Whitepaper workshops

download Whitepaper workshops

of 8

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  80
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Whitepaper workshops

 • 1. WHITEPAPERAlignment Workshops

2. Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE12 INLEIDING33 ALIGNMENT WORKSHOPS6 2013Transitieprofs2-8 3. 1InleidingDit document beschrijft op hoofdlijnen een aantal stappen en processen die moeten worden voltooid gedurende het transitie proces. Elke stap en elk proces maakt onderdeel uit van ons bewezen Transitiemodel. Wij voeren dit al ruim 15 jaar grotendeels op dezelfde manier uit en verzorgen daarbij maatwerk, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is ingericht en/of dezelfde wensen en eisen heeft. Bovendien kunnen wij dit ook 100% objectief uitvoeren.Uitgangspunt van het Transitiemodel is, dat wij gezamenlijk als doel stellen om elke grote wijziging voor u te begeleiden (zoals bijvoorbeeld vervanging van de ICT- Infrastructuur of bijvoorbeeld uw primaire (ERP) applicatie) en om dit uiteindelijk te borgen door Managed Services te implementeren, waarbij Regie centraal eis belegd. Of dit intern, extern of in combinatie met 3 partijen en ons zal worden opgeleverd aan ICT- beheer is een onderzoeksrichting, maar op voorhand zeker geen uitgangspunt. Wij bekijken wat het beste past bij uw wensen en eisen. Wat verstaan wij onder Managed Services met centraal georganiseerde Regie:o oo o o oEen ICT- Service is een product of dienst, welke meetbaar is op basis van functionele beschikbaarheid; Om deze meetbaar te kunnen maken, moet dit centraal (door SPOC of Regie) gemeten worden over alle factoren die hier invloed op kunnen hebben. Dit noemen wij de keten van afhankelijkheden en deze moet inzichtelijk gemaakt worden per ICT- Service. Vanaf het moment dat deze inzichtelijk zijn gemaakt en centraal worden aangestuurd, kan je hierop gaan managen; Vanaf het moment dat je dit kan managen kan je met elke keten- afhankelijkheid ook afspraken gaan vastleggen (SLAs opstellen); Zodra je deze SLAs gaat managen kan je ook de onderlinge werkafspraken vastleggen in een DAP (Dossier Afspraken en Procedures); Zodra elke afhankelijkheid zich hieraan gaat conformeren middels ondertekening van n gezamenlijk DAP, spreken wij van een Managed Service; En nadat dit proces is doorlopen voor alle ICT services en het DAP digitaal en direct beschikbaar is, spreken wij van Managed Services: en eerder dus niet.Bewezen is dat je dit stap voor stap moet doen, omdat mensen moeten wennen aan verandering en aan processen. Daarom hebben wij ons Transitiemodel als volgt opgebouwd: 2013Transitieprofs3-8 4. Na oplevering van een grote wijziging (project) is er een optimale samenwerking tussen projecten (op basis van Prince II, uitgevoerd door ICT- medewerkers, IT- architecten, Programmamanagers, Informatiemanagers, etc.), omlijnde processen (op basis van ITIL), maatwerk documenten (SLA, PID en DAP) en bewezen tooling voor beheer (Callregistratie en beheer- tooling): met n transparante Rapportage over beschikbaarheid en kosten van ICT- Services. Het Transitiemodel zal primair worden begeleid door n vaste Transitiemanager. De Transitiemanager is namens de opdrachtgever eindverantwoordelijk om de gewenste omgeving aantoonbaar op te leveren conform het Regiemodel en zal zorg dragen dat alle andere rollen projectmatig worden aangestuurd gedurende de gehele Transitie periode:Het Transitiemodel is complex en kan (afhankelijk van de wensen en de omgeving) meerjarig van aard zijn. Daarom hebben wij het Transitiemodel opgeknipt in korte, verantwoorde stappen. Hierdoor blijft het overzichtelijk en is het eenvoudig om zogenaamde go/no-go momenten te omlijnen. Ook zal met deze werkwijze bereikt worden dat er sprake is van optimaal gebruik van voortschrijdend inzicht en samenwerking en zal er voldoende tijd zijn om veranderingen te borgen binnen de eigen organisatie. Enkele voordelen van ons Transitiemodel en onze aanpak zijn:o o o o o o o o o oConcrete diensten vanaf Interviews tot en met Regie begeleiding naar Managed Services. Deze bieden wij aan als losse projecten met maatwerkcalculaties; Een duidelijke product- en diensten catalogus met volledige transparantie van kosten en beschikbaarheid van ICT services, inclusief diensten van 3e ICT- partijen; Uitstekende verantwoording naar de lijnmanagers en de directie; Permanente benchmark voor alle mogelijke diensten en ICT- partijen in de markt; Een permanente sparringspartner op strategisch en tactisch niveau; Een vaste Transitiemanager die verantwoordelijk zal zijn voor harde opleveringen; Een groot netwerk van (tijdelijke) specialisten inzetbaar, van Informatiemanagers tot IT- Architecten; 100% onafhankelijke begeleiding: geen enkele baat bij commercile oplossingen; Bewezen succes met ruim 15 ervaring in vrijwel elk type organisatie; De mogelijkheid om elk project door Transitieprofs te laten begeleiden, van ERP- selectie tot en met complete vervanging van de ICT- Infrastructuur.Door stapsgewijs te werken, is er stapsgewijs ruimte om te bepalen of, hoe en met wie de volgende