Achterhoek, kunt u in ’Gouden Handen’ binnenkort een luxe twee-, drie- of vierkamer appartement huren. Het aanbod betreft 33 vrije sector appartementen en 13 sociale huur appartementen. Vanaf begin 2013 kunt u zorgeloos genieten!

• Geschikt voor personen van 55 jaar en ouder;

• Tweekamerappartementen;

• Gemeenschappelijke ruimte waar verschillende activiteiten

georganiseerd worden;

• Wasserette en logeerkamer in het complex aanwezig;

• Winkelcentrum op loopafstand;

• Netto huurprijs vanaf € 450,- en de servicekosten zijn vanaf

€ 55,- per maand.

Geïnteresseerd?Voor meer informatie of een bezichtigingsafspraak kunt u contact op

nemen met de bewonersconsulent, telefoonnummer 088-921 03 58.

of via e-mail [email protected]. Kijk ook op www.woonzorg.nl

Zorgeloos en comfortabel wonenin de Jan Hovingflat in Arnhem.Dit appartementencomplex isgelegen in de rustige wijkElderveld aan de zuidkant vanArnhem. De Jan Hovingflat ligtin de directe nabijheid van eenwinkelcentrum en openbaarvervoer. Onze bewoners-consulent staat voor u klaar omuw vragen te beantwoorden.

Jan Hovingflat in Arnhem

Zorgeloos en comfortabel wonen

woonzorg.nl

DIRECT

BESCHIKBAAR

Ruimte voor zorgeloos wonen

Open dag zaterdag 20 april van 11.00 – 13.00 uur

• Twee- en driekamerappartementen met een oppervlakte van

50 m2 tot 70 m2;• Terras of een balkon;

• Alle appartementen zijn drempelvrij;

• Ontmoetingsruimte en fietsenberging aanwezig;

• De netto huurprijs is vanaf € 515,- en de servicekosten

vanaf € 70,- per maand.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie of een bezichtigingsafspraak kunt u,

contact opnemen met de bewonersconsulent via telefoonnummer

088-921 03 57 of stuur een e-mail naar [email protected].

Kijk ook op: www.woonzorg.nl/ijsselwolde.

In nabijheid van de rivier de Oude IJssel in een rustige woon-omgeving ligt wooncomplex IJsselwolde aan het Kloosterhof in Silvolde. Het winkelcentrum en openbaar vervoer is op loop-afstand. In de omgeving kunt u heerlijk wandelen en fietsen.

Rustig en zelfstandigwonen IJsselwolde in Silvolde

woonzorg.nl Ruimte voor zorgeloos wonen

PER DIRECT

TE HUUR

Open huis dinsdag 26 maart van 10.00 tot 11.00 uur

Page 3: Wonen Achterhoek

de Gelderlander ZATERDAG 23 MAART 2013

door Renske Schriemer

WONEN TUINEN&

Groen,groener,groenst

Het Zuperzozial-servies isin twee opzichten groen:niet alleen de kleur, het isook nog eens goed voor hetmilieu. Zuperzozial wordtgemaakt van bamboevezelen maïspulp; natuurlijkematerialen die geen aan-spraak maken op de oliere-serves. Het serviesgoed islicht van gewicht en kan ge-woon in de vaatwasser. Zu-perzozial is biologisch af-breekbaar. De ontwerpenzijn heel basic en zonderprint of decoratie. Uiteraardis het Zuperzozial-serviesook verkrijgbaar in anderevrolijke kleuren. Prijs: vanaf3,95 euro voor een beker.

www.capventure.com

Kinderen spelen graag ver-stoppertje in het hoge gras.Met de Spring ontwierp Flo-ris Schoonderbeek een lu-diek equivalent voor bin-nen en buiten. Het is eenroomdivider met een speelskarakter. ‘Een organischescheiding, daar waar degrens gezocht wordt’, vol-gens meubelmerk DeVorm, dat de Spring levert.Het meubel is gemaakt vanmassief essenhout. Springkost 430 euro.

www.devorm.nl

Waarom zou een badkamerwit of grijs moeten zijn?Badkamerserie DarlingNew van het Duitse sani-tairmerk Duravit brengtkleur in de doucheruimte.Het ontwerp van Sieger De-sign is zeer compleet, vanwastafel tot whirlpoolbad.Het wastafelmeubel heefteen opvallend vlakke kera-mische rand. De jonge, fris-se kleuren springen vooralin het oog. Kies voor frislentegroen om de badka-mer een lenteachtige uit-straling te geven. Te heftig?Er is ook gewoon wit. Prijsop aanvraag.

