werkdocument -...

of 27/27
[WERKDOCUMENT] Sadan: Sociaal Agogische Digitale & Analoge Naslag 2012 Informatie vaardigheden: KATHO departement IPSOC 1BaOB2.2 Daya Devos
 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of werkdocument -...

werkdocument

2012Informatie vaardigheden: KATHO departement IPSOC1BaOB2.2 Daya Devos

[werkdocument]Sadan: Sociaal Agogische Digitale & Analoge Naslag

Inhoud1. Globale verkenning van het artikel3Inhoud van mijn artikel:32. Auteurs3Haske van Der Vorst3Evelien Vermeulen4Regina J.J.M. van den Eijnden43. Structuur:41. Vaktermen, begrippen en moeilijke woorden72. Specialisten7Pim Cuijpers8Karin Monshouwer9Albert Bandura10Rutger Engels113. Organisaties/voorzieningen:121. Zijn er publicaties uit de bronnenlijst van het artikel binnen handbereik?14Andere werken van de auteur14Zijn de publicaties beschikbaar in de bibliotheek?14Vaktermen uit een publicatie in de bronnenlijst15Andere werken van je ‘sterauteur’16Er is een artikel van Rutger Engels beschikbaar de Katho campus Kortrijk namelijk: Jong geleerd, oud gedaan ? Roken van ouders en gespeeld rookgedrag van jonge kinderen.162. Internet algemeen163. Kranten / week-of maandbladen / magazines (commercieel)164. Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)17Tijdschriften die relevant zijn voor het thema: Jeugd en Co, Kind en Adolescent Praktijk, Kind en Adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, Rondom Gezin, tijdschrift voor Orthopedagogiek.17Uit het vaktijdschrift Kind en Adolescent:17Dubbeldam, J.W.E., Stapper, E.A.A. & Knorth, E.J. (1994). Aanmeldingsrapporten in de residentiële jeugdzorg: een vooronderzoek naar het informatief gehalte. Kind en adolescent, 1, 46-51.17Van der Gaag, R.J. (1996). Aan autisme verwante stoornissen. Kind en adolescent, 2, 57-154.175. Bijdrage uit een verzamelwerk17Thush, C., Wiers. W. R., (2008). Een dubbele kijk op minder drinken. De invloed van expliciete en impliciete alcoholgerelateerde processen en vroege interventie bij jongeren. Psychologie en Gezondheid,36,5.176. Eindwerken / bachelorproeven17Vleugels, B. (2011). Jeugdcriminaliteit [bachelorproef]. Diepenbeek: KHLim Departement Lerarenopleding (BASO)17Corneillie, K. (2008). Waarden en normen bij jongeren [eindwerk]. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.177. Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën…171. Organisaties17PAS Preventie Alcoholgebruik Scholieren (Trimbos-instituut) Het doel van de PAS-interventie is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren door het motiveren van ouders om regels te stellen en door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen. Er wordt een programma over alcoholgebruik aangeboden voor zowel adolescenten als voor de ouders. 172. Statistieken183. Juridische context184. Politieke context (maatschappelijk, beleid, visie)181. Besluit18

Stap 1: onderwerpsverkenning

Referentie:

Van der Vorst, H.,& Vermeulen, E.,& van den Eijnden,R. (2010). Rook-en alcoholspecifieke opvoeding. Kind en adolescent, 31(4),255-265.

1. Globale verkenning van het artikel

Inhoud van mijn artikel:

Titel: Rook-en alcoholspecifieke opvoeding

Het artikel komt uit het vaktijdschrift: Kind en Adolescent

Link naar de site: ( http://www2.bsl.nl/kind-en-adolescent/)

Kind en Adolescent is een vaktijdschrift met als doelgroep: (ortho)pedagogen, psychiaters, psychologen en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten. Het wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum in Nederland.

Er wordt gesproken over de huidige stand van zaken op gebied van preventie en onderzoek.

