Welkom - Techport Techport meets TerraTechnica_2.pdf ondernemersorganisatie FME en World Class...

Click here to load reader

 • date post

  26-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Welkom - Techport Techport meets TerraTechnica_2.pdf ondernemersorganisatie FME en World Class...

 • Welkom

  16 januari 2019

  bezoekt

  Tata Steel Chess Tournament

 • TerraTechnica

  Innovatie Arbeidsmarkt

  Ondernemerschap

 • ‘Wij maken leren, werken en ondernemen in Holland boven Amsterdam uitdagend en

  betekenisvol door te werken aan oplossingen voor de toekomst’

  • Wij innoveren in duurzame energie

  • Wij bundelen onze krachten en kennis

  • Wij leren, innoveren en experimenteren samen

  • Wij investeren in talent en versterken de economische structuur

 • Wie wij zijn?

  • Een groep enthousiaste mensen werkzaam bij regionale en lokale overheden, innovatieve bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen.

 • Achtergrond (1)

  • Kansen voor de regio Holland boven Amsterdam om rol van betekenis te hebben bij innovaties in duurzame energie.

  • Kansen voor onderwijs en arbeidsmarkt voor betere aansluiting en gezamenlijke talentontwikkeling.

 • Achtergrond (2)

  • TerraTechnica helpt ondernemers en regionale overheden innoveren in duurzame energie

  • We zorgen voor goede aansluiting en uitwisseling van kennis tussen onderwijs en arbeidsmarkt

  • We bedenken lokale oplossingen voor wereldwijde uitdagingen en daarmee maken we de wereld een beetje beter.

 • Achtergrond (3)

  • De regio Holland boven Amsterdam heeft veel te bieden: • Voldoende zon, water, wind en mogelijkheden energie op te

  wekken met behulp van aardwarmte.

  • Aanwezigheid van kennisinstellingen (ECN part of TNO / Hogeschool Inholland / DataScienceAlkmaar) en innovatieve bedrijven.

  • Beschikbare ruimte om te experimenteren.

 • Strategie (1)

 • Strategie (2)

  • Focus op de gehele energieketen

  Productie van duurzaam opgewekte

  energie

  Transformatie opslag van duurzaam opgewekte

  energie

  Transport en distributie van

  duurzaam opgewekte

  energie

  Verbruik van duurzaam opgewekte energie in

  huishoudens en bij organisaties

 • Activiteiten (1)

  • Drie pijlers:

  1. Innovatie in duurzame energie

  talentontwikkeling netwerk & kennis

  Economisch structuur versterkend programma

  2. Arbeidsmarkt

  Innovatie Arbeidsmarkt Ondernemerschap In duurzame energie Talentontwikkeling Kennis & netwerk

  Partners: ECN part of TNO DataScienceAlkmaar Hogeschool Inholland Werkgevers

  Partners: Hogeschool Inholland MBO Werkgevers

  Partners: Incubator IDEA Hogeschool Inholland

 • 1. Innovatie

  • Wat bieden wij? • Onderzoeksresultaten beschikbaar voor MKB en onderwijs

  • Innovatieprojecten:

  • Studenten werken mee aan innovatieprojecten

  • Bedrijven en overheden als opdrachtgever voor Research & Development projecten

  • Onderzoeksopdrachten:

  • In opdracht van bedrijven en overheden

  • In samenwerking met lectoraten en kennisinstellingen

  • Innovatielab voor prototypes en testopstellingen

 • 2. Arbeidsmarkt

  • Wat bieden wij? • Verrijking van het onderwijs met onderzoeksresultaten

  • Vernieuwing van het onderwijs volgens de Kenniswerkplaatsmethodiek (KWPM)

  • Masterclasses

  • Associate Degrees: (Maintenance & Operational Network Trainee opleiding)

  • Online platform voor uitwisseling stagiaires / afstudeerders / studentprojecten & bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

 • 3. Ondernemerschap

  • Wat bieden wij? • Ondersteuning bij het op de markt brengen van innovatieve en

  duurzame initiatieven (IDEA)

  • Praktijkbegeleiding van stagiaires en afstudeerders in de organisatie

  • Masterclasses

  • Vouchers met ‘startgeld’ voor ondernemende studenten

  • Netwerk van innovatieve ondernemers & regionale overheden (Network Council)

 • Onze partners:

  • Kijk voor een overzicht van aangesloten partijen op www.terratechnica.nl/partners.

  • Maandelijks sluiten nieuwe partners zich bij ons aan.

  http://www.terratechnica.nl/partners

 • Contact

  www.TerraTechnica.nl info@TerraTechnica.nl

  Volg ons:

  @Technica_Terra www.LinkedIn.com/company/ terratechnica

  www.facebook.com/ InhollandAlkmaar

  inhollandalkmaar

  Strategie: Bouke Veldman M. +31 (0)6 54 27 45 41 E. b.veldman@terratechnica.nl Communicatie: Marjolein Disma M. +31 (0)6 15 27 99 29 E. m.disma@terratechnica.nl Programma: Petra Bijvoet T. +31 (0)6 15 27 94 57 E. p.bijvoet@terratechnica.nl

  mailto:b.veldman@terratechnica.nl mailto:m.disma@terratechnica.nl mailto:p.bijvoet@terratechnica.nl

 • Bezoek: Innovatielab en Teamwork Technology

 • SlideTata Steel

 • SlideTata Steel

  Techport maakt de toekomst!