www.mynewdarling.dewww.duravit.nl

Verstoppertje

Bio-servies

Papier heeft legio mogelijk-heden, ontdekten architectNailliana en industrieel ont-werper Kenneth, toen ze deJapanse vouwtechniek origa-mi leerden kennen. Ze gin-gen lampen van papier ont-werpen, de eerste pogingleek een sneeuwpop. Daar-om noemden ze hun ont-werpbureau Studio Snow-puppe. Elke lamp is vanFSC-gecertificeerd papieren geschikt voor spaar- enledlampen. Elke lampenkapis zowel aan de binnen- alsaan de buitenkant mooi.Kies bijvoorbeeld de groenehanglamp Moth, voor 89 eu-ro, inclusief gekleurd snoer.

www.studiosnowpuppe.nl

Frissedouche

Van papier

Bij het thema ‘groen’ valt tedenken aan kleur, duurzaam-heid, ontluikende natuur ofbeginnend (ontwerp)talent.Al die associaties worden indeze voorjaarsspecial belicht.

� Deze Wonen & Tuinen-special verschijnt in hetvoorjaar van 2013 alsbijlage bij de dagbladtitelsvan Wegener.

� Coördinatie en eind-redactie De PersdienstJan van MullemBauke Boersma

� VormgevingErna van Eerdewijk

� BeeldAlle foto’s DesignPress,

tenzij anders vermeld.Foto voorpagina: Zoonar

� ContactDe PersdienstPostbus 366500 DA [email protected]

Gewone stoelen zijn er ge-noeg. Daarom besloot top-ontwerper Konstantin Gr-cic af te wijken van de tradi-tionele stoelvormen en be-dacht een nieuw construc-tieprincipe, dat doet den-ken aan outdoorsporten.Het meubel kreeg de naamWaver. Door pittige stof-kleuren is de uitstralingvan de stoel sportief. DeWaver kan als lees- of relax-fauteuil in de woonkamerworden gebruikt, maar isook geschikt voor in detuin. Behalve in groen is hijook verkrijgbaar in wit ofzwart met roze accenten.Prijs: 1.298 euro.

www.vitra.com

Sportieve zit

colofon

Page 4: Wonen Achterhoek

door Suzanne Dijkstra

Milieubewuste mensenkoken graag biologisch.

Maar hoe zit dat met dekeuken waarin ze hun

potje bereiden? Op zoeknaar de meest groene

keukens en apparatuur.

Page 5: Wonen Achterhoek

de Gelderlander ZATERDAG 23 MAART 2013

WONEN TUINEN&

De gemid-delde keu-ken gaat ja-renlangmee. Daar-door is

het automatisch een duurza-me aankoop. Toch kun jebij de keuze voor een keu-ken rekening houden methet milieu. Al leert eenrondje langs de grote keu-kenmerken dat het milieuniet het eerste verkoop-argument is, waarmee deproducenten schermen.Vaker worden termen alstopdesign, holistisch, tijd-loos en praktisch genoemd.De gemiddelde keuken isgemaakt van spaanplaat, af-gewerkt met een laagje la-minaatfineer van kunststof.Wie een duurzamer alterna-tief wil, kiest voor een mas-sief houten keuken, ge-maakt van FSC gecertifi-ceerd hout of met eenMilieukeur.Mooie keuken gezien?Vraag de verkoper hoe enwaarvan hij is gemaakt.Vooral de wat duurderemerken besteden aandachtaan duurzaamheid. Ookzijn er tegenwoordig ecolo-gische keukens, gemaaktvan bamboe. Vergeet hetaanrechtblad niet. Natuur-steen bevat geen chemischestoffen en ook roestvrij

staal is volledig recyclebaar.Een werkblad van compo-siet, zoals Silestone of Co-rian, is eveneens een milieu-verantwoorde keuze, omdatdit wordt gemaakt van gere-cycled materiaal.

WaterhuishoudingIs de duurzame keuken ge-kozen, dan wordt het tijdom na te denken over derest. Te beginnen met dekraan. Anders dan vaakwordt gesuggereerd, is vol-gens Milieu Centraal eenheetwaterkraan niet per seeen milieubewuste keuze.Zo’n kraan kost ook elektri-citeit als hij stand-by staat.Keukenkranen zijn steedsvaker voorzien van waterbe-sparende foefjes, zoals detoevoeging van lucht aande waterstraal of de moge-lijkheid het volume van destraal te dimmen. Er zijnzelfs al digitale kranen inaantocht, die helpen waterte besparen.En dan de vaatwasser. Langwerd die gezien als water-en energieverslinder. Datvalt anno 2013 enorm mee,als we de fabrikanten mo-gen geloven. Op het energie-label letten, is al een eerstestap. Maar verdiep je ookeens in het waterverbruikvan de afwasmachine. Een

machine met een innova-tief wisselspoelsysteem be-spaart liters water. Vaak isde eco-stand prima voorhet schoonmaken van devaat. Nieuwe vaatwassersbepalen zelf hoe lang ze er-over moeten doen om deafwas schoon te krijgen.Bovendien past in nieuwevaatwassers veel meer danin oudere machines.

