Whitepaper transitieplan

download Whitepaper transitieplan

of 10

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  503
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Whitepaper transitieplan

 • 2013 Transitieprofs 1-10

  WHITEPAPER

  Transitieplan

 • 2013 Transitieprofs 2-10

  Inhoudsopgave

  1 INHOUDSOPGAVE 1

  2 INLEIDING 3

  3 HET TRANSITIEPLAN 6

 • 2013 Transitieprofs 3-10

  1 Inleiding

  Dit document beschrijft op hoofdlijnen een aantal stappen en processen die moeten worden voltooid

  gedurende het transitie proces. Elke stap en elk proces maakt onderdeel uit van ons bewezen

  Transitiemodel. Wij voeren dit al ruim 15 jaar grotendeels op dezelfde manier uit en verzorgen daarbij

  maatwerk, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is ingericht en/of dezelfde wensen en eisen heeft.

  Bovendien kunnen wij dit ook 100% objectief uitvoeren.

  Uitgangspunt van het Transitiemodel is, dat wij gezamenlijk als doel stellen om elke grote wijziging voor

  u te begeleiden (zoals bijvoorbeeld vervanging van de ICT- Infrastructuur of bijvoorbeeld uw primaire

  (ERP) applicatie) en om dit uiteindelijk te borgen door Managed Services te implementeren, waarbij

  Regie centraal is belegd. Of dit intern, extern of in combinatie met 3e partijen en ons zal worden

  opgeleverd aan ICT- beheer is een onderzoeksrichting, maar op voorhand zeker geen uitgangspunt. Wij

  bekijken wat het beste past bij uw wensen en eisen. Wat verstaan wij onder Managed Services met

  centraal georganiseerde Regie:

  o Een ICT- Service is een product of dienst, welke meetbaar is op basis van functionele

  beschikbaarheid;

  o Om deze meetbaar te kunnen maken, moet dit centraal (door SPOC of Regie) gemeten

  worden over alle factoren die hier invloed op kunnen hebben. Dit noemen wij de keten van

  afhankelijkheden en deze moet inzichtelijk gemaakt worden per ICT- Service. Vanaf het

  moment dat deze inzichtelijk zijn gemaakt en centraal worden aangestuurd, kan je hierop gaan

  managen;

  o Vanaf het moment dat je dit kan managen kan je met elke keten- afhankelijkheid ook

  afspraken gaan vastleggen (SLAs opstellen);

  o Zodra je deze SLAs gaat managen kan je ook de onderlinge werkafspraken vastleggen

  in een DAP (Dossier Afspraken en Procedures);

  o Zodra elke afhankelijkheid zich hieraan gaat conformeren middels ondertekening van

  n gezamenlijk DAP, spreken wij van een Managed Service;

  o En nadat dit proces is doorlopen voor alle ICT services en het DAP digitaal en direct

  beschikbaar is, spreken wij van Managed Services: en eerder dus niet.

  Bewezen is dat je dit stap voor stap moet doen, omdat mensen moeten wennen aan verandering en

  aan processen. Daarom hebben wij ons Transitiemodel als volgt opgebouwd:

 • 2013 Transitieprofs 4-10

  Na oplevering van een grote wijziging (project) is er een optimale samenwerking tussen projecten (op

  basis van Prince II, uitgevoerd door ICT- medewerkers, IT- architecten, Programmamanagers,

  Informatiemanagers, etc.), omlijnde processen (op basis van ITIL), maatwerk documenten (SLA, PID en

  DAP) en bewezen tooling voor beheer (Callregistratie en beheer- tooling): met n transparante

  Rapportage over beschikbaarheid en kosten van ICT- Services. Het Transitiemodel zal primair worden

  begeleid door n vaste Transitiemanager. De Transitiemanager is namens de opdrachtgever

  eindverantwoordelijk om de gewenste omgeving aantoonbaar op te leveren conform het Regiemodel

  en zal zorg dragen dat alle andere rollen projectmatig worden aangestuurd gedurende de gehele

  Transitie periode:

  Het Transitiemodel is complex en kan (afhankelijk van de wensen en de omgeving) meerjarig van aard

  zijn. Daarom hebben wij het Transitiemodel opgeknipt in korte, verantwoorde stappen. Hierdoor blijft

  het overzichtelijk en is het eenvoudig om zogenaamde go/no-go momenten te omlijnen. Ook zal met

  deze werkwijze bereikt worden dat er sprake is van optimaal gebruik van voortschrijdend inzicht en

  samenwerking en zal er voldoende tijd zijn om veranderingen te borgen binnen de eigen organisatie.

  Enkele voordelen van ons Transitiemodel en onze aanpak zijn:

  o Concrete diensten vanaf Interviews tot en met Regie begeleiding naar Managed

  Services. Deze bieden wij aan als losse projecten met maatwerkcalculaties;

  o Een duidelijke product- en diensten catalogus met volledige transparantie van kosten

  en beschikbaarheid van ICT services, inclusief diensten van 3e ICT- partijen;

  o Uitstekende verantwoording naar de lijnmanagers en de directie;

  o Permanente benchmark voor alle mogelijke diensten en ICT- partijen in de markt;

  o Een permanente sparringspartner op strategisch en tactisch niveau;

  o Een vaste Transitiemanager die verantwoordelijk zal zijn voor harde opleveringen;

  o Een groot netwerk van (tijdelijke) specialisten inzetbaar, van Informatiemanagers tot

  IT- Architecten;

  o 100% onafhankelijke begeleiding: geen enkele baat bij commercile oplossingen;

  o Bewezen succes met ruim 15 ervaring in vrijwel elk type organisatie;

  o De mogelijkheid om elk project door Transitieprofs te laten begeleiden, van ERP-

  selectie tot en met complete vervanging van de ICT- Infrastructuur.

