Wereldreis april 2007

download Wereldreis april 2007

of 14

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Lesbrief Wereldreis over Niger, thema 'moeders'

Transcript of Wereldreis april 2007

 • WereldreisMaandelijkse lesbrief voor de basisschool bij de Wereldkalender van 11.11.11 ISSN : 1375-2219 - Afgiftekantoor Brussel X - 20ste jaargang - APRIL 2007

  Reistips voor de eerste graad

  BIJ DE FOTO

  Deze moeder en haar dochter wonen in de woestijn. Hun bevolkingsgroep heet de Toearegs. - Wat weten de leerlingen over de woestijn ? Waar-

  schijnlijk alleen maar dat er veel zand is, dat er niets groeit en dat het er heel warm is. Hier kun je de begrippen wat uitbreiden : steenwoestijn, bergen, nachtelijke kou, zandstormen

  - Wie heeft er al gekampeerd met een tent ? Wat neem je dan mee ? Maak met de leerlingen een lijstje. Wat zou jij nog mee willen nemen, maar er is geen ruimte voor ? Wat is er zo leuk aan thuiskomen ? Wat doe je het eerst ? Wat heb je het hardst gemist ? Deze mensen wonen hun hele leven in een tent. Bovendien trekken zij rond, zij moeten heel vaak opbreken en verder reizen. Wat kunnen zij meenemen ?

  - De tenten zijn gemaakt van geitenleer : allemaal stuk-ken aan elkaar. Die stukken worden eerst ingewreven met klei en uitwerpselen van de dromedarissen. Binnen in de tent is er een deel voor de man. Hij bewaart er zijn wapens, zadels en zadeltassen. Het andere deel is voor de vrouw en de kinderen en de spullen om te koken. Het bed staat in het midden.

  - Waarmee verplaatsen jullie je ? Toearegs reizen met een dromedaris. De dromedarissen dragen alle lasten : de tenten van de mensen en de koopwaren die zij door de woestijn vervoeren.

  - Meestal reizen de Toearegs per familie. De mannen dragen blauwe hoofddoeken, die zij enkel binnen afdoen. Veel vrouwen kunnen lezen en schrijven. Zij leren het verder aan hun dochters. De jongens leren op de dromedaris rijden als zij een jaar of tien zijn.

  - Wat weten de leerlingen over een oase ? Wat is er

  zo belangrijk in de oase ? - Praat met de kinderen over het leven van noma-

  den : het gemis aan comfort, medische verzorging, scholing. Ook over de opkomst van de auto die het vervoeren per dromedaris overbodig maakt.

  Met de wiskundeoefening op werkblad 1 vergelijkt de klas de leefomstandigheden in Niger (onderste cijfers) met ons land (bovenste cijfers). De ene helft van de klas behandelt Belgi, de andere Niger.

  MOEDERS

  In aanloop naar Moederdag, de tweede zondag van mei, kun je aandacht besteden aan deze vrouw. Op werkblad 2 vullen de leerlingen het tweede deel van de zin aan vanuit hun eigen situatie. Ter vergelij-king met het leven bij de Toearegs kiezen zij uit de zinsdelen onderaan. Oplossingen : 1.h) en versiert leren tassen ; 2.j) koken, matten vlechten en gedichten schrijven ; 3.d) speelt zij viool en zingt ; 4.e) mooie kleren en doet zwart rond haar ogen ; 5.g) moeder en zij beslist wat er gebeurt ; 6.c) laat zij aan vader over ; 7.b) de dromedaris ? 8.i) de familie van vader ;9.a) maalt moeder graan, kneedt zij het meel met wa-

  ter en bakt het deeg in een put in de grond ; 10.f) ziet mij graag en zorgt voor mij.

