West Brabant Academie - Social Media Voor Professionals - Module 2

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Module 2 gaat diep in op zaken zoals: 1) Wie is je doelgroep? 2) Welke andere communicatiemiddelen passen bij deze doelgroep? 3) Wat wil je bereiken, bij wie, wanneer en in welke mate? 4) Hoe organiseer je je online monitoring? 4) Wat doe je met de resultaten? 5) Je eigen stappenplan voor de inzet van sociale media. 6) Hoe maak je het meetbaar? 7) Synergie tussen fysiek en virtueel. 8) Maak je eigen middelenmatrix. 9) Hoe combineer je social media met andere communicatiemiddelen? 10) Doelstellingen SMART maken 11) Zorgen dat je de kritische succesfactoren – wat het maakt of breekt - in de gaten houdt en tijdig bijstelt. 12) Wat is er anders bij special events? Deze training is gericht op communicatieprofessionals bij gemeenten, die op een strategische manier met social media werken of willen gaan werken. Ze hebben basiskennis over social media en zijn er zelf in meer of mindere mate actief op. Ze willen meer kennis en ervaring opdoen om binnen de afdeling communicatie social media op een goede en strategische manier in te zetten. Ook willen zij de gemeentelijke organisatie stimuleren en ondersteunen om uit social media te halen wat erin zit.

Transcript of West Brabant Academie - Social Media Voor Professionals - Module 2

 • 1. Social media voor professionalsWest Brabant Academie | module 2 Christine de Ruiter Ruud Kessels 20 maart 2012
 • 2. Wat gaan we doen?1. Doelgroep[en] 6. Communicatietactiek2. Doelstellingen 7. Synergie tussen fysiek &3. Minibreak virtueel4. Monitoring & KPIs 8. Minibreak5. Lunch 9. Communitys & participatie 10. Special events? 11. Leesvoer 12. Evaluatie & afsluiting
 • 3. 0. Vooraf... Bron: http://www.theconversationprism.com/
 • 4. 0. Vooraf... Je eigen project is leidraad vandaag.
 • 5. 0. En dus meteen een opdracht Formuleer zo helder en beknopt mogelijk het door jou gekozen project.
 • 6. 1. Doelgroep[en] 1. Wie? 2. Opdracht 3. Waar? 4. Social media mediaplan 5. Opdracht [voor thuis]
 • 7. 1.1 Wie? Hoe bepaal je het wie?
 • 8. 1.2 OpdrachtFormuleer zo helder en beknopt mogelijk:1. Wie wil je bereiken? eten eer w r il je m g voo rmat ion. W trainin2. Welke kenmerken ikun je aan deze groept me. d nfo deze la ssie n van ontact me toedichten? gelijkhede So rry, c o an c em oek d over d ganisatie, z3. Welke uw or interessegebieden zijn hieruit te destilleren? jo4. Bedenk minimaal 5 relevante zoekwoorden.
 • 9. 1.3 Waar? Hoe bepaal je het waar?
 • 10. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 11. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 12. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 13. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 14. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 15. 1.3 Voorbeeld eten eer w r il je m g voo rmati on. W trainin ed info deze me. ry, cl assi hede n van ontact met Sor gelijk an c ver d e mo tie, z oek d o w org anisa jou
 • 16. 1.4 Social media mediaplan eer weten il je m g voor rmation. W trainin ed info n deze t me. lassi rry, c ogelijkhed en va contact me So k dan ove r de m isatie, zoe rgan j ouw o
 • 17. Even een vraagje Heeft iemand al zon mediaplan gemaakt?
 • 18. 1.5 Opdracht [voor thuis]1. Welke (lokale) printed media ontvangt je eigen doelgroep?2. Welke (lokale) websites bezoeken zij?3. Wat levert het intypen van de zoekwoorden op in de G6: Google, Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter & Hyves?
 • 19. 2. Doelstellingen1. Maak het SMART! Speciek: De doelstelling moet eenduidig zijn. Meetbaar: Onder welke (meetbare/2. Opdracht. observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt. Acceptabel: Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management. Realistisch: De doelstelling moet haalbaar zijn. Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn.
 • 20. 2.2 OpdrachtKies binnen je groepje n van de projecten enondervraag elkaar kritisch over:1. Je doelstelling.2. Wanneer het doel bereikt is.3. Wanneer jij en/of je leidinggevende tevreden is.4. Wanneer je je doelstelling bereikt wilt hebben.
 • 21. 2.2 Opdracht [voor thuis]Formuleer volgens het SMART principe zo helder enbeknopt mogelijk:1. Je doelstelling.2. Wanneer het doel bereikt is.3. Wanneer jij en/of je leidinggevende tevreden is.4. Wanneer je je doelstelling bereikt wilt hebben.
 • 22. 3. Minibreak
 • 23. 4. Monitoring & KPIs 1. Welke tools zet je in? 2. Hoe organiseer je dat? 3. Wat doe je met de resultaten? 4. Twee opdrachten voor thuis
 • 24. 4.1 Welke tools zet je in?
 • 25. 4.1 Welke tools zet je in? meer weten . Wil je voor ation ining inform an deze tra et me. , clas sied den v tact m Sorry mog elijkhe ek dan con v er de tie, zo o org anisa jouw
 • 26. 4.1 Welke tools zet je in? eer weten il je m g voor rmation. W trainin ed info n deze t me. lassi rry, c ogelijkhed en va contact me So k dan ove r de m isatie, zoe rgan j ouw o
 • 27. 4.1 Welke tools zet je in? eer weten il je m g voor rmation. W trainin ed info n deze t me. lassi rry, c ogelijkhed en va contact me So k dan ove r de m isatie, zoe rgan j ouw o