Wijkontwikkeling nieuwe stijl: urgentie, verbinding · PDF file Investeren Deeleconomie,...

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Wijkontwikkeling nieuwe stijl: urgentie, verbinding · PDF file Investeren Deeleconomie,...

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  Wijkontwikkeling nieuwe stijl: urgentie, maatwerk en verbinding Kees Stob

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  1. Historisch perspectief en even voorstellen

  2

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  1. Historisch perspectief en even voorstellen

  3

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  Old school New school

  Integraal Specifiek thema zoals Leefbaarheid/energietransitie/zorg en ondersteuning (Sectoraal)

  Mengen Leefbaarheid

  Sociale stijging Eigen kracht

  Kansarmoede Eigen kracht

  Stad/BV NL Wijk/buurt/straat

  Multiplier Crowdfunding

  Investeren Deeleconomie, platforms

  Plannen Organisch groeien

  Uitrollen Scrum/agile

  Overheid bepaalt Community building

  Visie Vraaggestuurd werken

  Fysiek is de motor Sociaal-economisch is de motor

  Corporaties Sociaal ondermemers

  Grootschalig ingrijpen Kleinschalig ingrijpen

  Rijksbetrokkenheid Rijk als hindermacht

  ? ?

  ? ?

  4

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  3. Is er een trendbreuk?

  5

  crisis bezuinigingen decentralisaties

  sociaal domein

  corporaties

  trekken zich terug

 • © 2018 | Public Result | Pagina 6

  3. Is er een trendbreuk?

  Maar ook:

  economische groei

  met: verstedelijkingsdruk

  nieuwe technologieën

  en social media

  toenemend populisme aandacht voor radicalisering

  aandacht voor

  georganiseerde criminaliteit

 • © 2018 | Public Result | Pagina 7

  3. Wat komt ervoor in de plaats?

  1992: Belstato:

  experimenteerregeling

  sociale vernieuwing

  2000: ISV: reeks

  experimenten in

  naoorlogse wijken

  Nu: Veel kleinschalig

  geëxperimenteerd

 • © 2018 | Public Result | Pagina 8

  3. Wat komt ervoor in de plaats?

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  4. Hoe gaat het met de wijken?

  9

  Bron: Kwetsbare wijken in beeld,

  2017 (Platform31)

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  4. Segregatie neemt toe (PBL en WRR)

  10

  Bron: PBL (2016) De

  verdeelde triomf

 • © 2018 | Public Result | Pagina 11

  4. Segregatie neemt toe

  Bron: PBL (2016) De

  verdeelde triomf

 • © 2018 | Public Result | Pagina 12

  4. Segregatie neemt toe

  Negatieve spiraal van onrust, overlast en

  criminaliteit

  Slecht imago

  Kansarmoede is de norm Stigmatisering

  Buurteffecten zoals negatieve effect op kans

  op werk, inkomen, gezondheid

  Onveiligheid leidt tot slechte gezondheid

  Onbereikbaarheid leidt tot werkloosheid

  Nadelen:

  Onderliggende effecten:

 • © 2018 | Public Result | Pagina 13

  4. Segregatie neemt toe concentratie kansarmoede, vb Schilderswijk

  Leefbaarheid ruim

  onvoldoende en blijft sterk

  achter bij rest Den Haag

  Schilderswijk Den Haag

  Aantal inwoners 31.182 525.745

  Aantal NWW'ers 4.723 (21,3%) 40.142 (11,5%)

  Netto arbeidsparticipatie 49% 60,4%

  % part. huishoudens met

  laag inkomen 66,5% 48,9%

  % leerlingen met

  leerlinggewicht 46,9% 16,4%

  % vmbo-adviezen 40,7% 31,7%

  CITO-score 529 534

  Grote verschillen in werkgelegenheid,

  inkomen en opleiding tussen

  Schilderswijk en Den Haag

 • © 2018 | Public Result | Pagina 14

  4. Segregatie neemt toe negatieve spiraal: totaal economisch en sociaal isolement Schilderswijk

  Schilderswijk Den Haag

  % Hagenaar altijd

  gewoond op dit adres 14% 9,8%

  Verhuismobiliteit (2016) 14% 16,7%

  Verhuiswens (2009) 40% 19%

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  4. Segregatie neemt toe Segregatie heeft ook voordelen:

  15

  Segregatie

  Draagvlak voor voorzieningen

  Segregatie

  Netwerk voor nieuwkomers

  Segregatie

  Sociale cohesie

  Segregatie

  Stad met divers palet aan woonmilieus

  Segregatie

  Andere wijken geen last van spreidingsdiscussies

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  4. Segregatie neemt toe Draagvlak voor voorzieningen, vb Rotterdam

  16

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  5. Maar vinden we dit ook echt een probleem?

