White Light nv

of 24 /24
xl-printing display sign concept services visualise your imagination

Embed Size (px)

description

Folder White Light nv

Transcript of White Light nv

Page 1: White Light nv

xl-printing

display

sign

concept

services

visualise your imagination

Page 2: White Light nv

Wij transformeren ruimte tot eenplaats die perfect is afgestemd op uwdoel: informeren, tonen, entertainen,overtuigen, verleiden, verkopen...En wij kiezen voor de kwaliteit die hetbest aan uw eisen – en aan uw budget –beantwoordt.

Wij brengen emotie en dynamiek in uwcommunicatie. Dankzij de superieurekwaliteit van onze grootformaatprintingen demanier waaropwij ze integreren intotaalcommunicatie. Wie denkt dat hijalles al gezien heeft, die willen wij nógverrassen.

kwaliteit

dynamiek

Klant zijn bij White Light betekent: uwopdracht vol vertrouwen in de handenvan experts leggen. Die expertshebben, naast handen, ook nog hoof-den die kunnen plannen en organi-seren. En een hart voor hun werk. Enoog voor de klant.

service“Wat wil de klant doen enwat is de besteoplossing die we daarvoor kunnen aan-bieden voor de gunstigste prijs?” Dat isonze startvraag. Voor grote projectenmet integratie van diverse media entechnieken, maar ook voor één print oféén display. Ook kleine dingen pakkenwijprofessioneel aan.

professionals

Hebt u een opdracht of een project in de domeinen van print tot en met presentatie endecoratie, dan bieden wij bijna zeker alles wat u nodig hebt. Alles bij één leverancier: datis makkelijker, sneller en gunstiger in prijs.

one stop shopping

Deze brochure geeft u al een overtuigendoverzicht van onze mogelijkheden enproducten.Maar op onzewebsite kunnenwe pas écht in detail gaan. De website isdan ook uw informatiekanaal bij uitstek.U vindt er het complete gamma van onzeoplossingen, met alle formaten, techni-sche specificaties en professionele infor-matie die u nodig hebt. Bovendienhouden wij u via de website op de hoogtevan nieuwe producten en services.

whitelight.beGespecialiseerde foldersOver een aantal producten en systemen kunnen wij u, oppapier of als pdf, ad-hoc folders bezorgen. Stuur eenmailtje naar [email protected] of vraag aan via de web-site.

BedrijfsbrochureOnze accounts komen graag onze uitgebreidebedrijfsbrochure vanmeer dan 100 pagina's persoonlijkaan u voorstellen. Voor een afspraak mail [email protected] of bel ons op het nummer089/323910.

Page 3: White Light nv

Perfect inprint, sign &brandsolutions“

xl-printing display sign concept services

Page 4: White Light nv

Met demeest geavanceerde digitale printtechnologie helpen wij umensen aanspreken, in beweging brengen, ontroeren, verbluffen,... Dankzij de beeldkracht van het groteformaat, tot voetbalveldgroot als het nodig is. Aangepast voor binnen- en buitentoepassingen. En alles in XL-kwaliteit.

1. Sterrenhemel, i.o.v. Reynders Interieur en Universiteit Hasselt Behangpapier • 2. Reclamewand in sticker. Avance • 3. Geveldecoratie met spandoeken. Fungroep • 4. Cityparade (podium) • 5. Tobasco Interim

1

3 4 5

2

Page 5: White Light nv

XL-krachtDeze brochure staat vol voorbeeldenvan wat XL-printing voor u kan doen.Branding in retail, showroom, event &expo, building, fleet,... XL-printing is ervoorgemaakt! Bovendien beheersen wij alletechnieken en hebben wij alle systemenom uw XL-prints optimaal te presenteren.

Techniek en productiecapaciteitBij White Light staat een indrukwekkendpark van digitale drukpersen, randappa-ratuur en afwerkingsmachines. Met dietechnischemogelijkheden kunnenwij opeen ongelooflijk aantal soepele enharde materialen drukken: vinyl, polyes-ter, pvc, diverse papiersoorten, canvas,katoen, vlaggenstof, zeildoek, mesh,tapijt, glas, forex, acrylaat, aluminium,plexi, en nog meer. Enkelzijdig of dub-belzijdig, in rolbreedten tot 5meter (com-bineerbaar tot in principe oneindig!),voor buitentoepassingen in duurzameuv-bestendige inkt, al dan niet gelami-neerd omde kleuren te ‘verzegelen’, uit-gesneden wanneer het nodig is... Metonze productiecapaciteit kunnenwij allevolumes aan. Ook qua logistiek en plaat-sing gaanwij geen opdracht uit deweg.

