Werkwoordspelling met link

download Werkwoordspelling met link

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  31
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Werkwoordspelling met link

 1. 1. spelling werkwoordspelling Persoonsvorm tt Persoonsvorm vt Voltooid deelwoord infinitief stappenplan Engelse werkwoorden
 2. 2. Persoonsvorm tt Persoonsvorm tegenwoordige tijd De persoonsvorm kan in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd staan Dat is het bijzondere aan de persoonsvorm Andere werkwoordsvormen hebben dat niet Als je dus de zin in een andere tijd zet, veranderen alleen de persoonsvormen Zo weet je hoeveel persoonsvormen er in een zin staan
 3. 3. Persoonsvorm tt Als je de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd moet spellen, denk dan aan het volgende: Bij de pv enkelvoud: stam (ik-vorm) of stam + t Je kunt het werkwoord lopen gebruiken; als je een t hoort, moet er een t achter de stam van het werkwoord geplaatst worden. Hoor je de t niet, dan schrijf je de stam van het werkwoord op Het is: ik loop, dus: ik vind Het is: hij loopt, dus: hij vindt Het is: je vader loopt, dus: je vader vindt pijl
 4. 4. Persoonsvorm vt Je hebt klankvaste en klankveranderende werkwoorden Klankveranderende werkwoorden: helpen hielp / lopen liep Klankvast: pesten pestte / melden meldde Voor klankvaste werkwoorden kun je t k f s ch p x gebruiken
 5. 5. Persoonsvorm vt Pesten pest pestte pestten Pakken pak pakte pakten Maffen maf mafte maften Passen pas paste pasten Juichen juich juichte juichten Lappen lap lapte gelapt Faxen fax faxte gefaxt
 6. 6. Durven en verhuizen Durven durv : dus durvde Durfde Verhuizen verhuiz: dus verhuizde Verhuisde Hetzelfde geldt voor: hozen / erven Denk dus goed om werkwoorden die een v of een z voor de uitgang en hebben
 7. 7. Voltooid deelwoord Ik heb (fotograferen) gefotografeerd Ik ben (schoppen) geschopt Ik word (kussen) gekust Fotograferen fotografeer fotografeerde gefotografeerd Schoppen schop schopte geschopt Kussen kus kuste gekust Voor de spelling van het voltooid deelwoord kun je voor de klankvaste werkwoorden ook t k f s ch p x gebruiken Ga naar de volgende dia
 8. 8. Voltooid deelwoord Lopen loopt - liep gelopen Kopen koop - kocht gekocht Verhuizen verhuis - verhuisde verhuisd Durven durft - durfde gedurfd Gebeuren gebeurt gebeurde gebeurd
 9. 9. Infinitief / het hele werkwoord Ik heb lang op hem moeten wachten. Ik moest vannacht zo hoesten. De infinitief wordt ook wel `het hele werkwoord` genoemd en het is in deze `standaardvorm` dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen.
 10. 10. Bijvoeglijk naamwoord Het gepeste egeltje Het geplette egeltje Het geredde egeltje Het verbrandeliefdesbriefje Het bijvoeglijk naamwoord schrijf je zo kort mogelijk op
 11. 11. stappenplan Zoek alle persoonsvormen Pv tt: stam (+t) / pv vt: t k f s ch p x Ga op zoek naar andere werkwoordsvormen Het voltooid deelwoord (t k f s ch p x) Het infinitief (heel werkwoord / woordenboekvorm) Is het woord dat je correct moet spellen geen persoonsvorm, voltooid deelwoord of infinitief, dan is het vast een bijvoeglijk naamwoord
 12. 12. Engelse werkwoorden Engelse werkwoorden worden vervoegd als zwakke werkwoorden in het Nederlands Ze krijgen in de verleden tijd stam plus -de(n). Voorbeelden: rugbyde, jogde, tackelde Als de stam eindigt op n van de medeklinkers uit 't kofschip (of 't fokschaap) schrijf je stam +te(n) Voorbeelden: faxte, racete http://www.cambiumned.nl/hpoefengww.htm
 13. 13. http://www.cambiumned.nl/spellingww.htm#i nfinitief