WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf ·...

of 6 /6
Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2 KTA 1 WELVAARTSTRAAT 70 9300 AALST 20 DECEMBER 2003 JAARGANG 1– EDITIE 8 WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS I N DIT NUMMER EDITORIAAL 1 VALLENDE BLADEREN 2003...EEN SELECTIE ACTIVITEITEN 2 3 4 NIEUWE GEZICHTEN 5 HANS DE MEESTER 6 Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste Eindredactie : Luc De Feyter—[email protected] Jacqui Cottyn— [email protected] Reacties : Welvaartstraat 70—9300 Aalst– 053/77 30 12 Meter van de wielerschool : Greta Dhaenens—De Groote Alle nieuwsbrieven ( van 1 tot 8) zijn verschenen op de webpagina van www.scholengroepdender.be (deeltijds) Of users.pandora.be/wielerschoolaalst Of http://schoolweb.argo.be/kta/1/aalst Vanaf deze editie zorgen onze computerspecialisten ervoor dat de wielerkrant niet alleen in HTML wordt gelezen maar ook in PDF. Geleerd klinkende woorden, maar het zal voor de internetgebruiker nu veel gemakkelijker worden om de wielerkrant zelf te printen en overzichtelijker te lezen. Onze manus- doe— het—al, Bart, ICT- medewerker aan de scholengroep Dender, neemt dit initiatief. Op 15 december ging een verkennende bespreking door in Nevele over de Grote Prijs Rudy Dhaenens op 21 maart 2004 . Het parcours werd verkend en ook enkele locaties zoals inschrijvingsruimte en sporthal werden bezocht. In de eerste editie van 2004 komen we uitvoerig op deze wedstrijd en de organisatie achter de Een periode van organiseren en contacten leggen. Het leven gaat verder … een volkswijsheid die iedereen wel in het achterhoofd heeft. Sommigen genieten van een welverdiende rust na een loodzwaar wielerseizoen en zoeken het op de Caraïben. Anderen maken schema’s op , bouwen fysieke weerbaarheid op en nog anderen , (de groep waartoe wij behoren) nemen initiatieven om te organiseren. Af en toe kunnen we via dit medium een primeur lanceren. In de volgende editie hopen we jullie een knaller van formaat te kunnen presenteren voor het KTA 1 AALST. Vandaag geven we al een eerste primeur weg via Eric Van Nuffel,(foto) voorzitter van de Wielervrienden Rudy Dhaenens uit Nevele en Etienne Buysse ( foto) . Eric en Etienne zijn geen mannen die bij de pakken blijven zitten met hun organisatie. Als voorprogramma voor de Grote Prijs Rudy Dhaenens voor profs, pakken zij op 21 maart 2004 uit met een interclubwedstrijd voor nieuwelingen. Geen sinecure in het landschap van de wielerwedstrijden. Inmiddels is onze eerste voorbereidende bespreking gebeurd op 15 december ll. Hierbij is het parcours verkend en zijn er reeds enkele schikkingen getroffen voor de dag van de wedstrijd. In een volgende editie nemen we uitgebreid kennis met de koersdirecteurs van een profwedstrijd 1.3, die blijven ijveren om naar categorie 1.2 te gaan. We zijn maar al te gelukkig dat wij als wielerschool Rudy Dhaenens , KTA 1, ons steentje mogen bijdragen. Dank , Eric en Etienne. We waren zeer gelukkig om op de spaghetti-avond van 17 oktober zowel de moeder van Rudy , de oom als enkele organisatoren samen met Eric te verwelkomen. De afgelopen maand, hebben Willy, Hans en Tino een schema uitgewerkt om onze renners fysiek voor te bereiden naar het wielerseizoen 2004. Dirk genoot van een welverdiende vakantie aan de andere kant van de wereld en is volledig uitgerust terug. Het belooft voor hem een zwaar seizoen te worden met de uitbouw van een nieuwe ploeg . De voorbereiding in november werd een georganiseerde afwisseling van lichtere lichaamsoefeningen , fitnessen tot het zwaardere werk in het park van Aalst. Een bjidrage vindt u als lezer op blad 2 ( vallende bladeren). Zoals gesteld in editie 7 pakken we uit met een fotoreportage van het afgelopen wielerseizoen. We nemen jullie ook kort mee naar het fietsenatelier van Erembodegem waar drie leerling— renners werken bij het herstellen van fietsen voor een gezinsvervangend tehuis. Een terugkerende rubriek stelt in deze editie twee nieuwe gezichten voor in de wielerschool en we plaatsen Hans De Meester in de picture op blad 6. Veel lees– en kijkplezier. Sofie Triaen -Luc De Feyter Eric Van Huffel Etienne Buysse

Embed Size (px)

Transcript of WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf ·...

