Whitepaper 'Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet' | Aon Nederland

2
Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger het verzuim, hoe meer premie u straks betaalt. Ook voor u geldt dat het belang van verzuim- en schadelastbeheersing nu groter is dan ooit. Hoe staat u ervoor? Hoe kunt u uw risico’s het hoofd bieden? Goed voorbereid zijn is belangrijk. Aon Hewitt zet alle belangrijke ontwikkelingen op een rij en biedt u een handreiking om risico’s boven tafel te krijgen. Zodat u die maatregelen kunt treffen die nodig zijn om slim in te spelen op alle veranderingen. Maart 2014 Whitepaper

description

De nieuwe Ziektewet en wijzigingen van WIA hebben grote gevolgen voor werknemers die veel met tijdelijke krachten werken. Aon zet de belangrijke ontwikkelingen op een rij en biedt een handreiking om risico's boven tafel te krijgen.

Transcript of Whitepaper 'Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet' | Aon Nederland

Page 1: Whitepaper 'Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet' | Aon Nederland

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger het verzuim, hoe meer premie u straks betaalt. Ook voor u geldt dat het belang van verzuim- en schadelastbeheersing nu groter is dan ooit. Hoe staat u ervoor? Hoe kunt u uw risico’s het hoofd bieden? Goed voorbereid zijn is belangrijk. Aon Hewitt zet alle belangrijke ontwikkelingen op een rij en biedt u een handreiking om risico’s boven tafel te krijgen. Zodat u die maatregelen kunt treffen die nodig zijn om slim in te spelen op alle veranderingen.

Maart 2014

Whitepaper

Page 2: Whitepaper 'Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet' | Aon Nederland

Inhoud:

Andere regels, andere risico’s 3

1 Sociale zekerheid: van overheid naar werkgever 3

‘Nederland is ziek’ 3

Van wieg tot graf 3

Van staat naar werkgever 4

2 Definancieringvanziekengeld 4

Actuele ontwikkelingen 5

3 Modernisering Ziektewet 7

Wat betekent dit voor u? 7

Wijzigingpremieheffing 8

Situatietotenmet2012 8

Situatie2014 9

Situatie2016 9

Impact 10

4 Watkuntudoen? 10

Tipsentrucs 11

Impactanalyse 11

5 Eigenrisicodragerschap,ZiektewetenWGA 12

Ziektewet 12

WGA 12

Marktwerking 13

Contact 14

OverAon(Hewitt) 16

2|Whitepaper:SliminspelenopdegevolgenvandeModerniseringZiektewet |Maart2014

Lees de volledige whitepaper opwww.aon.nl/slideshare