Wijkinfokrant Maastricht Noordoost #12

of 5/5
1 WIJK INFOKRANT 12 MAASTRICHT NOORDOOST VOOR DE BUURTEN LIMMEL, NAZARETH, WITTEVROUWENVELD EN WYCKERPOORT. NOVEMBER 2010 MEER LICHT IN WYCKERPOORT EN WITTEVROUWENVELD 2 TREES EN TJITS AL DERTIG JAAR BESTE BUREN 3 HET PRACHTIGE RESULTAAT VAN EEN OPSCHOONACTIE 6 KLEURRIJKE ONTMOETINGS- PLEK IN NAZARETH 7 BESTE BURGER, Mijn opdracht in Maastricht zit er 31 oktober op. Ik mocht ruim negen maanden uw burgemeester zijn en heb dat met veel plezier gedaan. Burgemeester van Maastricht zijn is bijzonder, omdat Maastricht een bijzondere stad is, mooi, bourgondisch, met zwier en sier. Maar Maastricht is ook een stad met ambities. Dat dat soms ver gaat, merkte ik bij de vaststelling van de Wijk Ontwikkelings Plannen voor Limmel/Nazareth en Wittevrouwenveld/Wijckerpoort. In deze buurten bestaat, afgezet tegen het stedelijk gemiddelde, op meerdere terreinen achterstand. Dat moet veranderen. Daarom gaan de WOP’s o.a. over wonen, veiligheid, jeugd, werk en integratie/participatie. Wat nog niet goed is, wordt beter. De plannen zijn gemaakt samen met de wijkbewoners en de uitvoerders, maar het gaat niet altijd van een leien dakje. Dat bleek wel bij het onder- werp ‘sloop’ waarbij de emoties begrijpelijkerwijs hoog opliepen. Maar verbeteren is veranderen, en veranderen vraagt soms om vernieuwen. Dat geldt niet alleen voor het slopen van woningen, maar voor alle onderdelen van de wijkontwikkelingsplannen. Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij Noord0ost, het vertrouwen kan blijven houden in het uiteindelijke doel van de WOP’s. Er is nog 10 jaar te gaan, waarin er kansen zullen zijn, maar soms ook teleurstellingen. In al die situaties komt het erop aan vertrouwen in elkaar te hebben en te houden om er het beste van te maken. Als dat lukt, dan is dat een dikke ‘perfisia’ waard. Er zit in elk geval genoeg kracht in Noordoost. Afgelopen juni mocht ik bijvoorbeeld het Manusfestival in het Wittevrouwenveld openen. Een heel leger vrijwilli- gers stond garant voor een vlekkeloze organisatie. Maar vooral de sfeer, het enthousiasme en de samenwerking waren hartverwarmend. Zo worden grootse zaken mogelijk. Dat blijkt ieder jaar met Manus en dat zal blijken in heel Noordoost. Ik wens u daar alle succes mee. Jan Mans COLUMN fysieke kant van de plannen, dus de gebouwen zelf. Gemma heeft meer te maken met het sociale, wat er gebeurt met de mensen in de buurt.” Gemma Gerrits: “Ja, dat klopt, maar vaak overlappen deze gebieden elkaar ook wel. Vandaar dat we veel samenwerken.” Hoe zat het ook alweer? In 2007 werd er begonnen met plannen maken voor Maastricht Noordoost, waarin o.a. Nazareth-Noord volledig op de slooplijst stond. Na enkele buurtbijeenkomsten met inspraak van bewoners en een succesvol burgerinitiatief werden deze plannen in november 2009 teruggenomen. In Nazareth is in het kader van de wijkontwikkelings- plannen al veel gebeurd. Toch staan we pas aan het begin van een proces. De komende 10 jaar wordt van Nazareth, ook voor jonge gezinnen, een aantrekke- lijke en levendige buurt gemaakt, waar het goed wonen en werken is. Hub Meulenberg, projectmana- ger bij Woonpunt, en Gemma Gerrits, coördinator participatie en communicatie bij Woonpunt, vertellen over de stand van zaken in Nazareth. Hub Meulenberg: “Veel mensen kennen ons inmiddels wel, van bijeenkomsten of huisbezoeken. Mijn vakgebied is de VAN GEVEL TOT GEVEL IN NAZARETH GEMMA GERRITS EN HUB MEULENBERG VERTELLEN: >>
 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Wijkkrant Maastricht Noordoost

Transcript of Wijkinfokrant Maastricht Noordoost #12

 • 1WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOSTvOOR De buuRTeN l IMMel, NAzAReTH, WITTevROuWeNvelD eN WyCkeRpOORT. NOveMbeR 2010

  MeeR lICHT IN WyCkeRpOORT eN WITTevROuWeNvelD 2

  TReeS eN TJITS Al DeRTIg JAAR beSTe buReN 3

  HeT pRACHTIge ReSulTAAT vAN eeN OpSCHOONACTIe 6

  kleuRRIJke ONTMOeTINgSplek IN NAzAReTH 7

  beSTe buRgeR, Mijn opdracht in Maastricht zit er 31 oktober op. Ik mocht

  ruim negen maanden uw burgemeester zijn en heb dat

  met veel plezier gedaan. Burgemeester van Maastricht

  zijn is bijzonder, omdat Maastricht een bijzondere stad

  is, mooi, bourgondisch, met zwier en sier.