6. Universiteit Hasselt, dibond decoraties zuilen i.o.v. Reynders Interieur • 7. Immo buisconstructie ZOL (spandoeken) • 8. Jupiler Pro League videopanelen (acrylaatbedrukking) • 9. 25 meter 2 lagentextiel lange wand met sfeerverlichting i.o.v. het Gallo-Romeins Museum • 10. Lichtbak retail Suomi

xl-printing

8 9 10

6 7

Page 6: White Light nv

1. Lichtbakdia (ingebouwde led) • 2. Winkelreksysteem op basis van textiel • 3. Draaiende display (recto-verso)• 4. Akoestische decoratieve panelen • 5. Winkelreksysteem op basis van textiel • 6. Torens in diverse maten beschikbaar(optie met motor voor draaien)

Texrama is de perfecte oplossing voor succesvolle communicatie met uw klant. Dit presentatiesysteem op basis van design aluminiumprofielen in combinatie met stofbiedt u standaardoplossingen voor bijna elke situatie. Interieur, showroom, winkel of tentoonstellingsstand, overal maakt Texrama uw boodschap verleidelijk. Het resul-taat is adembenemend mooi en de toeschouwer ziet amper nog een profiel.

1 2 3

4 5 6

Page 7: White Light nv

Texrama betekent: maximale visibiliteiten prachtige kleuren voor een zeer at-tractieve prijs. De profielen zijn verborgenzodat er een echte designlook ontstaat.Geen systeem is zo veelzijdig, zo een-voudig en zo transporteerbaar. U kuntTexramamakkelijk zelf opbouwen zondergespecialiseerde kennis. U kiest uit talrijkestandaardelementen of opteert voormaatwerk.

Het Texrama-concept kan toegepastworden op een ongelofelijke waaier vanproducten: kaders, fotowanden, mo-biele wanden voor beursstands, zuilen,plafonds, lampenkappen, togen, folder-houders,...Enkele mogelijkheden waar u niet met-een aan zou denken:− combineerbaar met rekken voor

winkels en expositieruimten;− akoestische demping in ruimten met

onaangename geluidsweerkaatsing;− combineerbaar met lichtbakken,

naar wens inbouwbaar in een wand.

7. Lichtzuil met folderhouders • 8. Lichtbak ingebouwd in wand (led) • 9. Lichtbak met ledstring • 10. Achterwand en toog (halo) in Texrama • 11. Decoratieve afbakening (meerdere oplossingenbeschikbaar) • 12. Expowand met hoek 2 x 4 meter

TEXRAMA ®

7 8

9 10 11 12

Page 8: White Light nv

Met The Print Collection geeft u uw interieur of commerciële ruimte een artistieke touch op een originele en ronduit schitterende manier. U neemt daarvoor uw eigenmooiste foto(’s). Of u kiest een beeld uit onze reusachtige online databank. Dankzij perfecte digitale druk leverenwij u printpareltjes op trendy interieurmaterialen, waaron-der canvas, stof, hout en aluminium. In formaten van 40 x 40 cm tot kamerbreed. Wij bieden kant-en-klare printoplossingen voor wanden, vloeren, plafonds, zitmeubelen,decoratie en verlichting.

1. XL-kalender Texrama met verwisselbare doeken (ook leverbaar als lichtbak of akoestisch paneel) • 2. Lampenkap • 3. Plexiprint 8 mm + 2 mm dibondbacking • 4. Plexiprint 3 mm + 2 mm witte acrylaatbacking • 5. Family: 2 m breed x 1,2 m hoog(1 paneel 3 mm dibond en gefreesde contouren) • 6. Rechtstreekse uv-druk op geborstelde aluminium