SupercoolOok koel- en vrieskastenworden energiezuiniger. Bo-vendien hebben ze steedsvaker verschillende koelzo-nes. Een ventilator zorgtvoor circulatie van koudelucht en het standje ‘super-cool’ speelt in op warmvoedsel dat de koelkast on-nodig opwarmt. De koeltijdna het openen van de deuris met 40 procent teruggelo-pen in vergelijking met eentraditionele koelkast, meldtIndesit.De nieuwste exemplarenhoeven bovendien nietmeer ontdooid te worden,want door de luchtcircula-tie hecht ijs zich niet aande wanden. Een specialeFrostmatic-functie versnelthet invriesproces van voed-sel. Ook aan de detailswordt aandacht besteed:moderne koelkasten zijn

voorzien van led-lichtjes. In-teressant is ook de Smart-Eco deur, waarin veelge-bruikte producten wordengezet. Daardoor hoeft de he-le koelkast niet steeds open(waarbij veel energie verlo-ren gaat).

Koken en bakkenWie twijfelt tussen hip in-ductie of ouderwets gas,doet er goed aan voor hettraditionele gasfornuis tegaan. Het is over het alge-meen duurzamer en boven-dien goedkoper dan eenelektrische kookplaat. Alzijn er tegenwoordig ookduurzame inductieplaten,waarmee de keuze ook eenkwestie van persoonlijkevoorkeur is.Wordt het een oven of eenmagnetron? Volgens MilieuCentraal geeft een magne-tron een vier keer hoger ren-dement dan een oven. Mag-netrons zijn steeds energie-zuiniger. Wie weinig bakt,kiest voor een combimagne-tron met heteluchtoven. Letook bij de keuze voor eenoven op het energielabel.Of het er eentje op gas ofop elektriciteit is, maaktvoor het milieu weinig uit.De nieuwste ovens hebbeneen sensor die de vochtig-heid van voedsel meet en

vervolgens de meest opti-male bereidingsmodus enbaktijd instelt. Ook kunnenin zo’n oven op meerdereniveaus tegelijkertijd meer-dere gerechten worden be-reid. Trend is de stoom-oven. Kies voor een exem-plaar met hoge druk. Dit isenergiezuiniger omdat heteten door de druk snellergaar is.

Kliko in de keukenWie milieubewust is,scheidt keukenafval om hetdaarna in de juiste kliko tegooien. Sinds kort kan com-posteren ook rechtstreeksin de keuken. Bijvoorbeeldmet de NatureMill; mobielecomposteerder die keuken-afval in twee weken veran-dert in vruchtbare aarde.Ook is er de Japanse Bokas-hi compost-emmer, die keu-kenafval fermenteert. Eenpaar jaar geleden experi-menteerde Philips met eenzogenoemde Bio-digester-keuken, waarin restmateri-aal werd verwerkt tot nieu-we energiebronnen.Het idee is onderdeel vanhet Philips Design Probeprogramma: een denktank,ingesteld voor onderzoeknaar toekomstige lifestyle-scenario’s. Tot een concreetproduct kwam het nog niet.

Composteren kan uiteraardook prima in de tuin. Oflaat het de gemeente doendoor gft-afval in de groenecontainer te deponeren.

De toekomstDe komende jaren komener nog talloze duurzamekeukeninnovaties bij. Zoalsde mogelijkheid via desmartphone de keukenvoor-raad bij te houden en eenintelligente koelkast, diezelf bedenkt wat er nogmet de restjes in het appa-raat gekookt kan worden.Keukenproducenten enmerken zijn constant opzoek naar nieuwe (duurza-me) innovaties. Bovendienziet keukenapparatuur ersteeds futuristischer uit.Op de keukenbeurs in Keu-len waren bijvoorbeeld inhet werkblad geïntegreerdeafzuiginstallaties en zelfden-kende inductieplaten te be-wonderen.Neem ook eens een kijkjeop de website van Whirl-pool. Dit merk ontwikkeldede conceptuele Green Kit-chen 2.0, waarin afvalwateren warmte van het eneapparaat wordt gebruiktdoor het andere.

De keuken van nu

Duurzame materialen maken de keukenmilieuvriendelijk en soms zelfs futuristisch.Met bijvoorbeeld FSC goedgekeurd hout.Koelkasten van nu zijn energiezuiniger danooit, net als vaatwassers, zoals de nieuwstevan AEG.

Keuken Leaf (Culimaat) is geïnspireerd opeen blad.Sommige keukens zijn zelfs letterlijk groen.De elektronische keukenkraan vanDornbracht heeft een voetsensor en eenwaterdoseringsfunctie.