  Maar Maastricht is ook een stad met ambities. Dat dat

  soms ver gaat, merkte ik bij de vaststelling van de Wijk

  Ontwikkelings Plannen voor Limmel/Nazareth en

  Wittevrouwenveld/Wijckerpoort. In deze buurten

  bestaat, afgezet tegen het stedelijk gemiddelde, op

  meerdere terreinen achterstand. Dat moet veranderen.

  Daarom gaan de WOPs o.a. over wonen, veiligheid,

  jeugd, werk en integratie/participatie. Wat nog niet goed

  is, wordt beter. De plannen zijn gemaakt samen met

  de wijkbewoners en de uitvoerders, maar het gaat niet

  altijd van een leien dakje. Dat bleek wel bij het onder-

  werp sloop waarbij de emoties begrijpelijkerwijs hoog

  opliepen. Maar verbeteren is veranderen, en veranderen

  vraagt soms om vernieuwen. Dat geldt niet alleen voor

  het slopen van woningen, maar voor alle onderdelen

  van de wijkontwikkelingsplannen.

  Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij Noord0ost,

  het vertrouwen kan blijven houden in het uiteindelijke

  doel van de WOPs. Er is nog 10 jaar te gaan, waarin er

  kansen zullen zijn, maar soms ook teleurstellingen. In al

  die situaties komt het erop aan vertrouwen in elkaar te

  hebben en te houden om er het beste van te maken. Als

  dat lukt, dan is dat een dikke perfisia waard. Er zit in elk

  geval genoeg kracht in Noordoost.

  Afgelopen juni mocht ik bijvoorbeeld het Manusfestival

  in het Wittevrouwenveld openen. Een heel leger vrijwilli-

  gers stond garant voor een vlekkeloze organisatie. Maar

  vooral de sfeer, het enthousiasme en de samenwerking

  waren hartverwarmend. Zo worden grootse zaken

  mogelijk. Dat blijkt ieder jaar met Manus en dat zal

  blijken in heel Noordoost.

  Ik wens u daar alle succes mee.

  Jan Mans

  COluMN

  fysieke kant van de plannen, dus de gebouwen zelf. Gemma

  heeft meer te maken met het sociale, wat er gebeurt met de

  mensen in de buurt. Gemma Gerrits: Ja, dat klopt, maar

  vaak overlappen deze gebieden elkaar ook wel. Vandaar dat

  we veel samenwerken.

  Hoe zat het ook alweer?

  In 2007 werd er begonnen met plannen maken voor

  Maastricht Noordoost, waarin o.a. Nazareth-Noord volledig

  op de slooplijst stond. Na enkele buurtbijeenkomsten met

  inspraak van bewoners en een succesvol burgerinitiatief

  werden deze plannen in november 2009 teruggenomen.

  In Nazareth is in het kader van de wijkontwikkelings-

  plannen al veel gebeurd. Toch staan we pas aan het

  begin van een proces. De komende 10 jaar wordt van

  Nazareth, ook voor jonge gezinnen, een aantrekke-

  lijke en levendige buurt gemaakt, waar het goed

  wonen en werken is. Hub Meulenberg, projectmana-

  ger bij Woonpunt, en Gemma Gerrits, cordinator

  participatie en communicatie bij Woonpunt, vertellen

  over de stand van zaken in Nazareth.

  Hub Meulenberg: Veel mensen kennen ons inmiddels wel,

  van bijeenkomsten of huisbezoeken. Mijn vakgebied is de

  vAN gevel TOT gevel in nazareth

  Gemma Gerrits en hub meulenberG vertellen:

  >>

 • 2 3

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  In het uiteindelijke WOP (dat in februari 2010 door de

  gemeenteraad werd vastgesteld) stond dat er voor Nazareth

  Noord en Midden en nieuw uitwerkingsplan zou komen.

  Vanaf maart 2010 ontstonden er langzaam, in nauw overleg

  met bewoners, nieuwe plannen, die op 17 juli jl. aan de buurt

  zijn gepresenteerd. Gemma Gerrits: Een mooi onderdeel

  van de nieuwe plannen vind ik de werkgroep van Gevel tot

  Gevel. Daarin bespreken we met bewoners de mogelijk-

  heden die er zijn, waarbij iedereen zijn of haar mening kan

  geven. Wat zou je doen als je alles vanaf het begin zelf kon

  bepalen? Daar zijn al heel wat goede ideen uitgekomen.