  17

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  5. Verschillende perspectieven: thema

  18

  Duurzaamheid

  Verstedelijking

  Arbeidsmarkt

  Kansarmoede Criminaliteit

  Radicalisering

  Steden als motor

  van de economie

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  ‘Overheden wonen in wijken, mensen

  in buurten’ (Pieter Winsemius)

   Rijk

   Gemeente

   Wijken/buurten

  19

  5. Verschillende perspectieven: niveau

  Buurtwerkplaats Noorderhof

  Gemeente Tilburg

 • © 2018 | Public Result | Pagina

   Is er reden voor overheidsingrijpen?

   “Public policy should help poor people, not poor places” (Glaeser,

  Triumph of the city)

   Staan er wijken in brand?

  20

  5. Verschillende perspectieven: omvang en urgentie

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  6. Dilemma’s in de aanpak

  Wijkgericht werken en

  investeren of

  Investeren op een hoger niveau?

  Voor de huidige bewoners of

  Inclusief herstructureren ook voor

  toekomstige bewoners?

  Kleinschalig, van onderop of Grootschalig, van bovenaf?

  Fysiek los van sociaal of Fysiek beter koppelen aan sociaal?

  Rijksgelden nodig of Op eigen kracht?

  21

  Bron: Platform31, Zeventig

  jaar stedelijke vernieuwing

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  6. Dilemma’s in de aanpak

  Wijkgericht werken en

  investeren of

  Investeren op een hoger niveau?

  Voor de huidige bewoners of

  Inclusief herstructureren ook voor

  toekomstige bewoners?

  Kleinschalig, van onderop of Grootschalig, van bovenaf?

  Fysiek los van sociaal of Fysiek beter koppelen aan sociaal?

  Rijksgelden nodig of Op eigen kracht?

  22

  Maatwerk en verbinding!

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  7. Top down of bottom up

  23

  • Van verticale sturing naar horizontale sturing

  • Van coalitie naar propositie

  • DEAL: Durf Energie Afspraken Lef

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  7. Top down of bottom up

   Stuur op energie in de wijken

   Benut burgerkracht op een manier die de overheid niet zou kunnen

  24

  De wijk als actiegroep:

  Floreshuis

  ‘Werken aan wijken’

  Vertrouwenspersonen Segbroek

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  7. Top down of bottom up

  25

  • Inzet nieuwe technologieën

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  8. Integraal of sectoraal

  26

  Ontleend aan: RIGO (2011) Tijd

  ‘Tipping points’

  Amsterdam Vogelbuurt

 • © 2018 | Public Result | Pagina

   Omslagpunten in wijkontwikkeling

   Het is maatwerk

   Qua fasering

   Qua problematiek

   Qua kansen

  27

  8. Integraal of sectoraal

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  9. Mengen of niet

   Wat is het goede recept?

  28

  Schilderswijk Transvaal

  Bron: Ponds, Van Ham en Marlet (2015)

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  10. Grootschalig of kleinschalig

   Massa in denken, maatwerk in doen

   Weet als overheid wat “de ondergrens” is

   Sluit de keten

   10 jaar minimaal om projectencaroussel te voorkomen

  29

  Sportcampus

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  11. Rijksgeld of crowdfunding

  Voorbeeld onderwijs:

  30

  Groeiende mismatch vraag

  en aanbod arbeidsmarkt

  voor beroepskrachten 1 miljoen vacatures mbo-niveau

  NRC 13 jan 2018

  Rotterdam 2010

  Structurele investeringen

  van €1,5 miljard in

  onderwijs

 • © 2018 | Public Result | Pagina

   Tot slot 3 woorden uit de oude doos…

  31

  11. Rijksgeld of crowdfunding

  • Opgave?

  • Behoefteraming?

  • Triggermoney?

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  Wat wordt de beweging voor de wijken?

  32

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  6. Dilemma’s in de aanpak

  Wijkgericht werken en

  investeren of

  Investeren op een hoger niveau?

  Voor de huidige bewoners of

  Inclusief herstructureren ook voor

  toekomstige bewoners?

  Kleinschalig, van onderop of Grootschalig, van bovenaf?

  Fysiek los van sociaal of Fysiek beter koppelen aan sociaal?

  Rijksgelden nodig of Op eigen kracht?

  33

 • © 2018 | Public Result | Pagina

  7. Top down of bottom up

  34

  • Punt op de horizon plaatsen, maar ve