Page 6: Wonen Achterhoek

door Cor-Peter Pasma

Van groentjetot sterdesignerVeel jonge ontwerpers en nieuwe merken bevochtende voorbije jaren hun plek in de meubelbranche.Welke groentjes zijn succesvol en klaar voor devolgende stap? En wie sloegen de plank mis?

www.newduivendrecht.comwww.andreasengesvik.nowww.dirkvanderkooij.nlwww.graypants.com

Page 7: Wonen Achterhoek

de Gelderlander ZATERDAG 23 MAART 2013

WONEN TUINEN&

Het was vorig jaar de opval-lendste Nederlandse nieuw-komer: New Duivendrecht.Het designmerk is opge-richt door Frederik Roijé enVictor le Noble. Het duopresenteerde op de beurs inMilaan een complete collec-tie, die direct alle woonma-gazines haalde.Vooral lamp Barrel – ge-maakt van hout, beton enstaal – was overal te zien.Niet vreemd dus dat de keu-ze voor de eerste collec-tie-uitbreiding viel op dedoor designstudio NieuweHeren ontworpen lamp. Ba-by Barrel was geboren, eenkleine versie voor nog geen200 euro. Inmiddels is hetwat stiller rond het merk,maar dat gaat niet lang du-ren: New Duivendrecht isook dit jaar weer in Milaan,met werk van jonge, talent-volle ontwerpers.

Voor fijnproevers is galerie-conceptstore Spazio Rossa-na Orlandi bij de beurs inMilaan een goede plek omnieuw designtalent te spot-ten. In 2011 presenteerde deZweed Andreas Engesvikzich met Daniël Rybakken.De Light Tray, een keramie-ke plaat met daarop handge-blazen stolpen die dienenals ‘lampenkap’, trok inter-nationale aandacht. Het le-verde Rybakken werk opvoor meubelmerk Ligne Ro-set en lampenmerk Luce-plan. Engesvik deed het ietskalmer, maar werkt nu ookvoor bekende merken als Iit-tala, Normann Kopenhagenen Asplund. Met zijn afgelo-pen najaar gepresenteerdeBunad-dekens – met des-sins gebaseerd op Noorseklederdracht – trok En-gesvik dit jaar opnieuw in-ternationaal de aandacht.

Toen Dirk vander Kooij in2010 een oude robotarm ge-bruikte om een stoel vanplastic ‘te spuiten’, kon hijniet bevroeden dat hij tweejaar lang ‘knuffelontwerper’van Nederland zou zijn.Het ministerie van Econo-mische Zaken sleepte hemen zijn ontwerp de wereldover om Dutch design tepromoten. Niet gek dus datVander Kooij grossiert inprijzen en oorkondes. Hijverfijnde de techniek, zodathij oude koelkasten kan om-smelten om niet alleen eenstoel, maar ook een tafel eneen lamp te maken. Dit jaarsettelde hij zich in de PietHein Eek-fabriek in Eindho-ven en lanceerde een nieuwontwerp. Door een dikkerelijn plastic te spuiten, iszijn Chubby chair goedko-per en dus toegankelijkervoor een breder publiek.

NewDuivendrecht

AndreasEngesvik

Dirkvander Kooij

Neem één van ’s wereldsbeste, zo niet de allerbeste,designstudio’s en vraag de-ze om een complete collec-tie meubels samen te stel-len en te ontwerpen. Pre-senteer de collectie vervol-gens in Milaan tijdens degrootste meubelbeurs vande wereld en succes lijkt jeniet te kunnen ontgaan.Wel dus. Designliefhebbersverlekkerden zich vorig jaaraan de Black&Black collec-tie van het spiksplinternieu-we designlabel K%. Creatiefdirecteur was Nendo, vande designstudio van Japan-ner Oki Sato, die mythischevormen aanneemt en bijnaniets verkeerd lijkt te kun-nen doen. Maar niet alleswat Nendo aanraakt, veran-dert in goud: nog geen jaarna de introductie is K% alvan het wereldpodium ver-dwenen.

De Graypants-lamp is eenschoolvoorbeeld van hoehard het soms kan gaanmet een ontwerp. Na jarenexperimenteren met stoe-len van karton, besloot de-signer Jonathan Junker lam-penkappen te maken dooruitgesneden ringen kartonop elkaar te plakken. Dat ef-fect beviel hem veel beter.En hem niet alleen. Het –overigens niet bijster origi-nele – idee werd opgepiktdoor het Amsterdamse han-delshuis Leff Group, dat on-der meer ook Studio Domoen Seletti in portfolio heeft.Dit bedrijf tekende al eer-der voor de wereldwijde in-troductie van de succesvol-le opvouwbare stoel Fluxen herhaalde dat met deGraypants lampen.