  Hub Meulenberg: Alle nieuwe voorstellen komen eerst bij de

  bewoners langs. Wel of geen voortuin, hoe worden de gevels

  afgewerkt, dat soort zaken. Als corporatiemedewerkers

  hebben we de bewoners meegenomen naar het grote

  verhaal, terwijl we zelf zijn meegegaan naar het kleine

  verhaal. Het grote verhaal biedt een verandering voor de

  hele wijk, terwijl uit een klein verhaal bijvoorbeeld blijkt dat

  een individuele bewoner bij een bepaald voorstel van de

  architect niet meer met zijn scootmobiel achterom kan. Daar

  hebben we nu dus rekening mee gehouden. Gemma Gerrits:

  Het fijne aan deze overlegstructuur is ook dat we elkaar

  wederzijds goed leren kennen. Bewoners weten bij wie ze

  terecht kunnen, en wij weten wat er leeft.

  Bij een groot project als Maastricht Noordoost was nog nooit

  eerder op dergelijke schaal bewonersoverleg geweest.

  Hub Meulenberg: Dat was af en toe best even zoeken, ook

  voor ons. Naast het voordeel van bewonersinspraak is er het

  nadeel dat je geen kant-en-klare plannen kunt presenteren.

  Het verhaal is nog niet af als je het aan de bewoners

  presenteert. Dat zorgt soms voor onzekerheid en onduide-

  lijkheid. Gemma Gerrits vult aan: Door discussies in de

  werkgroep komen ook dilemmas aan de orde: wil je meer

  groen in de wijk of een achterom, dan betekent dat dat er

  iets anders weg moet. Maar welke bebouwing dan? Nieuwe

  voorzieningen, een goede zaak, maar wat moet daarvoor

  wijken? De n wil een voortuin, de ander extra parkeer-

  plaatsen. Daar moet je toch samen uit komen. Het is vaak

  niet zo simpel als het op het eerste gezicht lijkt. Een logisch

  gevolg van uitgebreide bewonersinspraak zijn soms felle

  discussies. Hub Meulenberg: Het burgerinitiatief is een

  prima zaak, als we niet openstonden voor andere geluiden

  waren we nooit met deze aanpak begonnen. Er ontstaan wel

  nieuwe situaties: als veel mensen in een straat tegen sloop

  zijn, maar niet iedereen, kunnen de voorstanders dit dan nog

  wel uiten? Er zijn een flink aantal mensen tegen sloop;

  daarom zijn de plannen ook aangepast. Maar andere

  meningen zijn ook vertegenwoordigd: andere bewoners

  willen graag een ruimer opgezette buurt, hun eigen

  huurhuis kopen, of een verhuizing naar een andere buurt.

  Sinds het Wijkactieplan 2007 is Nazareth al een stuk verder.

  Er worden nu al zon 40 woningen leeg gehouden voor

  huisvesting van mensen uit de sloopwoningen. Begin

  volgend jaar komen er nog eens 27 seniorenwoningen

  beschikbaar op de voormalige kerklocatie. Gemma Gerrits:

  Deze woningen zijn erg gewild. We garanderen dat mensen

  die in de buurt willen blijven wonen dat ook kunnen doen. De

  lege sloopwoningen worden tijdelijk verhuurd. Het groen, de

  huizen en de omgeving worden gewoon onderhouden, dus

  de buurt blijft er netjes uitzien. Maar ook hier geldt weer: we

  overleggen met de bewoners hoe we dat precies gaan

  aanpakken.

  Meer weten of meepraten?

  Elke dinsdag van 13u tot 16u is Boudewijn Claessens

  aanwezig tijdens het spreekuur in het Wijkservicepunt,

  Kasteel Schaloenstraat 54 in Nazareth.

  Voor meer informatie kunt u ook mailen met Denise Maas

  van Woonpunt: [email protected] .

  Vervolg pagina 1

  Buurtbijeenkomst in Nazareth

  In een groot deel van Wyckerpoort en Wittevrouwenveld is in de afgelopen tijd de straat-

  verlichting vernieuwd. De vervanging van de lichtmasten bleek nodig omdat de openbare

  verlichting niet meer genoeg licht gaf en daardoor het gevoel van onveiligheid werd vergroot.

  Op een aantal plaatsen zijn extra lichtmasten gekomen. Ook in de fietstunnel tussen Nazareth,

  Wyckerpoort en Wittevrouwenveld is de verlichting aangepakt en verbeterd.

  De nieuwe lichtmasten geven meer licht (met minder wattage!), zijn mooi om te zien, zuinig

  en duurzaam. De opmerkingen van de bewoners over de nieuwe verlichting zijn over het

  algemeen positief. De planning is om de werkzaamheden dit jaar af te ronden. Verlichting die

  in verband met de ondertunneling op termijn verwijderd gaat worden, is nu niet vervangen of

  aangepast.

  NIeuWe STRAATveRlICHTINg in Wyckerpoort en WittevrouWenveld

  MOOI OM Te zIeN

  beSTe buReN

  Trees en Tjits wonen al zon dertig jaar naast elkaar op

  het Old Hickoryplein in Wyckerpoort. Allebei midden

  vijftig, Trees heeft een zoon en Tjits heeft een dochter.

