WonderCode - De sleutel tot de formule van roulette en de Mayakalender

of 12/12
 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Auteur: Yuri Romashev - ISBN-13: 9789078070047 - Pagina's: 144 - Format: 230x266x15 - Cover: Hardcover - Prijs: €25,80 - Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. De kans dat het balletje terechtkomt in willekeurig welk vak zou volgens de gangbare statistiek slechts 2,7 procent moeten zijn. Met de ontdekking van Romashev is die kans te verhogen tot maar liefst 30 procent. Dat betekent een ruim tien keer hogere kans op winst. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder 'het geheim van het Roulette Spel', 'de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen' en 'de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)'. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend [...] www.frontierpublishing.nl

Transcript of WonderCode - De sleutel tot de formule van roulette en de Mayakalender

 • Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voor-spellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of tochwel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. De kans dathet balletje terechtkomt in willekeurig welk vak zou volgens de gangbare statis-tiek slechts 2,7 procent moeten zijn. Met de ontdekking van Romashev is diekans te verhogen tot maar liefst 30 procent. Dat betekent een ruim tien keerhogere kans op winst.

  In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder het geheim van het

  Roulette Spel, de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen en de verborgen formule

  van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen). De betekenis van de WonderCode is daar-

  om groter dan als zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino.

  De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van

  energie in ruimte. Is de mensheid een onderdeel van een alomvattend programma, dat zich

  in de loop van de geschiedenis voortdurend herhaalt? Geen andere publicatie heeft betrek-

  king op deze informatie en dat maakt dit werk uniek.

  147 - 258 - 369

  Yuri Romashev (1961) is Nederlander, maar geboren in de Oekrane (Krim) aan de kust vande Zwarte Zee. Hij kwam tot zijn ontdekking van de WonderCode na een studie van lichtfysi-

  ca, alchemie, geneeskunde, heilige geometrie, astronomie, numerologie en kalenders.

  Omslag Wondercode 09-01-2007 10:44 Pagina 1

 • WonderCode DE SLEUTEL TOT DE FORMULE VAN ROULETTE EN DE MAYAKALENDER

 • WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender

  Copyright 2006 Yuri Romashev

  Omslagontwerp: Edith van den BroekOpmaak: Buro kunst en drukwerk, Sylvia Carrilho

  ISBN 90 7807 004 8

  Een uitgave van:

  Frontier PublishingPostbus 106811001 ER AMSTERDAMTel.: +31-(0)20-3309151Fax: +31-(0)20-3309150E-mail: [email protected]: www.frontierpublishing.nl

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

  worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke

  toestemming van de uitgever, met uitzondering van de recensent, die in zijn recensie of artikel korte citaten

  van niet meer dan vijftig aaneengesloten woorden mag gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met

  de uitgever.

  All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any electronic, magical,

  or mechanical means including information storage and retrieval, without written permission from the publisher,

  except by a reviewer, who may quote brief passages of no longer than fifty words at a time in a review. For further

  information, please contact the publisher.

 • WonderCode DE SLEUTEL TOT DE FORMULE VAN ROULETTE EN DE MAYAKALENDER

  Yuri Romashev

  Frontier Publishing

 • 7 Inleiding 11

  1 Het verborgen geheim in het roulettespel 19 Enkele geschiedenisfeiten 19 Wereldwijd bekende systemen 20 Onderzoeksbeperking 23

  2 Numerologische basis 25 Zichtbare chaos 25 Getallenorde 28 Asymmetrie 32

  3 Het verschil 35 Het kruis 38 De ster 42

  4 Opmerkelijke overeenkomsten 53

  5 Tien Codes en enneagrammen 57 Code 4 62 Bijzondere bevindingen 62

  6 Twee roulette modellen 65 Resultaat van analyse 69

  Inhoud

 • 87 De symmetrische organisatie 71 De vier belangrijkste getallenorganisaties met