stap in het Transitiemodel genomen kan worden. Wilt u het daarna of tussentijds zelf doen: ook prima. Er zijn daarmee geen langlopende verplichtingen. In deze toelichting beschrijven wij het Transitiemodel op hoofdlijnen. U zult begrijpen dat wij voor alle stappen in het plan beschikken over alle mogelijke tools, expertise en documenten. Deze geven wij natuurlijk niet 2013Transitieprofs4-8 5. zomaar weg, aangezien wij deze zorgvuldig hebben opgebouwd in de afgelopen 15 jaar en omdat deze enkel succesvol tot n geheel kunnen worden gebracht met inzet van onze ervaren Transitiemanagers. Gedurende het traject komen deze zaken vanzelf beschikbaar voor u op maat. Denk hierbij aan:o o o o o o oo o o o oBewezen documenten en rapportages voor de Sourcing Stack, Interviews, Workshops en Gap Analyse; Technische tooling voor onderzoek van de ICT- omgeving; Een maatwerk product- en dienstencatalogus; Een vast model (Gap Analyse) voor het onderzoeken van alle ICT- Services: kosten, maximale uitval, benchmarkcalculaties, knelpunten, Cloud ready, etc; Zeer professioneel onderzoek van uw ICT- organisatie: tooling, processen, SLA, DAP, Regie, 3e partijen, rapportage, medewerkers en Callregistratie; Uitstekende documenten om rapportage op te stellen vanuit de Gap Analyse: als nul-meting en uitgangspunt voor het gehele vervolgtraject; Bewezen architectuur voor het inrichten van Callregistratiesystemen op basis van meetbaarheid van en Regie over ICT- Services, ICT- medewerkers en 3e partijen. Hierbij zal de gehele ICT- keten meetbaar worden; Bewezen model voor proces- inrichting op basis van ITIL; Professionele SLAs met verbinding naar n DAP. Deze kunnen wij digitaal beschikbaar maken in het Callregistratiesysteem voor optimale Regie; Beheertooling om verbindingen te leggen tussen ICT- componenten en ICT- Services; Beheertooling met integratie naar de Callregistratie en 3e partijen om Regie ook meetbaar n uitvoerbaar te maken; Bewezen en uiterst professionele projectdocumentatie op basis van Prince II, voor elke stap in het Transitiemodel.Elke ICT- rol, elk proces en elk project past in ons model. De kennis en ervaring is opgebouwd bij opdrachtgevers op locatie, maar vooral ook opgebouwd bij commercile ICT- beheerpartijen, waarbij beschikbaarheid en meetbaarheid is toegepast op basis van harde resultaatverplichtingen met 7*24 ondersteuning. Juist deze mix van ervaring zorgt ervoor dat wij dit ook voor u professioneel kunnen begeleiden. Dit lichten wij graag toe tijdens de Interviews en Workshops en/of in het voortraject.Met onze inzet zijn wij vaak een ontbrekende spil in het geheel. Wij vinden helemaal niet opnieuw het wiel uit en doen inhoudelijk niets speciaals. Wij maken gebruik van alle aanwezige zaken en rollen die al bij u aanwezig zijn. Enige wat wij echt doen als onderscheidend vermogen is:Wij leggen namens de eindverantwoordelijke voor ICT de juiste verbanden op basis van bewezen oplossingen, wij zorgen voor ontbrekende onderdelen/rollen en wij zorgen ervoor dat dit uiteindelijk als n geheel zal worden geborgd binnen uw eigen organisatie als wij weer vertrekken: met n meetbare rapportage.In de navolgende hoofdstukken behandelen wij n onderwerp van ons Transitiemodel. In dit geval is dat het Format voor: de Alignment Workshop. 2013Transitieprofs5-8 6. 2Alignment WorkshopsDe Alignment Workshops behoren tot de meest belangrijke onderdelen van het totale Transitiemodel. Dit zijn per definitie tactisch/strategische Workshops. Tijdens deze Workshops brengen wij bijvoorbeeld alle rollen bij elkaar die zijn betrokken bij de Interviews en/of alle rollen bij elkaar die zijn betrokken in het verandertraject. Hierbij is bijvoorbeeld ook altijd de directie betrokken. Uw vaste Transitiemanager zal deze Workshops altijd zelf verzorgen, aangezien hier het draagvlak en vertrouwen zal moeten ontstaan voor het gehele vervolgtraject en de onderlinge samenwerking. Het zal dan ook duidelijk zijn dat uw Transitiemanager moet beschikken over veel ervaring, van ICT- beheer tot en met directieniveau, om het nodige vertrouwen bij iedereen te kunnen wekken.Het meest belangrijke doel van de Workshops is om ICT- vraag en ICT- aanbod bij elkaar te brengen. Dit is voor vrijwel elke organisatie (structureel) een uitdaging en dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat het algemene rapportcijfer gegeven vanuit de organisatie (vraag) vaak een stuk lager uitvalt dan het rapportcijfer dat de ICTafdeling (aanbod) zelf heeft gegeven. Ook maken wij helaas dagelijks mee dat ICT- partners van opdrachtgevers de bedrijfsdoelstellingen niet goed begrijpen. Deze nodigen wij dan ook graag uit om de Workshops bij te wonen.De Workshops zorgen ervoor dat er een open gesprek ontstaat over alle bevindingen vanuit het door ons opgestelde rapporten over bijvoorbeeld de afgenomen Interviews en de uitkomsten van de Gap Analyse. Wij geven hierbij vanuit onze ervaring al mogelijke oorzaken aan voor de verschillen om te sparren. Maar belangrijker is dat wij zeer goed luisteren naar wat de aanwezige rollen zelf als mogelijke oorzaken aanreiken. Tijdens de Workshops leren wi