Page 1: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

KT

A 1

WE

LV

AA

RT

ST

RA

AT

70

9

30

0 A

AL

ST

2 0 D E C E M B E R 2 0 0 3 J A A R G A N G 1 – E D I T I E 8

W I E L E R S C H O O L R U D Y D H A E N E N S

I N D I T N U M M E R

E D I T O R I A A L 1

V A L L E N D E B L A D E R E N

2 0 0 3 . . . E E N S E L E C T I E

A C T I V I T E I T E N

234

N I E U W E G E Z I C H T E N 5

H A N S D E M E E S T E R 6

Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste

Eindredactie : Luc De Feyter—[email protected]

Jacqui Cottyn— [email protected]

Reacties : Welvaartstraat 70—9300 Aalst– 053/77 30 12

Meter van de wielerschool : Greta Dhaenens—De Groote

Alle nieuwsbrieven ( van 1 tot 8) zijn verschenen op de webpagina van www.scholengroepdender.be (deeltijds) Of users.pandora.be/wielerschoolaalst Of http://schoolweb.argo.be/kta/1/aalst

Vanaf deze editie zorgen onze computerspecialisten ervoor dat de wielerkrant niet alleen in HTML wordt gelezen maar ook in PDF. Geleerd klinkende woorden, maar het zal voor de internetgebruiker nu veel gemakkelijker worden om de wielerkrant zelf te printen en overzichtelijker te lezen. Onze manus- doe—het—al, Bart, ICT-medewerker aan de scholengroep Dender, neemt dit initiatief.

Op 15 december ging een verkennende bespreking door in Nevele over de Grote Prijs Rudy Dhaenens op 21 maart 2004. Het parcours werd verkend en ook enkele locaties zoals inschrijvingsruimte en sporthal werden bezocht. In de eerste editie van 2004 komen we uitvoerig op deze wedstrijd en de organisatie achter de

Een periode van organiseren en contacten leggen.

Het leven gaat verder … een volkswijsheid die iedereen wel in het achterhoofd heeft. Sommigen genieten van een welverdiende rust na een loodzwaar wielerseizoen en zoeken het op de Caraïben. Anderen maken schema’s op , bouwen fysieke weerbaarheid op en nog anderen , (de groep waartoe wij behoren) nemen initiatieven om te organiseren.

Af en toe kunnen we via dit medium een primeur lanceren. In de volgende editie hopen we jullie een knaller van formaat te kunnen presenteren voor het KTA 1 AALST. Vandaag geven we al een eerste primeur weg via Eric Van Nuffel,(foto) voorzitter van de Wielervrienden Rudy Dhaenens uit Nevele en Etienne Buysse ( foto) . Eric en Etienne zijn geen mannen die bij de pakken blijven zitten met hun organisatie. Als voorprogramma voor de Grote Prijs Rudy Dhaenens voor profs, pakken zij op 21 maart 2004 uit met een interclubwedstrijd voor nieuwelingen. Geen sinecure in het landschap van de wielerwedstrijden. Inmiddels is onze eerste voorbereidende bespreking gebeurd op 15 december ll. Hierbij is het parcours verkend en zijn er reeds enkele schikkingen getroffen voor de dag van de wedstrijd.

In een volgende editie nemen we uitgebreid kennis met de koersdirecteurs van een profwedstrijd 1.3, die blijven ijveren om naar categorie 1.2 te gaan. We zijn maar al te gelukkig dat wij als wielerschool Rudy Dhaenens , KTA 1, ons steentje mogen bijdragen. Dank , Eric en Etienne. We waren zeer gelukkig om op de spaghetti-avond van 17 oktober zowel de moeder van Rudy , de oom als enkele organisatoren samen met Eric te verwelkomen.

De afgelopen maand, hebben Willy, Hans en Tino een schema uitgewerkt om onze renners fysiek voor te

bereiden naar het wielerseizoen 2004. Dirk genoot van een welverdiende vakantie aan de andere kant van de wereld en is volledig uitgerust terug. Het belooft voor hem een zwaar seizoen te worden met de uitbouw van een nieuwe ploeg . De voorbereiding in november werd een georganiseerde afwisseling van lichtere lichaamsoefeningen , fitnessen tot het zwaardere werk in het park van Aalst. Een bjidrage vindt u als lezer op blad 2 ( vallende bladeren). Zoals gesteld in editie 7 pakken we uit met een fotoreportage van het afgelopen wielerseizoen. We nemen jullie ook kort mee naar het fietsenatelier van Erembodegem waar drie leerling—renners werken bij het herstellen van fietsen voor een gezinsvervangend tehuis. Een terugkerende rubriek stelt in deze editie twee nieuwe gezichten voor in de wielerschool en we plaatsen Hans De Meester in de picture op blad 6.

