Werkbundel sinterklaas

download Werkbundel sinterklaas

of 17

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Werkbundel sinterklaas

Transcript of Werkbundel sinterklaas

Sinterklaas

THEMA : Hij komt, hij komt Sinterklaas

Sinterklaas"O, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentje vind.

alles gekregen van die beste Sint.

een pop met vlechtjes in het haar,

een snoezig jurkje kant en klaar,

drie kaatsballen in een net

en een letter van banket.

O, kom er eens kijken,

wat ik in mijn schoentje vind.

alles gekregen van die beste Sint."

Sinterklaas is een legendarische figuur. Sint Nicolaas, zoals de Sint officieel heet, was bisschop in de Turkse stad Myra. Hij leefde in de vierde eeuw na Christus. Het verhaal gaat dat de kleine Nicolaas direct na zijn geboorte opstond om God te bedanken dat hij en zijn moeder gezond waren.

Nicolaas was een gelovige jongen. En veel mensen hadden van hem gehoord omdat hij wonderen verrichtte. Hij maakte een einde aan de hongersnood in Myra.

En er is ook nog een beroemde legende van drie kleine jongens: vermoord door een boosaardige herbergier en door Nicolaas weer tot leven gewekt. Daarom werd Nicolaas de beschermheilige van kinderen. Maar hij is het ook van zeelieden, slagers, bakkers en rechters.

Tijdens zijn leven zijn er zoveel onverklaarbare dingen gebeurd, dat de katholieke kerk hem heilig heeft verklaard. Op 6 december herdenkt de kerk de sterfdag van Sint Nicolaas, maar op 5 december vieren de mensen zijn goedheid. Dan doen we net of hij jarig is. Alleen krijgt hij geen cadeautjes maar geeft hij ze! De echte Sint Nicolaas overleed op 6 december 342.

SPANJE

Sint Nicolaas komt beslist niet uit Spanje, maar uit Myra. In mei 1087 hebben Italiaanse mensen het gebeente van Sint Nicolaas van Myra naar Bari in Itali verplaatst. Bari in Itali was lange tijd in Spaanse handen en wie weet, heeft men vroeger Itali niet met Spanje verward?

STOOMBOOT

De aankomst per stoomboot valt misschien te verklaren uit de legende waarin Sint Nicolaas in nood verkerende zeelieden op zee redt; sindsdien is hij ook patroon van de zeelieden. Daarom hebben vele havensteden een Sint-Nicolaaskerk

In de middeleeuwen werd er vr de feestdag (=sterfdag) van de heilige Nicolaas van Myra (6 december) uit de arme kinderen van een stad een kinderbisschop gekozen en assistenten (allen jongens). Deze kregen tot 28 december ("Onnozele Kinderen") voedsel en geschenken, waaronder schoenen. De overige kinderen kregen geld en een vrije dag om op 6 december feest te kunnen vieren. Het oudste bewijs hiervoor is te vinden in een stadsrekening uit 1360.

Later gaat men alle arme kinderen trakteren en speelt schoeisel als vindplaats van snoep en geschenken een grote rol.

Woordverklaring:

legendarisch: volgens de legende, een verhaal van lang geleden over heiligenofficieel: in het echtbisschop: een belangrijke priester, die net zoals de Sint een mijter draagthet verhaal gaat: volgens het verhaal, het verhaal wil ons doen geloven datdirect: onmiddellijklegende: oud verhaalbeschermheilige: een heilige die ons beschermt tegen het kwaadonverklaarbare: waar geen uitleg voor is, niet te begrijpenheilig: iemand die door God is uitverkoren

herdenken: denken aan door bijvoorbeeld een feest te vieren of door bloemen te leggen vb. Allerheiligen (herdenking van de overledenen)

sterfdag: de dag waarop iemand gestorven isbeslist niet: zeker nietin Spaanse handen: de Spanjaarden waren er de baas

in nood verkerende: mensen die inde problemen zitten, in nood zijnpatroon: beschermer van een beroep assistenten: helperswaaronder: die en ook andere, onder andereoverige: de anderetrakteren: gratis iets geven om te eten of drinkenschoeisel : soorten schoenen

OPDRACHT los de vragen met behulp van de tekst op

1. Wat is de officile naam van Sinterklaas? _____________________________________________________________________

2. Uit welk land en welke stad komt de Sint? _______________________________________________________________________3. Wanneer leefde hij? Wanneer stierf hij? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Wat deed de Sint volgens het verhaal - direct na zijn geboorte?______________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Welk beroep had de Sint? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Welke legende wordt er verteld over de Sint? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________7. Wat herdenken we op 6 december? Wanneer vieren we die dag? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Komt de Sint uit Spanje? Ja/ Nee + leg uit: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Waarom hebben veel havensteden een St.- Nicolaaskerk? __________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Wat deed men in de middeleeuwen om de feestdag van St.-Nicolaas te vieren? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. Wat vierde men op 28 december?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Genietend lezen : Valse SinterklazenBartje en Sinterklaas zaten gezellig te schaken, toen Zwarte Piet de kamer binnenstormde met een groot speelgoedgeweer in zijn handen.