  • Economische groei

  • Weerbaarheid vergroten

  • Tekort aan technisch personeel terugdringen

  IJmond is uniek met maak- en onderhoudsindustrie,

  binnen de Metropoolregio Amsterdam

  Voorwaarden voor succes: • Uitbreiding en vernieuwing van de opleidingen

  • Samenwerken onderwijs, overheid en bedrijfsleven

  • Direct contact met nieuwe technologie en innovatie

  • Versterken van het regionale ecosysteem

  • Techport meer zichtbaar

  Techport staat voor een toekomstgerichte maak- en

  onderhoudsindustrie

 • SlideTata Steel

  Techport in 2019: wat gaan we doen?

  • Techport op de kaart zetten als Smart Maintenance regio

  van Nederland

  • Kennisuitwisseling op het gebied van Smart Maintenance

  tussen bedrijven en onderwijsinstellingen stimuleren

  • Creëren van nieuw business voor het MKB op het gebied

  van Smart Maintenance

  • Leerlijn ontwikkelen die aansluit op Smart Maintenance

  voor studenten en werkenden

  • Organiseren van verschillende activiteiten om techniek te

  promoten bij leerlingen: vervolg Techport Careerday

  • Koppelen van afstudeerders en stagiaires aan technische

  (Techport)bedrijven

  • Het opzetten van een vakliedenpool met OV IJmond:

  ruilconstructie tussen bedrijven

 • SlideTata Steel

  Samenwerkingen binnen Techport

  • PET IJmond: groots techniekpromotie event met

  bedrijven voor leerlingen uit groep 7 en 8

  • Field Lab Smart Maintenance: proeffabriek voor

  simuleren van processen met pompen en motoren

  • Innovation Tribes: open innovatie met en voor

  mkb’ers

  • House of Skills: het realiseren van een meer

  flexibele arbeidsmarkt op basis van skills

  (h)erkenning

  • Samenwerking met AYOP (Amsterdam IJmuiden

  Offshore Ports)

 • SlideTata Steel

  ………..

  Techport Centre

 • SlideTata Steel

 • Teamwork ontwikkelt duurzame technologieën die via een start-up route als

  product op de markt komen.

  Onze huidige technologieën zijn:

  o BlueHeart Energy -> Een nieuw type warmtepomp voor duurzame

  verwarming en koeling, betaalbaar en geschikt voor elk type gebouw.

  o Symphony -> Een golfenergie converter voor de opwekking van energie uit

  oceaangolven.

  Teamwork staat open voor investeerders en professionele partners die willen

  bijdragen aan onze technologieën.

  www.teamwork.nl

  info@teamwork.nl

  Symphony PTO Turbine

  Lage druk testopstelling voor warmtepomp

  http://www.teamwork.nl/

 • Innovatielab: wij INNOVEREN / wij EXPERIMENTEREN / wij LEREN

  • Multidisciplinaire projectruimte

  • Werkplaatsen

  • Vergaderruimte

  • Flexwerkplekken

  Het Innovatielab is gevestigd in Gebouw C, Bergerweg 200 in Alkmaar

  http://www.gebouw-c.nl/

 • Welkom Techport – TerraTechnica - bedrijven (Tata Steel)

  bij Smart (AD)Maintenance

  16 januari 2019

 • Remko van Russen Groen

  • Docent (onderzoeker) asset management bij TBK, Terra Technica, Tech Valley, Technospitsen

  • Expert Predictive Maintenance

  • Ontwikkelaar Associate Degree Maintenance

 • Inhoud presentatie (20 minuten)

  • Wat is (smart) industry (4.0)

  • Wat komt er kijken bij (smart) maintenance - wat zijn issues die spelen?

  • Waarom wordt onderhoud steeds belangrijker?

  • Wat is een Associate Degree?

  • Inrichting van AD Maintenance:

  • Behoefte werkveld

  • Instroom havo/vwo/mbo (4)

  • Wat hebben we van jullie nodig?

 • Wie doet er aan onderhouds(optimalisatie)? Dit? Of wellicht dit?

 • Wat is maintenance? Alleen dit? Of behelst het méér?

 • Van Industriële Mechanisatie naar `Industry 4.0`:

 • Wat houdt `Smart Industry 4.0/ Smart Maintenance` in?

  (Digitale) verbondenheid!

 • Smart Industry oftewel Industry 4.0

  • Industry 4.0: • Slimme sensoren • Big Data • Internet of Things (IoT of IIoT) • Autonome cyber-fysieke productiesystemen • Machine learning en Artificial Intelligence • Predictive Maintenance • Cloud Comput