1

3 4 5 6

2

Page 9: White Light nv

Materialen• Plexiprint

• Canvas

• Family

• Behang

• Muurstickers

• Geborstelde aluminium

• Lampenkap

• Dibond

• Hout

• Forex

• Stof

• Cluster

• Très chique

Mogelijkheden• Uw eigen foto’s

• Digitale reproductie van uw foto’s

• Digitale reproductie

van kindertekeningen

• Beeldendatabank te uwer

beschikking

Breng eenoriginele sfeer in uwwoning of zaak

7. Muurstickers • 8. Canvas • 9. Vierkanten cluster Canvas ( 1,75 m x 1,75 m) (meerdere clusters in forex, dibond of canvas) • 10. Timeless (rechtstreeks gedrukt en vorm uitgefreesd, meerdere voor-beelden Timeless beschikbaar) • 11. Framings: reeks van 7 zwart ingelijste plexiprints (meerdere framings beschikbaar)

7 8

9 10 11

Page 10: White Light nv

Wie wil informeren, moet kunnen entertainen. Bezoekers onthouden het best wat op een onderhoudende, dynamische manier – en indien mogelijk interactief – wordtgepresenteerd. ‘Beleving’ is het sleutelwoord van elk tentoonstellingsconcept.

1. en 2. Quartz experience center: tentoonstelling voor Sibelco 125 m² • 3. en 4. Vision on Creation, stad Genk en VIG, 5000 m² • 5. Tessenderlo Chemie, tentoonstelling 800 m² • 6. Vision on Creation, stad Genk en VIG, 5000 m²

1

4 5 6

2 3

Page 11: White Light nv

Wij verzorgen uw multimediawand, ten-toonstelling, bezoekerscentrum, expe-rience center,... Kortom, elke installatie enelke ruimte die op een onderhoudendemanier informatie en ervaringen over-brengt op de bezoeker. Onze servicestart bij het scenografische ontwerp enloopt door tot de installatie. Alle technie-ken die nodig zijn – geluid, bewegendbeeld, belichting, elektriciteit, domo-tica,... – kunnen wij in het ontwerp inte-greren én installeren. Zelfs de huur vanplanten en meubelen kunnen wij vooronze rekening nemen.Voor projectenwerkenwij samenmet uwleveranciers, waarbij wij dan de coördi-natie op ons nemen. U kunt ook het com-fort kiezen van alles aan één partner toete vertrouwen. Dan zetten wij onze eigenspecialisten (architecten en andere)rond de tafel om een idee te ontwikke-len, rekening houdend met uw doelstel-lingen, uw budget en uw timing. Hunontwerp wordt door onze eigen monta-geteams zorgvuldig opgebouwd. Dan in-stalleren wij de technieken, waarna allesuitvoerigwordt getest. Ook nadien blijvenwij ter beschikking om probleempjes tehelpen oplossen.

7. Vision on Creation, stad Genk en VIG, 5000 m² • 8. Stadmus Hasselt, Sien en stad Hasselt • 9. Vision on Creation, automotive • 10. Tessenderlo Chemie, tentoonstelling eindproducten11. Sas 4, Dessel, Sibelco en Scheepvaart

expo en tentoonstellingen

7 8

9 10 11

Page 12: White Light nv

De print is de vedette, dat is klaar.Maar zoals elke vedette heeft ook de print een omgeving nodig die hem tot zijn recht laat komen. Dat zijn de displays: alle houders, framesen dergelijke waarin of waarop een print kan worden gevat en getoond. Wij hebben er een assortiment in om ú tegen te zeggen.

1. XL-wand in Signware: 2,5 m hoog x ..... • 2. Big pop-up • 3. Dsign display • 4. Roll-up Classic • 5. Lichtbak 4 cm led • 6. Polestar-winkelsysteem (plafond) • 7. Trusswire-standenbouwsysteem met spandoeken • 8. Maatdisplay in aluminium

1

5 6 7 8

2 3 4

Page 13: White Light nv

MaatdisplaysU kunt de vorm zo gek niet bedenken ofwij ontwikkelen er een display rond, hele-maal op uw maat. In karton, acrylaat,aluminium of een ander metaal, ... Metuw gepersonaliseerde bedrukking, vanéén tot duizend stuks.

DesigndisplaysDeze displays zijn ontworpen volgenshoge esthetische en vormgevingsnor-men.

EtalagedisplaysEen gepatenteerd systeem voor foto’s oftekstberichten die regelmatig moetenvervangen worden.

Roll-upsDe snelheidskampioen onder dedisplays:klaar in 30 seconden. En flexibel: u ver-plaatst hem zo veel als u wilt, waar hij hetbest de aandacht trekt op een evene-ment, beurs, productlancering, con-gres,... binnen of buiten.