  Trees heeft last van haar rug, maar is desondanks

  vrijwilliger bij de Buurtbrk en helpt haar buurvrouw

  waar ze kan met bijvoorbeeld boodschappen of

  ziekenhuisbezoek. Tjits heeft gezondheidsproblemen;

  ze is geopereerd aan diverse gewrichten, en heeft

  long- en hartklachten. Toch is ook zij vrijwilliger op

  Klevarie. Twee buurvrouwen in gesprek.

  TrEES: We kennen elkaar al heel lang inderdaad, en ach, we

  kibbelen ook wel eens. Maar je moet elkaar helpen, zo komen

  we het leven wel door. En zo zijn er meer hier, hoor. John en

  Annemie staan ook altijd klaar, en Annie van Trajekt draagt

  het nodige bij.

  TJITS: Ik kom veel in de Buurtbrk, daar hebben ze goede

  tips en altijd een luisterend oor.

  TrEES: Ja, de Buurtbrk is geweldig! Toen ik in Wyckerpoort

  kwam wonen, op de Meerssenerweg, vond ik het toentertijd

  maar een grauwe buurt. Maar ons plein is prachtig.

  TJITS: Mijn moeder, 84 jaar, geniet altijd zo van het uitzicht

  op het groen en de spelende en voetballende kinderen. Er

  razen hier ook geen autos voorbij.

  ons plein is prachtiG.

  TrEES: Nou ja, wel soms van de drugsdealers. Ze racen echt

  om het plein. Dat is behoorlijk onveilig, ze kijken niet of er

  iemand loopt.

  TJITS: Inderdaad ja, maar voor de rest is het hier heerlijk

  rustig. Ook al is de flat erg gehorig, in ons stukje wonen

  gewoon rustige mensen. Als afwisseling heb ik mijn

  vrijwilligerswerk op Klevarie, maar dat gaat steeds minder

  goed door mijn gezondheidsklachten.

  TrEES: Vaak drinken we gezellig samen een kopje koffie. We

  vertellen veel over de kinderen, en over de kleinkinderen van

  Tjits.

  TJITS: En dat ik niet meer mag roken! Erg moeilijk af en toe...

  Maar we hebben het ook veel over wat er allemaal gebeurt

  in de buurt.

  TrEES: Zo zijn we laatst samen naar een vergadering over

  de A2 geweest, waarbij ons verteld werd dat de overlast zeer

  beperkt zou zijn.

  TJITS: Daar geloof ik niet zoveel van. Kunnen we straks nog

  lekker een raam openzetten, of verga je dan van het stof?

  TrEES: De onzekerheid is niet goed voor onze buurt. Dat zie

  je bijvoorbeeld aan de leegstaande winkels. Nu zitten er

  krakers boven. Maar dat vind ik niet zon probleem. De

  krakers organiseren vanalles voor de buurt, bijvoorbeeld een

  tweedehands-modeshow, en we mogen altijd bij ze

  binnenkomen.

  TJITS: Wat ik wel jammer vind is dat er geen levensmidde-

  lenwinkeltje meer is. Als je slecht ter been bent is zelfs het

  Voltaplein nog erg ver weg. En ik snap de leegstand van de

  flats aan de President rooseveltlaan niet zo goed.

  TrEES: Mensen van negentig jaar moeten eruit, en dan

  komen studenten erin. Daarbij worden de flats heel goed

  onderhouden, ramen worden gewassen, schilderwerk wordt

  gedaan, terwijl ze binnenkort gesloopt gaan worden!

  TJITS: Dat mogen ze bij mij ook wel eens komen doen haha!

  Een ander punt waar we het vaak over hebben is het stukje

  groen achter onze flat dat tuin genoemd wordt. Een

  wildernis is het, maar niemand doet er iets aan.

  TrEES: Er lopen zelfs ratten door! Ja, aan dat stukje

  sjaggernere we ons wel. Aan de andere kant de plannen

  voor de wijk zien er goed uit. Als je in Nazareth kijkt hoe snel

  het is gegaan bij de kerk. En het Voltaplein is ook erg mooi

  geworden.

  TJITS: Het is hier goed wonen, we kennen elkaar al heel lang.

  Er wordt veel georganiseerd door Trajekt en dat is leuk. Het

  Vertelfestival bijvoorbeeld was fantastisch.

  TrEES: Je ziet wel altijd dezelfde mensen, dat is weleens

  jammer. Ook al zijn dat wel gezellige mensen!

  TReeS eN TJITS vAN HeT OlD HICkORypleIN

 • 4 5

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  WITTevROuWeNvelD

  TuINWIJk

  kuNST

  Op 3 september jl. vond de jaarlijkse Iftar-maaltijd voor

  buurtbewoners en andere belangstellenden plaats in het

  Trefcentrum. Iftar is de maaltijd die gedurende de ramadan,

  de vastenmaand voor moslims, wordt gegeten direct na

  zonsondergang. Er was veel belangstelling uit de buurt en de

  maaltijd werd erg gewaardeerd. Er werd een heerlijke

  maaltijd aangeboden, met soep, diverse schotels en dadels

  en olijven op tafel. Deze Iftar-maaltijd wordt jaarlijks

  gehouden, voorheen in buurthuis t Vrouweveld aan de

  Burgemeester van Oppenstraat, vanaf dit jaar in het

  Trefcentrum aan de Edisonstraat. De maaltijd wordt

  georganiseerd en voorbereid door vrijwilligers en mede-

  werkers van o.a. buurthuis t Vrouweveld, Trajekt en

  Buurtplatform Wittevrouwenveld. Spil in de organisatie was

  Hakima Kharbouch en haar familie. Bij het begin van de

  maaltijd heeft Abakoula Argalaless uit Maastricht, geboren

  in Niger, verteld over de betekenis van de ramadan en ook

  over een waterproject in Niger (meer info over dit project,

  zie: www.aman-iman.nl).