2. AuteursHaske van Der Vorst

Informatie over Haske van der Vorst vond ik op een site die gaat over orthopedagogiek. Ze is als onderzoeker werkzaam binnen het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. kan haar contacteren op dit e-mail adres: [email protected] Op google vond ik haar naam terug in de titel: ‘Drs. Haske van der Vorst, Prof.dr. Rutger C.M.E. Engels, Afdeling Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag, Radboud Universiteit Nijmegen Dr. William Burk, University of Orebo, Zweden.

Evelien Vermeulen

Evelien Vermeulen is als junior wetenschappelijk medewerker werkzaam op de afdeling epidemiologie van het Trimbos-instituut

Regina J.J.M. van den Eijnden

Regina J.J.M. van den Eijnden is als universitair docent werkzaam op de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

3. Structuur:

Structuur = de manier waarop een samengesteld geheel is opgebouwd.

Het artikel dat ik gekozen heb kent een zekere structuur. Er wordt gebruik gemaakt van tussentitels, Deze staan hieronder vermeld:

· Rook- en alcoholspecifieke opvoeding. De huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek en preventie.

· Samenvatting

· Inleiding

· Effectiviteit van alcohol- en rookspecifieke opvoedingskenmerken

· Normen ten aanzien van roken en alcoholgebruik

· Het stellen van alcohol- en rookspecifieke regels

· Rook- en alcoholspecifieke communicatie

· Voorbeeldgedrag van ouders ten aanzien van roken en drinken

· Beschikbaarheid van sigaretten en alcohol thuis

· Preventie

· Gezinsgerichte interventies en rook- en alcoholspecifieke opvoeding

· Conclusie

· Literatuur

De bronnenlijst van het artikel is terug te vinden op het einde van het document en is opgesteld volgens de APA normen.

Stap 2: Wikiwelkom

Stap 3: Inhoud in lijsten en syntheses

1. Vaktermen, begrippen en moeilijke woorden

Interventie: tussenkomst.

Meta-analyse: hier worden de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies over een bepaald fenomeen samengevat om één secuurdere uitkomst te verkrijgen.

Empirisch: datgene dat op de waarneming berust.

Normen: regel, richtsnoer, maatregel, gedragsregel (een norm is altijd gekoppeld aan een waarde).

Attitude: een evaluatie van verschillende aspecten van de sociale wereld.

Bingedrinken: het drinken van 6 glazen alcohol of meer tijdens 1 enkele gelegenheid, het stijgen van het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille of meer.

Inconsistent: Gebrek aan samenhang, een veranderlijk beeld.

Cross-sectioneel onderzoek: een vorm van observationeel onderzoek, waarbij op een bepaald tijdstip gegevens over risicofactoren en/of uitkomsten in een populatie worden verzameld. Voorbeelden van cross-sectioneel onderzoek zijn: het opsporen van een ziekte of risico (screening), onderzoek naar etiologische factoren.

Longitudinaal onderzoek: onderzoek dat betrekking heeft op hetgeen zich in een (lang) tijdsverloop voordoet.

Multidimensioneel: alles wat meer dan één dimensie heeft. In de alledaagse ruimte hebben objecten drie dimensies: lengte, breedte en hoogte (of diepte).

Excessief: overdreven, buitensporig, bovenmatig.

Ansichtkaart: kaart waarop aan de ene zijde een afbeelding is gedrukt.

2. Specialisten

Haske van der Vorst, Evelien Vermeulen, Regina J.J.M. van den Eijnden, Smit, Verdurmen, Monshouwer, Jackson, Dickinson, Kumpfer, Harakeh, Scholte, De Vries, Engels, Meeus, Dekovic, Van Leeuwe,Bahr, Hoffmann, Yang, Van Dorsselaer, Monshouwer, Schulten, Hendriksen, Huver, Chassin, Presson, Todd, Rose, Sherman, Vet, Vermulst, Van de Mheen, Burk, Bandura, Den Exter Blokland, Cuijpers P., Conijn, Spoth, Redmond, Lepper, Werch, Bauman, Stevens, Hiemstra, Koning

Pim Cuijpers

Pim Cuijpers is een professor in de klinische psychologie. Hij doceert in de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is vice-directeur van het EMGO institute of Health and Care Research.