  NigerThema : MOEDERS

 • Reistips voor de tweede graad

  LIEN IN DE WOESTIJN

  Om sfeer te scheppen, kun je bij de brief van Lien (werkblad 3) muziek gebruiken bv. Zand, zand, zand van Herman Van Veen. Aanvullend laat je ook werkblad 4 over het schrift van de Toearegs invullen. Oplossingen : C, X en Y ; , ,

  , ; dromedaris, woestijn, zon, familie. Overleven in een woestijnachtige omgeving is moeilijk, maar kan ook mooi zijn. Toon dit allebei aan.

  Vertrekkend van een proefopstelling - Als voortaak brengt iedereen van thuis een glazen potje

  mee gevuld met aarde uit de tuin of uit de buurt van hun huis. De leerkracht zorgt voor twee potjes zand.

  - Vergelijk de verschillende potjes met elkaar qua kleur en vochtigheid.

  - Plant in elk potje een zaadje.- Verdeel de potjes in twee groepen (zorg ervoor dat in

  beide groepen zeker een potje zand is), de ene groep zal water krijgen en de andere niet.

  - Volg de evolutie van de groei van het zaad in de klas : welke aarde is het best geschikt om gewassen te laten groeien ? Waarom ?

  Vertrekkend van verschillende grondsoorten - De kinderen brengen allemaal aarde mee. - Giet de aarde in een grote glazen vaas waarbij je telkens

  rekening houdt met het kleurverschil. - Aan de buitenzijde duid je aan wie de aarde meebracht

  en van waar zij komt. - Het is de bedoeling om te eindigen met een mooie

  schakering.

  BIJ DE FOTO VAN MOEDER EN DOCHTER

  Vertrekkend van de opbouw van de foto - Wie zie je op de foto ? Hoe is hun relatie ? - Hoe voelen zij zich nu ? Wat zou hen zo blij maken ? - Laat twee leerlingen de personen van de foto uitbeelden.

  Waar was de fotograaf ? Waarom denk je dat ?- Waar leven deze mensen ? Kun je dat aeiden uit de

  foto ?- Deze twee vrouwen komen sterk naar voren, hoe heeft

  de fotograaf daarvoor gezorgd ? - Beschrijf de kledij en de huishoudelijke voorwerpen.

  Vertrekkend van de inhoud van de fotoVoortaak - De kinderen brengen een foto mee van zichzelf of

  van hun moeder.- De leerkracht kopieert die fotos op A4-formaat. - De leerkracht kopieert de tekening van werkblad 4

  op A4-formaat, voor elke leerling n.Materiaal - Een schaar, een potlood en een lat per leerling.- Kleurpotloden.Activiteit - Bespreek kort elkaars fotos.- Kleur de kopien in met kleurpotloden.- Verknip de fotos tot repen van n cm breed.- Knip de repen zo juist mogelijk. - Weef de repen van de fotos opnieuw door elkaar.

  Moeders en hun kinderen Citeer de uitspraak van een Afrikaanse vrouw, bezorgd om de praktijk van kinderopvang bij ons : Is het waar dat in Europa de moeders hun kleine kinderen overdag bij iemand achterlaten ? Hoe kunnen zij s avonds zeker zijn dat niet iemand anders hun kleintje heeft meegenomen ? Alle blanke kinderen zien er toch net hetzelfde uit !

  Hoe zouden de leerlingen uitleggen dat die bezorgd-heid ongegrond is ? Vinden zij misschien ook dat alle Afrikanen er hetzelfde uitzien ?

  PUBLICITEIT

 • Reistips voor de derde graad

  OP EEN DROMEDARIS DOOR DE WOESTIJN

  Lees en bespreek het verhaal Habiba terug naar huis (werkblad 5 en 6). Situeer op een kaart eerst geheel Afrika, dan de Sahara, dan Niger. Hierbij kan de woestijn aan bod komen en dan meerbepaald het Argebergte, het leven in een oase, het oprukken van de woestijn, het tegengaan van die verwoestijning in Niger, de wereld van de moslims (met o.a. de verschillen tussen de modale moslims en de Toearegs wat betreft de rechten van de vrouw), het weer thuiskomen na een (lange) afwezigheid enz. Dit alles uiteraard afhankelijk van de voorziene tijd en de interesse van de kinderen en de leerkracht.