K% Graypants

Page 8: Wonen Achterhoek

door Renske Schriemer

WONEN TUINEN&

Ooit was jeklaar mettwee forsepotten entwee iden-tieke plan-

ten. Misschien een duo ro-buuste kandelaars erbij en...niks meer aan doen. „Maardat is zo jaren negentig”,stelt Aafje Nijman, trend-watcher op het gebied vaninterieur en groen. Zij zietveranderingen, ook in devensterbank. Die strakke,symmetrische opstellingvan tweeling- of drieling-potten was het toppunt vanindividualisering. „Dat we-ten we nu wel. Dit ben ik,hier woon ik. In deze tijdgaan we meer op zoek naarde verbindingen en verhou-dingen. Tussen elkaar enook in het interieur.”De vensterbank is typischzo’n plek in huis waar jemakkelijk spullen stalt zon-der dat ze in de weg staan.Maar wat staat daar en watstaat daar leuk? Ooit zetteje er de geraniums in dezon, eventueel een sierhorerbij en... klaar! „Nederlan-ders hebben een specialeband met de vensterbank”,weet Nijman. „We koeste-ren de wens lekker bij el-kaar naar binnen te gluren.In het buitenland is datminder, rolluiken of dikkegordijnen belemmeren erhet zicht. Tegelijkertijdhechten we hier ook aaneen beetje privacy. Het isspelen tussen open- en ge-slotenheid.”In de seventies stonden rek-jes vol cactussen voor hetraam en hingen er plantenin gehaakte zakken. Laterkwamen de lamellen, plak-plastic, tweelingpotten enorchideeën. Of het model-schip. Wist je het echt niet

meer? Dan nam je gewooneen kat. Weinig staat zo ge-zellig als een opgeroldepoes in de vensterbank.Nijman ziet een trend dieook de vensterbank zal beïn-vloeden. „Groen is in, ka-merplanten doen het goed.Dat zagen we ook op de af-gelopen interieurbeurzen,waar zelfs voorheen nog zostrakke en moderne mer-ken hun stands vol hingenen zetten met planten. Ookverticale tuinen en hangen-de tuinen doen het goed.”Nijman denkt dat die trendzich ook zal laten gelden inhuis, met planten op schap-jes aan de wand en zelfsweer hangplanten voor hetraam in macramé-hangers.„Strak is uit, het mag wil-der en organischer. Net alsin huis. Gelakte meubelszie je minder, nu houdenwe van stoer hout of mar-mer. In de vensterbank zieik groepen planten, eengroene zee, maar wel metsamenhang. Bijvoorbeeldverschillende planten vaneen soort, allemaal in eigenpotjes. Ook verzamelingendoen het goed. Stolpen zijnniet aan te slepen bij tuin-centra. Mensen laten graagiets van zichzelf zien.”De vensterbank als markt-kraam voor het eigen interi-eur of als uithangbord voorde bewoners. Op naar eennieuw adagium: toon meuw vensterbank en ik zeg uwie u bent. Aafje Nijmanzou het nog wel een stukbonter willen maken. „Ikzou graag binnen en buitenin elkaar over willen latenlopen. Via de vensterbanknaar de kamervloer, waarinik een bak wil laten verzin-ken om planten in te zet-ten. Een soort binnenbor-der. Groen én gezond.”

Crisis in de vensterbank!

Tweelingpotten met tweelingplanten?Kan écht niet meer! De vensterbankvan nu is een creatieve uitspattingvan planten in alle soorten en maten.

� Durf te experimenteren.Zet planten van één soortin verschillende potten. Ofmaak een mix van plantenen kies voor een kleur pot.

� Ga de hoogte in met plan-ten. Door schapjes aan demuur of hangende potten,

van waaruit planten weligkunnen tieren.

� Kies een thema en verza-mel spullen die je al hebt.Zorg voor een verbindendelement. Glaswerk kan ver-schillen in kleur en vorm,maar is van hetzelfde mate-

riaal. Of kies handgemaaktspul: gebreide vaas, autovan oude blikjes. Zorg voordiversiteit én samenhang.

� Ook leuk: maak van eenbrede vensterbank een(groene) zitplaats met kus-sens op maat.

Ga met de planten de hoogte in.De mix van diverse soorten van de viooltjesorchideeis bont, maar door de witte potten is er toch harmonieen samenhang. foto Bloemenbureau HollandStrak is uit, het mag nu wilder.

Tips voor devensterbank

anno 2013

Page 9: Wonen Achterhoek

de Gelderlander ZATERDAG 23 MAART 2013

De ene spriet is de andere niet

door Cor-Peter Pasma

WONEN TUINEN&

Terwijl de ene na de anderetuintrend voorbijtrekt,blijft gras een onverwoest-bare rots in de branding.Er ligt naar schatting liefst300 miljoen vierkante me-