Pop-upsPop-up-beursstands zijn uiterst flexibel inelke omgeving: beurs, showroom, kan-toor,... Ze zijn vervaardigd uit licht maarsterk roestvrij materiaal. Ze zijn in minutenop te zetten en makkelijk transporteer-baar.

display

9. Outdoortotem • 10. Digital signage indoor designtotem • 11. Paalbanier in inox • 12. Beachvlag • 13. Etalagesysteem op basis van acrylaatenveloppen • 14. Lichtbak dwars op de muur 15. Outdoor-totem voor bewegende affiches • 16. Kartonnen display • 17. Lichtbak met verwisselbare prijsaanduidingen

9

13 14 15 16 17

10 11 12

Page 14: White Light nv

Met een modulair systeem moet je figuurlijk maar ook letterlijk alle kanten uit kunnen. Zonder ingewikkelde montagetoestanden. Een ‘tijdelijke’ constructie kan boven-dien soms een hele tijd blijven staan... Welkom in de wereld van Burkhardt Leitner.

1. t.e.m. 5. Constructiv clic

1 2

3 4 5

Page 15: White Light nv

Burkhardt Leitner ontwikkelt en produ-ceert modulaire systemen voor tijdelijkeconstructies, toegepast in kantoren,openbare ruimten, beurzen, tentoon-stellingen en dergelijke. De systemen zijnzeer functioneel dankzij hun logische enintuïtieve opbouw. Ze leggen als hetware zichzelf uit. Op esthetisch vlak ken-merkt Burkhardt Leitner zich door eenminimalistische, klare vormgeving. Doorhet gebruik van hoogwaardige materi-alen hebben deze systemen een langelevensduur, ook bij intensief gebruik. Zezijn zeer stabiel, ondanks het lage eigengewicht.

Constructiv clic: gebaseerd op vier-kanten, ideaal voor twee- en driedi-mensionale presentaties.Constructiv clic rund: trapeziumvor-mige opbouw, die boog- en slangvor-mige en ronde constructies mogelijkmaakt.Constructiv pon: opbouw uit vierkan-ten. Vrijdragende constructies tot 12 mmogelijk. Er zijn pon-varianten met pa-rallellogrammen, trapeziums en gebo-gen vormen.

Burkhardt Leitner is ook uitzonderlijk ge-schikt om modulaire tijdelijke kantorente creëren in een grotere ruimte.

6. Constructiv clic • 7. en 8. Constructiv pon • 9. Office rekkensysteem pon • 10. Mobiel kantoor office pon • 11. Constructiv pon (expo)

BURKHARDT LEITNER

8 9 10 11

6 7

Page 16: White Light nv

Ophangen, bevestigen, opspannen... Het is bij White Light vanzelfsprekend om aandacht te hebben voor indoor en outdoor ophangsystemen. Met bijzondere aandacht voorhandige en stijlvolle indoorsystemen, en voor robuuste, weerbestendige outdoortoepassingen.

1. Gegalvaniseerde buis Leuven (300 m²) • 2. Truss KBC Leuven (18 m hoog x 7 m breed) • 3. Gegalvaniseerde buis • 4. Dopsysteem • 5. Gegalvaniseerde buis • 6. Klopkader (profiel amper zichtbaar) • 7. Triaflex-systeem met driehoekig kaderprofiel8. Liftsysteem

1

4 5 6 7 8

2 3

Page 17: White Light nv

IndoorWij bieden u een breed assortiment stijl-volle, discrete ophangsystemen.Een ervan is een uniek systeem omgrote doeken in hoge ruimten, zoalswinkelcentra, op te trekken of naar be-neden te laten. Acrobatie met laddersof hoogwerkers behoort tot het verle-den. Verder verdelen wij een gepaten-teerd systeem om banieren op(bestaande) palen te bevestigen.Dankzij een veer gaan het systeem ende banier ook bij stormweer niet stuk.