Ik vond deze persoon terug in de referenties van mijn basisartikel.

Contactgegevens:

Telefoon: +31 20 59 88861

Email: [email protected]

Vragen:

Waarom koos u ervoor om te doceren?

Waarom bent u geboeid door het thema: rook-en alcoholspecifieke opvoeding?

Wat is precies u rol in als vice-directeur in  EMGO institute of Health and Care Research?

Publicaties:

Cuijpers P, Donker T, van Straten A, Li J, Andersson G (2010). Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine, 40, 1943-1957.

Cuijpers P, van Straten A, Smit F, Mihalopoulos C, Beekman A (2008). Preventing the onset of depressive disorders: A meta-analytic review of psychological interventions. American Journal of Psychiatry, 165, 1272-1280.

Cuijpers P, van Straten A, Andersson G, van Oppen P (2008). Psychotherapy for depression in adults: A meta-analysis of comparative outcome studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 909-922.

Bronnen:

http://www.psy.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers-alfabetisch/medewerkers-c-e/p-cuijpers/index.asp

Karin Monshouwer

Karin Monshouwer is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en onderzoeker aan de faculteit.

Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Dit doen ze in Nederland en daarbuiten. Karin Monshouwer probeert met haar kennis bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Ik vond deze persoon terug in de referenties van mijn basisartikel.

Contactgegevens:

Bezoekadres:

Heidelberglaan 2 van Unnik gebouw 3584 CS Utrecht

Gebouw: Willem C. Van Unnikgebouw

Kamernummer: 15.21-b

E-mail adres: [email protected]

Telefoonnr.: +31 30 2534425

Vragen:

Hoe kwam u terecht bij het Trimbos-instituut?

Wat boeit u zo aan die maatschappelijke problemen?

Wat houdt je beroep onderzoeker aan de faculteit juist in?

Publicaties:

Monshouwer K, (2011). Substance use by adolescents in special education and residential youth care institutions. European Child & Adolescent Psychiatry, 20(6),311-319.

Bronnen:

(http://medewerkers.fss.uu.nl/kmonshouwer)

(http://www.trimbos.nl/)

Albert Bandura

Albert Bandura is een psycholoog, hij is bekend geworden door zijn sociaal-cognitieve leertheorie. Hij schreef samen met Richard Walters zijn eerste boek, Adolescent Aggression. Het belang van dit werk was dat de auteurs daarmee het begrip imitatie voor het aanleren van gedrag introduceerden. Later kreeg hij verschillende prijzen voor zijn werk.

Contactgegevens:

Email: [email protected] Location: Jordan Hall, Building 420 Room 134Office phone: (650) 725-2409Fax: (650) 725-5699

Vragen:

Hoe kwam u ertoe om een boek te schrijven?

Hoe voelde het om prijzen in ontvangst te mogen nemen?

Hoe kwam u bij de sociaal-cognitieve leertheorie?

Publicaties:

Bandura, A.(1990), Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. Journal of Aplies Sport Psychology(JASP)

Bronnen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura

Rutger Engels

Rutger Engels heeft sociale psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij werkte als postdoc en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit van Nijmegem. Hij begeleidt daar een reeks projecten van de rol van sociale omgevingsfactoren bij de ontwikkeling van riskant gedrag waaronder roken, drinken, overmatig eten en druggebruik. Hij was voorzitter van de studiegroep ‘Verslaving’ van het Soeterbeeck Programma.

Contactgegevens:

Behavioural Sciene Institute Radboud University Nijmegen P.O. box 9104 6500 HE Nijmegen, The Netherlands.

Telefoonnummer: +31 (0)24 3611818 Fax: +31 (0)24 3612776 E-mail: [email protected]

Vragen:

Hoe raakte u geïnteresseerd in het alcohol-en drugsgebruik bij jongeren?