Sinterklaas ! Sinterklaas ! riep hij opgewonden. Handen omhoog ! Moet je eens horen wat er nu is gebeurd !

Zwarte Piet, zei Sinterklaas, leg dat ding weg. Dat is niet voor jou, dat is voor de kinderen.

Sinterklaas, riep Zwarte Piet zonder de Sint te gehoorzamen, ik heb er net zeven gevangen. Zeven!

Wat? Zeven? Hemeltjelief speculaas! riep de Sint geschrokken.

Ja, Bartje, zei Zwarte Piet, Sinterklaas vindt dit een heel ernstige zaak. De Sint zegt alleen hemeltjelief speculaas als hij cht boos is.

Wat heeft Zwarte Piet gevangen ? vroeg Bartje, die er niets van begreep.

Sinterklaas stond op en keek Bartje diep in de ogen.

Bart, nu moet je eens heel goed luisteren, sprak de heilige man, af en toe heb je van die domme mensen die mij willen imiteren. Die schurken vermommen zich dan, en doen alsof ze zlf Sinterklaas zijn. Dat vind ik heel erg, want er is maar n Sinterklaas !

En dat bent U ! zei Bartje.

Inderdaad, dat ben ik. Heel goed, brave jongen. Kom, we zullen eens gaan kijken naar die rabauwen !

Ze liepen samen naar de hal.

Kijk, daar heb ik ze opgesloten, zei Zwarte Piet, en hij wees naar het bezemhok onder de trap, daar zitten ze alle zeven ! Sinterklaas, mag ik die valse Sinterklazen eens flink tegen hun valse achterwerken trappen ? Om hen te straffen ?

Nee, Zwarte Piet, dat zou niet lief zijn. Vooruit, maak die deur maar open.

Zwarte Piet opende het bezemhok. En voor n kwamen de valse Sinten naar buiten. Bartje kon zijn ogen niet geloven. Wat een lelijke, slordige, rare Sinten waren dat ! er was een Sint met een hond, een Sint met een koe, Sinten met baarden van watten en papier, en Sinten die gekleed waren in dekens en gordijnen. Sinterklaas liep de rij af.

Zo, zei Sinterklaas tegen de eerste valse Sint, en waarom wou jij mij imiteren ?

Ik. Ik weet het niet, Sinterklaas, zie de valse Sint huilerig, ik wou mij een beetje interessant maken. Ik zal het nooit meer doen ! De tweede Sint had een baard uit briewerk. De Sint trok de baard af, en het gezicht van een meisje kwam te voorschijn ! De meisjessint kreeg de tranen in haar ogen.

Het spijt mij, lieve Sint stamelde het meisje, ik euh.

Niks te euh! zei Zwarte Piet, ik zal je dadelijk eens een goeie mep geven, stout kind! Dat is wat anders dan euh, nietwaar ?

Zwarte Piet, hier wordt niet gemept ! zei Sinterklaas, en hij wendde zich tot de derde Sint, die een gebroken been had.

Ikke ik wou over de daken lopen, net zoals U, zei de bedrieger met een pijnlijke grimas, en zo heb ik mijn been gebroken.

Net goed ! grinnikte Zwarte Piet.

En dan was er nog een Sint die zijn hond bij zich had omdat hij geen geld had voor een paard, een namaak Sint in een indianenpak, een Sint die graag speelgoed wou verkopen aan de echte Sinterklaas, en tenslotte een boerensint. De boerensint was wel mooi, vond Bartje. Hij had een baard van prei en selder, een mijter van sla en radijsjes, en een staf met bovenaan een mooie bloemkool. Hij had ook een koe bij zich! En hij vertelde bedremmeld dat hij de kinderen tomaten, verse eieren en kaas wou schenken.

Sinterklaas, zei Zwarte Piet, mag ik met een dikke viltstift grote groene vlekken op hun wangen tekenen, zodat iedereen kan zien hoe stout ze wel zijn geweest ?

Nee, Zwarte Piet, dat mag niet, zei Sinterklaas, en nu ga ik een redevoering houden.

Ik mag nooit iets, mopperde Zwarte Piet. Sinterklaas ging op de salontafel staan en nam het woord.

Dames en heren, geachte hond, beste koe, sprak Sinterklaas, jullie hebben mij veel verdriet gedaan. Zorg dat het nooit meer gebeurt. Ik hoop dat jullie sp