ter aan gras in onze tuinen. Vreemd ei-genlijk dat we daar niet zo veel vanaf we-ten. Want bij een goed gazon komt meerkijken dan je denkt. Zo moet je bij de aan-leg ervan al rekening houden met ver-schillende zaken, zoals: ligt het gras in deschaduw of juist in de zon, spelen de kin-deren er de hele zomer op of is het gazonvooral bedoeld om naar te kijken? Doe jedat niet, dan is de kans groot dat mos enander onkruid het wint van de frisgroenesprieten.Met meer dan duizend verschillende gras-soorten is het voor de leek bijna ondoen-lijk de juiste keuze te maken. Leveran-ciers van graszaden maken het voor onsgelukkig makkelijker. Zij mengen ver-schillende soorten gras, die elkaar verster-ken en ondersteunen om, rekening hou-dend met het gebruik, tot het beste resul-taat te komen. Te koop in een handigdoosje of zakje bij het tuincentrum.Grofweg zijn er vier verschillende soor-ten. Wie een voetbalgoaltje of trampoli-ne in de achtertuin heeft staan, doet erbijvoorbeeld goed aan een sportgazonaan te leggen. Doe je dat niet, dan ont-staan er al snel kale plekken waar de kin-deren het vaakst lopen. De soorten voorsportvelden zijn vele malen sterker dandie voor siergazonnen.Het grote verschil zit in de dichtheid vande begroeiing. Hoe dichter de graspriet-jes op elkaar staan, hoe mooier het veldjeeruitziet. Nadeel hiervan is dat de onder-kant van het gras door gebrek aan zon-licht veel kwetsbaarder is voor rot en ziek-ten. Vandaar dat een siergazon zo minmogelijk moet worden belopen. Sterkeregrassoorten zijn letterlijk een stuk groteren laten daardoor meer licht naar de bo-dem door.Maar met een goede graskeuze ben je erniet. Goed onderhoud is noodzakelijk.Zo moet er tijdens de groeiperiode mini-maal eens per twee weken worden ge-maaid en is jaarlijks verticuteren en bij-mesten ook belangrijk. Wie dat niet doet,zal merken dat mos en ander onkruidhun kans grijpen. Wie geen zin in onder-houd heeft, kan ook kunstgras in de tuinleggen. Het is de laatste jaren sterk in op-komst en kwalitatief een stuk beter ge-worden. Maar of iedereen daarop zit tewachten? Er gaat immers niets boven degeur van versgemaaid gras.

Bron: Grasgids.nl

Met de lente op komst staan kinderen te trappelen om weer buiten te spelen. Jammer dathet gazon die vrolijkheid niet of met moeite aankan. Aan het eind van de zomer regerende kale plekken en heeft elk veld een mostapijt. De oplossing: een ander grasmengsel.

� Siergras: Voor als het gazonamper belopen of andersgebruikt wordt. Bestaat uitfijne grassoorten als struis-en (rood)zwenkgrassen.

� Speelgras: Voor als er ophet gazon wordt gespeeld,gelopen, gegeten. Meestge-

bruikte gazontype bestaatuit een mengsel van fijneen grovere grassoorten, zo-als zwenk-, struis-, beemd-en Engels raaigras.

� Sportgazon: Voor als er opgevoetbald wordt. Mengselbestaat vooral uit grovere

grassoorten als veldbeemd-gras en Engels raaigras.

� Schaduwgras: Voor donke-re plekken in de tuin. Ditgras gedijt in de schaduwen is bestand tegen droog-te. Het mengsel bestaat uitrood- en veldbeemdgras.

Graskeuze

Page 10: Wonen Achterhoek

Antwoord op uw woonvragen

Benieuwd naar het programma?Kijk op www.rabobankgraafschapmidden.nl.

Kom ook naar de Wooninformatieavond.

In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Rabobank organiseert een informatieavond

Wonen. Voor zowel starters als doorstromers op de huizenmarkt behandelen we vragen over hypotheken en

financiën. Want een goed advies gaat verder dan alleen een hypotheek afsluiten.

Wilt u ook direct antwoord op uw persoonlijke woonvragen?

Bankieren van hart tot hart.

Kom naar de Wooninfoavond.Onze adviseurs geven antwoord.

22 aprilDe Olde Beth

in Wehl

facebook.com/rabobank

twitter.com/rabobankgm

Hoe ziet de huizenmarkt er uit in 2013, welke ontwikkelingenworden verwacht en wat kanRabobank voor klanten bete-kenen? De huizenmarkt verkeert in lastige tijden. Toch zijn er ook lichtpuntjes. De prijzen van huizen zijn gedaald en de overdrachts-belasting voor particuliere huizen is permanent verlaagd. Hierdoor zijn huizen beter betaalbaargeworden. Een koopwoningaanschaffen voor de eerste keer, maar ook verhuizen naar eenvolgende koopwoning is eencomplex proces. Er komt veel bij kijken en roept soms veel vragen op. Bovendien is mede door het Woonakkoord het nodigeveranderd in wetgeving. Bent u starter of doorstromer? Kom dan

naar deze kosteloze en geheelvrijblijvende informatieavond.Onze adviseurs geven u inzicht in de belangrijkste verschillen inhypotheekvormen, mogelijkhedenen voorwaarden om een woning te financieren. Bezoekers krijgen korte presentaties en voorbeelden van meest gestelde vragen. Invragenrondes en een speed-date met adviseurs krijgt iedereengelegenheid om algemene énpersoonlijke vragen te stellen.