Waarom werd u leraar, en deed u niet iets als psycholoog?

Wat vind u zo boeiend aan het meewerken van een project? Wat drijft u?

Publicaties:

Engels, R.C.M.E., & Willemsen, M.(2004). Communication about smoking in Dutch families: Associations between anti-smoking socialization and adolescent smoking-related cognitions. Health Education Research, 19, 227-238

Bronnen:

Basisartikel

3. Organisaties/voorzieningen:

PASPreventie Alcoholgebruik Scholieren (Trimbos-instituut)Het doel van de PAS-interventie is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren door het motiveren van ouders om regels te stellen en door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen. Er wordt een programma over alcoholgebruik aangeboden voor zowel adolescenten als voor de ouders. ( Bron: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/preventie/de-gezonde-school-en-genotmiddelen/pas-interventie)

Iowa Strengthening Families Program (ISEF)

Het is een programma voor zowel ouders als adolescenten. De intentie van het programma is om een betere gezinsband op te bouwen. Het richt zich specifiek op het vermijden van gedragsproblemen bij kinderen, de vaardigheden van ouders te versterken en op het versterken van de band in het gezin. Het programma boekt resultaten inzake het verminderen van agressie, het leren weerstaan aan groepsdruk in de jeugd en het leert ouders regels stellen binnen de opvoeding.

(bron: http://www.extension.iastate.edu/sfp/)

Start Taking Alcohol Risk Seriously (STARS)Deze organisatie tracht het alcoholgebruik in de risicogroepen (middelbare school) te verkomen. Het doel is het gebruik van alcohol uit te stellen tot de adolescenten volwassen zijn. Het programma kent drie fasen:

1. Jaarlijks is er 20 minuten overleg met een verpleegkundige of maatschappelijke werkster over het gebruik van alcohol.2. Er worden ansichtkaarten naar de ouders verstuurd met info en een boodschap over alcohol. Deze gaat hoe je het best een gesprek over alcohol aangaat en hoe je alcohol kunt vermijden.3. Hierop volgen vier wekelijkse familie lessen thuis.

( Bron: http://whatworks.uwex.edu/Pages/ebpages/4starsforfamilies.html)

Bronnenlijst:

Bahr, S. J., Hoffmann, J. P., & Yang, X. (2005). Parental and peer influences on the risk of adolescent drug use. The Journal of Primary Prevention, 26,529-551.

Den Exter Blokland, E. A. W., Hale, W. W. III, Meeus, W., & Engels, R. C. M. E. (2006). Parental antismoking socialization: Associations between parental anti-smokingsocialisation practices and early adolescent smoking initiation. European Addiction Research,12, 25-32.

Harakeh, Engels, R. C. M. E., Den Exter Blokland, E., Scholte, R. H. J., & Vermulst, A. A. (2009). Parental communication appears not to be an effective strategy to reduce smoking in a sample of Dutch adolescents. Psychology and Health, 24, 823-841.

Van der Vorst, H., Burk, W. J., Engels, R. C. M. E. (in druk). The role of parental alcohol-specific communication in early adolescents’ alcohol use. Drug and Alcohol Dependance.

Verdurmen, J., Smit, E., Van Dorsselaer, S., Monshouwer, K., & Schulten, I. (2008). Ouders over alcohol-, roken- en drugspecifieke opvoeding 2007. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders. Utrecht: Trimbosinstituut.

Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken1. Zijn er publicaties uit de bronnenlijst van het artikel binnen handbereik? Andere werken van de auteur

Haske van der Vorst:

Effectiveness of the home-based alcohol prevention program “In control: No alcohol!”: study protocol of a randomized controlled trial. (Study protocol)(Clinical report)

Parental alcohol use, alcohol-related problems, and alcohol-specific attitudes, alcohol-specific communication, and adolescent excessive alcohol use and alcohol-related problems: An indirect path model

Evelien Vermeulen:

The influence of paternal and maternal drinking patterns within two-partner families on the initiation and development of adolescent drinking

Regina J.J.M. van den Eijnden:

Long-Term Effects of a parent and Studen Intervention on Alcohol Use in Adolescents.