OutdoorOf het vrijstaand is of tegen een gevel,stelling of afsluiting, een zeildoek is altijdeen prima communicatiedrager. In allesituaties hebben wij het meest geschiktesysteem. Voor het bevestigen van zeil-doek tegen uw gevel kiest u uit oplos-singen van 10 tot 2500 m², vanbudgetvriendelijk tot exclusief, metzichtbare buizen of compleet onzicht-baar. Onze vrijstaande constructies zijnenkel- of dubbelzijdig, driehoekig of vier-kant, tot 8 x 8 meter groot, en zijn weer-bestendig dankzij verankering in degrond of met gewichten. Montage, de-montage en zelfs onderhoud kunt u aanons overlaten.

9. Ophangsystemen voor inlijstingen • 10. Systeem voor enorme windbelastingen outdoor (klant Lambrechts) • 11. Paalklem met veerklem voor bestaande palen • 12. Klopkader Democo13. Motorisch systeem met afstandbediening voor indoorspandoeken op grote hoogte • 14. Ophangsystemen voor inlijstingen

ophangsystemen indoor/outdoor

9 10

11 12 13 14

Page 18: White Light nv

Op etalages, deuren, ramen, wanden, auto’s, borden en panelen hebt u heel wat te vertellen. Voor elke situatie hebben wij een beletteringsoplossing: computergesneden,gezandstraald, gegraveerd, uitgefreesd,... Voor commerciële boodschappen of voor informatie, oriëntatie, signalisatie, waarschuwingen en verboden.

1. Car wrapping • 2. Wandoplossing in bedrukt glas met RGB-led (VKW Hasselt) • 3. Fleetmarking

1 2

3

Page 19: White Light nv

Wij leveren perfect printwerk op eenbreed gamma zelfklevende folies en snij-den ze in alle gewenste vormen enmaten, van letterklein tot etalagegroot.Deze techniek kan in een groot aantalsituaties worden toegepast.Commerciële boodschappen op etala-ges (maar ook andere vlakken!) zijn eencourante applicatie. Ook voor brandingin winkelketens kan deze superieure print-techniek een geweldige boost beteke-nen. De plaatsing nemen we eveneensvoor onze rekening. In heel het land, inéén of honderdwinkels, op zeer korte tijd.Nogeencourante toepassing is carwrap-ping. Voor uw fleetmarking gebruikenwealleen materiaal van topkwaliteit (hoofd-zakelijk van 3M). Bezorg ons uw ontwerpof vraag onze designafdeling om voor ueen ontwerp te maken. Voor grote voer-tuigen hebbenwij een eigen hal voor hetaanbrengen van de folie.Signs in en omgebouwen zijn eenanderebekende toepassing. Voor uw bewegwij-zering hebben wij een selectie gemaaktvan fabrikantenmet een allesomvattendaanbod. De modellen van uw keuzecombineren we dan met onze geavan-ceerde printtechniek. Ook uw signing iseen van die belangrijke details die uwimagomaken!

4. en 5. Belettering voorgevel • 6. Raamdecoraties voor Universiteit Hasselt • 7. t.e.m. 9. Signalisatieoplossingen

sign

4 5

6 7 8 9

Page 20: White Light nv

Reliëf creëert aandacht en geeft diepte aan het woord of de zin. Letterlijk, maar ook figuurlijk: het menselijke brein schat een boodschap in reliëf hoger en waardevoller in.Gebruik onze mogelijkheden voor 3D-letters om die meerwaarde te realiseren.

1. Massieve letters in brons • 2. Massieve letters in chroom • 3. Massieve letters in geborsteld inox • 4. Gepolierde letters in acrylaat • 5. Signoplossingen in cortenstaal • 6. 3D-letters in spiegel en gepolierde acrylaat

1

4 5 6

2 3

Page 21: White Light nv

Letters, logo’s e.d. in reliëf ontstaan dooruitsnijden, frezen of graveren. Wij beheer-sen de drie technieken; dankzij compu-tergestuurde machines gebeurt dat metmillimeterprecisie. Onder frezen verstaanwij het uitsnijden van letters en vormen uitmaterialen zoals metaal, hout, schuim-plaat, enz. Qua vorm is the sky the limit:om het even welke complexe snij- enfreesvorm is mogelijk. Zonder dure stans-vormen, dankzij de directe link tussencomputer en freesmachine. Endatmaaktook deprijs haalbaar. Zelfs voor eencom-plex logo of een ander beeld.Wij verdelen ook het mooie gamma 3D-letters van Hohl, die in vele situaties al deperfecte oplossing vormen.Computergestuurd uitsnijden is eveneensde regel in het domein vandebeletteringd.m.v. zelfklevende folies. Vinyl, folie metzandstraaleffect voor etalages met eenmoderne look, back-lite-folies voor eenneoneffect,OneWayVision-folie,... U zegthet, wij maken het.