Veel lees– en kijkplezier.

Sofie Triaen -Luc De Feyter

Eric Van Huffel

Etienne Buysse

Page 2: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

Blad 2 W I E L E R S C H O O L R U D Y D H A E N E N S

Opbouw van conditie

Park Aalst

November 2003

Lopen—stretchen–

ontspanningsoefeningen -

onder leiding van Hans De

Meester en Tino Teirlinck

Afzien … afzien … afzien

Zweten …. Zweten ….

Fitnessen en krachtoefeningen in

het ASZ Aalst

Oktober en november 2003.

Vallende bladeren—de pestperiode voor een renner.

Onze sportbegeleiders hielden het in de periode oktober—november kalm met onder andere zwemmen, balsporten en

zaaloefeningen. Vanaf november werd de opbouw intensiever. Fysieke trainingen, zoals parkloop, afgewisseld met baloefeningen

en stretching werden opgebouwd. Ook het fitnessen kwam aan de orde in het fitnesscentrum van het ASZ Aalst, waar de

medische begeleiding gebeurt. Vanaf januari gaat de wielerschool Rudy Dhaenens weer de weg op.

Page 3: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

Blad 3 J A A R G A N G 1 – E D I T I E 8

Grote Prijs

Sweet Paradise

Nicky Allard

Eerste overwinning

Floris Van Daele

Grote Prijs Nevele

Rudy Dhaenens, Nick Mertens en Ken Devos

Ster der Juniors

Jonas Coopman

Belgisch kampioenschap

Junioren—Jeroen Uyttersprot

Topcompetitie—Zellik—

Galmaarden—beklimming

Congoberg—Davy De Leener

Wedstrjid Nieuwelingen—

Ken Devos en Floris Van

daele—Oosterzele

Wedstrijd Zottegem—

Nieuwelingen—Thomas

Helaert

Provinciaal

kampioenschap

Beloften—Deftinge

Ename—wedstrijd voor

nieuwelingen

Kampioenschap van

Vlaanderen—

Nieuwelingen—

Liedekerkse Pijl—

Roosdaal—beloften

Provinciaal

kampioenschap

Beloften— Podium—kampioenschap van

Vlaanderen—Heldergem

Page 4: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

Het fietsenatelier— Termuren

Erembodegem Vanaf 1 oktober nemen drie renners deel aan het Brugproject—Termuren Erembodegem. Zij engageerden zich om fietsen te helpen herstellen van kinderen die een tijdelijk verblijf vinden in het home Termuren . Het opzet verliep niet van een leien dakje. Soms tot ergernis leerden ze ook werkbanken in elkaar steken, ramen steken en metselen . Ook het dierenverblijf had voor Bart Baeyens, Juan Verpaelst en Timothy Heireman geen geheimen meer. Op 4 december werd het fietsenatelier officieel geopend met een receptie en een kijk achter de schermen.

Spaghetti– avond

17 oktober

De organisatoren van de Grote Prijs Rudy Dhaenens : Eric Van Nuffel ( rechts ) en de oom van

Rudy Dhaenens. Zowel renners als leerlingen van de andere opleidingen deeltijds dienden die avond. Met dank aan alle bereidwillige handen die op vrijwillige basis

dit initiatief ondersteunden.

Stage van 11 tot 18 februari 2004

De 14 ingeschreven renners voor de stage in Pisa—Italië kunnen zich nu al een Italiaans woordenboek aanschaffen. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen door dr. Hans Cooman. De vliegtuigticketten zijn reeds besteld en ook al betaald. Het hotel-pension is geboekt. Het wordt aftellen en uitkijken naar een intensieve begeleiding in een prachtige streek van Toscane. De begeleiders zijn : Christoph Stockman, Hans De Meester, Willy Teirlinck en Lionel De Rybel. Deze laatste staat in voor de psycholo-gische groepsbegeleiding ter plaatse. Op het thuisfront begeleidt Tino Teirlinck de renners die niet meegaan.