Zijn de publicaties beschikbaar in de bibliotheek?

Harakeh, Engels, R. C. M. E., Den Exter Blokland, E., Scholte, R. H. J., & Vermulst, A. A. (2009). Parental communication appears not to be an effective strategy to reduce smoking in a sample of Dutch adolescents. Psychology and Health, 24, 823-841.

Full-text online via EBSCOhost

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Bibliotheek: KULeuven Psych..-Pedag. Wet.

Cuijpers, P., Scholten, M., & Conijn, B. (2006). Verslavingspreventie. Een overzichtsstudie. Den Haag: ZonMw Programma Verslaving.

Bibliotheek: KaHo SL Campus Sint-Niklaas

De Leeuw, R. N. H., Scholte, R. H. J., Harakeh, Z., Van Leeuwe, J. F. J., & Engels, R. C. M. E. (2008). Parental Smoking-specific communication, adolescents’ smoking behavior and friendship selection. Journal of Youth and Adolescence, 37, 1229-1241.

Full text online: springerlink

Den Exter Blokland, E. A. W., Hale, W. W., III, Meeus, W., & Engels, R. C. M. E. (2006). Parental anti-smoking socialization: Associations between parental anti-smokingsocialization practices and early adolescent smoking initiation. European AddictionResearch, 12, 25-32.

Full text online: springerlink

Vaktermen uit een publicatie in de bronnenlijst

Kerssemakers, R., van Meerten, R., Noorlander, E. & Vervaeke, H. (2009). Drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving. Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Alcohol = een stof in drank die hersenen beïnvloedt.

Antidepressiva= middelen tegen neerslachtigheid. De stoffen werken in op de stemming van mensen.

Benzodiazepinen = geneesmiddelen met kalmerende, angst verlangende werking, ook gebruikt als slaapmiddel.

Craving = komt vooral voor bij mensen die afkicken van heroïne of cocaïne. Men gebruikt dan een vervangend middel bijvoorbeeld methadon om de heroïneverslaving af te bouwen

Drugs = verdovende of bewustzijnsverruimende middelen.

Misbruik = opzettelijk gebruik op een verkeerde/slechte manier.

Methadon = synthetisch opiaat dat vooral gebruikt wordt als hulpmiddel bij ontwenningskuren van heroïneverslaving.

Nicotine = vloeibare verslavende stof uit de teer van sigaretten.

Onthoudingsverschijnselen = verschijnselen die zich voordoen na het stoppen met het gebruik van verslavende middelen.

Opiaten = natuurlijke verbinden uit opium, zoals morfine en codeine en synthetische verbinden met dezelfde werking als morfine. Opiaten hebben een sterk verdovende en pijnstillende werking.

Persuasief = overtuigend.

Tolerantie = aanpassingsverschijnsel waarbij het effect van eenzelfde dosis van een drug in intensiteit afneemt.

Verslaving = Onweerstaanbare behoefte en dwang om bijvoorbeeld drugsmisbruik voort te zetten. Een geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid

Andere werken van je ‘sterauteur’ Er is een artikel van Rutger Engels beschikbaar de Katho campus Kortrijk namelijk: Jong geleerd, oud gedaan ? Roken van ouders en gespeeld rookgedrag van jonge kinderen.2. Internet algemeen

van der Vorst, H. & Spijkerman, R. (2006). Niet zeuren, en vooral zelf niet te veel drinken. Trouw.

Het volledige artikel is full-text terug te vinden op het internet.