  aantrekkingskracht binnen het roulettespel 71 Observatie 72

  8 De aantrekkingkracht 81 Meerdimensionaal 83 19de graad 84

  9 Tabel 89 Meer mogelijkheden 90 De keuze 91

  10 Toepassing van nieuwe kennis 95

  11 Metafysisch proces 99 De nieuwe Code 147 258 369 102

  12 Overeenkomst met de Mayakalender 107 De Maya Codes 112

  13 Enkele conclusies 119 Een mogelijke toepassing 124

 • 9

 • 18

  2633512

  287

  2918

  229

  3114

  201

  3316 24 5 10 23 8

  3011

  36

  1327

  634

  1725

  221

  4

  191532

  0

  Roulette

 • 19

  2633512

  28

  729

  1822

  931

  1420

  1

  3316 24 5 10 23 8

  3011

  36

  1327

  634

  1725

  221

  4

  191532

  0

  Roulette

  1 Het verborgen geheim in het roulettespel

  De resultaten van een langdurige theoretische analyse en praktijkonderzoek hebben bevestigd dat ik een verborgen geheim achter de kansberekening van het verloop van het roulettespel heb ontdekt.

  De onzichtbare getallenmatrix waarin de mysterieuze aantrekkingskracht tussen een aantal cijfercombinaties regelmatig door beweging van het roulet-teballetje wordt aangetoond, vormt het verborgen geheim van de symmetrie van cijfercombinaties, welke ten grondslag ligt aan de chaotische verspreiding van 37 cijfers op de rouletteschijf.

  Er blijkt een aantrekkingskracht te bestaan tussen getallen waarmee de uit-komst van materie voorspeld kan worden in beweging. Nieuw is dat hiermee ook de uitkomst van het roulettespel tot op veel grotere hoogte, dan tot nu toe werd aangenomen, voorspeld kan worden. Bij Amerikaans Roulette valt het balletje in een vakje van een schijf van 37 vakjes. De kans dat het balletje op een bepaald nummer uitkomt, is dan ook 1 op 37 (1/37 = 2,7). Daarom is de huidige wetenschappelijke mening over de kansvoorspelling van roulette dat men kan verwachten dat je kans op winst 1/37 is, ofwel 2,7%. Dit is voor alle casinos op de wereld een welbekend percentage.

  Met de in dit boek beschreven methode is dit percentage op te voeren tot maar liefst 30% en meer. Stelt u zich dit eens voor! Om uit te leggen hoe dit kan, zullen we eerst de bouwgeschiedenis gaan beschrijven van het roulet-temodel (oftewel de nummervolgorde op de rouletteschijf, met gebruik van numerologie en geometrie).

  Enkele geschiedenisfeiten

  De geschiedenis van het spel gaat een aantal eeuwen terug in de tijd. Er zijn aanwijzingen gevonden (perkamenten uit de Kaukasus, daterend uit de 10e eeuw) waarop een nummervolgorde van het originele roulettemodel staat be-

 • 137

  Ik houd van het licht

  Waarin wordt vergroot mijn kracht

  Ik blijf steeds aan een zin trouw

  Voor alles is een eigen tijd

 • Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voor-spellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of tochwel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. De kans dathet balletje terechtkomt in willekeurig welk vak zou volgens de gangbare statis-tiek slechts 2,7 procent moeten zijn. Met de ontdekking van Romashev is diekans te verhogen tot maar liefst 30 procent. Dat betekent een ruim tien keerhogere kans op winst.

  In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder het geheim van het

  Roulette Spel, de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen en de verborgen formule

  van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen). De betekenis van de WonderCode is daar-

  om groter dan als zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino.

  De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van

  energie in ruimte. Is de mensheid een onderdeel van een alomvattend programma, dat zich

  in de loop van de geschiedenis voortdurend herhaalt? Geen andere publicatie heeft betrek-

  king op deze informatie en dat maakt dit werk uniek.

  147 - 258 - 369

  Yuri Romashev (1961) is Nederlander, maar geboren in de Oekrane (Krim) aan de kust vande Zwarte Zee. Hij kwam tot zijn ontdekking van de WonderCode na een studie van lichtfysi-

  ca, alchemie, geneeskunde, heilige geometrie, astronomie, numerologie en kalenders.

  Omslag Wondercode 09-01-2007 10:44 Pagina 1