West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer Bodem en water in...

of 7 /7
West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer Bodem en water in West-Vlaamse natuurgebieden Bodem en water in West-Vlaamse natuurgebieden Zaterdag 4 maart 2006 Zaterdag 4 maart 2006

Embed Size (px)

Transcript of West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer Bodem en water in...

 • Dia 1
 • West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer West-Vlaamse studiedag Natuurbeheer Bodem en water in West-Vlaamse natuurgebieden Zaterdag 4 maart 2006
 • Dia 2
 • Dia 3
 • Voormiddag 9.20uInleidingPaul Busselen (KU Leuven campus Kortrijk) 9.30uGeologische opbouw van West-Vlaanderen en verwante landschapskenmerken: een overzicht Dirk Libbrecht (Ecolas) 10.00uVan regendruppel naar grondwater naar meerBart Vercoutere (Haskoning) 10.25uDe bodemkaart van Belgi wanneer, wat en hoe te gebruiken voor natuurdoeleinden ? Roger Langohr (Universiteit Gent) & Carole Ampe (VLM) 10.50uPauze 11.10uDe West-Vlaamse vegetatietypes en hun hydrologische kenmerken: enkele vuistregels als basis Wim Slabbaert (AMINAL Afd. Natuur) 11.25uInformatie verzamelen over grondwater: hoe ga je zelf aan de slag op het terrein en met databanken? Frederic Piesschaert (Instituut voor Natuurbehoud) 11.55uAfstemmen van natuurbeheer op bodem, water, overstromingen, Wat is goed en wat niet? Luc Vertommen (Natuurpunt) & Jan Wouters (Instituut voor Natuurbehoud) 12.25u middagpauze (broodjes)
 • Dia 4
 • Namiddag 13.30uPraktijk op het terrein: grondwaterpeilbuizen plaatsen, bodemtypes 'voelen' in openlucht Ecolab KULAK (in groepjes) 14.45uPauze (koffie met koekjes) P
 • Dia 5
 • 1- Vele jaren onderzoek in de Gulke Putten (Wingene): meten is weten Christine Verscheure (Natuurpunt) 2- Herstel van zilte en natte graslanden in de Uitkerkse PoldersLetitia Geysens (Natuurpunt) 3- De Avelgemse Scheldemeersen: het verhaal achter meersen en oeverwallen Dirk Libbrecht (Ecolas) 4- Help, de Leiemeersen verzuipen (Oostkamp): ook te nat kan een probleem zijn Kris Decleer (Instituut voor Natuurbehoud) 5- Natte hooilanden in de zand- en (zand)leemstreek: hydrologische inrichting in historisch perspectief Wim Slabbaert (AMINAL Afd. Natuur) 6- Workshop: bodemkaarteninterpretatie voor jouw gebiedRoger Langohr (UGent), Carole Ampe (VLM), Chris Vynckier (VLM) Namiddag: twee sessies met telkens 6 onderwerpen parallel 15.00u Parallelsessie 1:
 • Dia 6
 • 1 - Kwelgeesten en bronhoofden in het West-Vlaams Heuvelland Bart Vercoutere (Haskoning) 2- Onder de natte pannen: grondwater in de kustduinen Sam Provoost (Instituut voor Natuurbehoud) en Marc Leten (AMINAL Afd. Natuur) 3- Heideherstel in de Vlaamse zandstreekTom De Beelde (Natuurpunt) 4 - Laantjes in moeren, polders of meersen: opstuwen, dempen of onderhouden? Voorbeelden uit de praktijk Joy Laquiere & Hendrik Vermeulen, (VLM) 5 - Workshop: de chemie van de relatie water-bodem- vegetatie: voer voor discussie Luc Vertommen (Natuurpunt) 6- Workshop: bodemkaarteninterpretatie voor jouw gebied Roger Langohr (UGent), Carole Ampe (VLM), Chris Vynckier (VLM) 15.30u Parallelsessie 2:
 • Dia 7
 • 16.00u receptie!