Url: http://www.ouders.nl/mopi2006-alcohol.htm

3. Kranten / week-of maandbladen / magazines (commercieel)

1. HVN (24 december 2012) Verantwoord fuiven en feesten met ‘partypooper’. Het Nieuwsblad.

Url: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=BLHVA_20121224_002

2. V.R. (24 december 2012) Stad verhoogt veiligheid Après-Ski. Het Nieuwsblad.

Url: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20121223_00412284

3. T.A. (24 december 2012) Politie klist honderd fuifnummers. Het Nieuwblad.

Url: http://academic.mediargus.be/pg/remote_article/52305039?criteria_key=421129C93D69939E760F241301D185FF&navigation_key=421129C93D69939E760F241301D185FF&popup=yes&navigate_to=previous

4. W.G. (24 december 2012) Kinderchampagne is slecht idee. Het Belang van Limburg

Url: http://academic.mediargus.be/pg/remote_article/52307493?criteria_key=421129C93D69939E760F241301D185FF&navigation_key=421129C93D69939E760F241301D185FF&popup=yes&navigate_to=next

5. B.R. (21 december 2012) Illegale verkoop van drank op parking opgerold. Het Nieuwsblad.

4. Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)Tijdschriften die relevant zijn voor het thema: Jeugd en Co, Kind en Adolescent Praktijk, Kind en Adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, Rondom Gezin, tijdschrift voor Orthopedagogiek.Uit het vaktijdschrift Kind en Adolescent:Dubbeldam, J.W.E., Stapper, E.A.A. & Knorth, E.J. (1994). Aanmeldingsrapporten in de residentiële jeugdzorg: een vooronderzoek naar het informatief gehalte. Kind en adolescent, 1, 46-51.Van der Gaag, R.J. (1996). Aan autisme verwante stoornissen. Kind en adolescent, 2, 57-154.5. Bijdrage uit een verzamelwerkThush, C., Wiers. W. R., (2008). Een dubbele kijk op minder drinken. De invloed van expliciete en impliciete alcoholgerelateerde processen en vroege interventie bij jongeren. Psychologie en Gezondheid,36,5.6. Eindwerken / bachelorproeven Vleugels, B. (2011). Jeugdcriminaliteit [bachelorproef]. Diepenbeek: KHLim Departement Lerarenopleding (BASO)Corneillie, K. (2008). Waarden en normen bij jongeren [eindwerk]. Vorselaar: Katholieke Hogeschool Kempen.7. Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën…

Mol, J. (2010) Geweldig communiceren met jongeren. Amsterdam: SWP.

De Bruyckere, P. & Smits, B. (2011). De jeugd is tegenwoordig: Sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels. Leuven: LannooCampus.

Stap 5: Contextualiseren1. Organisaties PASPreventie Alcoholgebruik Scholieren (Trimbos-instituut)Het doel van de PAS-interventie is het uitstellen van het alcoholgebruik onder jongeren door het motiveren van ouders om regels te stellen en door zelf-controle en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren te ontwikkelen. Er wordt een programma over alcoholgebruik aangeboden voor zowel adolescenten als voor de ouders. [footnoteRef:1] [1: De beschrijving van de organisatie telt 55 woorden. ]

2. Statistieken

Ik vond een statistiek op de site van de Vlaamse overheid. www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/

3. Juridische context

Op deze website vindt u alle informatie over leerrecht, leerplicht en spijbelen terug.

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/

4. Politieke context (maatschappelijk, beleid, visie)

Pascal Smet is de huidige minister van onderwijs.

Pasal Smet, een lid van de sp.a wil een onderwijshervorming in het secundair onderwijs.

Stap 6: Afwerking1. Besluit

De sadan opdracht verliep over het algemeen goed. Bij de Excel opdrachten had ik het wel wat moeilijk omdat ik niet zo goed met Excel kan werken.

Ik heb voldoende informatie gezocht via verschillende bronnen.

Ik moet nog wat oefenen op het efficiënt gebruik van Excel.

Ik ben sterk in word, ik kan ook goed structureren.

De opdracht op zich zal me bijblijven omdat ik er zo hard heb aan moeten werken. Ik heb niet verwacht dat er zo veel tijd in zou kruipen om een website te maken.

18