  resto van Harte, het nieuwe buurtrestaurant in het

  Wittevrouwenveld, heeft goede praktische steun gegeven

  aan de Iftar-maaltijd. Elke woensdag en vrijdag is er een

  warme maaltijd (om 17.30 uur) in het Trefcentrum. Iedereen

  is welkom. Mensen met verschillende achtergronden,

  leeftijden, culturen en religies ontmoeten elkaar tijdens een

  goedkope en gezonde maaltijd. Ook schuiven er regelmatig

  mensen aan die actief zijn in de buurt. Mee eten? Tevoren

  reserveren is nodig via het gratis tel. nr.: 0800-0151 (ma t/m

  vr tussen 09.00 en 12.30 uur). reserveren kan vanaf tien

  dagen van tevoren.

  Meer info? Kijk op www.restovanharte.nl/maastricht.

  iftar-maaltijd in het trefcentrum

  Heerlijk eten en goede sfeer tijdens de Iftarmaaltijd in het Trefcentrum.

  Speciaal voor jonge gezinnen in de Tuinwijk (Wittevrouwen-

  veld) is onlangs een nieuwe speelvoorziening voor kinderen

  van 3 tot 8 jaar aangelegd op de hoek Karolingenstraat -

  Koning Childebertstraat. De jongste bewoners kunnen nu

  spelen op een klimboom, dubbele wipkip of lieveheersbeestje.

  De speellocatie is verantwoord aangekleed met valdempende

  tegels, een hekje en borden, en is ook een ontmoetingsplek

  voor de ouders. Voor de grotere kinderen worden er op een

  aantal plekken in de Tuinwijk speeltegels aangebracht,

  denk hierbij aan knikkerpotjes en hinkeltegels.

  In het voorjaar zijn er bijeenkomsten met de bewoners van

  de Tuinwijk geweest. Uit gesprekken met de buurt is toen

  gebleken dat mensen graag in de Tuinwijk wonen, maar toch

  een aantal wensen en klachten hadden zoals een speelvoor-

  ziening voor kleine kinderen. Een werkgroep van bewoners

  werkte samen met het buurtplatform Wittevrouwenveld om

  deze speelvoorziening er te laten komen. Via een bewoners-

  initiatief werden zon 75 handtekeningen ter ondersteuning

  opgehaald. Daarna is besloten dat er definitief een nieuwe

  speelvoorziening komt. Ook de verdere wensen en klachten

  van de Tuinwijk worden, zo mogelijk, aangepakt. Een

  voorbeeld daarvan is de nieuwe verlichting die onlangs werd

  aangelegd. Meer informatie over de werkgroep, de bijeen-

  komst en de vernieuwingen staat in de huis-aan-huis

  nieuwsbrief die in september in de Tuinwijk is verspreid.

  Als krachtwijk wordt Maastricht Noordoost flink

  opgeknapt. Daarbij horen ook de toegangswegen.

  Servatius vroeg in 2007 de inwoners van Limmel om

  mee te denken over deze entres van de wijk. Er

  werd een werkgroep opgericht die een rondgang

  maakte door de wijk en daarbij de invalswegen van

  Limmel in kaart bracht.

  Het heeft in de krant gestaan, en vele lezers van deze

  Wijkinfokrant zullen het ook met eigen ogen al gezien

  hebben: de Scharnertunnel staat er bontgekleurd op.

  De beide fietstunnels zijn door graffitikunstenaars

  onder handen genomen, met een schitterend resul-

  taat. Hoe is dit tot stand gekomen?

  Iwan Bruijnzeels (38, getrouwd en vader van drie kinderen)

  woont in Wyckerpoort-Midden en is lid van de gelijknamige

  bewonersgroep. En van de verbeterpunten in onze wijk

  was het onveiligheidsgevoel in de tunnel. We kwamen in

  contact met het project Tunnelvision en de kunstenaars van

  het Stadslab, die al eerder tunnels opgeknapt hadden. Vanuit

  de bewonersgroep heeft met name Eveline Boosten zich

  samen met de kunstenaars ontfermt over het ontwerp. We

  wilden graag iets met Maastricht, en het resultaat echt

  prachtig geworden. richting Scharnerweg is het voorname-

  lijk groen, je gaat dan de stad uit. richting centrum is het

  meer rood, en zie je verschillende markante Maastrichtse

  symbolen. Het is heel snel gegaan, de samenwerking was

  geweldig. Nico Pouw, een buurtbewoner, heeft zijn garage

  en de nodige koppen koffie ter beschikking gesteld aan de

  kunstenaars. Er werd gezorgd dat de tunnel een korte tijd

  afgesloten werd. Het hele schilderwerk was binnen 12 dagen

  voltooid. Alle lof ook voor gemeente en het Veilige Buurten

  Team, er gebeurt in samenwerking met de bewoners wel

  degelijk iets in onze buurt!