Ruim 260 gasten genoten van een bord

spaghetti, bereid door leerlingen van het deeltijds onderwijs opleiding horeca—voeding onder leiding van Eric De Pauw

Page 5: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

W I E L E R S C H O O L R U D Y D H A E N E N S Blad 5

B A E Y E N S B A R T — 2 D E J A A R S N I E U W E L I N G – O V E R M E R E

Bart is sinds dit jaar ingeschreven in de wielerschool. Team: Wielerteam Waasland (nieuwe ploeg) Geboortedatum: 09 september 1988 Trainer– raadgever: Hans De Meester Sterkste punten: karakter , bereidheid om te luisteren naar goede raad Begin wielrennen : Twee jaar geleden ruilde Bart het voetballen bij SKVO Overmere, voor een wielerfiets. Hij kreeg de microbe te pakken door het intensief volgen van TV.-reportages. Vader is ook wielrenner geweest, maar moest stoppen wegens werk. Bart wil een droom van zijn vader en opa realiseren. Fiets: Ridley Punten om te verbeteren: macht en kracht, topsnelheid

Supporters: pa wou een supportersclub opstarten, maar door stopzetting van de uitbating van het café is dit plan niet doorgegaan. Moeder is de grootste supporter van Bart, gans de familie begeleidt Bart op wedstrijden. Trainingen: winterperiode : maandag gaat Bart fitnessen-powertraining, dinsdag : wielerschool, woensdag : powertraining, donderdag: wielerschool, vrijdag : rustig , zaterdag en zondag : trainingen met de fiets. Favoriete muziek: popmuziek. Hobby’s: wielrennen, Playstation 2, computer chatten Lievelingseten: spruiten Gereden wedstrijden vorig jaar : Bart stelt dat het vorig jaar niet echt goed verliep. Hij weet wat hem te doen staat. Maximale hartslag : 198

Hartslag in rust : 60 (nu ) in competitie: 45 Longinhoud : 5 liter Medische begeleiding : dokter De Munck Zele Testen : dokter Cooman Winterseizoen tot nu toe : fitnessen ( 5 uren), lopen ( 2 uren ) , zwemmen ( 1 u) mountain-biken ( 2 uren ) , zaaloefeningen Gewicht : 56 kg Lengte : 1,64 cm Sportverleden: voetbal Kwetsuren in het verleden : beenbreuk, Spierscheur . Bart werkt momenteel in het fietsenatelier te Erembodegem, hij volgt de opleiding fietsherstelling.

Team : Jonge Rakkers Vollezele Geboortedatum : 25/05/1987 Trainer ( advies : Jurgen van Holen—Kevin Hulsmans Sterkste punten : tempo rijden Start wedstrijden : reed eerst mee met wielertoeristen en besloot dan om bij de jeugdcategorieën te starten. Fiets : Ridley Punten om te verbeteren : karakter en uithouding Supporters : familie, buurjongen is de grootste fan, samen met zijn oom. Trainingsschema’s winter : fitness, lopen, mountainbiken en op de piste. Trainingsschema’s zomer : maandag : rust;dinsdag : intensief; woensdag : lange duur ;

donderdag: piste ; vrijdag : losrijden Favoriete muziek : hedendaagse popmuziek Favoriete eten : macaroni met kaas en hesp. Hobby’s : computer, muziek en wielrennen Vorig jaar ? : meer goede wedstrijden dan slechte. Maximale hartslag : 205 Hartslag in rust : 42 Longinhoud : 7 liter Medische begeleiding : dr. Cooman , ASZ Aalst Testen : idem Gewicht : 63 kg Lengte : 1 m 86

Sportverleden : voetbal , tafeltennis en basket. Kwetsuren in het verleden : geen Juan werkt momenteel in het brugproject Termuren Erembodegem .

J U A N V E R P A E L S T — 1 S T E J A A R J U N I O R — O U T E R

Page 6: WIELERSCHOOL RUDY DHAENENS - Telenet.beusers.telenet.be/wielerschoolaalst/wielerbrief08.pdf · Verantwoordelijke uitgever : Mario Hoste ... Af en toe kunnen we via dit medium een

Wielerschool Rudy Dhaenens—19/12/03—schooljaar 2003-2004—nummer 2

WIELERSCHOOL

Rudy Dhaenens

Adres : Welvaartstraat 70

9300 Aalst

Telefoon : 053/77 30 12

FAX 053/ 78 98 20

[email protected]

Directeur : Mario Hoste

Coördinator : Jacqui Cottyn

Begeleiding en organisatie

Luc De Feyter

Administratie Carine De Bruyne—

Sofie Triaen

Sportbegeleiding :

Willy Teirlinck

Dirk De Wolf

Tino Teirlinck

Christophe Stockmans

Danny De Smet

Dokter Hans Cooman– Ilse Vaes

Fietsherstelling en begeleiding

Hans De Meester

Medische begeleiding

ASZ Aalst

Lesgeefsters algemene vakken:

Inge Roelandt

Stijn Van Nieuwenhove

Marleen Crombez

Voorwaarden voor inschrijving:

15 jaar

licentie KBWB

akkoord gaan met de medische ondersteuning ASZ

Medewerkers : met speciale dank aan Herwig Schollaert voor advies, contacten en ondersteuning.