  Natuurlijk zorgen bepaalde opdrachten ervoor dat de tekst nog beter doordringt bij de kinderen. Op werkblad 7 vind je enkele vragen i.v.m. begrijpend en verwerkend lezen. Antwoorden : vrijdag (de dag van de bijeenkomst voor moslims) ; schapenvlees, brood, ui, tomaten, couscous, thee ; meerdere bronnen, velden met meerdere soorten groente, boomgaarden met diverse fruitbomen, ver-scheidene soorten vogels ; de rotsvelden liggen er bij als de verkoolde resten van een haardvuur. De weg is niet meer dan een schrale streep sporen van hen die er eerder passeerden. Het zand waait op tegen de drome-darissenskeletten langs de weg.

  IS MOEDER DE BAAS ?

  Zijn Toearegvrouwen meer gemancipeerd dan onze moeders ? Bij de Toearegs is de vrouw niet alleen met de man gelijk, zij bevindt zich zelfs in een bevoorrechte positie. Zij is onafhankelijk van haar echtgenoot, die zij onder het nietigste voorwendsel afwijzen kan. Zij komt en gaat zoals het haar bevalt. Zij neemt het in wedrennen tegen de stoutste ruiter van de woestijn op. Zij onderscheidt zich ook door het belang dat zij hecht aan geestelijke ontwikkeling. De vrouwen worden geprezen om hun schoonheid en hun muzikaal talent. Wanneer zij concerten geven, komen de mannen van wijd en zijd aan. De vrouwen van veel stammen zingen iedere avond met de begeleiding van een viool. Vaak improviseren zij daarbij. Hoe meer vrien-den de vrouw bij de mannen heeft, hoe meer aanzien ze geniet ; maar om haar goede naam niet te verliezen, mag zij geen enkele bevoorrechten.Maak een vergelijking tussen de eigen moeders en de Toearegmoeders. Welke plaats heeft moeder in ons gezin ? Wat doet zij ? Wat zijn haar voornaamste bezigheden ? Wat tracht zij door te geven aan haar kinderen ? Wat vindt zij belangrijk ? Wat laat zij over aan vader ?

  Er kan hierbij worden gewerkt vanuit eigen ervaring (of - ook interessant - vanuit het beeld dat de media brengen van de moeders). Wellicht zullen heel wat verschillen aan bod komen. Dat levert heel wat stof voor een klas-gesprek. Laat eventueel in kleine groepen overleggen, met een kort verslag achteraf. Uiteraard kan en mag Moederdag hierbij niet ontbre-ken. Waarom niet gewoon eens een eenvoudig, maar welgemeend dankwoordje bedenken onder welke vorm ook. De kinderen kennen hun moeder wel zo goed dat zij passende dingen kunnen schrijven (of uittekenen of ) over hun hartendief of snoezepoes. Vraag de leerlingen hierbij hoe zij tegenover hun moeder staan. Vraag hen welke rol zij speelt in hun leven. Wijs hen er eventueel op dat die rol al veranderd is ten op-zichte van hun kleutertijd. En wellicht denken en weten zij ook dat die verhouding nog zal wijzigen Op werkblad 8 vind je nog enkele middeltjes om hierop terug te komen. Mogelijke antwoorden : diverse huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, kleren wassen en herstel-len, eten klaarmaken, kinderen halen en brengen, tuin onderhouden, schoonmaken, kamer in orde brengen enz. naast de job natuurlijk ; de Toearegvrouwen staan in voor de opvoeding van de kinderen en genieten een grote vorm van vrijheid.

  t Zijn harde tijden, ook voor de blauwe mannenOok al gaat dit nummer vooral over vrouwen, toch