Wij adviseren bezoekers zich aan te melden, zodat er voldoende adviseurs aanwezig zijn. Wilt umeer informatie of heeft u een andere (woon)vraag? Kijk voor het programma opwww.rabobankgraafschapmidden.nl.

UW WONING NOG NIET VERKOCHT?

VERHUUR NU TIJDELIJK UW WONING!

OF BENT U OP ZOEK NAAR EEN

WONING?

NEEM DAN CONTACT OP MET ONS KANTOOR!

WILLEMSPLEIN 16ARNHEM

026 - 7113 712

WWW.HOVEST.NL

Vaste plantenpot 9 cm.

10 voor € 10,=

www.wenninkhof.nl

PREFAB TUINHUIZEN EN DIERENVERBLIJVENEen sieraad voor uw tuin, een thuis voor uw dieren

Timmerbedrijf B.G. HijinkGelkinkweg 4, 7095 CB De Heurne T: 0315-651060 / www.bghijink.nl

Met uw (reclame)drukwerk écht opvallen in uw eigen regio? Verspreid uw boodschap met de huis-aan-huiskranten van Wegener. Uw drukwerk wordt exclusief verspreid met een beperkt aantal folders. Hierdoor bent u verzekerd van uitstekende bezorgkwaliteit en boven-dien: optimale aandacht!

Meer weten?Bel 088 - 013 88 90 of mail naar: [email protected]

ADV_

JAN

EE_1

30x4

7_R6

_201

2

Uw (reclame)drukwerkverder dan de deurmat!

Page 11: Wonen Achterhoek

de Gelderlander ZATERDAG 23 MAART 2013

door Suzanne Dijkstra

WONEN TUINEN&

Tuin in de douche

Tapijt van mos: fijne sensa-tie aan de voeten. Ook in debadkamer, meent de FranseNguyen La Chanh, die eenbadmat met mos ontwierp.In de vochtige badkamer ge-dijen mossen prima en zekrijgen water via druppelen-de lijven na het douchen.De ontwerpster is graag be-zig met groene interieuront-werpen. Ze bedacht ookeen schommel met kamer-planten erin en een bijzon-dere mobiele kruidentuinvoor in de keuken. Nieuw:bloemenvaas met een plas-tic frame, waarin boeketteneen vrolijke twist krijgen.

www.coroflot.com

Veel douches hebben al eenthermostaatkraan. Ze zijnprettig én besparen water.Sanitairfabrikant Grohe lan-ceert een nieuwe generatie:Grotherm 2000 New. Dieheeft ergonomische hand-grepen, een koele buitenzij-de en een temperatuurbe-grenzer, zodat gebruikerszich niet branden. De kraanbespaart water en energievia een ecoknop. Met deaquadimmer kan het water-volume met de helft wor-den gereduceerd. Op het in-gebouwde plankje kunnendouchegel en shampooflessimpel worden geparkeerd.

www.grohe.com

De wc doorspoelen kost6 tot 9 liter water. Er zijnwaterbesparende toilettendie aan een paar liter ge-noeg hebben. Zoals Dual-Flush van Duravit. Doormoderne spoeltechniek kaneen vierpersoonsgezin perjaar zo’n 17.000 liter waterbesparen. Duravit-urinoirshebben geen water nodig.Urine stroomt bij ArchitectDry via een membraamweg, de McDry gebruiktbiologisch afbreekbarevloeistof. Een stopknop opde vlotter van de spoelbakbespaart ook al veel water.Tiger heeft de Splash Eco.

www.duravit.nl en www.tiger.nl

Planten en water gaan goedsamen: waarom geen tuinin de badkamer? De Franseontwerper Patrick Nadeaubedacht groene badkamer-installatie Green Waters enhing de badkamer vol plant-jes. Maar het kan ook metenkele planten. Niet alleenzuiveren planten lucht, zefilteren daarnaast ook wa-ter. Op www. mooiwatplan-tendoen.nl staan veel plan-tentips voor elke ruimte. Zodoen orchideeën, varens enbromelia’s het goed in eenvochtige omgeving.

www.patricknadeau.com/greenwaterswww.mooiwatplantendoen.nl

Mossigmatje

Slimmekraan

Toilet-tijd nuttig besteden?Oefen je swing met de toi-letgolfset van Funny Gad-gets. Wie elke dag de vaar-digheid op de green oefentmet een potje putten op depot, wordt een crack. De setbestaat uit een minigreen,een club, een hole met vlag,twee balletjes en een deur-hanger met de tekst: Nietstoren. Rol de green uit, leghem rond de toiletpot enbegin! Ook leuk als gadgetbuiten de badkamer. Eensetje kost 13,95 euro.