  Door stapsgewijs te werken, is er stapsgewijs ruimte om te bepalen of, hoe en met wie de volgende

  stap in het Transitiemodel genomen kan worden. Wilt u het daarna of tussentijds zelf doen: ook prima.

  Er zijn daarmee geen langlopende verplichtingen.

 • 2013 Transitieprofs 5-10

  In deze toelichting beschrijven wij het Transitiemodel op hoofdlijnen. U zult begrijpen dat wij voor alle

  stappen in het plan beschikken over alle mogelijke tools, expertise en documenten. Deze geven wij

  natuurlijk niet zomaar weg, aangezien wij deze zorgvuldig hebben opgebouwd in de afgelopen 15 jaar

  en omdat deze enkel succesvol tot n geheel kunnen worden gebracht met inzet van onze ervaren

  Transitiemanagers. Gedurende het traject komen deze zaken vanzelf beschikbaar voor u op maat.

  Denk hierbij aan:

  o Bewezen documenten en rapportages voor de Sourcing Stack, Interviews, Workshops

  en Gap Analyse;

  o Technische tooling voor onderzoek van de ICT- omgeving;

  o Een maatwerk product- en dienstencatalogus;

  o Een vast model (Gap Analyse) voor het onderzoeken van alle ICT- Services: kosten,

  maximale uitval, benchmarkcalculaties, knelpunten, Cloud ready, etc;

  o Zeer professioneel onderzoek van uw ICT- organisatie: tooling, processen, SLA, DAP,

  Regie, 3e partijen, rapportage, medewerkers en Callregistratie;

  o Uitstekende documenten om rapportage op te stellen vanuit de Gap Analyse: als nul-

  meting en uitgangspunt voor het gehele vervolgtraject;

  o Bewezen architectuur voor het inrichten van Callregistratiesystemen op basis van

  meetbaarheid van en Regie over ICT- Services, ICT- medewerkers en 3e partijen. Hierbij zal de

  gehele ICT- keten meetbaar worden;

  o Bewezen model voor proces- inrichting op basis van ITIL;

  o Professionele SLAs met verbinding naar n DAP. Deze kunnen wij digitaal

  beschikbaar maken in het Callregistratiesysteem voor optimale Regie;

  o Beheertooling om verbindingen te leggen tussen ICT- componenten en ICT- Services;

  o Beheertooling met integratie naar de Callregistratie en 3e partijen om Regie ook

  meetbaar n uitvoerbaar te maken;

  o Bewezen en uiterst professionele projectdocumentatie op basis van Prince II, voor

  elke stap in het Transitiemodel.

  Elke ICT- rol, elk proces en elk project past in ons model. De kennis en ervaring is opgebouwd bij

  opdrachtgevers op locatie, maar vooral ook opgebouwd bij commercile ICT- beheerpartijen, waarbij

  beschikbaarheid en meetbaarheid is toegepast op basis van harde resultaatverplichtingen met 7*24

  ondersteuning. Juist deze mix van ervaring zorgt ervoor dat wij dit ook voor u professioneel kunnen

  begeleiden. Dit lichten wij graag toe tijdens de Interviews en Workshops en/of in het voortraject.

  Met onze inzet zijn wij vaak een ontbrekende spil in het geheel. Wij vinden helemaal niet opnieuw

  het wiel uit en doen inhoudelijk niets speciaals. Wij maken gebruik van alle aanwezige zaken en rollen

  die al bij u aanwezig zijn. Enige wat wij echt doen als onderscheidend vermogen is:

  Wij leggen namens de eindverantwoordelijke voor ICT de juiste verbanden op basis van bewezen

  oplossingen, wij zorgen voor ontbrekende onderdelen/rollen en wij zorgen ervoor dat dit uiteindelijk als

  n geheel zal worden geborgd binnen uw eigen organisatie als wij weer vertrekken: met n meetbare

  rapportage.

  In de navolgende hoofdstukken behandelen wij n onderwerp van ons

  Transitiemodel. In dit geval is dat het Format voor: het Transitieplan.

 • 2013 Transitieprofs 6-10

  2 Het Transitieplan

  Vanuit de Workshops bepalen wij samen het einddoel van de Transitie. Belangrijke eigenschappen van

  het einddoel zijn over het algemeen, dat er na de uitvoer van bijvoorbeeld een grote wijziging (zoals het

  vervangen van een ERP- pakket of bijvoorbeeld het vervangen van een complete infrastructuur

  omgeving) volledige Regie is over de ICT- omgeving en dat alle ICT- Services passen bij de door u

  omlijnde wensen en eisen. Dit vertalen wij naar een maatwerk Transitieplan en deze stemmen wij af

  met uw visie en uw beschikbare budget. Vanaf dat punt zal de uitvoer van het Transitieplan starten.

  Afhankelijk van uw visie en budget stellen wij het Transitieplan op. Dit plan is complex en hiervoor

  zetten wij al onze ervaring, tools, processen en (project) documenten in. Zoals gezegd is het ultieme

  doel om M