Winst met leefstijl aanpak 27 4-2013

of 23 /23
‘Winst met leefstijl’ Om nog meer onbenut potentieel te incasseren Bilthoven, voorjaar 2013 1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Winst met leefstijl aanpak 27 4-2013

 • 1. Winst met leefstijlOm nog meer onbenut potentieel te incasserenBilthoven, voorjaar 2013 1
 • 2. Winst met leefstijl?Waarom zo belangrijk?Met mentaal en fysiek fitte medewerkers is er meer kwaliteit, betere werksfeer, beterimago, hogere productiviteit, minder verzuim en minder verloop.Wat zien we binnen bedrijven?Beleid vaak gericht op verzuimmanagement, minder aandacht voor preventie en veelalreactiefGebrek aan inzicht en aandacht voor fysieke en mentale fitheid van medewerkersOntbreken van vaardigheden/kennis bij leidinggevende bij bespreken van mentale enfysieke fitheidOntbreken van inzicht van invloed mentale en fysieke fitheid van medewerkersOnvoldoende afgestemd en niet bekend producten en dienstenaanbod (bijv.mogelijkheden van Arbodienst)Hogere inzet van medewerkers gevraagd door economische ontwikkelingenOuder worden en langer doorwerken; hoe blijven mensen flexibel en vitaal inzetbaar?Bilthoven, voorjaar 2013 2
 • 3. Onze oplossingsrichting voor Winst met leefstijlDe beoogde oplossing moet aan een aantal kaders voldoenPersoonlijk aandacht manager voor zijn medewerkerPreventief beter voorkomen dan genezenProactief medewerker heeft verantwoordelijkheidUitdagend leiderschap management is de spil en voorbeeldrolMeetbaar vitaliteit is meetbaar en laat ontwikkelingen zienOpmaat programmas vraaggericht effectief aanbodZelfredzaamheid organisatie kan zelf aan de slagIn DNA van organisatie spreken over vitaliteit/ fitheid is veilig envanzelfsprekendWaarom deze elementen? OmdatUitdagend leiderschap essentieel is voor het welbevinden van je medewerkerGezondheidscultuur geen vanzelfsprekendheid isMensen zich overschatten op kennis gezondheid zoals voeding en bewegenVoorkomen beter is dan genezen!Bilthoven, voorjaar 2013 3
 • 4. Rendement programma Winst met leefstijlMeer vitaliteitHoe: Uitdagend leiderschap, Preventie, Meten, Opmaat programmaGevolg: o.a. hogere productiviteit, minder verzuim, minder presentesme, beterewerksfeer, minder verloop, tevreden klanten, onderscheidend organisatieDNA, aantrekkelijke werkgeverMeer betrokkenheidHoe: Persoonlijk, Concreet, Uitdagend leiderschap en Opmaat programmaGevolg: o.a. hogere productiviteit, minder verzuim, minder presentesme, beterewerksfeer, minder verloop, tevreden klanten, onderscheidend organisatieDNA, aantrekkelijke werkgeverIn euros*Productiviteitswinst van 1% (mogelijk als mensen fitter en meer betrokken zijn)Bedrijf met 1000 werknemers *953,- = Extra te incasseren 953.000,00 per jaar*Kosten ziekteverzuim:Bedrijf met 1000 medewerkers met 4% verzuim: 1.676.000 per jaar*(let wel: vervanging, maatschappelijke en zorgkosten niet meegerekend.)Bilthoven, voorjaar 2013 4* Cijfers gebaseerdop eendoorrekening vanadviesbureauCapGemininopdracht van hetministerie vanSociale Zaken,2012
 • 5. De aanpakEenmalige inrichting: 5 stappen (doorlooptijd 2 weken)Daarna door organisatie zelfBilthoven, voorjaar 2013 5Stap 4InrichtingLeefstijlInbeeld.nlStap 3inzichtelijk makenportfolio HRStap 5Q-Art: open vragenstel en luister-trainingmet managersStap 1Bewustwordingimpactvan leefstijl metmanagementStap 2Bewustwordingimpactvan leefstijl metmedewerkersStap 6periodiek invullenLeefstijlInBeelddoor manageren zijn teamledenStap 7Evaluatie,Verdieping enFinetuningIeder kwartaal