  kunstiGe Graffiti in de scharnertunnel

  nieuWe speelvoor zieninG

  De Tuinwijk in Wittevrouwenveld

  Daarna was het tijd voor actie. Als eerste werd de Kanjel

  aangepakt met een flinke onderhoudsbeurt, het groen aan

  de Balijeweg werd gesnoeid, de honden-uitlaatplek werd

  omheind en de hangplek kreeg zijn definitieve vorm. Ook

  werd gezorgd voor een betere omheining van de spoorbaan.

  Over het beschilderen van de Sphinxmuur werd gesproken

  met de toenmalige directie. Niet lang daarna werd duidelijk

  dat de fabriek zou sluiten en dat de muur zou gaan verdwij-

  nen met het oog op een geheel nieuw bestemmingsplan. Er

  blijft nog n entre over waar nog wel wat aan kan

  gebeuren. Komende vanuit de Beatrixhaven of richting

  Borgharen is het niet duidelijk dat men Limmel binnenkomt.

  In de werkgroep ontstond het idee om op het grasveld voor

  de flats een herkenningspunt te maken.

  Tien kunstenaars uit Noordooost werden door Servatius

  verzocht om hun ideen op papier te zetten. Op donderdag 9

  september jl. kwamen zij naar de werkgroep om hun ontwerp

  toe te lichten. De jury bestaat uit; de kunstenaars Jaak Geerits

  en Aat remkes, leden van de werkgroep, Koos Smeets van

  Servatius en voorzitter wethouder Nuss. Er waren veel

  creatieve, verschillende benaderingen. De n is gericht op de

  uitbeelding van de geschiedenis van Limmel; de ander ziet

  Limmel in meer abstracte vorm. Door deze smeltkroes aan

  ideen werd de jury aangenaam in verwarring gebracht en dat

  maakte een snelle keuze moeilijk.

  Besloten werd om later nog eens bij elkaar te komen om een

  definitieve top-3 vast te stellen. De betreffende kunstenaars

  maken een nadere uitwerking. Deze worden voorgelegd aan

  de bewoners van Limmel en zij maken uiteindelijk de keuze

  voor het winnende ontwerp. De planning is dat de uiteinde-

  lijke verkiezing in december zal plaatsvinden, zowel voor de

  bewoners als kunstenaars een spannend moment. Maar dat

  deze entre van Limmel er een stuk mooier op wordt, staat

  vast!

  De werkgroep Entres Limmel

  Karin Hendriks, Herman Heinemans, Marij Hannon en

  Joke de Jong

  kunst op limmelse entre

  Verschillende ontwerpen worden aan de jury gepresenteerd.

 • 6 7

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  A2 tjesTijdens de realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht komen er een aantal bruggen voor langzaam verkeer over de tijdelijke A2. En brug is vervroegd aangelegd en op 5 oktober geopend.

  Sint MaartenscollegeDe tijdelijke fiets- en voetgangersbrug is bedoeld voor iedereen. Op deze manier kan iedereen veilig de A2 oversteken tijdens de werkzaamheden. Hij is op verzoek van de Centrale Ouderraad en de directie van het Sint Maartenscollege vervroegd aangelegd. Onder leiding van docenten beeldende vorming (G. Yerna, E. Postma, H. Jansen en G. Beunis) van het Sint Maartenscollege maakten veertig leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar tekeningen voor de binnenkant van de brug.

  TekeningenPhilip Janssen uit 3 gymnasium: Ik heb de tekening ontmoeting gemaakt, want bovenop de nieuwe tunnel is er straks een mooie omgeving om elkaar te ontmoeten. Sammy Schroen en Shirean Sassen uit 5 havo: We hebben het stadhuis getekend, want het stadhuis staat centraal voor Maastricht. De tijdelijke brug en de tunnel maar vooral de mooie omgeving bovenop de tunnel, zal Maastricht nog mooier maken.

  WIJ(k)gevOel

  Burgemeester Bauduinstraat, Noormannensingel, Voltastraat Frankenstraat, ANWB-flat, Gemeente-flat, Oranjeplein West, Oranjeplein Oost en Europa-plein. Per gebied is in kaart gebracht waar de tijdelijke A2 komt te liggen, welke soort werkzaamheden wanneer zijn gepland en welke maatregelen worden genomen om overlast te beperken. Deze informatie-kaarten zijn gemaakt op basis van de huidige kennis en inzichten en worden regelmatig aangepast. Ze zijn verkrijgbaar bij het Informatie centrum A2 Maastricht aan de President Rooseveltlaan 101. U kunt ook bellen met 043 - 351 63 51, dan krijgt u ze thuisgestuurd.

