Windenergie in de regio

20
Windenergie in de regio Mei 2014 Pleij BV

description

Windenergie in de regio. Mei 2014. Pleij BV. Programma. Introductie van de avond; Carla Weber ; energieke manager en mediator Wat is wind energie?; Jaap Olthof ; wind expert Toelichting burgerwindinitiatief Arnhem; Maarten de Keijzer ; Directeur Outsmart - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Windenergie in de regio

Page 1: Windenergie in de regio

Windenergie in de regio

Mei 2014

Pleij BV

Page 2: Windenergie in de regio

Programma Introductie van de avond; • Carla Weber; energieke manager en mediator

Wat is wind energie?; • Jaap Olthof; wind expert

Toelichting burgerwindinitiatief Arnhem; • Maarten de Keijzer; Directeur Outsmart

Rol energie coöperatie (REIJEC); • Jan de Wit; Voorzitter

Wat te onderzoeken; • Input aanwezigen

Afsluiting; • Carla Weber

Page 3: Windenergie in de regio

Even voorstellen Maarten de Keijzer

Arnhemmer

15 jaar werkzaam in wind energie• m.n. Offshore wind in Europa

Drijfveer; als er dan wind in Arnhem komt, dan wel een goed project!

Naam, datum

Page 4: Windenergie in de regio

Inhoud Waarom wind in NL? Waarom wind in Arnhem? Historie Arnhem Rijn en IJssel Wind Rijn en IJssel Wind; hoe? Voorkeursgebied Uitgangspositie Opinie Nederlandse Burger Participatie Planning

Naam, datum

Page 5: Windenergie in de regio

Waarom wind: Nederland

Groene stroom = goed voor het milieu!

Economische onafhankelijkheid

Europese doelstellingen

Nationale doelstellingen

Naam, datum

Page 6: Windenergie in de regio

Waarom wind: ArnhemGroene stroom = goed voor milieu!

Gemeentelijke klimaat/milieubeleid (toen en nu)

Visitekaartje voor burgers, bedrijven en gemeente: Nemen van onze eigen duurzame verantwoordelijkheid!

Eigen stroom opwekken ((on)afhankelijkheid)

Werkgelegenheid

Naam, datum

Page 7: Windenergie in de regio

Historie Meer dan 10 jaar geleden diverse wind ideeën

O.a. Landtong in nieuwe haven 2005 eerste beweging bij gemeente

2010; Intentieverklaring Arnhem Energiestad Doel; nieuwe technologieën, bedrijvigheid, werkgelegenheid en een

beter, schoner (leef)milieu in Arnhem.

2011; Convenant Energy made in Arnhem (EMIA) doel het verder vorm geven van de samenwerking op het terrein van

energie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid. Instelling Energieadviesraad

Naam, datum

Page 8: Windenergie in de regio

Historie 2011; Eerste aanzet energie coöperatie

2011; Presentatie Quickscan Bureau Waardenburg BV effecten op natuur van windpark in gemeente Arnhem.

2011; Presentatie eindrapport Kema Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier zoekgebieden in de

gemeente Arnhem

Naam, datum

Page 9: Windenergie in de regio

Historie

2012; oprichting Energie Coöperatie

Q1 2013; uitspraak raad voor faciliteren proces wind energie

Q3 2013; Oprichting Pleij BV & Intentieovereenkomst met Gemeente

Maart 2014 gemeenteraad verkiezingen; Nieuw coalitieakkoord; Met de stad’ wordt ruimte gegeven aan

windmolens.

Naam, datum

Pleij BV

Page 10: Windenergie in de regio

Rijn en IJssel Windhet doel van Pleij BV is om ernaar te streven dat een eventueel windpark binnen de gemeente grenzen van Arnhem een

“100% streekproduct is”

Page 11: Windenergie in de regio

Rijn en IJssel wind; hoe?Zoveel mogelijk local content & actieve deelname

Fundaties en wegen; Aannemer uit de regio E-infra;Liandon/Liander (Duiven) Turbines; Lagerweij (Barneveld) Torens;Smulders Groep (Rheden) Transport Heavy lift; Ter Linden (Doetinchem) Energie levering; RIJEC Bouwbegeleiding en beheer; OutSmart (Velp) Crowd-funding; Greenspread (Arnhem) Participatie/eigenaren; Burgers en bedrijven uit regio Samenwerking HAN (Lagerweij, OutSmart, etc)

Page 12: Windenergie in de regio

Voorkeursgebied kaartje gemeente

Naam, datum

Page 13: Windenergie in de regio

Voorkeursgebied kaartje gemeente

Naam, datum

Page 14: Windenergie in de regio

Voorkeursgebied google earth

Naam, datum

Page 15: Windenergie in de regio

Voorkeursgebied partijen

Naam, datum

Koningspleij Pleij BV Rijn en Ijssel Energie Cooperatie

Kleefsewaard Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) Readthuys

Ijsseloord 2 Giesbers gebiedsontwikkeling Ballast Nedam

Page 16: Windenergie in de regio

Uitgangspositie;

Naam, datum

Windenergie“Voor, door en van ons!”

Page 17: Windenergie in de regio

Opinie Nederlandse burger Slechts 13% tegen windenergie

Algemene randvoorwaarden: “Goed dat ze er komen, maar graag passend in de omgeving.” “Ik wil er zelf ook profijt van hebben.” “Ze moeten niet alleen over ons, maar ook met ons praten.”

Daarom informatie, transparantie en actieve deelname

Naam, datum

Page 18: Windenergie in de regio

Participatie Definitie = Actieve Deelname

Actief; Middels het geven van zienswijzen, onderzoeksdoelstellingen,

inpassing ideeën, feedback, financieel, etc

Deelname; (Mits uiteindelijk bestemmingsplan wijziging is goedgekeurd)

Middels stroomafname, obligaties, winddelen, leningen, investeringen, etc

Naam, datum

Page 19: Windenergie in de regio

Planning Q2 2014; windconsultaties, inbreng te onderzoeken items Q3 2014; presentatie onderzoeksresultaten

Indien positieve business case; Q1 2015; voorbereiding vergunningsaanvraag en wijziging bestemmingsplan Q2/3 2015; aanvraag vergunning en wijziging bestemmingsplan Q4 2015?; verlening vergunning en bestemmingsplan wijziging goedgekeurd.

2016; bufferperiode voor eventuele raad van state procedures & optuigen participatie modellen

Q2 2017; contracteren diverse partijen Q3 2017; start bouw Q2 2018; energie levering turbines

Page 20: Windenergie in de regio

Naam, datum

Windenergie“Voor, door en van ons!”