 • 6. Stap 1: Bewustwordingssessie met managersBewustwordingssessie met managersOm een maximaal resultaat te behalen is een grote betrokkenheid van het managementnoodzakelijk.Met management worden volgende themas op interactieve wijze besprokenBewustwordingssessie met impact van leefstijlWat zien jullie?Gevolgen en impact hiervan?Oplossingsrichting?OplossingTijdsbesteding: Per groep van maximaal 25 managers 2 uurBilthoven, voorjaar 2013 6
 • 7. Stap 2: Bewustwordingssessie met medewerkersBewustwordingssessie met medewerkers (evt. met management)Om een maximaal resultaat te behalen is een grote betrokkenheid en gedragenheid vande medewerkers noodzakelijk.Bewustwordingssessie van 2 uur voor bewustwording, kennisvergroting en verhogeneigen verantwoordelijkheidInleiding in mentale en fysieke fitheid door bekende sporterInventariseren van benvloedene leefstijlfactoren voor werk en privIn groepen brainstormen wat de gevolgen kunnen zijnBepaling van Wat en Hoe: wat mag bespreekbaar worden gemaakt en hoeTijdsbesteding: Per groep van maximaal 50 medewerkers 2 uurBilthoven, voorjaar 2013 7
 • 8. Stap 3: HR PortfolioSessie met HRSessie om de huidige leefstijlportfolio met producten en diensten inkaart te brengen:Inventariseren van bestaande HR-producten en dienstenaanbodInventariseren wensen en knelpunten vanuit HRVastleggen hoe toekomstige processen gaan lopenVastleggen in LeefstijlinbeeldTijdsbesteding: 2 tot 4 uurBilthoven, voorjaar 2013 8= producten van arbodienst= fitness= vitaal coach= sport event
 • 9. Stap 4: Inrichting Leefstijlinbeeld.nlInrichting van de tool Leefstijlinbeeld.nl (digitalisering stap 2)In de bewustwordingssessie worden de vragen verzameld.Tevens wordt deze gepersonaliseerd in kleuren en logo vanNa definitieve goedkeuring is deze klaar voor gebruikHR producten en diensten linken in Leefstijlinbeeld.nl (digitalisering stap 3)Producten en diensten worden gekoppeld aan aandachtsgebieden in Leefstijlinbeeld.nlMedewerkers en managers kunnen direct zien wat er binnen de organisatie isHR leert dit onderdeel in Leefstijlinbeeld.nl te onderhouden voor update en/of aanvullingproducten en diensten portfolio.Bilthoven, voorjaar 2013 9www.leefstijlinbeeld.nl: Zie bijlage
 • 10. Stap 5: Q-Art training met managersTrainen van managersManagers trainen hoe ze mentale en fysieke fitheid bespreekbaar maken metmedewerkers met behulp van Leefstijlinbeeld.Kern van de training is:Competentietraining: oprecht en echt luisterenJuiste open en reflectieve vragen stellenUitdagen/ontlokken van veranderuitspraken van de anderRollenspellen met gespreksvoering i.c.m. LeefstijlinbeeldDiscussie voorbeeldgedragTijdsbesteding: Per groep van 10-15 managers 4 uurBilthoven, voorjaar 2013 10
 • 11. Stap 6: Invullen LeefstijlinbeeldLeefstijlinbeeld wordt afgenomen door managersOptionele ondersteuning:Optioneel is het ondersteunen van een trainer bij de gesprekken. Dit is afhankelijk vande status per manager na de rollenspellen.Bilthoven, voorjaar 2013 11Boekje is beschikbaar nainvullen met alles watbesproken is in gesprek
 • 12. Stap 7: Evaluatie en verdiepingEvaluatie & opvolgenNa elke ronde Leefstijlinbeeld.nl is er een evaluatie met de managers en HR om debevindingen te bespreken, de portfolio te herijken, acties te definiren en in gang tezetten.Evaluatie voortgangNa de tweede ronde is er een evaluatie van de pilot met de opdrachtgever en eeneindpresentatie.Uitrol zal afhankelijk zijn van de behaalde resultaten:Meetbare verbetering van de leefstijlGrip op leefstijlMeetbaarheidGedragenheid en tevredenheid van de systematiek door/bij de medewerkers,management en HRTijdsbesteding: Evaluatie met manager en HR 2 uurBilthoven, voorjaar 2013 12