  Informatiecentrum A2 MaastrichtHeeft u het informatiecentrum aan de President Rooseveltlaan 101 al eens bezocht? Hier vindt u onder meer een maquette, een film van de Groene Loper en een animatie van de bouwmethode. Loop gerust eens binnen, de koffie staat klaar op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Op elke eerste dinsdag van de maand is het infocentrum zelfs tot 19.00 uur open. Verenigingen, scholen of bedrijven kunnen ook buiten de reguliere openingstijden op af-spraak in het centrum terecht. Het Informatiecentrum A2 Maastricht is bereikbaar via 043 - 351 63 51.

  Voor actuele informatie: www.a2maastricht.nl.

  Opening tijdelijke A2- brug

  De Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) op het Miradorplein in

  Nazareth ziet er weer kleurrijk uit! Verschillende jongeren

  uit de buurt hebben onlangs een graffitiworkshop gevolgd.

  Kunstenaar Samyon Jonas vertelde over graffititechnieken

  en met de opgedane kennis zorgden de jongeren zelf voor

  het opknappen van de buitenmuren. De workshop was een

  idee van de Nazarethse jeugd, en kwam tot stand na overleg

  met Astrid Dreesen van de gemeente Maastricht, Buurtge-

  richt Werken en de jongerenwerkers Dennis Herben en Arno

  Janssen. Op de binnenkant van de JOP was al eerder een

  wandschildering gemaakt door een andere groep jongens en

  meiden, ter nagedachtenis aan een overleden vriend. Astrid

  Dreesen: Het was een heel vruchtbare avond. De buitenkant

  van de JOP nodigde uit tot bekladden, en dat zou zonde zijn.

  Nu hebben de jongeren er zelf een waar kunstwerk van

  gemaakt!

  Nu en straksDe huidige oversteek bij de Frankenstraat blijft voor-alsnog open. Wanneer de uitvoeringswerkzaamheden starten wordt deze gesloten. Na ongeveer 1,5 jaar wordt de eerste tijdelijke brug verplaatst.De tijdelijke A2 komt naast de bouwput voor de tunnel te liggen aan de Maaskant, ten westen van de huidige A2. Bouwverkeer en gewoon verkeer zijn gescheiden. De tijdelijke autoweg zal, net als nu, bestaan uit twee keer twee rijbanen.

  Situatie tijdens de bouwHet A2-plangebied is verdeeld in vijftien deelgebieden: Beatrixhaven, Marinwaard-Kruisdonk, Ambyerweg (Meerssen), Ambyerstraat Noord, Nazareth Kasteel Hillenraadweg, Viaductweg, Professor Kernstraat,

  kleurrijke ontmoetinGs-plek

  nazarethse jonGeren voor hun jop

  Philip Janssen, leerling 3 gym van het Sint Maartenscollege,

  geeft uitleg over zijn tekening.

  Betrokkenheid van wijkbewoners bestaat echt. Bij de

  leden van het Veilige Buurten Team Wyckerpoort is

  dat allang bekend. Zij merken steeds meer dat

  wijkbewoners graag willen meewerken aan het

  verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Zo staken

  tijdens een geplande opschoonactie op zaterdag

  11 september in de Generaal Eisenhowerstraat diverse

  wijkbewoners de handen uit de mouwen. Waar

  sommige buurtbewoners het afval opruimden, zorgden

  anderen voor verse koffie en soep voor iedereen.

  Neem nou Jan en Mia Noll. Zij wonen al 38 jaar in de

  Generaal Eisenhowerstraat en hebben alle veranderingen

  die zich in Wyckerpoort de afgelopen 40 jaar voltrokken van

  dichtbij meegemaakt. Net als veel andere buurtbewoners

  blijven ze het allerliefste in hun Wyckerpoort wonen. Met

  de toekomstige wijzigingen rondom de A2-traverse inclusief

  de volledige ondertunneling van de snelweg, zal het

  aanzicht van Wyckerpoort behoorlijk wijzigen en zullen ze

  moeten verhuizen. Wanneer dat precies gaat gebeuren en

  waar ze dan komen te wonen, is nog niet bekend. Wel dat het

  zeker nog jaren zal duren. Meer dan voldoende reden om te

  blijven werken aan de wijk.

  Voor Mia en Jan heeft het leven al diverse keren zijn duistere

  kant laten zien. Zeven jaar geleden verloren zij een zoon

  door een misdrijf, waarvoor de dader kon worden opgepakt.

  Zij dragen het drama met zich mee, net zoals enkele andere

  gebeurtenissen die in het gezin diepe sporen hebben

  nagelaten. Ondanks die tegenslagen hebben zij het bijltje er

  echter niet bij neergegooid. Natuurlijk staan zij dagelijks stil

  bij wat ze is overkomen, maar Mia en Jan kijken vooral

  vooruit. Mia, die met veel verdriet vertelt over wat zij hebben

  meegemaakt, tovert weer een brede lach op haar gezicht als

  het over de (klein)kinderen gaat. Wij genieten van onze

  familie. Dat geeft ons een rijk gevoel en daar zijn we

  dankbaar voor. Onze kinderen zijn hier opgegroeid en dat is

  ook een van de redenen waarom wij hier zo graag wonen.

