Winst van waardengericht ondernemen

of 15 /15
VKW Beleidsnota De winst van waarden Auteurs: Geert Janssens, Hoofdeconoom bij VKW Metena Rik De Wulf, Business Ethics Manager bij VKW Metena 63 april 2013

Embed Size (px)

description

We stellen vast dat steeds meer bedrijven expliciet waarden opnemen in hun mission statement of verwerken in hun communicatie. Maar loont waardengericht ondernemerschap wel? In de nieuwe beleidsnota gaan Geert Janssens en Rik De Wulf dit na. Intuïtief denkt men dat waardengericht ondernemen loont. Maar kan dit ook cijfermatig worden hard gemaakt? VKW Metena toont in deze nota aan dat een dergelijk beleid wel degelijk wordt beloond in de bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact. Er is wel degelijk een causaal verband.

Transcript of Winst van waardengericht ondernemen

 • 1. VKW Beleidsnota De winst van waarden Auteurs: Geert Janssens, Hoofdeconoom bij VKW Metena Rik De Wulf, Business Ethics Manager bij VKW Metena 63 april 2013
 • 2. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst 4. Onderzoek over de winst van waarden 5. Verklarende factoren 6. Een nieuwe theorie van het bedrijf? 7. Links De integrale tekst van de VKW beleidsnota is te vinden op: ()
 • 3. 1. Inleiding Vaststelling: Waarden steeds meer opgenomen in mission statement of bedrijfscommunicatie Vraag: Loont waardengericht ondernemen wel? Besluit: Waardengericht ondernemen leidt tot betere bedrijfsresultaten
 • 4. 2. Vraag naar verantwoordelijke ondernemingen Verantwoordelijkheid van ondernemingen is gestegen Redenen: 1. Grenzen aan de controlerende en sturende rol van de overheid 2. Globalisering 3. Technologische ontwikkelingen 4. Democratisering van het moreel gezag
 • 5. 3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en winst Maatschappelijke verantwoordelijkheid = Betrokkenheid bij de belangen jezelf, anderen en het grote geheel Ethiek en ondernemen te combineren? Onze stelling: winst en waarden versterken elkaar Eigenbelanghypothese = Ondernemingen handelen uit eigen belang, winst centraal Gemengde motieven van bedrijven = Morele verantwoordelijkheid in het verlengde van zakelijke belangen, waarden en winst niet tegengesteld
 • 6. Samenhang zakelijke en maatschappelijke winst: Bedrijf kan op zakelijke wijze bijdragen aan een betere samenleving Niet alles wat moreel juist en verantwoordelijk is levert winst op
 • 7. 4. Onderzoek naar winst van waarden Wat zegt het onderzoek over samenhang winst en waarden: 1. Probleemsituering Hoe representatief zijn de gekende casussen / succesverhalen? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we niet enkel observeren wat we willen bewijzen?
 • 8. 2. Wat meten we? Methodologische hindernissen: Hoe financile resultaten van een bedrijf meten? Hoe waardengericht ondernemen omschrijven? Alternatieven waardengericht ondernemen: - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) - Duurzaam en ethisch ondernemen - Corporate Social Responsibility (CRS) - Corporate Social Performance (CRP)
 • 9. 3. Theoretische onderbouw Opportunistische benadering: Waardengericht ondernemen omdat het moet Geassocieerd met reputatiemanagement en overschot aan middelen Positivistische benadering: Voorbeeld van goed management Uitgangspunt: waardengericht ondernemen betere relaties met stakeholders betere financile resultaten
 • 10. 4. Resultaten van meta-onderzoek Significant en causaal verband tussen waardengericht ondernemen en financile resultaten van een bedrijf Verband in 2 richtingen: Waardengericht ondernemen meer winst Meer middelen meer goed doen/ waardengericht ondernemen door bedrijf
 • 11. 5. Verklarende factoren Waarom is er een samenhang? Schema met verklarende factoren:
 • 12. 1. Opportunistische benadering Corporate responsability: externe reputatie hoog houden ook vorm van risicomanagement Bedrijf: aandacht hebben voor sociale, maatschappelijke en/of ecologische impact van de bedrijfsactiviteiten WANT samenleving kritischer dan ooit voor maatschappelijk gedrag van organisaties
 • 13. 2. Positivistische benaderingen Vertrekken van positieve intentie: verantwoordelijke aanpak genereert goodwill in de samenleving Verklarende deelfactoren:
 • 14. 6. Een nieuwe theorie van het bedrijf? Belangrijkste conclusie beleidsnota: bedrijven hebben belang bij waardengericht ondernemen Naar toekomst toe: Grotere druk van de publieke opinie op bedrijven om duurzaam te ondernemen Indien men winstmaximalisatie wil voortzetten: aan verwachtingen stakeholders voldoen en waardengericht ondernemen
 • 15. 7. Links Voor verdere verdieping: VKW beleidsnota De winst van waarden: http://www.vkw.be/kennisbank/loont-waardengericht- ondernemen-wel VKW: www.vkw.be