 • 13. ResultatenOlievlek: leefstijl wordt een thema: men gaat erover spreken en vragenInzicht in fitheid en leefstijl (management informatie)Toename kennis gezondheid (mentaal en fysiek)Ingevulde actieplannen zonder producten en diensten (eigen initiatieven)Bewegen: auto verder weg zettenWerk/priv: na 21.00 uur geen mail meer checken, pc uitVoeding: meer fruit , minder snoepRoken: stoppen met rokenWerk: zoeken naar opleiding/uitdagingOntplooien initiatieven medewerkers (fruit i.p.v. droppot, lunch wandelen)Vraag- aanbod beter afgestemd: Wat is nu echt nodig?Effectmeting bestaande interventiesGezondheidsverbetering (specifiek voor zorg: significante gewichtsreductie en meerbewegen. Trend in hoger cijfer algemeen welbevinden, Meijel 2013)Nader onderzoek vindt plaats binnen diverse lopende projecten. Gegevens zullenbinnenkort beschikbaar zijn.Bilthoven, voorjaar 2013 13
 • 14. AanpakOnze aanpak is ontstaan na een grondige analyse van bestaande situaties,onderzoek en oplossingsrichtingenWij geloven in deze volledige aanpak voor een inrichting voor het verbeteren van dementale en fysieke gezondheid van uw medewerkers, meer betrokkenheid en dusbetere persoonlijke- en bedrijfsresultatenAfhankelijk van wat er al is of lopende programmas zijn sessies, trainingen en detool Leefstijlinbeeld.nl ook los in te zettenDe aanpak is een unieke samenwerking tussen The Brown Paper Company,expertise in bottum-up verandermanagement op de culturele en structureleprocessen binnen organisaties en Charly Green met expertise op het gebied vangezondheid en gedragsveranderingWij kijken samen met u hoe u op een uiterst efficinte manierhet onbenutte potentieel kunt incasseren.Bilthoven, voorjaar 2013 14
 • 15. ContactThe Brown Paper CompanyBerg en BoschProfessor Bronkhorstlaan 10 / Gebouw 923723 MB BilthovenT 030 22 90 838I www.brownpapercompany.nlBilthoven, voorjaar 2013 15
 • 16. Winst met leefstijlOm nog meer onbenut potentieel te incasserenBilthoven, voorjaar 2013 16Bijlage
 • 17. Inrichting leefstijlinbeeld is specifiek.De themas met vragen komen uit de sessies met medewerkers
 • 18. Aandachtsgebied: Wil iemand hier zelf mee aan deslag?Dit komt later terug in actieplan.Inrichting leefstijlinbeeld is specifiek.De themas met vragen komen uit de sessies met medewerkers
 • 19. Inrichting leefstijlinbeeld is specifiek.De themas met vragen komen uit de sessies met medewerkers
 • 20. Inrichting leefstijlinbeeld is specifiek.De themas met vragen komen uit de sessies met medewerkers
 • 21. P&O producten en diensten portfolioEr kan een persoonlijkboekje/ brief wordengegeneerd.
 • 22. Creert inzicht in (on)gezondheid Maakt kennis en bewustwording eenduidig Zet medewerker centraal Helpt de juiste vragen te stellen Volgt en meet de ontwikkelingen Gebaseerd op landelijke richtlijnen/ normen en trends Maakt veranderen leuk en haalbaar Daagt uit zelf te veranderen (voorbeeldrol) Maakt rapportage mogelijk (persoonlijk, als team of als organisatie) Opmaat in te richten naar specifieke aandachtsgebieden/ wensen/ talen Koppelingen met andere systemen of HR processen verder te digitaliseren22
 • 23. ContactThe Brown Paper CompanyBerg en BoschProfessor Bronkhorstlaan 10 / Gebouw 923723 MB BilthovenT 030 22 90 838I www.brownpapercompany.nl23