  Bij de opschoonactie in de Generaal Eisenhowerstraat werd

  door diverse bewoners samen met de leden van het Veilige

  Buurten Team Wyckerpoort hard gewerkt. Containers voor

  grof vuil en snoeiafval werden snel gevuld. Ook voor de jeugd

  was aandacht. Mentoren op straat zorgden voor speciale

  kinderactiviteiten. Terwijl straat, tuinen en brandgang flink

  werden aangepakt, zorgden andere buurtbewoners voor

  eten en drinken. En van hen stelde alles in het werk om een

  constante toevoer van koffie te garanderen. Mia zorgde voor

  kersverse soep en vulde daarmee meer magen dan ze van

  tevoren had kunnen inschatten. Twee hele grote ketels

  gevuld met Tuttekessop had ik gemaakt. Er waren veel

  liefhebbers! Niet alleen de mensen die met de opschoonactie

  bezig waren, maar ook andere buurtbewoners meldden zich

  al snel. Pascal, onze wijkagent, kreeg op een gegeven

  moment gezelschap van andere agenten die ook best zin

  hadden in n tas sop.

  Een opschoonactie is prachtig en zorgt voor direct zichtbaar

  resultaat. Maar daarna moet er ook aandacht zijn voor het

  schoonhouden van straat en tuinen. De leden van het Veilige

  Buurten Team (VBT) hebben dat duidelijk met de bewoners

  besproken. Van hen wordt verwacht dat zij elkaar aanspre-

  ken wanneer iemand toch weer troep maakt. Het VBT houdt

  natuurlijk ook een oogje in het zeil. Samenwerken aan de

  leefbaarheid in de wijk is waar het om gaat. In Wyckerpoort

  hebben al heel wat buurtbewoners aangetoond dat zij zich

  daar zeer goed bewust van zijn.

  buuRTbeTROkkeNHeID en tuttekessop

  samenWerken aan de leefbaarheid in de Wijk is Waar het om Gaat

  JAN eN MIA NOll vAN De geNeRAAl eISeNHOWeRSTRAAT

  kuNST

 • 8WIJkINFOkRANT 12MAASTRICHT NOORDOOST

  COlOFON

  Deze wijkinfokrant is een gezamen-

  lijke uitgave van de gemeente

  Maastricht, Servatius en Woonpunt.

  De krant wordt huis-aan-huis bezorgd

  in Limmel, Nazareth, Wittevrouwen-

  veld en Wyckerpoort.

  Redactie: werkgroep Communicatie,

  Krans Communicatie

  Fotografie: Bert Janssen, Bettie van

  der Linde

  Vormgeving: Zuiderlicht

  Druk: Drukkerij Walters, Maastricht

  Oplage: 8.000 exemplaren

  Voor vragen kunt u contact opnemen

  met Arianne Kuijt, tel: (06) 20 74 60 96

  of [email protected]

  Zaterdag 18 september werd het

  geheel vernieuwde Jerichoplein

  officieel geopend door wethouder

  Albert Nuss, samen met o.a. de Jeu de

  Boules Club van Amby en de Jeugd-

  drumband WVV 28. Het is een heel

  gezellige en feestelijke buurt middag

  geworden, er waren veel buurt-

  bewoners van alle leeftijden aanwezig.

  Allerlei nieuwe speel toestellen, een jeu

  de boules baan en zitbanken - voor elk

  wat wils - staan nu op het plein. Er is

  een nieuwe Limmelse jeu de boules

  club in oprichting. Bijzonder is dat het

  nieuwe plein het resultaat is van

  initiatieven van de jonge wijkambassa-

  deurs en bewoners met behulp van een

  bewonersinitiatief.

  het vernieuWde jerichoplein: kaal en zieliG is nu vitaal

  lIMMel

  Hoe is het zo gekomen? Na de succesvolle actie om de spin (klimtoestel) terug op het Mirador-

  plein in Nazareth te krijgen, vonden de wijkambassadeurs Jessie en Michelle (uit Nazareth) en

  Sabri en Samir (uit Limmel) dat er voor de wijk Limmel ook iets moest gebeuren. Al snel viel

  hun oog op het Jerichoplein, een groot plein dat er, in hun woorden, wat kaal en zielig bij lag.

  Zo ontstond het idee om niet voor n klimtoestel te gaan, maar om het hele plein te gaan

  verbeteren voor alle leeftijdsgroepen van Limmel. Wat volgde waren gesprekken met kinderen

  op de basisschool, de peuterspeelzaal, tieners, jongeren en omwonenden van het plein.

  Betrokken bewoners hebben ter ondersteuning veel handtekeningen opgehaald en er is een

  bewonersbijeenkomst gehouden. Vervolgens zijn ze in overleg gegaan met de gemeente

  Maastricht en de buurtraad Limmel. Met het prachtige, hedendaagse Jerichoplein als

  uiteindelijk resultaat!