Onder meer verkrijgbaar viawww.fonq.nl

Duurzaamdoorspoelen

Tuinierenin de badkamer

Puttenop de pot

Van al het kraanwater gebruiken we zo’n68 procent in de badkamer: dé plek dusvoor waterbesparing. Al moet het wel eenruimte om te ontspannen blijven. Dezeproducten helpen er een handje bij.

Page 12: Wonen Achterhoek

HANS VOORHUIS WONEN EN ANTIEK

De bank “Cambridge” heeft een losse hoesvan linnen/katoen.

Er zijn vele maten en kleuren leverbaar.

Utrechtseweg 177 Arnhem (026) 445 09 56 hansvoorhuis.nl

Modena Strakstone Antraciet20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

SIERBESTRATING VANAF 30 M² IN DE REGIO GRATIS THUISBEZORGD!

TUINCENTRUM & SIERBESTRATING PEER BV AURORAWEG 5 DICHTEREN / DOETINCHEM - TEL: 0314-343230GEOPEND: MA T/M DO 9:00 TOT 18:00 UUR, VR 9:00 TOT 20:00 UUR, ZA 9:00 TOT 17:00 UUR

Strakstone Antraciet 30x40x6 cm

voor g12.95 per m²

Modena Strakstone Bont 20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

AANBIEDINGEN SIERBESTRATING:

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN SIERBESTRATING OP:

WWW.PEERDOETINCHEM.NL

Modena Strakstone Grijs-Zwart 20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

JASPERSJASPERSde vloerenspecialist

JAAR

PVC VLOER COMPLEETnu € 48,95 per m2(inclusief: egaliseren/lijm/legservice)

LAMINAAT COMPLEETnu € 27,95 per m2(inclusief: ondervloer/plakplint/legservice)

LAMEL PARKET COMPLEETnu € 59,95 per m2(inclusief: ondervloer/vlakke plint/legser-vice zwevend )

HOUTEN VLOER SCHUREN + OLIENnu vanaf € 28,95 per m2

Complete re-styling kunnen wij u ook aanbieden:• vloer • schilderwerk • gordijnen

Wij geven gratis advies en komen

graag bij u langs.

JASPER JASPERS “DE VLOERENSPECIALIST“Ottawastraat 36 Doetinchem 06-20398496 0314-880373

www.jaspersvloeren.nl

Vanwege ons 10 jarig bestaan:tegen inlevering van deze bon 10% KORTING

VRAAG NAAR DE VOORDELENMET DE 6% BTW REGELING!

Page 13: Wonen Achterhoek

HANS VOORHUIS WONEN EN ANTIEK

De bank “Cambridge” heeft een losse hoesvan linnen/katoen.

Er zijn vele maten en kleuren leverbaar.

Utrechtseweg 177 Arnhem (026) 445 09 56 hansvoorhuis.nl

Modena Strakstone Antraciet20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

SIERBESTRATING VANAF 30 M² IN DE REGIO GRATIS THUISBEZORGD!

TUINCENTRUM & SIERBESTRATING PEER BV AURORAWEG 5 DICHTEREN / DOETINCHEM - TEL: 0314-343230GEOPEND: MA T/M DO 9:00 TOT 18:00 UUR, VR 9:00 TOT 20:00 UUR, ZA 9:00 TOT 17:00 UUR

Strakstone Antraciet 30x40x6 cm

voor g12.95 per m²

Modena Strakstone Bont 20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

AANBIEDINGEN SIERBESTRATING:

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN SIERBESTRATING OP:

WWW.PEERDOETINCHEM.NL

Modena Strakstone Grijs-Zwart 20x30x5 cm

voor g10.95 per m²

JASPERSJASPERSde vloerenspecialist

JAAR

PVC VLOER COMPLEETnu € 48,95 per m2(inclusief: egaliseren/lijm/legservice)

LAMINAAT COMPLEETnu € 27,95 per m2(inclusief: ondervloer/plakplint/legservice)

LAMEL PARKET COMPLEETnu € 59,95 per m2(inclusief: ondervloer/vlakke plint/legser-vice zwevend )

HOUTEN VLOER SCHUREN + OLIËNnu vanaf € 28,95 per m2

Complete re-styling kunnen wij u ook aanbieden:• vloer • schilderwerk • gordijnen

Wij geven gratis advies en komen

graag bij u langs.

JASPER JASPERS “DE VLOERENSPECIALIST“Ottawastraat 36 Doetinchem 06-20398496 0314-880373

www.jaspersvloeren.nl

Vanwege ons 10-jarig bestaan:tegen inlevering van deze bon 10% KORTING

VRAAG NAAR DE VOORDELENMET DE 6% BTW REGELING!