Willy Teirlinck

Uitslagen en wedstrijdbegeleiding , redactie

Luc de Feyter

Eindredactie, lay-out en opvolgen wedstrijden—foto’s

Carine De Bruyne

Administratie,

verspreiding

Sofie Triaen

Dossiers wielerschool—

Verzamelen artikels van de renner, persartikels– redactie

… de renners

Voor hun bijdragen, teksten, impressies en enthousiasme.

Mike Roelandt

Internet– site

artikels

Bart Van de Meerssche Internet– site

corrector

Hans De Meester , Vlierzele Sedert september 2003 maakt Hans deel uit van het begeleidingsteam sport in de wielerschool. De eerste contacten gaan terug naar april. Eigenlijk vroeg Hans geen bedenktijd, hij zag het !!! Een persartikel in de maand juli over een mogelijk herstarten bij de profs deed ons wel eventjes zenuwachtig worden. Hans nam zijn taak professioneel op, het zien van het atelier was een vereiste en een doorlichting van fietsherstelling vorig jaar was eveneens wenselijk.

Van bij de aanvang zaten we meteen op het juiste spoor met Hans. De eerste maand verliep wel niet gemakkelijk. Hans moest immers een mentaliteit naar zijn hand buigen . De renners kregen meteen een volle dag fietsherstelling voorgeschoteld, in de voorbije jaren was dit niet zo. De eerste maand, net zoals bij iedereen, voelden de renners hoe ver ze konden gaan. Maar daarna verliep alles rustig. De prestaties gingen er ook op vooruit, zodanig dat het respect wederzijds is.

Hans deed meer, 1 dag betrokkenheid bij de wielerschool was en is niet voldoende voor hem: hij maakt schema’s voor de jongeren , stelde ook het herfst—winterschema op en doet samen met Tino Teirlinck alle fysieke oefeningen zowel in het park als in de zaal mee. Sofie vroeg in haar gesprek met Hans enkele directe vragen. Over het palmares van Hans zo dadelijk meer maar eerst de “mens Hans De Meester”. Hans is gehuwd en vader van twee kinderen met de prachtige namen Luca ( 22/01/2000) en Milan ( 16/04/2003). Mocht Hans geen wielrenner geweest zijn, dan was het alternatief beslist een carrière bij de rijkswacht geweest en dan nog liefst bij SIE. Nu weten we waar het tuchtgevoel bij de renners dit jaar komt. Als zwaarste ongevallen bij de profs in 2000 vermeldt Hans valpartijen met een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk tot gevolg. Hans kreeg de microbe voor het wielrennen snel te pakken door vooreerst veel naar wedstrijden te gaan kijken.

palmares in vogelvlucht ( het volledige palmares zou een editie in beslag nemen):

Nieuwelingen 13 overwinningen ( 2 ritten in de ronde van het Meetjesland)

Junioren 1 ste jaar : 10 overwinningen ( 3 de Brussel-Opwijk)

2 de jaar : 22 overwinningen ( 3 bij de amateurs) Best Junior Trophy

Amateurs 1 ste jaar : 11 overwinningen

2 de jaar : 9 overwinningen : omloop Zwalm en Brakelvallei, 5 de Ronde v. Vla.

3 de jaar : 25 overwinningen: Zesbergenprijs, , Ster der amateurs, Kampioen- schap van Vlaanderen, 2 de Franco Belge

Profs : gestart in 1993 met achtereenvolgens als ploegen : Naessens—industriebouw, Palsmans(4jaar ),

Tönissteiner, Gerolsteiner, Collstrop en Palmans—Colstrop met 24 overwinningen.

In 1999 kwam Hans zeer zwaar ten val en kostte hem vier maanden inactiviteit.

In 2003 keerden Hans terug naar de categorie Elite zonder contract : hier haalde hij 29 overwinningen.

Hij won dit jaar onder andere de Paastrofee in Affligem, de internationale wielertrofee in Oetingen en de profwedstrjid Vlaamse Havenpijl.

Pascal Verleyen

Foto’s