Wijkkrant 3 2010

download Wijkkrant 3 2010

of 40

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Wijkkrant 3 2010

 • 6e jaargang - Nr. 3 - September 2010 www.swwv.nl - 1

  Wat e r i n g s e V e l dstichting Wijkkrant

  www.swwv.nl info@swwv.nl

  Inhoud:Escampfestival ............................................. pag. 2Parels ......................................................... pag. 4Bewonersplatform ...................................... pag. 5MooI ............................................................. pag. 6Zorg ............................................................... pag. 9 - 21Politie ............................................................ pag. 26 - 27hTM .............................................................. pag. 32Tennet .......................................................... pag. 33Actueel .......................................................... pag. 38Sociale Kaart ................................................ pag. 39

  6e jaargang nummer 3 SEPTEMBER 2010

  Redactieadres: Lievensbergstraat 21 2548 SG den haag E-mail: info@swwv.nl

  MM

  X

  Alweer voor de derde keer wordt een Pareldag ge-organiseerd in onze wijk. Vanaf 12.00 uur is de opening in de Bibliotheek en kunt u oude en nieuwe Parels in de wijk bezoeken. Het programma-boekje met de deelnemers en routebeschrijving is bij diverse orga-nisaties verkrijgbaar: zie pag. 4. Ook de wijkkrant De Mijlpaal zal als parel te vinden zijn in het wijkcen-trum, waar extra activiteiten zijn i.v.m. hun open dag. ( zie pag. 6 ) Een dag om kennis te maken met vele bij-zondere bewoners uit uw wijk. De feestelijke afsluiting vindt plaats om 17.00 uur bij WZH. U bent van harte welkom.

  Zondag 10 oktober Pareldag

 • 2 info@swwv.nl

  Op zaterdag 25 september 2010 vindt voor de elfde keer het Escamp Festival plaats in het winkelcentrum Leyweg. Het Escamp Festival wordt georganiseerd door de Gemeente Den Haag in samenwerking met het Cultuuranker Escamp en vele andere organisaties uit Escamp. Het festival is een ontmoetingsplek voor de bewoners(organisaties), kunst en cultuur uit de wijk. Organisaties uit Den Haag laten op deze dag zien wat ze aanbieden aan de inwoners van Escamp. Vorig jaar is de stap genomen om kunst en cultuur te laten domineren boven de informatievoorziening. Om-dat dit goed is ontvangen willen we dit aspect dit jaar nog meer benadrukken. Juist in dit stadsdeel van Den Haag is het van groot belang om de jongeren (en ou-deren) bekend te laten worden met kunstactiviteiten. In dit licht zullen de presentaties van de organisaties en instellingen ook vorm krijgen. Stadsdeelwethouder Rabin Baldewsingh zal op deze dag uiteraard niet ont-breken. Het Escamp Festival biedt voor ieder wat wils. Op het V&D plein komt een muziekpodium te staan waar o.a. Mischu Laikah en Wolter Kroes een optreden zullen verzorgen. Op dit plein is ook de gemeentetent te vinden met een Krachtwijkplein w.o. een Gezond-heidsplein waar het mogelijk is om kennis te maken met gezondheidsinstanties en om informatie te krij-gen over gezond eten, drinken, wonen, dagbesteding, samenleven; Inburgeringspleintje; Den Haag op Maat,

  escamp Festival 25 september Winkelcentrum leyweg

  Duurzaamheid en de verschillende organisaties uit Es-camp die zich hier presenteren. Daarnaast kunnen de bewoners volop genieten van kunst en cultuur. Op het Cultuurplein van het Cultuuranker Escamp worden de gehele dag workshops gegeven door het Koorenhuis, stichting Aight en het Gemeentemuseum. In de tent van de Bibliotheek Den Haag kan men naar hartelust le-zen en games spelen, en worden verhalen verteld door mensen uit de Mensenbibliotheek. In het theehuispo-dium zijn verschillende bands te horen, zoals Vera, het Prachtmeidenkoor en het Braziliaans liedjeskoor.Op het Escamp festival zet de villa van de wijk, Villa Escamp, haar deuren open voor iedereen die het leuk vindt om voor n dag te trouwen. Voorafgaand aan de inzegening kan het echtpaar in spe een keuze maken uit verschillende workshops gegeven door het Kooren-huis ter voorbereiding op het huwelijk. Inschrijven kan vanaf 16 augustus via de website van Villa Escamp: www.villaescamp.nl.En er is meer: voorstellingen en kunstprojecten in leeg-staande winkels, een wandeling rondom Escamp, de Borduurbrouwerij en sport en spel in het Melis Stoke-park. Kijk voor het volledige programma op de website van het Escamp Festival: www.escampfestival.nl.

  Het volledige programma kunt u vinden op de web-site: www.escampfestival.nl.