7. Gefreesde letters in forex (Suomi Genk) • 8. Gedrukte en gefreesde forex (JBC) • 9. Gelakte 40mm-letters voor KHLim • 10. Videowall voor Europese Volkspartij in bedrukte dibond en gelaktefreesletters • 11. Gefreesde 3D-letters uit gekleurde dibond

3D-letters & freesvormen

7

9 10 11

8

Page 22: White Light nv

Zien, horen, beleven: daar komt het op aan bij de projecten die wij ontwikkelen. Voor uiteenlopende sectoren hebben wij reedstentoonstellingen enmusea, beurzen en bezoekerscentra ontworpen en gebouwd. Maar ook voor kleinere projecten zjn wij uw partner.

concept

1. Panelen stad Genk voor Vision on Creation • 2. Toog Aviapartner • 3. Spreekgestoelte EVP • 4. Beursstand All Crump • 5. en 6. Wanden Bouwcorner KRC-Genk • 7. Pop-up Group DC

Is er meer nodig? Doe dan een beroepop onze ervaring als conceptontwikke-laars. Uitgaande van uw richtlijnenontwikkelen wij een consistent visueelprogramma voor het complete project,of het nu een (reeks) showroom(s) is, eenbedrijf, een kantoorcomplex of eenmuseum.Wij hebben al mooie realisaties op onzenaam staan. En wij hebben de organisa-torische capaciteit om het project temanagen en binnen de afgesprokentermijn uit te voeren.De concepten die wij ontwikkelen,worden zowel door onze grafischeafdeling als door de interieurarchitect inconcrete realisaties omgezet. Daarbij leg-gen wij maximaal de link tussen degrafische en de ruimtelijke vormgeving.Anders gezegd: uw huisstijl of branding isperfect geïntegreerd in de interieurinrich-ting. Zo ontstaat een ruimte die perfectuw doelstellingen dient.

1

4 5 6

7

2 3

Page 23: White Light nv

Als wij bij White Light iets maken, willen we dat het áf is. En we zijn pas zeker wanneer we het zélf hebben gemaakt. Daaromhebbenwij onder ons dak een verzameling ondersteunende diensten uitgebouwddie uwopdrachtmet de grootste zorg omringen.Met andere woorden: meerwaarde creëren.Wanneer wij iets voor u maken, maar ook wanneer wij u iets verhuren.

AtelierDegeavanceerdeafwerkingstechniekendie in ons atelier worden toegepast,beschermen de hoge kwaliteit van degrootformaatprints.

LogistiekDe logistieke cel zorgt ervoor dat uw be-stelling verpakt, gemonteerd, gesorteerden op het afgesproken tijdstip klaarstaat.

TransportAfhankelijk van de situatie gebruiken wijeigen transport of werken wij samenmeteen transportbedrijf.

PlaatsingsdienstOnze montageteams werken erg nauw-gezet en zijn gefocust op het eindresul-taat. Met hun ervaring lossen zijonverwachte problemen snel op.

White Light Plus• Een goede coördinatie en afspraken• Een vlotte workflow• Flexibiliteit in de organisatie• Korte levertermijnen• Constant hoge kwaliteit

RentHuren is de flexibele formule voor flexibelmateriaal. U huurt precies wat u nodighebt en wanneer u het nodig hebt. Wijbieden u in huur een groot assortimentpresentatiesystemenenaudiovisueelma-teriaal.

1. Stellingen te huur (Gallo-Romeins Museum Tongeren) • 2. Beachvlaggen te huur (Rotary Genk) • 3. Reclamewagen te huur (Nationaal Park in Beweging) • 4. Fotowand 3 x 6 m (verhuur)5. Folderhouders (verhuur) • 6. Tentoonstellingssysteem (verhuur) • 7. Verlichte totems (verhuur) • 8. Tentoonstellingssysteem (verhuur)

services

1

4 5 6 7 8

2 3

Page 24: White Light nv

white light nv weg naar as 143 b-3600 genk t +32 89 32 39 10 f +32 89 30 34 10 [email protected] www.whitelight.be