  Het hoogste punt staat erop. Vanuit de verte 2 spitse puntjes, die het scherpe silhouet van het Stadskantoor afmaken. In werkelijkheid twee stukken beton met Noors marmer van 25.000 kilo elk. Ze moesten half juli met een speciaal begeleid transport van de fabriek in Tilburg naar de bouwplaats aan de Leyweg worden ge-bracht. Door hun te grote hoogte moesten ze liggend worden vervoerd, waarbij ze breder waren dan een rijbaan. Een speciale mega-kraan tilde ze op het ge-bouw: ze waren te zwaar voor de vaste torenkraan op de bouwplaats. Een paar dagen eerder was al met een spectaculaire show het bereiken van het hoogste punt gevierd. Zangeres Alma Nieto werd hangend aan de bouwkraan vanaf de hoogste verdieping zon 75 meter naar beneden getakeld samen met vier luchtartiesten. Op straatniveau pikte ze wethouder Marnix Norder in een ballonmand op om eenmaal weer omhoog geta-keld de Haagse vlag op het gebouw te zetten.Vanaf nu wordt er met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk de daken waterdicht te krijgen. Dat is veel bewerkelijker dan bij een doorsnee-gebouw, omdat er door de terrassenstapeling van de woningen 10 boven

  stadskantoor leyweg van ruwbouw naar afbouw

  elkaar liggende dakverdiepingen zijn. In het kantoren-deel van het gebouw hebben de bouwers de omslag gemaakt van ruwbouw naar afbouw: in toenemende mate verschijnen op de verdiepingen indelingswan-den, spuitwerk, tegels, vloerbedekking en dergelijke. Op deze manier groeit steeds meer het beeld, hoe het uiteindelijk zal worden. Toch zit er voor dat eindbeeld nog steeds een groot geheim in het gebouw: het mid-denstuk van de driehoekige hoogbouw. Boven de grote toegangshal krijgt dit middenstuk een glazen dak in de vorm van een piramide. Daar staat het nu nog vol met steigers en de bouwkraan, zodat nog niet te ervaren is hoe straks het daglicht heel diep in gebouw binnen-komt. Naar verwachting zal in oktober worden begon-nen met het afbreken van die steigers, waarna ook de bouwkraan uit het gebouw kan worden gehaald: op-nieuw spectaculair hijswerk met een enorme mobiele kraan, die naast de nieuwbouw staande de torenkraan stukje bij beetje uit de kern van het gebouw zal tillen. Dan pas zal voor eerst de grote ruimtelijkheid te bele-ven zijn van de grote hal, waar straks de balies van het stadsdeelkantoor zijn. (Foto: Peter van Oosterhout)

 • 6e jaargang - Nr. 3 - September 2010 www.swwv.nl - 3

  Na een druk voorjaar, was het hele Burgerschapspanel-team best toe aan het zomerreces. Nu ik deze week aan de slag ben gegaan en de werkdruk weer heb ervaren en geheel up and running ben, besef ik maar al te goed dat we genoten hebben van veelvuldig ervaren afwis-seling, het heerlijke eten, het zalige en vooral zonnige weer en veel rust. Maar goed genoeg daarover, hoe staat de vlag in het Wateringse Veld er voor?Zoals u allen weet zijn er dit jaar zowel gemeenteraad- als landelijke verkiezingen gehouden, de bevolking heeft zijn stem kenbaar gemaakt en de formatie van de gemeenteraad is rond en naast Burgemeester Van Aart-sen zijn de nieuw gekozen wethouders genstalleerd. Uiteraard hebben de beide verkiezingen een behoorlij-ke invloed op het sociale vlak en natuurlijk ook op het formele functioneren van het Burgerschapspanel. Bin-nen de gemeenteraad is de portefeuille Burgerschap niet meer opgenomen in het programma, hiervoor in de plaats is een portefeuille Integratie gekomen, een soort uitgeklede versie van Burgerschap.Het Fonds Burgerschap, van waaruit wij een deel van onze subsidies los kregen, is uitgeput en wordt voorlo-pig in het kader van de bezuinigingen niet meer bijge-vuld. Rabin Baldewsingh die in de vorige periode van zijn wethouderschap, Burgerschap in zijn portefeuille had, heeft eind 2008 het pilotproject Burgerschapspa-nels genstalleerd en zoals u weet worden Pilotpro-jecten, na een vooraf afgesproken datum, weer be-

  nieuws van het Burgerschap Panel Wateringse Veld

  Daar velen van ons nog op vakantie zijn, in ieder geval hun pen, zal ikzelf nog maar eens uit de school klap-pen en de pen ter hand nemen. Als u het wijknieuws heeft gevolgd, weet u ongetwijfeld dat er een belang-rijke netwerk verandering heeft plaats gevonden in het Wateringse Veld. Met name het vertrek van Frans Me-ijerathken en Rob van Vugt uit het Bewoners Platform, beide heren hebben zich beide niet meer herkiesbaar gesteld. Allereerst wil ik op persoonlijke titel beide he-ren bedanken voor hun inzet voor het Platform. Daar beide heren een bestuurlijke functie hebben bekleed binnen het Platform, was er dringend behoefte aan een ervaren invulling van bestuurlijke taken. De wijk-adviseuse, Leonie Schelling van Stichting BOOG, heeft bemiddeld in een gesprek tussen Chan Nirmalsingh, voorzitter van het Bewoners Platform en mijzelf, Jan de Bruijn. In dit gesprek zijn de oude banden tussen beiden wederom aangehaald en is afgesproken dat na instemming van de Algemeen Bestuursleden van het Platform Jan zich op persoonlijke titel, als aspirant lid zal gaan inzetten voor het Platform, met name voor een bestuurlijke taak. Bovendien moet er gelegenheid wor-den geboden om indien gewenst, het Burgerschapspa-nel als een op zichzelf draaiende productgroep bij het Bewoners Platform onder te kunnen brengen. Dit heeft voor beide partijen vele voordelen, denk hierbij aan een mogelijkheid om meer gecordineerd wensen vanuit de wijk in te kunnen brengen, de mogelijkheid om gestructureerd aanvragen voor subsidies te kun-

  nen doen, de mogelijkhei